Nebezpečí z ozáření a jak mu čelit?
Autor: Anna Strunecká | Publikováno: 05.04.2011 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace
Silné zemětřesení v Japonsku provázené tsunami a následným ohrožením japonských jaderných elektráren vyvolalo na celém světě kromě vlny solidarity s postiženým japonským obyvatelstvem také strach z radioaktivního záření. Jsme u nás připraveni takovému nebezpečí čelit?

Silné zemětřesení v Japonsku provázené tsunami a následným ohrožením japonských jaderných elektráren vyvolalo na celém světě kromě vlny solidarity s postiženým japonským obyvatelstvem také strach z radioaktivního  záření.  Jsme u nás připraveni takovému nebezpečí čelit?

Tragické zemětřesení v Japonsku udeřilo v čase, na jehož mimořádný význam  upozorňoval ve svém dopise Štěpán Rak. V noci  z 11. na 12. března vstupoval  Uran po 90 letech do souhvězdí  Berana.  Štěpán Rak ve své zprávě napsal: "Uran prezentuje sílu revoluční, energii prudkých proměn, nečekaných zvratů (může se projevit i na politické scéně nejrůznějšími otřesy, zvláště kde vládne diktatura jakož i v seismické činnosti a pod.)..." Čtenáři Meduňky si také mohli v březnovém čísle všimnout toho, že sobota 12. března je v mayském kalendáři první červeně označený den v tomto roce. Adolf Inemann píše: "Červeně jsou označeny plamenné dny, které bývají považovány za neblahé..." Člověk se tak může pouze sklánět v pokoře před poznáním, které k nám přichází různými cestami.

Strach z možného ozáření ovládl i USA, kde se objevilo mnoho diskusí a doporučení expertů, jak tomuto nebezpečí čelit. Pokyny k ochraně při vystavení radiaci vydala 17. března 2011  Světová zdravotnická organizace (WHO). Protože se ke mně dostaly dotazy a informace čtenářů ohledně možnosti ochrany před nebezpečným radioaktivním zářením, omezím se v tomto článku na oblast, pro kterou mám dostatečné odborné vzdělání jak z fyziologie a biomedicíny, tak z dodržování bezpečnosti při práci s radioaktivním materiálem.

Jak nebezpečná je současná situace?

Je možné, že v době publikace tohoto článku bude situace jiná, protože nikdo nedokáže odhadnout, jak se nukleární krize vyvolaná poškozením jaderných elektráren v Japonsku bude vyvíjet. V médiích jsme ujišťováni, že úroveň radiace nad Evropou nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. Můžeme se také podivovat nad tím, proč právě Japonsko, které zažilo výbuchy atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki, má tolik atomových elektráren.

Určitým dávkám radiace jsme vystavováni v běžném životě i  při různých diagnostických vyšetřeních. V tabulce uvádím hodnoty radiace za různých situací, které známe. V žádném případě tím nechci tvrdit, že radioaktivní ozáření člověku neškodí, každá dávka je nebezpečná a měli bychom vědět, jak se účinně chránit. Pokud ozáření dosáhne určité "prahové hodnoty", pak se může objevit zčervenání kůže, ztráta vlasů, radiační popálení a akutní radiační syndrom.  Bylo prokázáno, že ozáření zvyšuje riziko vzniku rakoviny. V Japonsku se zvýšil v letech po výbuchu atomových bomb výskyt leukémie, avšak výskyt dalších typů rakoviny se začal zvyšovat až po deseti letech. Americký expert na radiaci John Boice uvádí, že u obětí ozáření v Hirošimě a Nagasaki se zvýšil výskyt rakoviny plic o 40 %. Ale každodenní vykouření krabičky cigaret zvyšuje riziko výskytu rakoviny plic o 400 % !
 
 
                       milisieverty       
rentgen plic     0,1       
mamogram    0,36       
CT břicha    10       
průměrná roční expozice ozáření v Evropě    2-7       
průměrné ozáření evakuovaných obyvatel Černobylu    30       
roční limit pro zaměstnance jaderných elektráren    40       
radiace ve Fukušimě březen 2011    400       
nemoc z ozáření    1000
                             (1 sievert)    


Co radí WHO?

Kromě evakuace obyvatel v okolí elektrárny se doporučuje, aby lidé, kteří byli  vystaveni radiačnímu spadu (třeba i z mraku, mlhy ap.), odložili veškerý oděv do plastikových pytlů, osprchovali se teplou vodou a umyli se mýdlem. Pokud nastane doporučení nevycházet z domů, pak bychom měli zvolit místnost bez oken a vypnout veškeré ventilační systémy.

Hlavními radionuklidy uvolněnými z jaderných elektráren jsou radioaktivní cesium a radioaktivní jód. Veřejnost jimi může být ohrožena ze vzduchu, z vody a z potravin. Pokud dojde k vdechování nebo pozření radioaktivního jódu, hromadí se nejvíc ve štítné žláze, kde může znamenat riziko vzniku rakoviny. Tomuto riziku jsou nejvíc vystavené děti a mládež. Ke snížení rizika se doporučuje užívání tablet s jodidem draselným (KI).

Jak účinné je užívání tablet s KI?

Obyvatelům v USA se dostalo doporučení užít jednorázově dávku 130 mg KI v případě ohrožení radioaktivním spadem. Jak jsme mohli sledovat ve zprávách z ohrožených oblastí, z japonských obchodů zmizela i sůl obohacená jódem. Američtí odborníci však varují před užíváním tak vysoké dávky, která může způsobit i poškození štítné žlázy a také nedoporučují zvyšovat konzumaci soli obohacené jodidem. Místo toho radí používat přírodní himalájskou sůl, která obsahuje i různé další stopové prvky a bránit tak organismus před dalšími radionuklidy přítomnými v menším množství. Každopádně současná úroveň radiace není ani v Japonsku tak hrozivá, aby bylo nutné užívat vysoké dávky KI.

Problém nastává tehdy, když má člověk jódový deficit. V ČR je této otázce věnována značná pozornost a MZ ČR v druhé polovině 90. let zvýšilo limit pro obsah jódu v kuchyňské soli. Nestabilní jodid sodný používaný k jódování soli byl nahrazen stabilnějším jodičnanem draselným. Začal se přidávat jód do náhrad mateřského mléka na základě doporučení Mezirezortní komise. Jodid draselný byl zařazen do skupin hrazených léčiv.

Řada výrobců začala obohacovat své potravinářské výrobky a stolní vody jódem. Ve stanovisku MZ ČR se konstatuje, že problém jódového deficitu v české populaci lze považovat za úspěšně zvládnutý. V USA je situace výrazně horší proto, že jejich vodovodní voda je fluoridovaná. O fluoridu je známé, že vytěsňuje jod. Uvádí se, že 19 z 20 obyvatel USA trpí v současné době jódovým deficitem.  Proto je doporučováno, aby lidé dbali na pravidelnou dodávku jodidů z přirozené potravy místo polykání tablet s KI, které mohou jejich zdraví poškodit. Nebezpečné jsou tyto tablety především pro malé děti. Není proto vhodné živit paniku a doporučovat preventivní užívání tablet s KI.

Vitamin C a antioxidanty

I u nás se rozšiřuje doporučení užívat vysoké dávky vitaminu C. To proto, že vitamin C je velmi účinným antioxidantem a brání organismus před toxickým poškozením volnými kyslíkovými radikály. Avšak vitamin C se v průběhu této své činnosti sám oxiduje a stává se látkou škodící. Proto musí být podáván zároveň s jinou látkou, která zabezpečí zdárný průběh tzv. redox cyklu. Takovou látkou je například koenzym  Q10, hojně doporučovaný potravinový doplněk. Je také nutné, aby byl organismus dobře hydratovaný, takže bychom měli dbát na dostatečný a pravidelný přívod pitné vody.

Ráda bych připomněla, že nejmocnějším antioxidantem v lidském těle je hormon spánku melatonin. Pravidelný spánek ve tmě nám poskytuje velmi účinnou (levnou a dostupnou) ochranu jak před radiačním poškozením, tak před rizikem vzniku rakoviny.

S ochranou před nadměrnou oxidací souvisí i látka glutation. Ta se tvoří v těle a její nedostatek nastává při poruše metabolismu homocysteinu, zejména při intoxikaci a proto se v diskusích o ochraně organismu před ozářením připomíná i potřeba glutationu. Ve vysokém množství se vyskytuje v syrovátce a tak se syrovátka (z mléka krav pasoucích se na zdravých loukách) objevuje na seznamu doporučovaných potravin s ochranným účinkem.

Další doporučované prostředky

V seznamu potravin, které bychom měli zařadit do svého jídelníčku pro zvýšení ochrany před ozářením, jsou mořské řasy kelp, spirulina a chlorela, hořčík a selen, houba Ganoderma lucidum (reischi, i u nás známá lesklokorka), zelený jíl, a na podporu optimální funkce štítné žlázy kokosový olej. Všechny tyto zdravé součásti výživy jsou čtenářům Meduňky dobře známé a není třeba vysvětlovat jejich přínos. Určité výhrady můžeme mít k řasám získávaným z moře, protože ty mohou v sobě obsahovat celou řadu toxických látek, kterých je v současné době v  mořských vodách hojnost. Proto bych nedoporučovala například kelp. Chlorela a spirulina však pocházejí většinou z umělých pěstíren, takže tam kontaminace nehrozí. Každopádně bychom se při jejich nákupu měli snažit zjistit, od kterého výrobce a z které oblasti pocházejí.

Spirulina obsahuje modrý pigment fykocyanin. Dusík v jeho molekule vytváří komplex s těžkými kovy jako jsou césium a stroncium a může tedy fungovat jako velmi vydatný vychytávač radioaktivních prvků z těla. Spirulina byla podávána dětem po havárii Černobylu. Mnohé studie prokazují, že podporuje imunitní systém, snižuje nefrotoxicitu (poškození ledvin), dobře působí na trávicí systém. V současné době se zdůrazňuje právě její chemoprotektivní a radioprotektivní schopnost, stejně jako její příznivé působení v prevenci rakoviny. Neměli bychom však užívat Spirulinu z Japonska vyrobenou po 11. březnu.

Závěr

V diskusích o nebezpečí ozáření se jako první a nejvážnější nebezpečí objevuje strach. Celý svět obdivuje disciplínu a morálku postižených Japonců. A možná, že větší strach z ozáření mají obyvatelé ze zemí vzdálených dějišti této tragédie. Katastrofa v Japonsku spojená s poškozením jaderných elektráren také přiměla obyvatele na celém světě přemýšlet o tom, v čem si  naše civilizace nepočíná dobře. A jestliže uvažujeme o způsobech ochrany před radioaktivním ozářením, které nám v současné době nehrozí, pak je to důvod k hledání způsobů očisty organismu a vyzkoušení alespoň některých potravinových doplňků, které jsme doposud opomíjeli. Neměli bychom zapomenout, že i naše jarní příroda nám nabízí mladé kopřivy, pampelišky, sluníčko nám pomůže vytvořit vitamin D a k tomu všemu bychom měli přidat úsměv pro lidi v našem okolí.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.