Paralelní deník čtenáře (15) A přece to byl zednář...
Autor: Čtenář FreeGlobe.cz | Publikováno: 28.07.2011 | Rubrika: NÁZORY ČTENÁŘŮ
Ilustrace
27. července 2011 - Tak se to konečně potvrdilo. Fotografie, na které Anders B. Breivik pózoval v zednářské zástěrce, nebyl podvrh a fotomontáž z Photoshopu, jak někteří tvrdili - a tedy dezinformace - ale pravda. Svobodní zednáři totiž vydali prohlášení, podle kterého Breivika okamžitě vyloučili z lóže, že se prý jeho chování neslučovalo se zednářským učením. Tím dostává na frak celé to mediální křepčení kolem údajného Breivikova křesťanského fundamentalismu, protože křesťan a natož fundamentalistický křesťan nejde jaksi se zednářem dohromady.

27. července 2011 - Tak se to konečně potvrdilo. Fotografie, na které Anders B. Breivik pózoval v zednářské zástěrce, nebyl podvrh a fotomontáž z Photoshopu, jak někteří tvrdili - a tedy dezinformace - ale pravda. Svobodní zednáři totiž vydali prohlášení, podle kterého Breivika okamžitě vyloučili z lóže, že se prý jeho chování neslučovalo se zednářským učením. Tím dostává na frak celé to mediální křepčení kolem údajného Breivikova křesťanského fundamentalismu, protože křesťan a natož fundamentalistický křesťan nejde jaksi se zednářem dohromady. Komické je, jak se ti zednáři zaklínají, že jejich humanistické hodnoty by jim v něčem takovém bránily - to je opravdu komické tvrzení. Všichni ti hajzlíci ve vysokých postech, proti kterým brojíme a kteří řídí tento svět a způsobují to neskutečné zlo - války, hladomory, spekulace, havárie, teroristické útoky, ožebračování lidí, drancování nerostného bohatství cizích zemí, omezování občanských svobod, zavádění fašistické totality - jsou zednáři. Všechny ty lidské zrůdy historie, na které nadáváme, diktátoři, vojevůdci, revolucionáři - byli také zednáři. Poznáme to třeba podle toho, že se nechali zpodobnit s jednou rukou založenou pod pláštěm / sakem / uniformou, což je typické zednářské poznávací znamení. Napoleon. Marx. Stalin. Mají plná ústa řečí o mravnosti a humanitě, o sebezdokonalování, o morálce, o dělání sebe a světa lepším - a přitom jsou to právě oni, kdo slouží jen svým sobeckým zájmům a v konečném důsledku ďáblu. Nelze jim věřit ani slovo. Pěkně to popsal ve svém vyznání francouzský spisovatel Emile Zola, který byl zednářem 30 let, ale nakonec se od něj odvrátil a litoval svého činu. Pokud je pravdivé, mělo by nás vést přinejmenším k zamyšlení:

"Já podepsaný – píše Emil Zola - kdysi velmistr Stolce a současně někdejší velekněz (hierophant), velmistr a „Super-Compthur“ a zakladatel zednářské lóže v Egyptě, prohlašuji tímto listem, že jsem byl 30 let členem zednářské sekty, dvanáct let velmistrem tohoto řádu a měl jsem dosti času, abych od základu poznal přesně záměry a názory řádu. Svobodní zednáři se vydávají za čistě filantropickou, filosofickou a liberální instituci, které jde údajně o pravdu a pokrok morálky a jejímž předmětem pozornosti je věda, umění a dobročinnost. Předstírá jistotu, že se chová se stejnou tolerancí vůči rozličným náboženským vyznáním a že o otázkách náboženství a politiky se na jejich zasedáních nediskutuje. Mimoto řád předstírá, že svobodné zednářství není náboženskou sektou, nýbrž chrámem spravedlnosti, milosrdenství a blíženecké lásky. V protikladu k tomu prohlašuji, že svobodné zednářství vůbec není tím, za co se vydává. Nic z toho, co se v jeho zákonech a rituálech vyskytuje jako dobro, nesouhlasí se skutečností. Řeč o zdánlivě praktikovaných ctnostech jako milosrdenství, spravedlnost a láska jak v lóžích, tak v srdcích svobodných zednářů je pouhý žvást, neboť tyto ctnosti zde nejsou k nalezení, naopak, tyto ctnosti jsou zednářům zcela cizí – až na určité výjimky – a vůbec se neuvádějí do praxe. Pravda nemá ve svobodném zednářství vůbec místo, je bratřím lóží zcela cizí. V řádu svobodných zednářů panuje lež, která se ničeho nezalekne. Pod zdánlivým pláštíkem pravdy panuje podvod a zlovolnost, která spoutává lehkověrný a povrchní lid. Zdůrazňuji, že svobodné zednářství je náboženská sekta, jejímž cílem je zničit všechna existující náboženství, aby sama zaujala jejich místo a vrhla svět do antického modlářství. Dnes, když jsem 30 let žil v tomto bludu, jsem o tom dokonale přesvědčen, neboť jsem poznal, k čemu byl systém svobodného zednářství vytvořen, protože sám jsem toto učení šířil a přiváděl jsem druhé k tomu, aby je rovněž šířili, a tak mě velké řady lidí následovaly na cestu bludu, čehož upřímně lituji. Když mě nyní Bůh osvítil, uvědomuji si celé toto zlo, které jsem způsobil. Proto se zříkám svobodného zednářství a ruším svou solidaritu s ním a před církví s lítostí odvolávám své bludy. Prosím Boha o odpuštění za všechno zlo, které jsem způsobil svým příkladem v době, kdy jsem patřil k řádu svobodných zednářů, a prosím za odpuštění našeho nejvyššího pastýře Lva XIII. i všechny ty, které jsem zatáhl do bludu. V Římě 18. dubna 1896. Emil Zola"