Prague Pride a šok z primitivního vyjadřování předsedy pražské ODS Borise Šťastného
Autor: Jan Paluska | Publikováno: 05.08.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Vaše poslední vyjádření mě ovšem skutečně šokovalo. Dovolte mi ho citovat: "Již jsem zaznamenal směšný odpor kryptofašisty Bátory a jeho hnutí D.O.S.T. k našemu postoji." Toto je skutečně za hranicí slušného chování. Pomiňme fakt, že se neobtěžujete adresáta Vašeho vyjádření ani titulovat oslovením "pane"! Společenská výchova Vás očividně minula, ale očernit někoho, bez předložení jakýchkoliv relevantních důkazů, z fašistických názorů, to je pro mě neskutečně skandální. Vězte, že to v mých očích zcela nesmazatelně vykresluje úroveň Vašeho charakteru.

Vážený pane Bátoro, dovolte mi touto formou vyjádřit mé hluboké politování nad způsobem komunikace pana MUDr. Borise Šťastného směrem k Vaší osobě. Rád bych Vás ubezpečil, že názory pana Šťastného skutečně nereflektují názory všech členů ODS a já osobně jsem způsobem vyjadřování pana Šťastného silně pobouřen.

Dovoluji si Vám proto zaslat na vědomí můj dopis panu Šťastnému a zároveň Vám uděluji souhlas k jeho zveřejnění, uznáte-li to za vhodné. Rád bych Vám touto formou také vyjádřil podporu ve Vaší nové funkci na MŠMT a popřál Vám do dalších dní mnoho sil a zdaru.

S hlubokou úctou a pozdravem

Mgr. Jan Paluska

***

Dopis panu Borisi Šťastnému:

Vážený pane MUDr. Šťastný,

dnes, tedy 4. 8. 2011, jsem si přečetl článek na internetovém portálu deníku iDNES.cz s názvem "Gayové jsou devianti a primátor Prahy kryptosocialista, útočí Hájek z Hradu". Když pominu bulvárnost názvu, další co mě v tomto článku pobouřilo, bylo několik Vašich vyjádření. K invektivám na adresu pana Hájka se příliš vyjadřovat nechci, ale osobně tento styl komunikace pokládám za absolutně primitivní a v mnohém vypovídající o úrovni člověka, který ho používá. Nicméně musím uznat, že ani pan Hájek se ve svých sděleních neprojevuje zrovna jako gentleman. Což Vás ovšem v mých očích příliš neomlouvá, neboť ve slušné společnosti zásadně platí, že účel nesvětí prostředky. Vaše další vyjádření, ve kterém čtenáři sdělujete Vaší vizi "moderní" Prahy pokládám rovněž za pikantní.
Jestliže vrcholný představitel konservativní politické strany považuje záštitu soukromé nátlakové akce jménem veřejné funkce za "moderní", je něco špatně. Veřejný představitel by měl jméno svého úřadu propůjčovat pouze akcím, které jsou veřejnosti prospěšné a jsou ve veřejném zájmu. Nikoliv akci typu "za práva homosexuálů", zvlášť uvážíme-li fakt, že homosexuálové mají v ČR stejná občanská práva, jako kdokoliv jiný. Pokavaď ten rozdíl nevnímáte, považuji to za přinejmenším smutné. Pan MUDr. Svoboda má jako soukromá osoba právo podpořit kohokoliv a cokoliv uzná za vhodné a já jsem ten poslední, který by mu v tom chtěl bránit. Ovšem od pravicového konservativního politika bych čekal poněkud větší zdrženlivost při udělovaných záštitách jménem úřadu, který zastává.
Vaše poslední vyjádření mě ovšem skutečně šokovalo. Dovolte mi ho citovat: "Již jsem zaznamenal směšný odpor kryptofašisty Bátory a jeho hnutí D.O.S.T. k našemu postoji." Toto je skutečně za hranicí slušného chování. Pomiňme fakt, že se neobtěžujete adresáta Vašeho vyjádření ani titulovat oslovením "pane"! Společenská výchova Vás očividně minula, ale očernit někoho, bez předložení jakýchkoliv relevantních důkazů, z fašistických názorů, to je pro mě neskutečně skandální. Vězte, že to v mých očích zcela nesmazatelně vykresluje úroveň Vašeho charakteru.
Pod tíhou těchto událostí považuji za slušné Vás upozornit, že neskutečně lituji toho, že jsem Vám dal svůj hlas při volbě kandidáta na předsedu pražské ODS a že tak již znovu neučiním.

S pozdravem

Mgr. Jan Paluska
člen oblastní rady ODS Praha 2