Utajené 11. září. Proč se o tom musí celému světu lhát
Autor: odjinud | Publikováno: 27.04.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
„Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“ David Rockefeller

Z fóra setkání 21. října 2001:

„Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno co potřebujeme je pořádná, všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem.“
David Rockefeller

Výňatky k zamyšlení

Každý válečný štváč vždy potřebuje záminku, aby získal souhlas národa s velkou vojenskou operací. Běžným nástrojem k tomu je psychologické ovlivňování! Každá válka začíná mediální lží! Záminkou Američanů k rozpoutání vietnamské války byl fantastický příběh o útoku vietnamské flotily v Tonkinském zálivu. Zcela vymyšlený příběh o iráckých vojácích, kteří vytáhli 312 nedonošených dětí z inkubátorů a nechali je zemřít na podlaze nemocnice v jednom kuvajtském městě, se postaral o souhlas veřejnosti s vojenským úderem proti iráckým barbarům Sadáma Husejna. Rovněž intervence v Grenadě (1983), Panamě (1989), Somálsku (1993) a Jugoslávii (1994-1999) byly ospravedlňovány mediální lží a falešným obviněním.

11. září 2001 byly Spojené státy otřeseny nejtěžším teroristickým útokem ve své historii. Půl hodiny před oficiálním začátkem pracovní doby ve World Trade Center (WTC) narazila dvě plně obsazená (a údajně teroristy pilotovaná) dopravní letadla do „dvojčat“, symbolu celosvětového kapitalismu. Je pozoruhodné, že k úderu došlo zmíněnou půlhodinu před začátkem pracovní doby, protože ve WTC normálně pracuje kolem padesáti tisíc osob. Při katastrofě zahynuly téměř tři tisíce lidí, mezi nimiž bylo hodně pomocných pracovníků a hasičů.

Kameramani televizní stanice CNN zamířili své přístroje z ulice přesně na místo, kde letadlo narazilo do budovy. Kameramani CNN byli před WTC údajně proto, aby natáčeli cvičení hasičů. Když slyšeli letadlo, prý čistě náhodou, namířili kamery do místa, kde letadlo vniklo do budovy. Hasičské cvičení bylo na pořadu také čistě náhodou před WTC, přestože se dříve pořádalo jen každý druhý rok. Jaká náhoda! Nebo snad nešlo o náhodu?

Americká profesorka publicistiky Joan Deppová prohlásila: „Zinscenovali to jako TV-show. Mělo se to udát před očima všech.“ Perfektním načasováním se atentátníci postarali o to, aby jejich nejsenzačnější čin mohl být jako horor živě vysílán do celého světa. Přesně 18 minut dali teroristé televizním stanicím čas od prvního útoku, a pak druhé unesené letadlo narazilo do jižní věže World Trade Center a zmizelo v obrovité ohnivé kouli. Obě věže se zřítily během následujících dvou hodin. Po jejich zhroucení vypukla mezi obyvatelstvem města panika a všechny mosty i tunely na Manhattan byly uzavřeny.

Oficiální vysvětlení pro zhroucení obou věží znělo, že hořící letecký benzin (kerosin) vyvinul teplotu přes 1000 stupňů a důsledkem toho železné nosníky budov změkly. Věže se však podlomily mnohem níže než v místech, kde do nich narazila letadla. To znamená, že kerosin by musel nejdříve stéci o mnoho poschodí dolů a teprve tam se vznítit!

Oficiální teorie příčiny zřícení se tedy ukázala jako paradoxní. Kerosin vyvíjí teplotu nad 1000 stupňů pouze v okamžiku vznětu. Jeden z architektů WTC v televizním rozhovoru r. 1988 prohlásil, že budovy jsou konstruovány tak, aby při požáru odolaly teplotě 2000 stupňů! Za statiku dvojčat odpovídal Lee Robertson, který řekl: „Budovy se dimenzovaly tak, aby odolaly nárazu jumbojetu, který může nést v nádržích ještě více pohonných hmot než sebevražedné letouny.“

Rozšířená fáma vychází z toho, že příčinou zřícení obou věží nebyla zmíněná letadla, nýbrž výbušnina, která byla krátce poté odpálena. Různé zpravodajské agentury informovaly o dvou detonacích ve WTC jen několik minut před zhroucením obou věží. Mnoho prvních svědků rovněž vypovídalo o explozích a rovněž různí novináři informovali o explozích bezprostředně před zřícením věží World Trade Center. Jeden Němec, který pracoval v sousední budově a pro lepší výhled si vylezl až na střechu, řekl později stanici CNN, že zřetelně slyšel několik výbuchů před zhroucením jižní věže.

Hasič Louis Cachiolli sdělil 24. září novinářům: „Několikrát jsem se svými kolegy vyjel výtahem do 24. poschodí evakuovat z věže lidi. Když jsme jeli vzhůru naposled, explodovala bomba. Jsme přesvědčeni, že v budově byly umístěny bomby.“ Jiný muž novinám „American Free Press“ prohlásil, že mezi 10. a 15. poschodím viděl záblesky, následované detonacemi; teprve pak se věž sesula. Očití svědci mluvili o šesti takových záblescích (věž byla nesena šesti hlavními podpěrami).

Sledujeme-li pozorně záznam průběhu zřícení obou věží WTC, máme neodbytný dojem profesionální demolice jakékoli jiné budovy. Nejenže se sesuly rovně jako svíčky, ale také se jak už řečeno podlomily hluboko pod místem, kde do nich narazila letadla. Samotný kerosin z letadel by nikdy nemohl způsobit tak metodicky odborné zdemolování budov. Mnozí odborníci na výbušniny se vyjádřili, že takové zhroucení staveb není bez promyšlených explozí možné.

Podle demoličních expertů není nic těžšího než „skácet“ věžový dům, protože má stejně jako strom tendenci nachýlit se na stranu. Aby k tomu nedošlo, odpalují se na strategických místech nálože s přesně vypočítanou brizancí, aby budova „implodovala“, tj. zhroutila se do sebe a nepoškodila sousední objekty; přesně to se stalo s dvojčaty WTC!

Ve věžích byly odpáleny výbušniny, soudí Van Romero, odborník na výbušné nálože a viceprezident technického institutu technologie hornictví v Novém Mexiku. Romero je bývalý ředitel výzkumného ústavu energetických materiálů, výbušnin a jejich účinků při explozích v budovách, letadlech a jiných objektech. Podle Romera bylo zřícení obou věží příliš promyšlené, než aby mohlo jít o výsledek náhody při kolizi letadla. „V budovách musely být výbušniny,“ tvrdí s jistotou. Při katastrofách podobného typu v USA se do vyšetřování vždy zapojuje firma Energetic Materials Research and Testig Center at Tech. Její technický ředitel s údivem konstatuje, že jeho firmu tentokrát k vyšetřování v New Yorku nepřizvali. Jistá část zbytků zhroucené ocelové konstrukce WTC ostatně nebyla dopravena na skládku, určenou experty k prozkoumání, nýbrž sešrotována v různých firmách.

Půl hodiny po prvním teroristickém úderu ve Washingtonu zaútočil třetí stroj na další významnou budovu, na Pentagon, ústřední symbol americké vojenské moci. Další letadlo se zřítilo u Pensylvánie. A tak zatímco se na obrazovkách střídaly snímky hrůzy a děsu, textové pásy pod nimi hlásily: „America under attack“.

Když první letadlo mířilo do pravé věže World Trade Center, zdržoval se americký prezident George W. Bush v základní škole Emma E. Booker School na Floridě. List „Sarasota Herald Tribune“ z 12. září 2001 psal, že Bush právě osmnácti žákům předčítal ve třídě příběh o koze a děvčátku, když mu šéf jeho úřadu Andrew Card pošeptal do ucha zlověstnou zprávu. Aniž by hnul brvou, prezident pokračoval v čtení! Těžko si představit, že existuje prezident, který právě dostal pro svou zemi tak závažnou a šokující zprávu, nedá na sobě znát sebemenší pohnutí a klidně pokračuje v čtení příběhu školákům! Jistý zkušený kriminální komisař, který Bushe při sdělování úděsné zprávy sledoval v televizi, stručně prohlásil: „On o tom už věděl!“ A tak zatímco Bush dále předčítal dětský příběh o kozičce, byli jeho krajané masově poráženi jako dobytek! Je opravdu zarážející, že to trvalo ještě zhruba půl hodiny než Bush vůbec informoval tisk o tragédii!

Jak již byla zmínka v úvodu, naše kniha se snaží informovat a současně přimět k zamyšlení. Analýza dalšího dění ukazuje, že Bush nijak nepospíchal ani s návratem do Washingtonu. Po většinu osudného dne 11. září nebyl prezident přítomen a v podzemním bunkru letecké základny v Lousianě pouze zaznamenal na magnetofonový pás stručné poselství. O několik hodin později byl Bush dopraven do hlavního stanu strategického letectva v Nebrasce a do Washingtonu se nevrátil před 19. hodinou, tedy téměř deset hodin po prvním útoku. Jeho pozdní návrat se stal předmětem ostré kritiky. Bushův šéf strategické kanceláře Karl Rove poté významným novinářům v hlavním městě telefonicky sdělil, že Mr. Bush se 11. září nevrátil do Washingtonu ihned proto, že stroj, který narazil na Pentagon, měl možná na mušce Bílý dům a že bylo ohroženo i prezidentovo letadlo Air Force One.

Odpoledne 12. září přinesly agentury Associad Press a Reuter zprávy o „krtkovi“ v Bílém domě. Noviny „New York Times“ tvrdily, že anonymní volající, který ohlásil chystaný útok na prezidentovo letadlo Air Force One, používal při své hrozbě tajných kódových slov, která prokazují jistou znalost interních vládních záměrů. Prezidentův mluvčí Ari Fleischer řekl: „Mluvím o hodnověrných znalostech vnitřních poměrů Bílého domu, ne o nějakém mlhavém podezření.“ Karl Rove potvrdil, že teroristé znali ultratajné kódy a bezpečnostní procedury Bílého domu!

Redaktor „New York Times“ a bývalý Nixonův poradce William Safire poukázal ve svém článku na důležitou otázku: „Jak přišli teroristé k tajným informacím a důležitému know-how, které jim umožnily záludný průnik? Znalost dekódování, místa pobytu prezidenta i tajných krizových plánů svědčí o tom, že teroristé měli své informátory u tajné služby FBI nebo CIA.“

Nejspíš se už nikdy nedozvíme, zda to způsobila Safirova otázka, když vláda o dva týdny později připustila, že tajná služba nedostala žádný telefonát, v němž by byla zmíněna přímá hrozba prezidentskému letadlu. Reportér WSWS Jerry White k tomu řekl: „Skutečnost, že vysocí státní úředníci v čase mimořádné krize a veřejného ohrožení lhali, aby ochránili vážnost prezidenta, má velký politický význam. Když Bílý dům 24 hodiny po teroristickém útoku roztrušoval dezinformace a klamal světové mínění, pak žádné prohlášení vlády po 11. září nemůže mít nikdo za bernou minci! Pohádka, kterou 12. vyprávěli národu a světu Karl Rove, Ari Fleischer i další činitelé Bílého domu, nutně vyvolává otázky, které jsou ještě brizantnější a potenciálně nebezpečnější než Bushovo ubohé chování 11 září.“

Vláda USA svému lidu i světu prostě lhala do očí. Lhala buď 12. září, kdy se vytasila s příběhem o hrozbách vůči Air Force One, anebo lhala když to pak o dva týdny později dementovala. Jestli skutečně takový telefonát existoval, pak z toho nezbytně plyne teorie o kontaktech mezi teroristy a tím čí oním vládním místem. Je zde ovšem i možnost, že zmíněný telefonát nebyl hrozbou, nýbrž varováním informátora vlády, který věděl o plánech a činnosti teroristů. Bushovo chování od jeho vystoupení ve floridské škole však vyvolává další otázku: věděla jeho vláda předem o teroristických úderech?

Zcela v duchu Talmudu vychovaný náměstek ministra obrany USA Paul Wolfowitz 17. září řekl, že čtvrté později zřícené letadlo u Pensylvánie Pentagon sledovali a v případě potřeby jej mohli sestřelit. Při analyzování noční můry z 11. září zde vyvstává další dotěrná otázka: jak to, že nebyl sestřelen letoun Flight 77, který zhruba o 35 minut dříve mířil přímo na Pentagon? Podle článku v „New York Times“ z 15. září zeje enormní mezera mezi časem obrácení kursu třetího uneseného letadla a okamžikem jeho pádu na Pentagon. Řečený stroj byl od momentu obrátky sledován na monitorech! Ani letový dozor, ani Air Force či FBI však nevysvětlily, proč nebyl vyhlášen poplach a proč se nikdo nepokusil o zadržení uneseného stroje, který opustil vytýčenou letovou trasu a na-bral kurs na Pentagon. Jak mohlo takové letadlo zůstat ve vzduchu téměř ještě hodinu poté co bylo uneseno a jiné dva stroje již zasáhly výškové budovy v New Yor-ku? Jak mohlo unesené letadlo klidně odletět na Středozápad, tam změnit prudce kurs, a pak zcela nerušeně pokračovat v letu na Pentagon? Jestliže se vědělo, že stroj nalétá na Pentagon, proč se příslušné instituce alespoň nepokusily donutit jej k přistání a v případě neúspěchu prostě nesestřelili? Jak jsme si již ukázali, bylo povoleno sestřelit čtvrtý unesený letoun; proč se totéž nestalo s třetím? Jakmile pří-slušné orgány zjistily, že se jedná o sebevražedné únosy, na co potom ještě čekaly? Až ke všemu odhodlaní únosci vrazí se svým strojem na Pentagon? Jiné vysvětlení se opravdu nenabízí!

Kdykoli FAA (americký úřad letové bezpečnosti) zjistí odchylku nějakého letadla od kursu, musí se podle předpisů snažit kontaktovat pilota. Pokud se to nepodaří, je vyhlášen tísňový stav a celý letový prostor dané oblasti se zabezpečí. Mezi-tím se přesně definovanou procedurou zjistí, zda bylo letadlo uneseno či se dostalo mimo kontrolu. Protože je v takových případech rozhodující časový faktor, jsou zmíněné procedury jasně určeny a soustavně procvičovány, aby mohly být v případě potřeby také co nejrychleji provedeny. V určitých naléhavých případech, zvláště při únosu, se zcela automaticky žádá o přispění armáda Spojených států.

Podle ruské webové stránky listu „Pravda“ vrchní velitel ruského vojenského letectva Anatolij Kornukov řekl: „Obecně je nemožné provést teroristický útok podle scénáře, jaký byl předveden v USA. Kdyby se něco takového stalo u nás, byl bych o tom ihned informován a během pár minut jsou všechny naše stroje ve vzduchu.“

Vláda USA zpočátku tvrdila, že v blízkosti Pentagonu nebyla rozmístěna žádná pohotovostní letadla. To je zjevná a drzá lež! Pouhých patnáct mil od Washingtonu je základna Andrews Air Force v Marylandu, domovský přístav prezidentského stroje Air Force One. Na základně jsou neustále připraveny k nasazení dva kompletní sledy stíhačů (F-16 a bitevníků F/A-18) včetně početného pozemního personálu. Úlohou této letecké jednotky je chránit Washington! Proč tedy potom nezasáhla?

V případě uneseného letounu Flight 77, který se až po útocích na věže TWC nejméně po 40 minut odchyloval z kursu a nalétával na Washington, bylo přece víc než dost času k nasazení vojenských strojů ze základny Andrews Air Force i odjinud! Stejně tak bylo dost času k rozhodnutí, zda má být unesený letoun sestřelen.

Viceprezident USA Cheney prohlásil, že se nevědělo, zda mají být přibližující se komerční letadla zastavena nebo ne. Nesmělo být nic podniknuto, protože se nevědělo, co se má podniknout! Takové prohlášení je od viceprezidenta supervelmoci prostě neuvěřitelné! Je-li známo, že dva dobře viditelné symboly moci USA byly již zasaženy unesenými letadly, a je-li dále známo, že další unesený stroj (Flight 77) letí směrem na Washington, je opravdu tak těžké pochopit, že jeho cílem je nějaký další významný objekt v hlavním městě? Cheneyovo prohlášení bylo navíc další prokazatelnou lží! Veřejně dostupné dokumenty FAA dokazují, že stíhače za jistých a jasně definovaných okolností zcela rutinně zastavují komerční letadla, aniž by k tomu byl zapotřebí souhlas Bílého domu.

Generál vojenského letectva Richard B. Meyrs řekl: „Když bylo jasné že došlo k ohrožení, skutečně jsme zalarmovali stíhačky, systém AWACS a radarová i tankovací letadla; všechny tyto stroje kroužily po předepsaných drahách pro případ, že by se ve vyhledávacím systému FAA objevila další unesená letadla.“ Rovněž viceprezident Cheney uvedl: „Nakonec jsme měli nad městem kompletní vzdušnou patrolu.“ Oba pánové ovšem zapomněli dodat, že stíhačky vystartovaly nikoli na základě včasného poplachu, ale až po zasažení Pentagonu!

Bezpečnostní experti si také kladli právem otázku po roli severoamerického systému protiletecké obrany (NORAD), který odpovídá za hájení vzdušného prostoru USA a Kanady před útoky raket, letadel atd. Zmíněné americko-kanadské velitelství disponuje vlastními radarovými stanicemi, raketami země-vzduch americkými i kanadskými stíhači a bitevníky. V oblasti je rovněž řada dalších leteckých základen, jejichž stíhačky jsou schopny během pouhých několika minut dostihnout každý podezřelý stroj. Řečené platí dvojnásob pro hlavní město Washington se základnou v Langley přímo vedle hlavního stanu CIA. Bezpečnostní experti ubezpečují, že takové selhání jako 11. září nelze vysvětlit ani zmatkem po nečekaném přepadu; všechno naopak ukazuje na záměrnou sabotáž systému jako na součást koordinovaného útoku.

Nadto je zde ještě zajímavá skutečnost, že ráno 11. září funkční systémy vzdušného dozoru a obrany v obvodu Washingtonu chvílemi nefungovaly.

V „Emperor’s Clothes“ ze 14. listopadu 2001 Illarion Bykov a Jared Izrael řekli: „Již náraz prvního uneseného letadla do World Trade Center ukázal, že Spojené státy stojí před mimořádnou situací. Celá země byla vyburcována a to všechno by vlastně mělo jen zintenzivnit tísňovou činnost systémů letecké bezpečnosti a protiletadlové obrany. Tyto systémy Spojených států jsou bezmála denně aktivovány nutností reagovat na vzniklé problémy. Osudného 11. září však přesto selhaly, ale ne kvůli extrémním povaze nastálé potřeby. Něco takového se mohlo stát jen tehdy, když určité osoby ve vysokých postaveních na selhání systému spolupracovaly. Neznámí a izolovaní aktéři by jistě neuspěli, kdyby se bez podpory nejvyšších míst pokusily rušit a vypojit rutinní bezpečnostní systémy; výpadek tísňového systému by byl okamžitě zpozorován. Kromě toho by vzhledem ke katastrofální povaze útoků byly zalarmovány nejvyšší vojenské složky. Kdyby řečení aktéři bývali jednali na vlastní pěst, museli by počítat s tím, že jejich příkazy budou zrušeny a oni sami zatčeni. Na sabotáž přísně hierarchicky kontrolovaného zabezpečovacího systému by bez spolupráce nejvyššího vojenského velení USA nikdo nemohl ani pomyslet, natož aby se o ni pokusil. Přinejmenším se to týká prezidenta USA George Bushe, ministra obrany Donalda Rumsfelda a generála vojenského letectva Richarda B. Myerse.“ Michajl Magrelov, dlouholetý expert tajné služby a místopředseda zahraničně politického výboru Ruské federace, 14. září v ruské televizní stanici NTV řekl: „Téměř současný únos čtyř letadel špičkovými piloty, plus vyřazení kontrolního letového systému, plus precizně provedený úder na výškové budovy s co největší možnou škodou – to vypadá mnohem spíše na dobře naplánované spiknutí než na obyčejný terorismus.“

Tvrdilo se, že únosci přemohli posádky letadel, aby nikdo z pilotů nemohl rádiem informovat federální úřad letového dozoru (FAA). Okolnost, že žádný z údajně ohrožených pilotů nevyslal pozemní stanici signální kód 7700, připravený pro podobné situace, si žádá hodnověrné vysvětlení. Podle oficiálního vyjádření se piloti vůbec nedostali k tomu, aby vyťukali čtyři poplachová číslice na transpordéru, protože tyto přístroje byly u všech čtyř letadel vypojeny. To je ovšem nemožné! I kdyby se to únoscům nějak podařilo v jednom nebo dvou případech, u všech čtyř letadel to dokázat nemohli. Seděli snad únosci již v době startu u řízení strojů? A pokud ano, museli by navíc znát komplikované a u všech leteckých společností rozdílné procedury.

Nanejvýš pozoruhodné je také oznámení Bushovy vlády jen několik hodin po atentátu, že má důkazy, že za teroristické útoky je odpovědný již po léta hledaný saudsko-arabský miliónář Usama bin Ládin, vůdce teroristické skupiny Al Kajdá. Jsou prý o tom k dispozici nespočetné indicie, ujišťoval vládní mluvčí a masmédia psala o nezpochybnitelných důkazech.

Velmi nevěrohodně zní také líčení, podle nějž se tzv. teroristé dopustili elementárních ba přímo školáckých chyb. Zanechali po sobě hotovou horu důkazů, např. kreditní kartu, kterou byly placeny všechny letenky, výtisk koránu i videokazetu v arabštině s titulem „Jak se pilotuje letadlo?“. Jak by se do projevu nejvyšší profesionality mohla vloudit tak hrubá chyba, která vůbec neladí s jinak úzkostlivě pedantským naplánováním celé akce! Profesionálové takové chyby nedělají!

Údajnému teroristickému pilotovi z 11. září Mohamadu Attovi zbývalo pouhých sedm minut do odbavení. Bývalý ministr Andreas von Büllow berlínským novinám „Tagesspiegel“ (13. 1. 2002) řekl: „Pokud byl Atta rozhodujícím mužem celé akce, pak je velmi podivné, že by tak těsně předtím riskoval odlet do Bostonu jiným letadlem. Kdyby jeho stroj měl jen několik minut zpoždění, nebyl by v letadle, které mělo být uneseno. Proč by rafinovaný atentátník něco takového dělal? Ve zprávách CNN bylo také nakonec uvedeno, že žádné takové jméno nebylo na oficiálním seznamu pasažérů a nikdo toho jména také neprošel jednou ze čtyř odbavovacích procedur.“

Rovněž tak je velice podezřelé tvrzení, že jeden z pachatelů byl identifikován, když jeho cestovní pas přestál jak žár exploze (černá skříňka letadla takovou teplotu nevydržela!), tak i zhroucení věže o 110 poschodích! Kromě toho prý teroristické komando zanechalo v autě na letišti dopisy na rozloučenou svým rodinám. Proč nebyly místo toho vhozeny do nejbližší poštovní schránky? Všechno tedy ukazuje na to, že byly cílevědomě zanechány zmanipulované stopy.

Američtí pátrači zalarmovali rovněž své německé kolegy: stopy hlavních podezřelých vedly na spolkové území, především do Hamburku. Německo se zjevně stalo operační základnou islámských teroristů. Ministr spravedlnosti USA John Ashcroft 23. října ve Washingtonu uvedl: „Je jasné, že Hamburk sloužil jako hlavní výchozí základna k útokům z 11. září.“ Němečtí bezpečností experti byli ohromeni, s jakou rychlostí dokázal FBI svým německým kolegům z BKA předložit údaje o vysoce konspirativních spojeních i o pachatelích. „Na pouhé stisknutí tlačítka,“ řekl jeden z německých insiderů, „prostě tak, jako by Američané měli již dlouho předtím všechny údaje o pachatelích ve svých databázích.“

Ostatně i v oficiálních kruzích se množí pochyby o hodnověrnosti prohlášení americké vlády k teroristickým útokům. Vládní představitelé Saudské Arábie zpochybnili seznam se jmény 19 podezřelých teroristů, které americký FBI údajně identifikoval jako sebevražedné atentátníky. Dva dny po činu bylo oznámeno, že dva z údajně jasně usvědčených teroristů vůbec nebyli na palubě letadla. Princ Miteb bin Abdullah bin Abdul-Azíz a zástupce velitele národní gardy se vyjádřil ná-sledovně: „Bylo obviněno hodně lidí, zvláště Saudů. Později vyšlo najevo, že dotyčné osoby jsou nevinné. Mnozí z údajně sebevražedných atentátníků jsou naživu.“

Dánské noviny „Ekstra Bladet“ ve vydání z 23. října 2001 uvedly, že redakce má k dispozici seznam FBI s 370 jmény osob, podezřelých z islámského terorismu. Seznam obsahuje početné údaje jako krycí jména, adresy, telefonní čísla i e-mailové adresy. Když dánská redakce zmíněný seznam ukázala bývalému agentovi americké tajné služby NSA Wayne Madsenovi, jeho odpověď zněla: „Natolik detailní seznam by FBI tak krátce po atentátu buď vůbec nemohla sestavit, nebo by všechny v něm uvedené osoby musely být již dlouho pod dohledem FBI.“

Fred Stock, bývalý agent CSE, kanadské sesterské agentury NSA, se nechal slyšet, že shlédnutí snímku Mohamada Atty v americkém vysílači CNN u něj vyvolalo šok, protože tatáž fotografie visela již r. 1993 v úřadovně hlavního stanu SCE. Zmíněný dánský list „Ekstra Bladet“ kromě toho upozornil, že se mnohé adresy zmíněných teroristů nacházely v blízkosti velmi choulostivých vojenských základen a výcvikových táborů. Jako příklad byl uveden Fort Smith v Arkansasu v těsné blízkosti pověstného letiště CIA v Meně, kde se prováděly početné tajné operace pašování zbraní a drog.

Mnozí američtí politici by rádi svalili vinu za teroristický čin v USA výhradně na cizince, což je však stále méně v souladu se skutečnostmi. Bývalý asistent předsedy podvýboru Nejvyššího sovětu pro sledování činnosti tajných služeb Andrej Kosjakov je přesvědčen, že tzv. teroristé jsou Američané i Evropané. 14. září poukázal na to, že někteří pasažéři unesených strojů sice pomocí mobilů informovali o únosu, avšak žádný z nich nepopsal vzhled, přízvuk a výslovnost únosců; volající zjevně neměli důvod je nějak blíže charakterizovat. Z toho se vnucuje logický závěr, že vnějškově se únosci nijak nelišili od ostatních cestujících. To jen podporuje domněnku, že teroristé nevypadali arabsky. Nikdo se nestaral o obyčejné Američany nebo Evropany a místo nich se hledali Arabové. Novinářka Barbara Olsenová, komentátorka CNN, byla rovněž na palubě letadla Flight 77, které se zřítilo na Pentagon a dvakrát se jí podařilo zavolat svému muži. Byla bystrá a školená pozorovatelka a přesto neřekla nic o vzhledu atentátníků. Zmínila se pouze o tom, že šlo o tři muže. Jistě by upozornila, kdyby únosci byli barevné, arabské nebo cizím jazykem mluvící osoby.

Zdá se, že operace byla připravena lidmi, kteří nejen měli naprostou svobodu pohybu v zemi, ale byli také mimo jakékoli podezření. Útoky v dané podobě by bez účasti vysoce postavených insiderů v amerických institucích nebyly možné. Americký vědec, státník a opoziční politik Lyndon LaRouche ujišťuje, že operace byla zorganizována ve Spojených státech. „Představa, že by to byla internacionální teroristická operace, je zcela nepřístojná. Je totiž velice nebezpečné hledat falešného protivníka a ignorovat skutečného. Nejdůležitější je poznání, kdo je skutečný nepřítel a ten sedí v USA. Viníkem není zcela jistě žádná arabská země nebo někdo takový. Celá věc by byla nemožná bez nesmírně vlivné tajné organizace ve Spojených státech, přesněji řečeno v jejich samotném vlastním vrcholku.“ V jedné debatě LaRouche prohlásil: „Pachatelé byli vyškoleni v USA a v USA nasazeni do důkladně promyšlené akce, na níž se musely podílet stovky lidí a která si vyžádala měsíce tréninku a příprav. … To se mohlo stát jen se souhlasem odpadlické kriminální frakce v americká armádě a v tajných službách. Celá operace je obrovská a daleko přesahuje možnosti jednotlivé teroristické skupiny.“

Teroristická akce z 11. září byla koordinována v několika rovinách a také bezchybně realizována. Je třeba vzít v úvahu, že útok musel být proveden při dobré viditelnosti a pro operaci se muselo připravit několik záložních termínů. To všechno dělá akci ještě komplikovanější. Můžeme s klidným svědomím prohlásit, že se jednalo o vojenskou vzdušnou operaci, které byly schopny jen speciální jednotky. Organizace a příprava úderu musela být různými cestami kontrolována tajnými službami; pravděpodobně ne na přímý rozkaz, nicméně v každém případě musely být pro ni vytvořeny rámcové podmínky. Podle shodného mínění mnoha expertů k tomu bylo zapotřebí spoluspiklenců ve vládních, zpravodajských a vojenských strukturách USA.

Dokonale vytrénovanými vojenskými piloty byly těžké a plně natankované stroje nasměrovány na způsob kamikadze na své cíle. Čelní útoky na obě věže WTC představují samy o sobě mimořádný pilotní výkon. Totéž tím více platí o hloubkovém náletu na budovu Pentagonu s těžkým Boeingem 757! Radarový záznam ukazuje, že pilot nejprve ve výši v dokonalém kruhu obletěl budovu, potom strmou spirálou klesl během dvou a půl minuty o 7 000 stop a nakonec přízemním letem jen několik desítek metrů nad povrchem narazil do Pentagonu. Pilot nebo piloti, kteří něco takové udělali, museli mít dlouhé letové zkušenosti přímo v této oblasti. Budova Pentagonu není příliš vysoká a pilot velkého civilního letadla musel při svém přízemním letu velice dobře znát všechny možné překážky v daném místě.

Americká vláda oznámila, že teroristé prodělali na Floridě výcvikový kurz pilotáže sportovních letadel. V rozhovoru pro CNN egyptský prezident Mubarak kritizoval dohady o pilotním výcviku: „Mnozí lidé se učili létat a mají dokonce i pilotní licenci, ale to ještě zdaleka neznamená, že by byli schopni takové teroristické akce. Mluvím jako bývalý pilot, který tyto věci dobře zná; osobně jsem pilotoval těžké stroje i bojová letadla. Proto vím velmi dobře, že něco takového není tak jedno-duché.“ Pokud jde o Muhamada Attu, údajného hlavního pilota teroristů z 11. září, americké noviny přinesly výrok jeho bývalého učitele létání na Floridě: „Jen zřídka mívám tak netalentovaného žáka.“ Bylo rovněž tvrzeno, že teroristický pilot se naučil létat na simulátoru. Všichni piloti velkých civilních strojů však vědí, že něco takového není možné.

Prošli teroristé opravdu pilotním výcvikem na Floridě? Těžko se tomu věří, ale i tentokrát jde o čirou lež Bushovy vlády! Rainer Rupp, po mnoho let působící v bruselském hospodářském ředitelství NATO, psal v novinách „Junge Welt“ z 19. září 2001, jak mu jistý vysoce postavený důstojník Pentagonu v telefonickém rozhovoru potvrdil, že někteří teroristé z 11. října byli vycvičeni na základnách US-Army, jako jsou Fort Bragg a Fort Bennings. „Newsweek“ 15. září 2001 informoval, že určití teroristé se účastnili vojenského výměnného programu v Penascole. Za pozornost jistě stojí, že zmíněné tréninkové programy jsou především určeny k získávání důstojníků za spolupracovníky CIA nebo vojenské tajné služby. Na výše zmíněné základně amerického námořního letectva jsou už po léta školeni příslušníci cizích ozbrojených sil, ale může se tak stát jen na žádost země, která má s vládou USA dobré přátelské vztahy. To by dokázalo vysvětlit dosud nezodpovězenou otázku, jak je možné, že piloti, vycvičení na malých vrtulových strojích v soukromých leteckých školách na Floridě, byli schopni dokonale pilotovat velké civilní letouny. V dané souvislosti je třeba se ještě zmínit o tom, že terorističtí piloti mohli použít satelitní GPS (Global Position System) jako při vojenské akci, což je pro normálního občana samozřejmě zcela nedostupné! Toto odhalení má velký mezinárodněpolitický význam a mohlo by světové veřejnosti napomoci k pochopení politiky Washingtonu resp. pozadí a skutečných motivů jejího jednání.

Článek v listu „The Times of India“ podle všeho dokládá mnohá obvinění, že establishment americké zahraniční politiky předvádí licoměrnou hru. Pákistánská tajná služba Inter Services Intelligence (ISI), nejtěsnější spojenec Washingtonu v mlhavé válce proti teroru, je zjevně velmi intimně propojena s atentátníky tragického 11. září.

„The Times of India“ z 12. října 2001 psaly: Zatímco oddělení pákistánské Inter Service Intelligence (ISI) pro práci s veřejností tvrdí, že někdejší generální ředitel ISI generálporučík Mahmud Ahmad požádal o propuštění do důchodu poté, co byl v pondělí vystřídán, pravda je mnohem více šokující. Zdejší špičkové zdroje v úterý potvrdily, že generál byl propuštěn na základě důkazů, jež Indové předložili s úmyslem odhalit jeho spojení s jedním ze sebevražedných atentátníků, kteří zničili World Trade Center. Americké úřady požadovaly jeho uvolnění z úřadu poté, co se potvrdilo, že generálporučík Mahmud Ahmad jednomu z obviněných únosců v akci proti WTC poukázal z Pákistánu telegraficky sto tisíc dolarů.“

Jde o mimořádně závažné obvinění a americký státní department nežádal žádné vysvětlení nebo ospravedlnění. Kdyby chtěl prezident Bush opravdu potrestat síly, stojící za 11. zářím, proč potom nepožadoval oficiální vyšetření věci, aby mohli být viníci postaveni před soud?

Důkladné prozkoumání případu mimo jiné ukazuje, že generálporučík Ahmad krátce před útokem z 11. září byl dokonce sám ve Spojených státech. Dorazil tam 4. září a navštívil Pentagon i CIA. Byly CIA nebo jiné americké tajné služby do věci zapleteny? Je třeba mít na paměti i následující skutečnost: USA si dopřávají luxus neméně než 26 tajných služeb s ročním rozpočtem 30 miliard dolarů! Přesto jak CIA, tak ani jeho rivalové v Pentagonu, ani FBI se svými protiteroristickými specialisty nezjistily nic o přípravách teroristů. Ani všemocná tajná služba NSA, monitorující všechny telefonáty, faxy a e-maily nezachytila nějakou významnou zprávu. Slovem, žádná z 26 tajných služeb neměla sebemenší poznatky o plánovaných teroristických útocích proti USA. Rovněž tak gigantická celosvětová síť špionážních družic a průzkumných letadel nedodala žádná vodítka. Ted Gunderson, penzionovaný vedoucí pobočky FBI v Los Angeles, se novinám „American Free Presse“ vyjádřil následovně: „Je nemožné, aby tajné služby USA neměly žádné poznatky o chystaných teroristických útocích. Naší tajná službě a Mossadu se to doneslo.“ Expert na terorismus Mike Yardley prohlásil: „Je to neuvěřitelné selhání tajných a bezpečnostních složek. V obou oblastech zjevně došlo k obrovským chybám.“ Šlo o kolosální selhání tajných služeb, nebo naopak tajné služby samy toto selhání zorganizovaly? Teroristický úder typu 11. září si vyžádal nejméně tři roky příprav. Přehlížely je tajné služby zcela záměrně? Věděla tajná služba USA o chystaném atentátu?

Možná je to k nevíře, ale podle všeho se opravdu vědělo, že hrozí mohutný teroristický útok. CIA měla přímo v TWA tajnou úřadovnu s mnoha zaměstnanci. Žádný z nich při útoku nepřišel o život. Ostatně nebyl také ani jeden mrtvý mezi vedoucími pracovníky, řediteli a hlavními vedoucími firem, které měly kanceláře ve WTC. V osudný den se jako náhodou žádný z nich neobjevil na pracovišti. Např. jeden významný pracovník banky ve WTC dostal 10. září příkaz odnést domů všechny důležité papíry domů a příští den si vzít dovolenou. Druhý den, osudného 11. září, mu už bylo jasné, co se opravdu stalo.

Stejně pozoruhodný je telefonický rozhovor amerického námořníka se svými rodiči krátce před atentátem. Námořník volal ze své letadlové lodi a varoval rodiče, že dopadne něco hrozného na velké město na východním pobřeží Spojených států; velitel lodi proto dostal nový příkaz nabrat kurs k východnímu pobřeží. Rodiče synovi nevěřili a domnívali se, že nejspíš viděl v televizi nějaký katastrofický film, který zaměňuje se skutečností.

Existuje ještě mnoho dalších osob, skupin a firem, které měly předem vědomost o útoku z 11. září. Bezprostředně před ním se vzedmula náhlá a nevysvětlitelná vlna spekulativních obchodů na americkém trhu akcií a obligací. Určité kruhy vsadily obrovské částky na nadcházející velkou krizi. Tak například zde byly podezřelé prodeje akcií prostřednictvím tzv.

biancoprodejců, kteří si berou akcie na úvěr a prodávají je za aktuální cenu. Spekulují s tím, že až budou muset akcie později zaplatit, jejich cena klesne a oni shrábnou rozdíl. Krátce před teroristický útokem došlo k množství prodejů akcií leteckých společností, turistických podniků a pojišťovacích i finančních společností, které měly kanceláře ve World Trade Center. Byly rovněž nakoupeny nesčetné americké cenné papíry s pětiletou dobou splatnosti. Jen jedna jediná taková transakce s cennými papíry obnášela pět miliard dolarů! Finančnický list „Wall Street Journal“ z 2. října psal: „Cenné papíry s pětiletou dobou splatnosti jsou asi nejlepší investicí pro případ světové krize, zvláště kdyby postihla Spojené státy. Atraktivita těchto papírů je v jejich jistotě s vládní zárukou a obvykle triumfují v době, kdy se investoři vyhýbají riskantním investicím jako jsou akcie. Cena řečených papírů silně vzrostla od událostí 11. září.“

Kdo jsou ty „jisté kruhy“, které vsadily obrovské částky na nadcházející velkou krizi? Jeden dobře informovaný bankéř ujišťuje, že to byli lidé z Federal Reserve Bank (Fed): „Fed přímo či nepřímo nakupovala akcie.“ Federal Reserve Bank, na níž jsou zúčastněni nejmocnější rodiny světa jako Rothschildové, Rockefellerové či Warburgové, nikdy nebyla pod kontrolou americké vlády či parlamentu, a přestože se snaží budit zdání oficiální instituce, jde ve skutečnosti o soukromý podnik. Rockefellerové byli ostatně od samého počátku majiteli World Trade Center. Je to náhoda, že bylo WTC náhle prodáno 23. července 2001, tedy pouhých sedm týdnů před teroristickým útokem?

Útok z 11. září byl v celém světě ostře odsouzen. Francouzský prezident Jacques Chirak to udělal v televizním projevu k národu. Ruský prezident Vladimír Putin mluvil o strašné tragédii a nařídil uctít památku obětí minutou ticha. Spolkový kancléř Gerhard Schröder ujistil Spojené státy neomezenou solidaritou.

Předseda komise Evropské unie Romano Prodi svolal všechny komisaře do Bruselu a řekl k nim: „Nic nebude jako dřív. Nyní se musí projevit naprostá solidarita Evropy s americkým lidem. Spojené státy nám přispěchaly na pomoc v nejčernější hodině evropských dějin a nyní musíme my přispěchat na pomoc Spojeným státům.“

Čínský šéf státu a strany Jang Tse-min vyslovil rodinám postižených i americké vládě a lidu hlubokou soustrast. Australský ministerský předseda John Howard se vyslovil pro tvrdou odvetu vůči původcům atentátu: „Myslím, že nyní je čas na klidnou, ale smrtící odpověď.“ Japonský premiér Junichiro Koizumi nazval útok „krajně zlovolným a neprominutelným zločinem“. Fidel Castro označil teroristický čin v New Yorku a Washingtonu za katastrofu. „Cítili jsme s americkým lidem bolest a smutek,“ řekl viditelně pohnutý partajní šéf v Havaně.

Izraelský premiér Ariel Šaron vystoupil se směsí účasti a nabídek pomoci. Bývalý ministerský předseda Benjamin Netanjahu triumfoval v početných televizních interview na téma „Vždyť jsme to vždycky říkali“. Na druhé straně pobouřily svět obrázky jásajících Palestinců nad tisíci mrtvými v New Yorku. Záběry oslavujících Palestinců byly vždy doprovázeny otřesnými záběry hořících mrakodrapů a stanice CNN – televizní vysílač, zpravodajská fabrika a dezinformační nástroj – je vysílala opakovaně do celého světa. Proč byly právě záběry jásajících Palestinců vysílány až do omrzení? K přiživení nenávisti amerického lidu vůči Palestincům? Nebo také měla jednoduchá fixace na arabské teroristy odvést pozornost od skutečných původců?

Nejmenovaný profesor brazilské univerzity v Campinas ujišťuje, že záběry jásajících Palestinců, které vysílala CNN, byly přes deset let staré. Podle jeho přesvědčení pocházejí z časů vstupu iráckých jednotek do Kuvajtu. Dále existují důkazy, že různé záběry byly zinscenovány přímo novináři, kteří zaplatili pouliční povaleče, aby se jim předváděli do kamery. Rovněž německý časopis „Der Stern“ odhalil, jak vznikly různé záběry jisté Palestinky. „Spolu s ostatními byla Fatma v oněch chaotických minutách přitažena před kameru týmu, který se sháněl po senzačních snímcích, a později přísahala na smrt vlastních dětí, že ve chvíli filmování neměla sebemenší tušení o podrobnostech, natož o rozměrech smrti a zkázy v daleké Americe. U cukrárny Eiffel před ní kdosi podržel misku s knafehem. Fatma měla ráda tuto palestinskou specialitu z horkého ovčího sýra, medu a karamelového cukru. Dříve než mohla po misce sáhnout, kameraman za ní zvolal: ‘Dostaneš to, když zajásáš!’ Fatma na několik vteřin předvedla nadšený jásot a dostala svou oblíbenou pochoutku.“ Britská televizní stanice Sky News mediálního magnáta Ruperta Murdocha se dokonce neostýchala vysílat záběry z oslav národního svátku v Lýbii z 1. září s komentářem, že je to reakce lýbijského obyvatelstva na teroristické útoky v USA!

| V souvislosti s údery v USA se ustavičně mluví o arabských sebevražedných atentátnících. Je však skutečně třeba kvůli tomu chodit až na Blízký východ?

Jedním z nejlépe střežených tajemství a současně i jedním z největších triumfů satanských mocností je supertajný program Monarch Total Mind Control. Ve své knize „Třináct krvavých satanských rodin – příčina mnoha zla a běd na Zemi“ (Durach 1999) jsem podrobně popsal zmíněný plán i roli různých osob, skrytou vrchností myšlenkově kontrolovaných a naprogramovaných. Program kontroly myšlení je základním kamenem chystané světové diktatury a bez něj by nebylo možné Nový světový řád instalovat.

Zmíněný tajný program využívá kontroly myšlení, spočívají na traumatickém zážitku. Programování každé jednotlivé osoby (oběti) se provádí na základě nějakého druhu trauma a konečný cíl programování spočívá ve vytvoření takového člověka, který není na veřejnosti nijak nápadný (tzv. spáč), nicméně může být při libovolné příležitosti aktivován k provedení úkolu pro satanskou hierarchii.

Existuje těžko odhadnutelný počet těchto záhadně naprogramovaných osob a některé z nich jsou tajnými službami zneužívány k špionáži, vydírání či sabotážím, nebo slouží jako drogoví kurýři a zabijáci. Jsou mezi nimi také tzv. sebevražední delta-atentátníci, kteří jsou rovněž vypreparováni pomocí programu Monarch. Ti pak mají latentní příkaz k provádění atentátů a podobných věcí, který mohou realizátoři Nového světového řádu na povel aktivovat. Není třeba zdůrazňovat, že jde o velice nebezpečné lidi, kteří čekají jen na povel k úderu a také každý úkol či příkaz vyplní se slepou poslušností. Otroky programu myšlenkové kontroly Monarch je velmi obtížné odhalit a to především z toho důvodu, že většina lidí nemá o jejich existenci sebemenší tušení.

Metody kontroly myšlení (Mind Control) k vykonání jakékoli špinavé práce prakticky znemožňují odhalení skutečných strůjců vraždy nebo atentátu, zvláště když kontaktní osoba je rovněž příslušníkem tajné služby, jak tomu ve většině případů bývá. K ujišťování masmédií „že žádný Američan by nikdy nespáchal takový zločin jako byl ten z 11. září a ještě by při tom spáchal sebevraždu“ stačí připomenout, že již r. 1995 při bombovém útoku v Oklahoma City došlo k případu masové teroristické vraždy. 19. dubna toho roku byl spáchán atentát na budovu Alfreda Murraha v Oklahoma City, při němž zemřelo 168 lidí. Podle zanechané horké stopy byl zatčen americký válečný veterán Timothy McVeigh, který se k činu okamžitě přiznal. Podle oficiální verze i vlastního tvrzení byl McVeigh jediným pachatelem. V červnu 2001 byl McVeigh popraven, když předtím vědomě odmítl užití právních prostředků, které by nejen jeho popravu oddálily, ale možná i vynutily obnovu procesu. Nakonec tedy McVeigh zvolil prakticky sebevraždu a žádal neprodlenou popravu, místo aby podal vysvětlení o síti svých kompliců. Na světlo by mohlo vyjít mnoho věcí, kdyby ministr spravedlnosti John Ashcroft netrval na Mc-Veighově popravě a tím na jeho definitivním umlčení.

Během procesu FBI potlačil tisíce stran relevantních vyšetřovacích podkladů. Např. důkazy o tom, že nálože byly odpáleny z vnitra budovy a nikoli z hnojivem naloženého nákladního vozu, jak tvrdila oficiální verze.

Rovněž vyšetřovací orgány zatajily mnohá fakta a houfně „ztrácely“ důkazní prostředky, mezi nimi exponovaný svitek filmu, zajištěný u McVeigha při zatčení. Tak bylo např. zcela zatajeno, že McVeigh v žádném případě nejednal sám! Navíc se úřady snažily podsunout atentát kruhům vlastenecké milice a představit jej jako radikálně pravicově motivovaný čin, přičemž McVeigh s těmito nacionalisty prokazatelně neměl žádné kontakty.

Příznačné jsou také návštěvy McVeitha. Známý programátor projektu Monarch Mind Control dr. Louis Jollyn West, jeden z předních expertů CIA na kontrolu myšlení, několikrát jako vůbec poslední navštívil McVeigha v cele smrti. Dr. West „pečoval“ již o Jacka Rubyho, vraha údajného Kennedyho atentátníka Lee Harwey Oswalda, stejně jako o Sirhana Bisharu Sirhana, který měl zavraždit senátora Roberta Kennedyho. Alespoň na okraj zde budiž poznamenáno, že McVeigh měl v hýždích implantovaný čip, a po popravě nebyla provedena jinak zcela obvyklá pitva těla. Všechno nasvědčuje tomu, že McVeigh byl výše zmíněný sebevražedný delta-atentátník!

Za zmínku jistě také stojí, že vedle již řečených otroků programu Monarch také existují monarch-otroci hierarchie. Mezi oběma druhy otroků je třeba velice pečlivě rozlišovat. Monarchotroci, kteří neslouží hierarchii One World, jsou pro spiklence po činu nepotřební; obvykle jsou k něčemu použiti a pak velmi rychle zlikvidováni.

Pro monarch-otroky hierarchie, většinou děti z předních rodin, je programování připravováno již před jejich narozením a mají v hierarchii plnit určité úkoly; proto jsou naprogramováni multifunkčně. Z pohledu spiklenců je třeba říci, že jejich právě dané plány s určitým dítětem se odvíjejí od jeho pozice v hierarchii. Celý následující život takového dítěte je určován pouze a výhradně temnými záměry spiklenců a řečené děti jsou pak systematicky dosazovány do vysokých pozicí ve vládách, církvích, náboženských institucích, do vědy a školství, financí, masmédií i do mnoha dalších oborů a organizací. Pouze pomocí příslušně naprogramovaných individuí lze ze zákulisí kontrolovat celé spektrum dění.

Závěrem zde budiž ještě řečeno, že na palubě letadel v New Yorku a Washingtonu pravděpodobně vůbec žádní sebevražední atentátníci nebyli. Podle prvních hlášení byly uneseny mnohem víc než čtyři stroje! Radarové záběry jednoho z unesených letadel, které vysílala stanice CNN, po krátkou dobu jasně ukazovaly dva těsně vedle sebe se nacházejí radarové body. Byl snad unesený letoun zaměněn za jiný? Třeba za dálkově řízený, což je dnes nejen technicky možné, nýbrž se to oficiálně zvažuje jako opatření k větší letové bezpečnosti. Jak lze letadla záměrně přivést k zřícení, měli jsme možnost vidět v řadě filmů „The Lone Gummen“. Stačí k tomu do elektroniky letadla potají vpravit příslušné zařízení na dálkové ovládání. V řečené filmové řadě vítězí nakonec dobří tím, že proniknou do computeru tajné služby a přejdou na ruční řízení. Nakonec se pilotovi fiktivního letounu Atlantic National Flight 265 z Bostonu podaří v poslední chvíli stroj zdvihnout a o vlásek minout věže WTC. Ano, čtete správně: World Trade Center!

Kdo vůbec je Usama bin Ládin alias Aladin?

Krátce po svržení prvních amerických bomb na Afghánistán oznámil Usáma bin Ládin, v již dříve natočeném videosnímku, svou připravenost k boji.

Nápadné je, že během natáčení snímku neustále užíval typických zednářských signálů. Abychom dokázali odhalit naše politiky i další prominentní osobnosti jako členy tohoto tajného spolku, musíme vědět, že zednáři užívají širokou paletu nevhodně vyhlížející gestikulace rukama i očima k skrytému předávání zpráv a příkazů.

Výše zmíněný videosnímek byl vysílán televizemi celého světa v divácky nejzajímavějším čase a bin Ládinův obrázek byl k vidění také na titulních stranách nejdůležitějších listů a časopisů. To je samozřejmě velmi neobvyklé, protože ještě nikdy v historii nemohl žádný kritik americké zahraniční politiky prezentovat svůj pohled na věc ve významných novinách a televizi přímo v USA.

Jared Israel z „Emperor’s Clothes“ v této souvislosti poukazuje na rozhovor s bin Ládinem z 28. září 2001 v novinách „Ummat“. Během interview Usáma bin Ládin ještě tvrdil, že jako pachatelé útoků na WTC a Pentagon připadají v úvahu tucty teroristických organizací ze zemí jako Izrael, Rusko, Indie a Srbsko. Tehdy dokonce tvrdil, že Al Kajdá nepovažuje Spojené státy za nepřítele. Na celosvětově publikovaném videosnímku se však bin Ládinův názor zřetelně změnil a již dále nemluvil o Rusku, Indii, Srbsku či Izraeli; místo toho se vysmíval Spojeným státům a jásal nad teroristickými útoky z 11. září! Bylo jeho poselství určeno celému islámskému světu k podnícení proti Spojeným státům, nebo jím dal západním vládám do ruky v pravý čas účinný argument k snadnějšímu ospravedlnění bombardování Afghánistánu a nespíš i dalších zemí? Udělal to záměrně nebo šlo jen o nedopatření? Znamená to, že Usáma bin Ládin je stále ještě spolčen s USA? Mnozí znalci jsou zajedno, že bin Ládin kdysi představoval aktivní položku USA v střední Asii. Vtírá se otázka, zda byl agentem CIA či někoho, jejž tato tajná služba používá pro své cíle? A pokud ano, je jím dosud? Jestliže ano, kdo jej odstavil, kdy a proč? Nebo se snad sám odpoutal od svých někdejších příkazců?

Je slušná řada informací o bin Ládinovi z nichž vyplývá, že ještě donedávna byl mnoha způsoby spojován s CIA. Jsou to například jeho již zde zmíněné aktivity po boku USA v Bosně, Kosovu a zcela nedávno v Makedonii.

Žurnalista „Emperor’s Clothes“ Rick Rozoff říká: „Bin Ládin je společným mužem CIA i pákistánské ISI a tyto organizace stále ještě podporují a kontrolují aktuální operace Al Kajdy. Tvrdí to afghánská opozice na severu, říká se tak v Rusku i v Indii. Operace Al Kajdy jsou podporovány Pákistánem, Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty, tedy třemi loyálními anglo-americkými klienty a příjemci vojenské ochrany i velkorysých dodávek zbraní. Včera byl v americké televizi z nějakého důvodu slyšet záznam hlasu, který říkal: ‘Bin Ládin podporoval americké jednotky v Somálsku, Bosně, Čečně a Kosovu …’ Toto Bin Ládinovo propojení nebylo nikdy přerušeno a frankensteinovská příšera CIA stále ještě plní své úkoly.“

Nelze ovšem vyloučit, že bin Ládin by nikdy nepracoval pro izraelskou tajnou službu a že není žádnou stvůrou CIA. Milton Beardman z CIA tvrdí, že si Usáma bin Ládin nebyl vědom role, kterou z pověření Washingtonu sehrál. Neměl tušení o tom, kde mají různé plány svůj skutečný původ. Nám již známý expert na tajné služby Viktor Magrelov zdůrazňuje: „Jestliže bin Ládin sehrál nějakou roli v různých cizích zemích, pak byla v nejlepším případě součástí struktury neidentifikovatelné organizace, stojící nad všemi státy.“ A tím se znovu dostáváme k mocným manipulátorům za kulisami světového dění …

Musíme vycházet z toho, že někteří členové rodiny Bin Ladin spolupracují se skutečně vládnoucími silami našeho světa. Již jsme si řekli, že děti těchto magických rodin bývají vybírány k plnění zvláštních úkolů v hierarchii a jsou multifunkčně naprogramovány na jakési supermany. Takové dítě je pro celý svůj život určeno pro temné plány vládnoucích mocností. Je snad Usáma bin Ládin rovněž jedním z takto naprogramovaných dětí? Pokud by to tak bylo, rozhodně by se mu nemohla klást vina. Naprogramovaní lidé si nejsou vědomi toho, čím se zabývají; každý příkaz a rozkaz plní se slepou poslušností.

Převzato z   http://www.hatchet.estranky.cz