Gereth Porter: Údajný důkaz o tom, že Írán chtěl získat jadernou zbraň, je zřejmě falsifikátem
Autor: SocTraf | Publikováno: 26.04.2011 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Politické klima ve Spojených státech se posunulo ve prospěch konfrontace s Íránem – to je založeno především na domněnce, že tyto dokumenty jsou pravé. Nyní vyšly najevo důkazy, že dokumenty jsou falšované. Proto je potřeba fundamentální revize amerického přístupu k íránskému jadernému programu.

Osm ukazatelů podvodu:

Autoři dokumentů získaných z laptopu (údajný důkaz toho, že Írán vyvíjel nukleární zbraně před rokem 2003, tj. před rokem, po kterém podle CIA a dalších 15 amerických agentur Írán ukončil svůj vojenský jaderný program) zanechali stopu, která odhaluje jejich podvodný charakter. Kvůli neznalosti některých klíčových faktů o íránském jaderném programu a jejich snaze zajistit, aby dokument měl žádaný politický efekt, se dopustili řady chyb. Tento průzkum všech dostupných dat, která se vztahují k dokumentům z laptopu, našla osm ukazatelů podvodu:

1. Schématické nákresy (raket) v dokumentech byly založeny na plánu, který íránské vojsko již vyřadilo a nahradilo novým, zlepšeným plánem.

2. Íránské vojsko nemohlo přidělit takové kódové číslo (Project 5/15) projektu pro obohacování uranu. Projekt pro obohacování uranu byl takto označen AEOI (Atomic Energy Organization of Iran) již asi dva a půl roku předtím, než udajný projekt pro vývoj jaderných zbraní údajně začal.

3. Premisa dokumentu, že armáda převzala odpovědnost za práci na obohacování uranu, je velice nepravděpodobná. Práce na jiném druhu technologie již probíhal v civilní sféře pod AEOI po dobu více než jednoho desetiletí.

4. Je vysoce nepravděpodobné, že by Kimia Maada byl požádán o navržení procesu pro obohacení uranu. Tato společnost neměla zkušenost a odbornou znalost v této oblasti, odborná znalost v obohacování uranu byla soustředěna v rukou AEOI po dobu více než jednoho desetiletí.

5. Je velice nepravděpodobné, že by v projektu pro obohacování uranu byly užívány dopisy o duálním užití technologie za účelem seřazení ručně psaných poznámek, které zmiňují jména vedoucích projektu na nový návrh nosného vozidla pro Shahab-3, které by bylo kompatibilní s jadernou zbraní.

6. Je velice nepravděpodobné, že by společnost, která se zatím podílela pouze na zhotovení plánu popisující proces obohacení uranu, byla autorizována k okamžitému vytvoření konkrétních plánu pro vybavení takového zařízení, bez toho, aniž by došlo k dlouhodobému testování technologie popsané v plánu.

7. Je velice nepravděpodobné, že by dopis o vybavení zařízení pro obohacování uranu byl zaslán vedoucím projektu na přestavění nosného vozidla kvůli obdržení „technického názoru“".

8. Fakt, že MAAE neví, zda původní dokumenty z laptopu měly oficiální razítka a bezpečnostní označení utajení – což není přítomno na verzi, které agentura zvařejnila – znamená, že buďto Spojené státy zamítly žádost MAAE pro odhalení viditelné evidence takovýchto původních označení, nebo že MAAE od záměru požádat o důkazy odradily. V každém případě nás logicky můsí napadnout, že původní dokumenty obdržené Spojenými státy nemají takové značky autenticity. To lze vidět jako hlavní důkaz podvodu.

Politické  implikace těchto důkazů o podvodu v údajných studiích jsou dalekosáhlé. Žádné další hmatatelné důkazy úmyslu Íránu vyrobit jadernou zbraň nebyly nalezeny, přestože hledání probíhalo přinejmenším po dvě dekády. To naznačuje, že Írán zajímala „volba jaderné ochrany“, podobné té, jakou má Japonsko a další země aspirující na to, aby plně vládly proces výroby jaderného paliva, a nejde mu o vlastnění jaderných zbraní jako takových.

Politické klima ve Spojených státech se posunulo ve prospěch konfrontace s Íránem – to je založeno především na domněnce, že tyto dokumenty jsou pravé. Nyní vyšly najevo důkazy, že dokumenty jsou falšované. Proto je potřeba fundamentální revize amerického přístupu k íránskému jadernému programu.

- podrobnosti v angličtině: http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/iran-nuclear-alleged-studies-documents?print

- rozhovor na toto téma s Gerethem Porterem pro Antiwar Radio: http://antiwar.com/radio/2011/03/01/gareth-porter-110/

http://srsen.wordpress.com