Občan píše prezidentovi kvůli prasečí chřipce. Ten mu poděkoval
Autor: Radomil Hradil | Publikováno: 17.07.2010 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace
V souvislosti s prasečí chřipkou se však vynořuje mnoho otazníků, dotýkajících se jak svobod občanů České republiky, tak i obranyschopnosti a funkčnosti našeho státu. Rád bych Vám své pochybnosti v maximálně stručné formě předložil, neboť tyto skutečnosti považuji za velmi znepokojivé, dotýkající se i Vašich kompetencí.

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám alespoň takto dodatečně poděkoval za Váš dopis z 2. října 2009, kterým jste odpověděl na mou prosbu týkající se tzv. prasečí chřipky. V této odpovědi jste napsal, že budete první, kdo bude protestovat proti omezení svobodné volby občana zavedením povinného očkování. Děkuji Vám také, že jste nyní v tomto smyslu vystoupil proti povinnému očkování příslušníků naší armády, velmi si tohoto Vašeho vystoupení vážím.

V souvislosti s prasečí chřipkou se však vynořuje mnoho otazníků, dotýkajících se jak svobod občanů České republiky, tak i obranyschopnosti a funkčnosti našeho státu. Rád bych Vám své pochybnosti v maximálně stručné formě předložil, neboť tyto skutečnosti považuji za velmi znepokojivé, dotýkající se i Vašich kompetencí.

Šestý, tj. nejvyšší stupeň pandemie prasečí chřipky byl WHO vyhlášen způsobem, který budí velké podezření. V úvahu nebyla brána morbidita ani mortalita této nemoci, ale jen skutečnost, že se nemoc velmi rychle šířila z jedné země do druhé. Tak se poprvé v historii mohlo stát, že byla vyhlášena pandemie u nemoci, která má relativně velmi lehký průběh a velmi nízkou úmrtnost, tedy která žádná pandemická opatření nevyžadovala. Na tuto disproporci poukázal například rakouský ministr zdravotnictví Alois Stöger nebo jeho polská kolegyně Ewa Kopaczová, která dokonce odmítla nakoupit pro Polsko vakcíny. Velmi vážná podezření v tomto ohledu vyslovil v nedávné době také epidemiolog Wolfgang Wodarg, vedoucí zdravotního podvýboru Rady Evropy. Tyto skutečnosti jsou Vám jistě známy.

Jednotlivé vlády byly tedy víceméně nuceny přistoupit k realizaci národních pandemických plánů. Pandemický plán ČR, schválený usnesením vlády č. 1271 z 8. 11. 2006, předpokládá možnost vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. a ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Za nouzového stavu mohou být krácena základní lidská a občanská práva, a to právo na nedotknutelnost osoby a obydlí, vlastnické a užívací právo, svoboda pohybu a pobytu a shromažďovací právo. Vláda, resp. její předseda, může vyhlásit nouzový stav až na dobu 30 dní a vláda má po tuto dobu výjimečně velké pravomoci. I to je Vám jistě známo. Tato ustanovení ústavního zákona mají bezesporu své opodstatnění pro případ náhlých živelních pohrom apod., avšak zkušenost s tzv. pandemií prasečí chřipky ukazuje, že by mohlo dojít ke zneužití těchto krajních opatření, a to mnohem snadněji, než jsme se domnívali. Tedy že pojistky bránící možnosti zneužití zjevně nejsou dostatečné.

Druhou znepokojivou skutečností je ta, že vláda přistoupila k očkování - částečně dobrovolnému, nyní však i částečně povinnému v případě příslušníků AČR - nejcitlivějších složek státu: zdravotníků, energetiků, policistů, armády atd. Je zřejmé, že vakcína nebyla dostatečně otestována, není nic známo o jejích dlouhodobých účincích a jsou zde závažná podezření na její negativní vliv na lidské zdraví (a to i z řad odborníků). Za této okolnosti je podle mého názoru zcela nepřípustné, aby takovou vakcínou, navíc proti poměrně neškodné nemoci, byly očkovány tak citlivé složky našeho státu. Kdyby měl někdo v úmyslu tento stát rozvrátit a vážně narušit jeho obranyschopnost, nemohl by si vymyslet lepší a jednodušší způsob, jak toho dosáhnout.

Vážený pane prezidente, domnívám se, že k této zkušenosti s prasečí chřipkou nelze mlčet a že je třeba jednat, aby se podobným možnostem, které považuji za velmi reálné a nijak spekulativní, co nejrychleji zavřela vrátka. Domnívám se, že je třeba učinit neprodleně legislativní kroky k tomu, aby byla lépe zajištěna jak bezpečnost tohoto státu, tak základní svobody jeho občanů. Ukázalo se, že obojí může být až příliš snadno ohroženo.

Předem Vám děkuji, že se mým podnětem budete zabývat, a přeji Vám pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů v tomto roce.

Se srdečným pozdravem

Ing. Radomil Hradil

 

***

 

Prezident republiky

V Praze dne 15. února 2010

Vážený pane,
dostal jsem se - když už naštěstí ta naše mediální pandemie opadla - k tomu, abych zareagoval na Váš dopis z 30. ledna. Nevím, co bych řekl jiného, než že s Vámi plně souhlasím a že jsem některé z Vašich argumentů využíval ve svých vyjádřeních. Ještě jednou děkuji.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

http://prasecichripka.blog.cz/