Brzezinski: Na Ameriku udeří nepokoje střední třídy
Autor: Paul Joseph Watson | Publikováno: 18.07.2011 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Zbigniew Brzezinsky, který před čtyřiceti lety napsal o vysoce kontrolované společnosti budoucnosti, kde bude populace podrobena technokratickou elitou, se včera objevil v pořadu MSNBC Morning Joe, kde předpovídal, že Ameriku brzy zasáhnou ústrky vyvolané nepokoje střední třídy.

Globalista, který napsal knihy prosazující vysoce kontrolovanou společnost ovládanou technokratickou elitou má nyní obavy o “disproporce ve společnosti”. (Společně s Davidem Rockefellerem založil Trilaterální komisi – Vondra, Schwarzenberg, Telička, Dlouhý pozn. redakce)

Zbigniew Brzezinsky, který před čtyřiceti lety napsal o vysoce kontrolované společnosti budoucnosti, kde bude populace podrobena technokratickou elitou, se včera objevil v pořadu MSNBC Morning Joe, kde předpovídal, že Ameriku brzy zasáhnou ústrky vyvolané nepokoje střední třídy.

„Nechci být prorokem zkázy – a nemyslím si, že se blížíme ke zkáze – ale myslím si, že sklouzáváme k zintenzivňujícímu se sociálnímu konfliktu, sociálnímu nepřátelství, určité formě radikalizace, přichází pocit, že tohle už není společnost,“ řekl Brzezinski s dodatkem, že občanské nepokoje začnou, pokud bude nižší střední třída tvrdě zasažena ekonomickým propadem a vzrůstající nezaměstnaností.

Tento bývalý poradce národní bezpečnosti předpověděl i „opravdu vážnou mezinárodní vřavu“ jako důsledek toho, jak Spojené státy, Evropa a Japonsko, tyto tři tradiční pilíře síly globální ekonomiky, hluboce zabředávají do finanční krize.

Brzezinského tzv. starosti (jako člena elitních spolků napojených na státní instituce jako Trilaterální komise, Bilderberg, CFR) o společenské „disproporce“ a „férovou společnost“, jak bohatí bohatnou a střední třída chudne, jsou naprostým pokrytectvím, a to vzhledem k faktu, že před čtyřmi desetiletími napsal knihu, která prosazovala téměř přesně ten systém, v němž maličká elita bezohledně kontroluje a ovládá zbytek lidstva.

To ovšem není poprvé, že Brzezinski vyjádřil obavy, že by vzrůstající hněv způsobený ekonomickými a sociálními ústrky mohl ohrozit existující mocenskou strukturu.

Během svého proslovu v Radě pro mezinárodní vztahy (CFR) loni v Montrealu Brzezinski, pravidelný účastník elististických shromáždění Skupiny Bilderberg, varoval před „globálním politickým probuzením“, které se chytne převážně u mladších lidí v rozvíjejících se státech, které bude představovat hrozbu svržení existujícího mezinárodního řádu.

„Poprvé v lidské historii je téměř celé lidstvo politicky aktivní, politicky uvědomělé a politicky interaktivní… Z toho plynoucí globální politický aktivismus v tomto světě s bolestivými jizvami ze vzpomínek na staletí trvající éru koloniálního a imperiálního panství vyvolává vzedmutí snah o osobní důstojnost, kulturní respekt a ekonomické příležitosti,“ řekl Brzezinski kolegům také-elitářům.

Jelikož takovéto hnutí představuje mocenskému monopolu privilegovaných kruhů pouze hrozbu, a mezi tyto kruhy Brzezinski patří, lze z toho vyvodit jen to, že tento vývoj zavrhuje. Jako jeden z šéf-architektů „existující globální hierarchie“, k níž také při své řeči promlouval, je sám Brzezinski pod přímou hrozbou stejně jako je ohroženo i obecně pokračování schopnosti globální elity kontrolovat světové události, což je bod, jehož se opět v interview s MSNBC dotýkal.

„Lidstvo je nyní politicky probuzené a rozrušené,“ řekl Brzezinski během loňského projevu s dodatkem, že to v kombinaci s rozdrobeností elity „vytváří daleko obtížnější kontext pro jakoukoliv větší mocnost, včetně v současnosti vůdčí světové mocnosti Spojených států.“

Jelikož je Brzezinski proponentem vysoce kontrolované společnosti vedené technokraty, tak vyhlídka na rozzuřenou střední třídu povstávající, aby se střetla s cíly svého hněvu, není tím, co by bylo v očích elity vítáno.

Ve své knize z roku 1970 Mezi dvěma věky: Americká role v éře technetroniky napsal Brzezinski následující.

„Éra technetroniky znamená postupné zjevování se kontrolovanější společnosti. Takováto společnost bude ovládána elitou neomezovanou tradičními hodnotami. Brzy bude možné prosadit téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a udržovat o každém občanovi úplné a aktualizované složky obsahující i ty nejosobnější informace. Tyto složky budou podléhat režimu pohotového přístupu úřadů.“

Zní tohle jako muž, který by projevoval sympatie s ekonomicky deprivovanou podtřídou, jak Brzezinski během svého interview s MSNBC předstírá, nebo je to muž zděšený z toho, že nový světový řád, který pomáhal vybudovat, je stává ohroženější kolapsem, i když utahuje šrouby té ve vzrůstající míře uvědomělé, naštvané a zoufalé populaci?

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/brzezinski-middle-class-unrest-to-hit-u-s.html

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
pro NWOO přeložil Miroslav P.
Thursday, July 7, 2011