Předně bychom si měli položit otázku, do jaké míry koresponduje zpravodajství s vyvážeností dnes. Vyjde nám dost tristní poznatek. Tzv. nezávislá žurnalistika propaguje pouze jeden pohled na svět (terorismus, hospodářská krize, ekologický alarmismus, očkování, válka v Iráku či Afghánistánu…), který nemá s vyváženým pohledem na svět nic společného.

Média však nejsou ani nezávislá- zde tkví jeden z podstatných mýtů demokracie. To, že nepatří státu, nezaručuje vůbec nic. Naopak tvoří součást vlastnických trustů, které plní jediný účel, a to manipulovat veřejnost. Masmédia prezentují pouze jeden, oficiálně konformní úhel pohledu a zamlčují spoustu základních faktů, které kdyby byly veřejně odhaleny a pojmenovány, demokracie by se rychle ukázala jako poněkud oprýskaná fasáda něčeho zcela jiného. Namátkou lze vybrat jedno takové tabu: banky jako původce krizí a olupování národů o jejich bohatství. Banky vládnou přes účetní triky úvěrům a v důsledku toho i zadluženým subjektům včetně států. Na to jsou jasné důkazy, které ovšem média zdárně zamlčují a vytváří dojem, že zadlužení států vyplývá ze života občanů nad poměry. To je lež. Nemá snad podobný zákon opodstatnění?

Svoboda slova má platit pro jednotlivce. Pro TV a noviny jen do té míry, že jim nikdo nemá určovat, o čem mají referovat. Ovšem málo si uvědomujeme, že pro ně má mnohem spíše platit omezení v podobě práva občanů na pravdivé a objektivní zpravodajství! A to zajištěno není. Má-li někdo vliv na veřejné mínění a tím ho i formuje, musí ctít a dodržovat zcela jasná pravidla. Nemá právo informovat o událostech jen z jednoho úhlu nebo zamlčovat to, co se někomu nehodí, aby bylo známo. Státník má nejen právo chránit občany před manipulací a propagandou, on má dokonce povinnost toto zajistit.

Lidé jsou nejen naučeni považovat média za šiřitele objektivních informací (za což se novináři proklamují zhusta sami), ale také ve jménu svobody akceptovat všudypřítomnou prezentaci násilí ve formě krvavých filmů, PC her nebo hudby a klipů se satanským podtextem. Jako existuje svoboda od útlaku, měla by stejně tak existovat vymahatelná svoboda od násilí- ať už toho páchaného nebo předstíraného. Jen ignorant si může myslet, že zabíjení neustále šířené „zábavním“ průmyslem člověka od dětství nijak neovlivňuje. Zabíjení a krvavé výjevy činí z jednotlivců k násilí tolerantnější nebo dokonce pachatele násilí. Oblíbeným výmyslem „specialistů“ je tvrzení, že lidé takové pořady vyžadují a že akční filmy se těší popularitě. Poněkud zamlčují fakt, že Hollywood vydává ročně miliardy dolarů na produkci vizuálně atraktivních krváků, další miliardy na jejich marketingovou propagaci po celém světě a na „výrobu“ tak řečených filmových stars, které se stávají vzory pro děti od raného věku.

Maďarský Národní mediální a komunikační úřad zakázal soukromému radiu Tilos vysílání písně od rapera Ice-T před 21. hodinou z důvodu textu propagujícího násilí. Lze snad něco namítat? Není proti svobodě chránit lidi a hlavně velmi mladé posluchače před produkty zábavního průmyslu profitujícího z podpory úpadku morálních hodnot. Svoboda končí tam, kde její projev škodí jednotlivci nebo společnosti, a toto je přesně ten případ. Lze uvést mnoho důvodů, proč tato kontrola není aplikována běžně, proč společnost ztratila sebeočistné mechanismy. Ale přesahuje to rámec tohoto článku.

Signatáři dopisu proti krokům vlády premiéra Viktora Orbána vyzývají Evropskou unii k ustavení pravidel demokratických standardů, za jejichž porušení by následoval trest. Toto považují za svobodu? Na jednu stranu se jí EU ohání a na druhou stranu svobodu neustále ukrajuje a ničí. Nenechme se oklamat. Svobodou se zaklínají skupiny, jimž volné šíření nenávisti a strachu, boření tradičních hodnot a zmanipulovaného zpravodajství vyhovuje. Jakmile se této infiltraci chce někdo bránit, jakmile chce někdo nastavit pravidla, které si dosud určovali jen kapitálem disponovaní vládci médií, nařknou ho z nedemokratičnosti a omezování svobod.

Netuším, do jaké míry bude daný zákon vymáhán, jak se podaří ho implementovat, případně, zda nebude zneužit. Jsem si ale jist, že už dnes se o svobodném šíření informací nedá hovořit a že Maďarsko ukazuje jakým směrem jít, aby se i naše společnost stala lepší a neapatickou vůči manipulaci lží a propagaci násilí.

vorovka.blog.iDNES.cz