New World Order v praxi (VII.) Globalisté prohrávají. Vyhlásí proto novou válku?
Autor: RAdo Skydancer | Publikováno: 18.02.2011 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Jones pokračuje a důrazně varuje před nebezpečím vzniku nové války, pomocí které by se podařilo odvrátit hrozící porážku sil NWO včetně zamezení informačnímu probouzení miliónů svobodných lidí. Válečný stav by samozřejmě vyžadoval speciální opatření včetně potlačení svobod a mohl by být velmi dlouho prodlužován bez možnosti vrátit posléze lidem ztracené svobody zpět. Tento fakt by se samozřejmě také dotkl legálně vlastněných zbraní na celém světě.

Úředníci spolupracující s NWO odebírají svobodným lidem v EU dle svého uvážení děti a zakazují sňatky. Velmi podobné tragické životní příběhy se dály v Československu před rokem 1990.
(Zdroj: http://www.novinky.cz/koktejl/189915-urady-odebraly-divce-dite-pry-neni-dost-chytra-aby-ho-vychovala.html; http://www.lite-news.com/uk-couple-flee-to-save-unborn-baby-from-social-workers.)

NWO agenda a zákaz uctívání Boha napříč Evropou. „Rakouský publicista Udo Ulfkotte shromáždil fakta o tom, jak v adventu a o Vánocích r. 2009 musely v řadě zemí zmizet všechny křesťanské symboly a výrazy. V holandském Amsterodamu např. Mikuláš nesměl mít podle nařízení úřadů na mitře kříž. V Německu musely být tradiční křesťanské Martinské slavnosti přejmenovány na „slavnosti světla“ nebo „slavnosti brambor“. Ve Vídni nesměl Mikuláš přijít do tamních mateřských škol. V britském Oxfordu vydaly městské orgány nařízení, že v pouličních plakátech a veřejných vystoupeních nesmí být použito slovo „Vánoce“. V jedné škole v britském Nottinghamu se poprvé v dějinách nesmělo hrát drama o narození Ježíše Krista – prý by to „uráželo“ muslimské přistěhovalce. V justičním paláci belgického Bruselu bylo zaměstnancům zakázáno mít v kanceláři vánoční výzdobu.“
(Zdroj: Glaube und Kirche, 12/2009, http://www.euportal.cz/Articles/5541-krestanske-symboly-se-v-demokraticke-evrope-nesmeji-pouzivat.aspx.)

Podle bezpečnostní analýzy připravené týmem Alexe Jonese, se kterým spolupracuje řada patriotů v bezpečnostních službách na celém světě, dostaly síly NWO v lednu značně „na frak“. NWO nyní ustupuje na všech frontách. Je to ovšem ale zároveň paradoxně velké nebezpečí, neboť mnoho amerických bezpečnostních expertů predikuje: budou se tedy muset vytvořit nějaké jiné krize. Jelikož marketingové a fiktivní manipulace s veřejným míněním nezabraly, budou muset nastoupit opravdu nebezpečné, tentokrát reálné hrozby, které již nebude možné odvrátit jenom na základě svobodného odmítnutí, dostatku informací apod. Varování ze strany patriotických členů CIA, FBI a tlumočené Jonesem hovoří o tom, že „další útok“ zřejmě „přijde“ v rozmezí „3 - 6 měsíců“. Jedním z možných cílů by mohly být mj. zimní olympijské hry ve Vancouveru, klasicky vyostřená krize s válečnou operací vůči Íránu, Izraeli nebo atomová krize lokálního dopadu nastavená podobně jako 9/11 atd. Musíme se snažit, aby bezpečnost občanů nebyla ohrožena žádnými uměle vyvolávanými krizemi. Našim přesvědčením a posláním v rámci bezpečnostních sil by mělo být: „My nevystavujeme civilisty žádným rizikovým situacím, dokonce ani těm pouze potenciálně nebezpečným a to ani proto, abychom zachránili sami sebe. Někdy to znamená, že prohrajeme bitvu a někdy budeme dokonce muset obětovat naše vlastní životy. Ale pokud nejste schopni učinit toto rozhodnutí, pak nemůžete nosit svou uniformu.“
(Zdroj: http://www.twiztv.com/scripts/ds9/season4/ds9-418.txt; kapitán Sisko - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko - k Worfovi - http://en.wikipedia.org/wiki/Worf - podle Deep Space Nine - http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,18.)

Jones pokračuje a důrazně varuje před nebezpečím vzniku nové války, pomocí které by se podařilo odvrátit hrozící porážku sil NWO včetně zamezení informačnímu probouzení miliónů svobodných lidí. Válečný stav by samozřejmě vyžadoval speciální opatření včetně potlačení svobod a mohl by být velmi dlouho prodlužován bez možnosti vrátit posléze lidem ztracené svobody zpět. Tento fakt by se samozřejmě také dotkl legálně vlastněných zbraní na celém světě. Jonesův team varuje: „Nejprve nás odzbrojí a pak nás domestikují.“ „Vláda vás chce totiž vždycky chránit, ale málokdy vám dovolí, abyste se chránili sami.“ „Žádná vláda se nemá co vlamovat do našeho ústavního práva na nošení zbraně.“ Je to podobné, jako kdyby chtěli „regulovat nošení bot.“
(Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.) Některá americká města již v minulosti tato opatření zavedla.

Zmiňovaná kandidátka na guvernérku Texasu Debra Medina má na danou otázku podobný názor. Sama je vlastníkem ruční palné zbraně. Umí s ní velmi dobře zacházet. Zná patřičné zákony Texasu, federální zákony a přesně podle toho se zodpovědně chová. Opět nicméně rostou snahy o omezení lidí, kteří se chovají zodpovědně a chápou vlastnictví střelné zbraně jako důležitou součást ústavní svobody. Je to „klasický příklad“ rozdílu mezi někým, kdo „rozumí“ pojetí „konstituční republiky“, kdo „rozumí americké ústavě“ a snahou o likvidaci svobodných občanů. Prožili jsme si již „příliš mnoho tragédií“ jako např. „Virginia attack, 9/11, Fort hood“ a vždycky, když nás potkaly tyto katastrofy, tak „odpověď silné vlády zní: odzbrojte občany“. Ale to je zásadní chyba, protože už naši „otcové zakladatelé chápali význam vlastnictví střelné zbraně jako základní prvek svobody“. Je to „nezbytná součást svobodné společnosti“. Musíme zabránit povinné registraci všech zbraní. „Registrace zbraní byla v dějinách využívána vždy především k jejich konfiskaci.“ Alex Jones se s Debrou shodli na tom, že svobodní občané by měli být vždy z hlediska ručních palných zbraní „lépe vyzbrojeni než vláda“ proto, aby se zabránilo vzniku tyranie. „Limity pro držení zbraní mohou stanovit svobodně pouze občané a zastupitelé daného státu.“ Nelze lidem „zakazovat to, aby bránili sami sebe a své rodiny.“ „Nesmíme občanům přikazovat, jak mají žít, jaké mají mít svobody a majetek.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 15.1.2010.)

V tomto textu již mnohokrát zmiňovaný soudce Andrew Napolitano jakožto všeobecně respektovaná a uznávaná autorita jasně deklaruje: „Jsou to pořád ty falešné argumenty o souboji mezi svobodou a bezpečností“, kdy se nám Progresivci snaží namluvit, že vláda nám „musí sebrat naší svobodu proto, aby zajistila naši bezpečnost“. „Svoboda je naším právem od narození, tu nám nedává vláda, je součástí naší lidskosti.“ „Jakou hodnotu má bezpečnost, když nejsme svobodní?“ „Neexistuje nic takového jako vyvažování svobody“, nicméně progresivní agenda NWO se nám to snaží vnutit. My ale „nebudeme se svobodou obchodovat, ani ji za nic jiného nevyměníme“. „Může nás vláda 100% ochránit? Nemyslím si to.“ Letadla jsou dnes bezpečnější kvůli krokům „soukromého sektoru a lidí, nikoliv vlády“. „Vidíte, co se děje, když spoléháte příliš na vládu /.../. Vláda dokáže být strašný a velmi nedůvěryhodný panovník /.../ a nechce nám dát pokoj.“ „Zvyšuje daně.“ „Zachází s námi jako s nesvéprávnými dětmi nebo důchodci.“ „Co s tím? Nenechejte si to líbit.“ „Ukazujte a rozkrývejte skutečnou agendu vlády svým přátelům a známým. Vyučujte každého.“ „Bůh, který nám dal život, nám dal také svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho, ať nás zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly lidu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010.)

Alex Jones nazývá budoucnost naší Země při pokračování této veškeré zlé NWO agendy jedním velkým vězením. Prostě buď se podřídíte a stanete se členy nejrůznějších organizací NWO, přestanete svobodně uvažovat, stanete se jen vykonavateli cizí vůle tak, jako za dob nacismu, nebo Vás zničí. Proč ale neexistuje možnost nechat prostě lidi na pokoji? Nedělat jim problémy, nezvyšovat daně, nechat je žít svobodně jejich životy, přestat se jim hrabat v soukromí a neustále je sledovat, vymýšlet nové regulace, krize, zkoušet jejich reakce, házet jim klacky pod nohy a neustále na ně něco vymýšlet. Řekněme společně NWO DOST! NECHTE NÁS BÝT!  

Vynikající zprávu přinesla světová média z amerického Utahu. Zdejší parlament vyslal do celého světa báječný signál odporu agendě NWO, když odhlasoval rezoluci o prospěšnosti CO2 pro rostliny a život člověka. Vyzval Obamovu vládu včetně všech enviromentalistů k zastavení jejich totalitní agendy. Republikán Mike Noel také statečně konstatoval: Enviromentalisté stojí ve skutečnosti za spiknutím, jehož účelem je dosažení kontroly světové populace pomocí sterilizace obyvatel naší planety a podpory potratové politiky. Vždyť již americký filosof a spisovatel Harry Binswanger to řekl velmi dobře: „Neměli bychom dovolit, aby bylo s našimi občany zacházeno jako s dobytkem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010.)
(Zdroj: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/12/utah-climate-alarmists.)


Dokonce i tak mocná ekologická platforma jakou je IPCC se musela omluvit za tzv. vědecké falšování dat o globálním oteplování a podléhání politickým tlakům NWO ve smyslu zastrašování světových vlád katastrofickými vizemi budoucnosti. Předseda IPCC pan Rajendra Pachauri nejprve přiznal jednu chybu ve výsledcích vědecké práce svého týmu a posléze musel potvrdit a omluvit se za mnoho dalších. Velký etický problém však představuje to, že o závažných pochybeních a manipulacích věděl v době před konáním Kodaňské konference minulý rok v prosinci, nicméně se vše snažil utajit jen proto, aby zde mohla byl podepsána pod nátlakem smlouva o vytvoření globální vlády NWO. Tento cíl stejně naštěstí nebyl dosažen.
(Zdroj: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7009081.ece.)

Světová kapacita v oboru klimatologie profesor Phil Jones, jenž byl až do svého spojení s aférou „Climate Gate“ považován za jednoho z největších zastánců globálního oteplování, nyní vystoupil se senzačním tvrzením: Svět byl zřejmě daleko teplejší ve středověku než je tomu nyní a podle něj je najednou možné, že za oteplováním nestojí člověk. Nejdůležitější však bylo, když prohlásil: POSLEDNÍCH PATNÁCT LET TADY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU „STATISTICKY SIGNIFIKANTNÍMU“ OTEPLOVÁNÍ.  
(Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-data-organised.html?ITO=1490.)

Ve světle těchto odhalení je naprosto nepřípustné, když se tzv. vědci pokoušejí zničit ještě dokonce i to, na co se tolik lidí těší: krásné sluneční dny plné pohody, radosti, štěstí. Plánují pro tento účel dokonce vědecké konference na nejvyšší úrovni (http://www.infowars.com/geoengineering-conference-to-discuss-blocking-sun). V rámci tzv. boje s globálním oteplováním nám chtějí vědecké kapacity blokovat slunce mj. pomocí erupcí vulkánů. Tento projekt opět silně podporuje Obamova administrativa, další síly kolem NWO. Chtějí tak vytvořit opravdovou ´dobu temna´. Nestačí jim zotročení lidí novými daněmi, zlikvidování ústavních svobod, ale podle nich je nutné ještě zdrtit i to poslední, co ještě může dělat svobodnému člověku radost: západ, východ slunce, krásný den.
(Zdroj: http://www.infowars.com/mad-scientists-want-to-simulate-volcanoes-to-block-sun.)

Pomatení špičkoví vědci jako Dr. James Hansen nebo hlasatelé enviromentální propagandy NWO (Keith Farnish - http://www.thesietch.org/memberpages/keith/index.htm) s vlivem na vedoucí světové politiky volají po zničení naší civilizace. Rádi by viděli vymazání měst z mapy a oslavují drakonickou redukci populace. Dokonce veřejně hlásají nutnost sabotáží včetně eko-teroristických útoků.
(Zdroj: http://www.infowars.com/mad-scientists-want-to-simulate-volcanoes-to-block-sun.)
(Zdroj: http://www.infowars.com/nasa-global-warming-alarmist-endorses-book-that-calls-for-mass-genocide.)


Jedno z největších vítězství nad zločinnou agendou NWO se podařilo dosáhnout - byť dočasně - v bitvě proti povinnému očkování právě v České republice. Na tomto případě se jasně ukázalo: pravice i levice se dokáží spojit proti NWO a postupovat jednotně v době nejvyššího ohrožení naší země. Velmi pozitivní zjištění přátelé, jelikož cílem NWO je rozdělit občany na atomizované jedince s nemožností se na ničem shodnout z hlediska odporu vůči agendě NWO. Obrovskou zásluhu na tomto skvělém vývoji mají kromě pana presidenta Klause předně čestní lékaři, nebojácní občané a média. Důvěra v českou novinářskou obec tak byla alespoň pro tento případ obnovena. Čeští politici se museli tedy konečně projevit před svými voliči buď jako ochránci demokracie, ústavních svobod, svobody volby zdravotní péče nebo jako totalitáři podporující NWO agendu, vystavující stovky tisíc (byly připraveny plány na další rozšiřování) našich spoluobčanů povinně zdraví nebezpečné životní situaci. Inu stalo se. Karty byly rozdány. Totalitáři naštěstí zatím ustoupili. Nyní je jasné, komu ještě snad můžeme věřit. Připomeňme si:

Lékař Wolfgang Wodarg, jakožto někdejší předseda zdravotního podvýboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, vystoupil odhodlaně s požadavkem na oficiální vyšetřování všech záležitostí kolem tzv. prasečí chřipky: uměle stanovované limity (http://www.cnsnews.com/news/article/48316) pro vyhlašování pandemie ze strany WHO, strašení lidí připravenými mediálnímu kampaněmi, především nucení světových vlád k nakupování ohromných množství neprověřených a nikým negarantovaných vakcín za tučné peníze daňových poplatníků apod. Doktor Wodarg deklaroval před milióny posluchačů v pořadu Alexe Jonese: Dlouhé roky jsem studoval „chřipková onemocnění“ a zjistil jsem, že chřipkou onemocnění „každým rokem zhruba 10 % populace“. „Takže když jsem slyšel o tom, co se stalo loni“ v „Mexiko City“ , byl jsem nesmírně „šokován, že někteří mluvili o pandemii“ již v době, „kdy bylo jen 200 nakažených“. Když si uvědomíte, že hlavní město Mexika má přibližně 9.000.000 obyvatel, tak určitě musel někdo s tím vyhlašováním pandemie přehánět. Vždyť jen v mém malém městečku (německý Flensburg má přibližně 89.000 obyvatel) bylo nakaženo každý rok běžnou chřipkou více lidí v průběhu 2-3 týdnů než v celém Mexiku: tak jsme to začali „vyšetřovat“. „Přišel jsem na to, že se tak stalo díky změně definice pandemie ze strany WHO.“ „Jelikož chřipka se rozšiřuje každý rok a to takovou rychlostí jako třeba létá letadlo“, pak mi nebyla jasná ta náhlá změna definice pandemie právě ze strany WHO: „nedávalo to totiž smysl“. „Na Mexiku nebylo nic extra speciálního“ a „prostě nevím, proč změnili tu stupnici a podmínky“ pro vyhlašování pandemie. Rozhodli jsme se tedy „v polovině prosince 2009“ celou záležitost vyšetřit. „Chtěli jsme opět obnovit důvěru ve WHO, jelikož obyvatelé Evropy jsou nyní neskutečně naštváni na tuto organizaci.“ Musíte si uvědomit, že farmaceutické firmy měly „přímo ve smluvních kontraktech paragrafy“, které se odkazovaly na WHO a čekalo se, že pokud „WHO“ vyhlásí „pandemii“, tak se to celé spustí. Začnou obrovské zakázky z hlediska výroby vakcín proti tzv. prasečí chřipce. „Lidé byli naštěstí více chytřejší než vláda“ a nebrali ty vakcíny. Zajímali se: co se děje. „Nyní již totiž je normální chřipková sezóna nazývána pandemií a to je totiž ten důvod, proč mají vlastně farmaceutické společnosti svůj business zajištěn donekonečna.“ „Byl to prostě marketingový trik“ velkých farmaceutických společností jak rychle dostat nevyzkoušenou látku na trh a jak ji rychle a s velkým ziskem prodat. „Hlavním problémem je nyní to, co budou vlády dělat s těmi milióny vakcín.“ „Tyto vakcíny jsou otestovány jen na starých lidech“. Navíc tento typ pandemické vakcíny H1N1 s „adjuvanty“ prostě „není dostatečně otestován především na dětech“ a proto nebyly některé typy vakcíny proti prasečí chřipce vůbec „puštěny do USA“. „My v Evropě jsme to prostě pustili do oběhu pro většinu dětí, na těhotné ženy a nebyly tady v tomto ohledu učiněny žádné klinické testy na dětech“ a navíc „jsou zde také jiné typy vakcín, o kterých jsme hovořili vzhledem k vojákům“; „tyto vakcíny jsou silnější, obsahují kompletní virus a tedy je předpoklad daleko větších vedlejších účinků“. „Adjuvanty“ obsažené ve vakcínách „jsou samozřejmě velmi nebezpečné pro imunitní systém člověka.“ „Vypadá to, jako kdyby se to někomu velmi, velmi hodilo“, že byly redefinovány podmínky pandemie ze strany WHO a ten někdo byl na to rychle připraven. „Musíme si být jisti, jak to celé bylo.“ Již dnes máme důkazy: mnoho poradců, politiků, lidí z farmaceutického průmyslu, byli společně domluveni, nebo pro sebe navzájem dokonce pracovali. Vyšetřování ještě pokračuje, takže se máme na co těšit. Já jsem přesvědčen: nelze podrobovat milióny lidí „nepotřebným vakcinacím“. Zasadím se o to, aby došlo k „obvinění WHO“, která náhle změnila onu dotyčnou klasifikaci pandemie. My „musíme zastavit tuto invazi soukromých farmaceutických firem do veřejného sektoru“. Tyto společnosti by „neměly mít žádnou moc nad rozhodováním veřejných orgánů zdravotní péče“, „protože tyto orgány rozhodují a chrání nás občany“. Těm by nemělo jít o zisk, ale o princip, proto si je lidé platí. Musíme požadovat po „WHO“ daleko více „transparentnosti“. Alex Jones podotkl: tyto praktiky přece musí být zastaveny nebo to „bude pokračovat donekonečna“. Doktor Wodarg: „Ano a to je úloha vlád, které definují úlohu WHO.“ Obrovský problém představuje právě teď to, jak se vyvázat z těch utajených kontraktů na nákup vakcín. Částečně se to podařilo v Německu a ve Francii.
(Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010; http://www.infowars.com/investigation-chief-swine-flu-pandemic-was-a-hoax; http://www.infowars.com/dr-wolfgang-wodarg-on-alex-jones-tv-whos-2009-swine-flu-threat-now-exposed-as-a-hoax.)
(Zdroj: http://www.wodarg.de/show/3067977.html.)


Ze stovek dalších předních kapacit uveďme dále např. profesora Ulrich Keila, jenž jako odborný poradce WHO důrazně doporučoval změnu strategie a zamezení obrovských, zbytečných investic z peněz daňových poplatníků do nejrůznějších pandemických scénářů, založených na chabých důkazech. České veřejnosti samozřejmě tato fakta minulý rok oficiální domáčí činitelé většinou nesdělovali.
(Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1246370/Drug-firms-drove-swine-flu-pandemic-warning-recoup-billions-spent-research.html.)


Paradoxní je, že ačkoliv se síly NWO obecně snaží vakcíny vnucovat povinně zatím hlavně státním zaměstnancům (na ně mají silné páky skrze legislativu a smluvní vztah), tak přejmout zodpovědnost za toto své jednání posléze většinou odmítají. Protest dvou set postižených britských pracovníků ve státním sektoru je jen jedním z tisíců případů neblahých účinků některých vakcín. Pro totalitáře vydávající rozkazy k povinnému očkování je však každý zničený lidský život pouze zanedbatelnou setinou procenta v jejich výkazu. Pro postižené lidi díky akceptaci povinné vakcinace nikoliv. Nežádoucí účinky se totiž projeví až za mnoho let, když je už většinou těžké požadovat nápravu a zničené zdraví samozřejmě nelze vyčíslit penězi.
(Zdroj: http://www.express.co.uk/posts/view/150804/Fury-at-vaccine-scandal.)

sestavil: RAdo Skydancer - http://skydancer.sweb.cz/