Stanovisko Národní myšlenky k výrokům pana Tomáše Jarolíma
Autor: Jan Maloušek | Publikováno: 26.08.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Pan Tomáš Jarolím, místopředseda politické strany Věci veřejné, dne 23. srpna 2011 dle svých slov „osobně podal podnět panu ministrovi vnitra, aby zahájil správní řízení na zrušení periodika Národní myšlenka.“

Pan Tomáš Jarolím, místopředseda politické strany Věci veřejné, dne 23. srpna 2011 dle svých slov „osobně podal podnět panu ministrovi vnitra, aby zahájil správní řízení na zrušení periodika Národní myšlenka.“

Časopis Národní myšlenka je vydáván naším občanským sdružením téhož jména, proto cítíme povinnost se k tvrzení pana Jarolíma stručně vyjádřit.

Na prvém místě je nutno uvést, že český právní řád žádné správní ani jiné řízení vedoucí ke zrušení registrace periodického tisku nezná. Dle tiskového zákona Ministerstvo kultury (tedy ne vnitra, jak se mylně domnívá pan Jarolím) vede evidenci periodického tisku a jednotlivým periodikům přiděluje evidenční číslo. Postup, kterým by Ministerstvo kultury nebo kterýkoliv jiný orgán veřejné správy mohl „zrušit periodikum“, není ani tímto, ani žádným jiným zákonem upraven.

S ohledem na základní ústavní zásadu, jejíž existence zřejmě panu Jarolímovi není známa, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, je tedy možno v tomto bodě uzavřít, že pokud právní řád žádnému orgánu vykonávajícímu státní moc nedává pravomoc rušit periodika, tak to žádný orgán státní moci dělat nemůže.

Vzhledem k tomu, že pan Jarolím svoji denunciaci údajně měl směřovat ministru vnitra, je možné, že nesměřovala ke zrušení periodika Národní myšlenka, ale k rozpuštění občanského sdružení Národní myšlenka. Chápeme, že nad takto jemné rozlišení – Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo kultury, občanské sdružení nebo časopis – jsou naši vrcholní političtí představitelé povzneseni, a proto se vyjádříme i k této variantě.

Zřejmě pana místopředsedu zklameme, ale ani Ministerstvo vnitra nemůže ve správním řízení občanské sdružení automaticky zrušit. Dle zákona o sdružování občanů je Ministerstvo vnitra v případě, kdy zjistí, že občanské sdružení vyvíjí činnost, která je v rozporu se zákonem, povinno dané sdružení vyzvat, aby od takové činnosti upustilo. Pouze v případě, kdy sdružení v protiprávní činnosti pokračuje, je může ministerstvo rozpustit.

Jsme opravdu upřímně zvědaví na to, jaký krok a v jaké věci pan Jarolím podnikl, a zda vůbec, a uvítali bychom, kdyby to mohl nám i ostatní veřejnosti blíže vysvětlit. Z jeho shora citovaného vyjádření bohužel vyplývá pouze to, že český právní řád je pro něj zcela neznámým prostředím.


Jan Maloušek                   
předseda o. s. Národní myšlenka

Alexandr Bátora
šéfredaktor revue Národní myšlenka

čtěte také:

Kamberského mozek, Kamberského chlív

Už i Bátora hájí Bátoru

Jaká je asi představa svobody těch, jimž se říká pravdoláska?

A pravdolaskavci bijí a bijí…

Účastnil jsem se přednášky o holocaustu. Jsem popírač?