ROZHODNUTÍ ÚŘADU PRO PRÁVO NA INFORMACE

Information Commissioner’s Office je úřad, který bdí nad dodržováním práva na informace. ICO vedl své vlastní vyšetřování ve věci Davida Hollanda, který v minulých letech marně žádal klimatology o jisté údaje a ti kličkovali a kličkovali jako zajíci.

Rozsudek zní:

Úřad pro právo na informace rozhodl, že tato veřejná instituce naložila s některými žádostmi o informace v rozporu s požadavky zákona (EIR) a to v těchto ohledech:

Neodpověděla na žádost z 31.března 2008 do 20 dnů a tedy porušila směrnici 14(2);

Neodpověděla na žádosti z 27.června a 31.července 2008 a tím porušila směrnici 5(2).

Trestní stíhání však není možné, protože podle zákona z roku 1980 je věc už promlčená.

Jones tedy prokazatelně porušoval zákon. Nepůjde sedět jen proto, že je to promlčené.

 

ARNOLD: I’M BACK

Universita ve Východní Anglii (UEA) také vyšetřovala. Zřídila si k tomu dva panely. Oxburghův a Russelův. Oba panely ale došly nějakou záhadou k opačnému závěru než ICO.

Ironií je, že ICO vydal svůj rozsudek v týž den, co UEA na základě „očištujícího“ verdiktu Russelovy komise vrátila Jonesovi místo ředitele CRU.

Zbývá otázka, zda dosazení Phila „hide-the-decline“ Jonese zpět na místo, kde může dál škodit, přispěje k obnovení důvěry v klimatologii. Jsem k tomu poněkud skeptický. Proč tam nedosadí někoho s „čistým štítem“, komu by mohli věřit i skeptici? Není to proto, že takový člověk zvenčí by mohl dostat do rukou a vynést na světlo jejich další tajemství?

Až vlády dostanou na stůl zase nějaké grafy z IPCC a CRU a zeptají se „kdopak to kreslil“, budou překvapeny. To byl Jones? Ten z té aféry? A to máme brát vážně?

 

BRITSKÝ PARLAMENT: VYŠETŘOVATELÉ NÁS PODVEDLI

Jones je zpátky? Jak to, že panely UEA nenašly žádné usvědčující důkazy? Možná je to pro to, že dost nehledaly. Ani jeden panel si nepředvolal žádné svědky, nepředvolal žádné žalobce (kritiky CRU), hovořil pouze s obviněnými, jednal za zavřenými dveřmi (na rozdíl od Willisovy parlamentní Climategate komise, jejíž jednání si můžete najít na youtube).

Britský parlament neměl čas aféru sám prošetřit, protože se blížily volby. Nechal to tedy na UEA, ale universita tuto důvěru zklamala.

Phil Willis nyní na Oxburghovu zprávu říká: „Upřímně řečeno, myslel jsem, že mě šálí zrak… Nejdříve nám slíbili, že budou vyšetřovat cosi a přitom se pak zaměřili na něco jiného.“

Oxburghova komise měla v názvu „Science Appraisal“ (tj. hodnocení vědy), takže poslanci se naivně domnívali, že komise zkontroluje správnost grafů CRU. To se ale nestalo. Oxburgh si jen pokecal s pár lidmi z CRU, nevyslechl žádné svědky či kritiky. A přečetl si výběr několika neškodných studií CRU – těm nejvíce toxickým se vyhnul.

Poslanec z výboru, který Climategate v březnu vyšetřoval, dr. Graham Stringer k tomu říká: „Oxburgh nešel ve vyšetřování tak do hloubky, jak jsem očekával. Oxburghova zpráva vypadá, že jenom aféru zametá pod koberec.“

Oxburghova komise je nejen povrchní, ale asi ani neumí číst. V seznamu je například Jonesova práce z roku 1990 o vlivu městských tepelných ostrovů v Číně. Žasnu. Jones sám uznal, co odhalil amatér Doug Keenan. Totiž že Jones odvedl mizernou práci (Nezjistil si historii a lokaci použitých stanic, takže mu ušlo, že se stěhovaly – čímž celá studie nedává smysl. Každá lokalita má totiž jiné mikroklima.). Oxburghova komise o tom ale neřekla ani slovo, že je to šlendrián. V Oxburghově studii vůbec nenajdete o Keenanovi zmínku! Nejspíš si tu studii napsali do seznamu, ale vůbec ji nečetli.

O Muir Russelově komisi Stringer říká: „Je to nedostatečné… Žádali jsme je, aby byli nezávislí a aby zprávu nepředkládali nejprve Universitě. Nakonec je z toho nikoli nezávislé vyšetření, ale je to jen interní šetření UEA… Na politiku klimatických změn mají jít obrovské sumy peněz, miliardy, nakonec biliony. Je důležité, abychom věděli, co je věcně správné a co nikoliv… Hovořím jakožto poslanec za jeden z nejchudších okrsků v zemi. Zvyšovat lidem cenu paliva jen na základě takto chatrných důkazů a pak jen doufat, že to bude mít ten žádoucí efekt, to není přijatelné. Chci vědět, co se tu vlastně děje.“


OXBURGHŮV PODVŮDEK

Oxburghova komise je klíčová. Ona přece měla prozkoumat „vědu“.

Místo toho prozkoumala (prý) jen jedenáct neškodných studií. Kdo tento seznam navrhl?

Klimatoložka Judith Curry to okomentovala: „To je ale úžasná náhoda – podání UEA pro výbor britského parlamentu a panel Lorda Oxburgha došly nezávisle na sobě k prakticky totožnému seznamu studií, které se mají prověřit. A nezávisle na sobě se rozhodli ignorovat studie jako Jones 1998 nebo Osborn a Briffa 2006. Skvěle to vystihuje výrok, který jsem zahlédla na jednom blogu: požárníci dostanou hlášení o údajném požáru v kuchyni. Důkladně prozkoumají obývák a vydají prohlášení, že v domě žádný požár není.“

Oxburgh lhal, když tvrdil, že onen seznam 11 studií byl sestaven na radu (selected on the advice) Britské akademie věd (Royal Society). Není to pravda. Seznam si sesmolila sama universita UEA. Teprve DODATEČNĚ zavolali presidentovi akademie, jestli by nemohli předstírat, že to jako byl nápad akademie.

„Tisková kancelář UEA nás varovala, že Panel i UEA budou pod velkým tlakem kvůli tomu, jaké publikace byly zvoleny k hodnocení (…) Zprvu jsem byl proti, ale pak mne přemluvili, že by to asi bylo dobré, aby to pomohlo odrazit rušivé snahy některých médií a blogosféry. …Byl bych vám velmi zavázán, kdybyste nám dovolili použít tuto formulaci „publikace byly zvoleny po konzultaci s Royal Society.“

Po konzultaci? Konzultace trvala 20 minut. Konzultace spočívala v tom, že jeden kolega presidentovi řekl: „Podle mě je to na Oxburghovi, jaké studie do toho zařadí. Ale jestli s tímto výběrem textů souhlasí i Brian Hoskins (jak víš, já v té věci nemám žádné relevantní znalosti!), nevidím v tom problém, proč bychom nemohli říci, že seznam byl sestaven po konzultaci s námi.“ Tak tomu říkám odborná expertíza!

Nejspíš ten seznam 12 prací navrhoval sám Jones v Actonově kanceláři nad šálkem čaje s mlékem. A těm studiím, které by ho usvědčily, se zdaleka vyhnul. Není nad to mít vyšetřování sama sebe pevně v rukou.

http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1278960306

 

REFERENCE:

Roger Harrabin. Third 'Climategate' inquiry to report. BBC. 7 July 2010 http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8795000/8795643.stm

Lawrence Solomon: Reopen Climategate hearings, says UK parliamentarian. National Post, 10. červenec 2010 http://www.nationalpost.com/m/blog.html?b=fullcomment.nationalpost.com/2010/07/10/lawrence-solomon-reopen-climategate-hearings-says-uk-parliamentarian&s=Opinion

Hollandova Odyssea: http://www.theregister.co.uk/2010/07/08/foia_climategate/

Celý text rozsudku ICO:http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jul/07/hacked-climate-science-emails-climate-change

Raffael G. Satter. UK Climategate inquiry largely clear scientists. 31. března 2010. http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20100331/climate-hacked-e-mails/

Stephen McIntyre. British due diligence – Royal Society style. ClimateAudit. 20. června 2010. http://climateaudit.org/2010/06/10/british-due-diligence-royal-society-style/

Keith Kloor. An inconvenient provocateur. 23.dubna 2010,http://www.collide-a-scape.com/2010/04/23/an-inconvenient-provocateur/

Vítězslav Kremlík. Jistě pane ministře: Epizoda Climategate. http://kremlik.blog.idnes.cz/c/134265/Jiste-pane-ministre-Epizoda-Climategate.html

Allegation of Fraud in Albany. Scientific Misconduct Blog. http://scientific-misconduct.blogspot.com/2009/05/allegations-of-fraud-at-albany-wang.html (o Keenanově případu)