New World Order v praxi (IX.) Progresivci z Bilderbergu a plány na vyvraždění 80 procent populace
Autor: RAdo Skydancer | Publikováno: 09.04.2011 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Podle slavného rozhlasového komentátora a producenta Alexe Jonese tkví podstata NWO v tom, že jde o „společnou platformu nejrůznějších skupin a organizací. Je to jméno pro jejich agendu, pro ideály globálních elit určené naší planetě. Je to pekelná vize naší Země jakožto jednoho velkého vězení a tato vize je zaměřená proti bezbranné veřejnosti.“

Podle slavného rozhlasového komentátora a producenta Alexe Jonese tkví podstata NWO v tom, že jde o „společnou platformu nejrůznějších skupin a organizací. Je to jméno pro jejich agendu, pro ideály globálních elit určené naší planetě. Je to pekelná vize naší Země jakožto jednoho velkého vězení a tato vize je zaměřená proti bezbranné veřejnosti.“

NWO je však také: „věda o kontrole populace, o kontrole toku informací a o formování lidské mysli.“ Lidé napojení na NWO se snaží ovlivňovat veřejnost „skrze kulturu, skrze různé mediální finty“ a takto vytvářejí „systém“, díky kterému řídí „další vývoj lidstva“.

„Bilderberg Group“ je vlastně takové „velké setkání mafiánských bosů“. „Každý z nich již přeci řídí své vlastní společnosti a setkávají se každoročně proto, aby rozhodli hlavní otázky dalšího vývoje planety, nebo aby změnili některé záležitosti dosavadního vývoje.“ „Jejich politikou je zřízení celoplanetární vlády s cílem exterminace, vyvraždění nejméně 80 % světové populace. A oni to veřejně přiznávají. Jsou již tak arogantní, že si myslí, že veřejnost je příliš hloupá na to, aby zjistila, co vlastně dělají a co mají ve skutečnosti za lubem. Chtějí vás prostě zabít /.../. Jsou to elitáři toužící mít bezpečně zajištěnou pouze svou vlastní budoucnost /.../ chtějí řídit osudy lidstva a dovolit jen své vlastní krvi a svým vlastním rodinám šťastnou budoucnost např. pomocí umělého prodlužování života.“ Přitom běžným lidem se snaží doporučovat euthanasii a obecně předčasnou smrt. Tihle lidé napojení na NWO se právě teď „domlouvají“, „jak to udělat, jestli zvolí metodu pomalého vraždění populace tzv. v rukavičkách nebo na to půjdou tvrdě a ve velkém rovnou zabijí nejméně 4,5 bilionů lidí.“
(Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse Ventura: The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)

Přitom cesta záchrany proti těmto zákeřným plánům Bilderbergu je jasná a jednoduchá. Sami elitáři se jí samozřejmě velmi bojí. Proto se snaží ostatní lidi zastrašovat, vnucovat jim např. povinné vakcíny, ničit jejich sebevědomí, svobodu. Světoznámá bojovnice za zdravý lidský život, svobodu rozhodování v medicíně a vytrvalá odpůrkyně povinné vakcinace populace Dr. Rima Laibowová si myslí, že lidé kolem NWO „nejsou tak mocní jako my běžní lidé, pokud je nás hodně“ a spojuje nás společný ideál. Když se jako občané nedáme manipulovat a rozdělovat, pokud ukážeme jednotně náš nesouhlas, tak posléze tito elitáři „vždycky v každém známém případě nakonec ustoupili“. Musíme si uvědomit „to malé tajemství, že my lidé, my voliči, máme onu moc a elitáři nechtějí, abychom si tuto naši moc uvědomili.“
(Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse Ventura: The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)

Populární americký televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck s milióny diváků a posluchačů mediálního gigantu FOX News rozhodně není daleko od pravdy, když rozumně uvažuje dále a říká: „Co když má ten šílený chlapík pravdu?“ „Jak přežijeme?“ „Co uděláme?“ „První věcí je to, že se musíme přestat cítit bezmocní, protože to my přeci nejsme. My lidé jsme silnější než jsou oni. Vždyť oni se potřebují bát nás, ne my jich a na to vezměte jed, že oni se nás již brzo bát budou.“ „Velké celospolečenské hnutí právě začalo. Já to cítím.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18.11.2009.)

Musíme se navrátit k věcem, „kterým nás učili naši dědové a babičky“. Jako občané, bližní, si „navzájem pomůžeme a to ne proto, že nám to přikáže vláda, nýbrž proto, že jsme Američané (občané Česka) a dobří sousedé.“ „Když lidé vedou, vůdcové následují!“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 17.11.2009.)

Dosavadní stará politika a její představitelé spolupracující s NWO se zdiskreditovali. Většině lidí je jasné, že „tihleti politici potřebují pouze nějaký funkční rámec k tomu, aby vás mohli lépe kontrolovat a aby vám mohli přidělovat po kapkách všechno, co jste doposud ještě svobodně měli. Elektrickou energii (souvislost se zelenými reformami a zdražováním el. proudu v EU), zdravotní péči (souvislost s nárůstem důchodců a rostoucími výdaji na zdravotnictví + nehorázná podpora euthanasie), teplo, živobytí, bydlení. Oni si prostě politici potřebují vybudovat svou novou řídící strukturu na tom, když zničí náš starý svět a to, co zbude, tak mohou jednoduše kontrolovat.“ Chtějí vás zdanit, přiškrtit kohoutky svobody až k neúnosnosti. Proto lidé hledají tak zoufale nové politiky „prostě kohokoliv“, kdo „není jako ti dosavadní“. Politiky, kteří „myslí jinak než je zvykem - ´Think out of the Box´-“ a mají v prvé řadě na mysli „poctivost, čestnost a vůli dělat správné věci bez ohledu na to, co to bude pro ně osobně znamenat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23.11.2009.)

Ústavní právník Gary Fielder to výborně vystihl při své přednášce na Coloradské universitě: „Dámy a pánové, jsme součástí bitvy, která trvá již po staletí. Je to bitva o svobodu, kterou naše veřejnost nyní bohužel prohrává díky své neznalosti dějin.“ „Dobrou zprávou však je to, že ještě stále bojujeme dobrý boj za naše životy, svobodu a právo na štěstí.“ „Základem tohoto boje jsou peníze, jejich tvorba a prostřednictvím peněz kontrola nás samých.“
(Zdroj: FIELDER, Gary: The Gig Is Up: Money, the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall at The University of Colorado School of Law, USA, December 4, 2008, 84 minut. http://video.google.com/videoplay?docid=-4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0-wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up+-+Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.)

Nynější totalitní trend ve světové a v české politice vychází přesně z představ NWO. Má samozřejmě své hluboké kořeny. Velmi rád hledá své spojence v příznivcích socialistů, fašistů, komunistů, enviromentalistů atd. Aby se podařilo zakrýt negativní konotace z minulosti: nazývají se nyní příznivci NWO a kdejací totalitáři tzv. Progresivci, či NEO-PROGRESIVCI, nebo-li pokrokáři.

Když se řekne slovo pokrok, většině českých spoluobčanů se vybaví něco dobrého a mají toto slovo spojeno s pozitivním významem ve smyslu postupu od horšího k lepšímu. Ve skutečnosti bychom si ale měli uvědomit a připomenout tolik zprofanovaný smysl tohoto slova za dob těžké totality v Československé socialistické republice. Pokrok totiž neznamená vždy postup k lepšímu, nýbrž naopak více totality k lepšímu ovládání voličů, kterým se musí nejprve pokrokově vnutit nové myšlenky a musí být přinuceni k poslušnosti. Takový pokrok rozhodně nechceme.

Každého rozumného člověka tak musí jímat úzkost, když slyší z úst nejvlivnějších poradců presidenta Obamy, kterak obdivují právě výše zmíněné progresivce a jak je jimi Obamova administrativa inspirována. Vždyť pan Obama „vyučoval“ své studenty radikálním principům politického boje, které načerpal z knih „Saula Alinského“: viz např. Rules for Radicals. (Zdroj: Glenn Beck Show 4.1.2010.) Alinský se např. domnívá ve shodě s nacisty a komunisty: „In war the end justifies almost any means“. (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals) Tedy ve válce omlouvá vítězný konec všechny předcházející kroky. Včetně těch neetických. Něco jako víra nebo slušnost, čestnost atd. není možné v politickém boji akceptovat. Rozhodují pouze výsledky. Inu progresivní politika.

Jaký je tedy onen progresivní tah na branku? Lze jej odvodit ze symboliky, která je pro vrcholové politiky velmi důležitá? Určitě ano. Zatímco tedy loni president Obama nechal zakrýt při svém projevu všechny křesťanské symboly, tak naopak správa Bílého domu dokonce povolila na vánoce roku 2009 výzdobu v podobě vánočních ozdob s vyobrazením Mao Tse Tunga! Občan se ptá: to již brzy budou vánoční stromečky amerického presidenta vyzdobeny také baňkami s obrázky Hitlera, Stalina, Pol Pota? Jaké jsou vlastně pravé cíle Obamovy politiky?

Naprosto šokující návrh vzešel z úst Obamovy náměstkyně Ministerstva energetiky USA Cathy Zoi, která je známá jakožto velmi aktivní enviromentalistka a zastánkyně násilné progresivní agendy NWO. Důrazně před novináři prohlásila: „Doslovně S.W.A.T týmy budou vysílány do vašeho nejbližšího okolí a budou ekologicky usměrňovat každý dům, každé svobodné podnikání“. Ne nadarmo její manžel získal od Obamovy vlády milióny dolarů státní pomoci pro výrobu energeticky úsporných oken. Přitom firma manžela paní Zoiové nenabízela ty nejlepší ekologické produkty na trhu. Známý novinář John Stossel to natvrdo nazval „cronyism“, tedy nadržování spřáteleným firmám v rámci rodinných vazeb na nejvyšší státní úrovni za peníze daňových poplatníků.

Glenn Beck velmi správně poznamenal: americký „president je obklopen mnoha radikály“ mj. z „extrémní levice“ a tito totalitáři představují reálné, „opravdové nebezpečí pro naši republiku.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 20.1.2010.)

Seznam desítek radikálů v Obamově administrativě (ke stažení zde - http://www.lc.org/media/9980/attachments/obama_appointees_nominees_011910.pdf) s mnoha základními životopisnými daty uveřejnil v poslední době mj. např. profesor Mathew D. Staver, zakladatel a předseda Liberty Counsel z Liberty University School of Law ve Virginii. Mnoho z těchto lidí se řídí radikálními tezemi zmiňovaného Saula Alinského. Díky neomezeným finančním prostředkům si mohli dovolit oprášit tzv. Permanentní politickou kampaň ze 70. let. 20. století, které má být nyní využito k dosažení politického vítězství v rámci agendy NWO. Řídí se mj. důležitou tezí: „Abychom vyhráli, tak musíme nejen vygenerovat porozumění dané věci, nýbrž také emocionální strach, prudký odpor, doslova zhnusení, zlobu a znechucení“ našimi oponenty nebo daným tématem protistrany. (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.) Pravda toto umění propagandy a politického marketingu je nyní používáno většinou politických stran, tu s větším, tu s menším úspěchem.

Tady lze jasně vidět na jednom z desítek příkladů, kam směřují Progresivci na celém světě dle své enviromentalistické agendy NWO. Chytře skryjí své pravé záměry pod pláštík tzv. vědeckého pokroku, ochrany planety nebo veřejného zdraví a když získají volné pole působnosti, tzv. se pustí ze řetězu, pak budou speciální jednotky vnikat do vašich domovů a budou zde „ekologicky usměrňovat“ vaše chování. Občan říká: No to snad ne! Jenže stačí se podívat třeba do Austrálie. Agenda NWO zde stojí za zákonem o možnosti prodeje a pronajímání každého domu pouze pod podmínkou stanovení jeho energeticko-ekologické náročnosti vůči životnímu prostředí. Žádný dům nesmí být bez tohoto posudku prodán. Inu tak to je přátelé. Samozřejmě občané za to ještě musí navíc podle zákona platit! Připravuje se také legislativa na omezení produkce CO2, který každý člověk vydechuje. Počet občanů každého státu tak bude prý muset být zredukován. Zatím se ještě otevřeně nehovoří o tom, jakými prostředky.
(Zdroj: http://www.news.com.au/breaking-news/switched-on-energy-move/story-e6frfku0-1225827485044.)

sestavil: RAdo Skydancer - http://skydancer.sweb.cz/