Sčítání lidu je zbytečná, blbá a drahá buzerace, zlobí se část ODS
Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 26.03.2011 | Rubrika: CITÁTY
Ilustrace
Den vyplňování formulářů pro sčítání lidu se pomalu blíží. Pravicoví ekonomové ho většinou považují za drahé a nadbytečné. Redakce zjišťovala, zda takové názory sdílejí i politici ODS, která se také nominálně hlásí k pravici a zda by podpořili zrušení tohoto opatření. Strana není v pohledu na sčítací akci jednotná a patrně by její zákonodárci hlasovali různě.

Den vyplňování formulářů pro sčítání lidu se pomalu blíží. Pravicoví ekonomové ho většinou považují za drahé a nadbytečné. Redakce zjišťovala, zda takové názory sdílejí i politici ODS, která se také nominálně hlásí k pravici a zda by podpořili zrušení tohoto opatření. Strana není v pohledu na sčítací akci jednotná a patrně by její zákonodárci hlasovali různě.

„Tahleta mamutí akce představuje vyhazování peněz. Krom toho existuje logická a nebezpečná vazba mezi shromažďováním dat o obyvatelích a sčítání obyvatelstva a snahou centrálně plánovat. Bez těchto statistik by takovéto pokušení ze strany státu plánovat lidem život bylo menší a to by bylo ku prospěchu věci," řekl redakci rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma.

Socialistická buzerace

Občanští demokraté se v našem průzkumu pomyslně rozdělili na odpůrce „státní buzerace" a na statistiky-etatisty. Patrně nejdůrazněji odmítl povinné sčítání a nejvíce se zastal občanů člen předsednictva senátního klubu ODS Petr Pakosta. Podle něho jde o podnik drahý, zbytný a zbytečný. „Vyhazujeme miliardy v době, kdy bychom měli šetřit. Stát může všechny tyto údaje získat a má je k dispozici z jiných zdrojů. Jedná se o zbytečnou socialistickou buzeraci občanů," řekl ParlamentnímListům.cz Pakosta.

Podobně smýšlí i europoslankyně Andrea Češková. "Současné sčítání, tak jak probíhá, skutečně považuji za akci, která je vpádem do soukromí občanů, a to ještě pod hrozbou trestu ve formě pokuty. S tímto postupem nesouhlasím. Je navíc nehorázné, na co všechno jsou kladeny otázky," míní europoslankyně.

Jen úplně blbá obec potřebuje sčítání lidu 

Senátor Jiří Pospíšil míní, že se sčítání ptá na údaje, které již úřady mají k dispozici. "Takže zbytečné je. Má nesmyslnou reklamu. Jen úplně blbá obec potřebuje sčítání lidu, aby se dozvěděla, kolik dětí bude mít v předškolním a kolik v školním věku. Drahé reklamní vstupy byly výhradně o údajích, které jsou v matrice a ostattních registrech. Buď jsou zbytečně nebo chybně vedeny tyto registry, nebo je zbytečné sčítání lidu," řekl senátor.

Naopak místopředseda poslaneckého klubu Marek Benda tuto akci spíše hájí s tím, že je známa již od Římské říše, což se můžeme dočíst v Novém zákoně. Sčítání lidu považuje za rozumný standard západní civilizace bez zásadních průlomů do soukromí. „Je-li v dnešní době hromadného shromažďování informací všemi orgány státní správy nezbytný, to si nejsem jist. Ale spíše by se mělo omezovat ostatní sbírání informací dalšími orgány," upřesnil Benda.

Na Římskou říši odkazuje i první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. "Sčítání lidu nepovažuji za socialistický přežitek. Údaje budou anonymizovány, lidé se nemusí bát o ztrátu soukromí. Sčítání je nutné k dalšímu cílenému rozvoji státu. Taková akce nese náklady. Ty se ale vrátí využitím získaných údajů," míní senátor.

Zbytečný a drahý projekt

Europoslanec a člen výkonné rady Ivo Strejček považuje sčítání za zbytečný a drahý projekt. „Zejména však znamená nepochopitelně pronikání státu do soukromí občanů. Pokud připočtu všechny organizační problémy, získaná data budou nedůvěryhodná," uvedl europoslanec.

Jeho kolega Hynek Fajmon ale naopak míní, že občané mají nejen práva, ale i povinnosti. „Sčítací archy jsem včera vyplnil a byl jsem příjemně překvapen jejich jednoduchostí a přehledností. Kritiku sčítání nesdílím," liboval si Fajmon. Senátor Jaroslav Kubera není zrovna fanouškem sčítání, ale není ani militantním odpůrcem.

Statistika nuda je, má však cenné údaje

„Myslím si, že v elektronickém věku se dá sčítat obyvatelstvo jednodušeji, bez takové invaze do soukromí. Věřím, že příště se to odehraje už jinak," sdělil redakci ministr obrany Alexandr Vondra.

Jeho vládní kolega, ministr zemědělství Ivan Fuksa si myslí, že pro efektivní státní správu stejně jako pro správu podniku je potřeba mít dobré informace. „Principiálně proto se sčítání souhlasím. Druhá věc je provedení. Stát by měl, kde to jde, využít stávající databáze a nežádat data opakovaně. A konečně třetím krokem je se získanými informacemi skutečně účelně pracovat," uvedl ministr.

Poslanec Pavel Bém nesouhlasí s tím, že by v případě sčítání lidu šlo o socialistický přežitek, neboť má tradici od do Římské říše.  "Decimální census je mimořádně cenný zdroj potřebných informací pro veřejnou správu včetně důchodové reformy. Míra intimity dotazovaných osobních údajů je vždy věcí úhlu pohledu, nicméně tady souhlasím, že se jedná o nepřijatelnou zvědavost státu, či vlastně bůhví koho. Zacházení s těmito osobními údaji je pak největší problém letošního projektu sčítání lidu. Považuji je za nemravné i za porušení zákona," míní poslanec. 

John v tom plave

Europoslanec Edvard Kožušník, který provozuje think.tank Estat, jehož cílem je boj proti byrokracii a za jednodušší státní správu, uvedl že již v roce 2005 inicioval úvahu o elektronických registrech dat.

„V tom projektu jsme navrhovali využít ´poslední´sčítání dat k naplnění těchto registrů. Pak už by žádné sčítání být nemuselo. Johnovo ministerstvo ale nejenom v registrech, ale celém eGovernmentu doslova plave, takže bohužel musím odpovědět: ano nebude to to naposledy a bude to drahé. Otázka soukromí je na delší zamyšlení," zkritizoval ministra vnitra europoslanec.

Vzpomínka na doby minulé

„Připadá mě to jako poněkud nákladná vzpomínka na doby minulé," komentoval sčítání poslanec podobně jako ekonom Šíma David Šeich. „Sčítání obyvatel je drahé přiznání státu, že mu nefunguje dobře evidence obyvatel. V této počítačové době už by něco takového nemělo být třeba,"míní poslanec Petr Bendl.

Podle poslance Marka Šnajdra se jedná o akci velmi diskutabilní nejen s ohledem na náklady, soukromí občanů, ale i využití v ekonomice.

Chce to po nás Brusel

Místopředseda senátního klubu Miroslav Škaloud ale tvrdí, že akce je nezbytná vzhledem k nařízení Evropské rady č. 763 z roku 2008 kvůli jehož nedodržení by Česku hrozily sankce ze strany Bruselu.

„Do jisté míry považuji sčítání za užitečné, protože se od těchto statistických dat mohou odvíjet přesnější odhady pro finanční výdaje v budoucnosti, ať již obcí nebo státu, pro různé nároky nebo věcnější podklady pro zákonodárce. Na druhé straně získané údaje mohou napomoci omezit sociálně inženýrské snahy zejména v oblasti bydlení. Cena je samostatnou otázkou. Nepochybuji o tom, že může být nižší," řekl redakci senátor. Podle ekonoma Petra Macha lze ale případně uspokojit Brusel zaplacením mnohem levnějšího průzkum výběrovým šetřením na vzorku populace.

Komisaři, komisařky, komisařčata

„Přestože mám osobní velmi negativní zkušenost a komisařka ve stanovený čas bez omluvy a dalších instrukcí nedorazila a na informační linku jsem se dovolávala půl dne, tak si myslím, že sčítání má proběhnout. Rozsah informací ve formuláři ale v některých případech považuji za zbytečně a nedůvodně podrobný," řekla redakci poslankyně starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Poslanec Boris Šťastný považuje statistická data za důležitá a eurposlanec Milan Cabrnoch považuje sčítání za standardní projekt státní statistiky a poslanec Aleš Rádla považuje akci za nezbytnou. Jeho kolega David Vodrážka má podobný názor, jen se ptá, zda nějaké otázky v dotazníku mají smysl. „Nebo by dotazníky neměly být na jméno," dodal Vodrážka.

Dvě a půl miliardy

Lidé by měli vyplnit sčítací formulář 26. března a mezi tímto dnem a 14. dubnem je odevzdat - ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. Proti sčítání vznikly i stránky nechcisecist.cz na nichž svůj odpor ke státní akci vyjádřilo již 9304 lidí. Objevila se řada případu, kdy sčítací komisaři nedorazili v určený čas a lidé na ně čekali zbytečně. To by mohlo mít podle místopředsedy ČSÚ Stanislava Drápala dopad , že se lidé nebudou při vyplňování formulářů tolik snažit.

Sčítání lidu bude celkem stát 2,5 miliardy korun a jeho propagace 25 milionů. Například ale v Čínské lidové republice se náklady na census odhadují na 700 milionů čínských jüanů, což je přibližně 1,85 miliardy korun.

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Co všechno po nás stát chce

  V zákoně č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je definováno v § 6, co po nás stát chce. Při sčítání se zjišťují tyto údaje:

  a) povinné o fyzických osobách
  1.  identifikace místa sečtení -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
  2.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
  3.  rodné číslo,
  4.  datum narození,
  5.  pohlaví,
  6.  státní občanství,
  7.  rodinný stav,
  8.  registrované partnerství,
  9.  bydliště v rozhodný okamžik,
  10.  bydliště jeden rok před sčítáním,
  11.  bydliště matky v době narození,
  12.  mateřský jazyk,
  13.  nejvyšší ukončené vzdělání,
  14.  obor vzdělání,
  15.  počet živě narozených dětí celkem,
  16.  počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,
  17.  hlavní ekonomická aktivita,
  18.  odvětví ekonomické činnosti,
  19.  zaměstnání,
  20.  postavení v zaměstnání,
  21.  místo pracoviště nebo školy,
  22.  frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,
  23.  doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,
  24.  dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

  b) dobrovolné o fyzických osobách
  1.  národnost,
  2.  náboženská víra;

  c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech
  1.  identifikace bytu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
  2.  způsob bydlení bytové domácnosti,
  3.  obydlenost bytu,
  4.  právní důvod užívání bytu,
  5.  velikost bytu -- počet místností a plocha,
  5.1  kuchyň nebo kuchyňský kout,
  5.2  obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
  5.3  obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
  5.4  ostatní prostory bytu,
  6.  poloha bytu v domě,
  7.  plyn,
  8.  vodovod,
  9.  teplá voda,
  10.  způsob vytápění,
  11.  energie používaná k vytápění,
  12.  koupelna nebo sprchový kout,
  13.  záchod,
  14.  osobní počítač a připojení k internetu,
  15.  seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí -- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,
  16.  vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
  17.  členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
  18.  dočasně přítomné osoby ˙ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

  d) o domech
  1.  identifikace domu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
  2.  počet bytů v domě,
  3.  druh domu,
  4.  obydlenost domu,
  5.  druh vlastníka,
  6.  období výstavby nebo rekonstrukce,
  7.  materiál nosných zdí,
  8.  počet nadzemních podlaží,
  9.  připojení na odpad,
  10.  ústřední topení a druh paliva,
  11.  výtah.

  www.parlamentnilisty.cz