Nejde zas o moc nic nového nicméně tento Nový feudalismus se má týkat tentokrát celé planety.

Nyní je ale možné očekávat, že se tato řekněme mafiánská klika pokusí odvést pozornost od unikajících informací k nějaké nové hrozbě nebo nějakým novým incidentem, který dostatečně zapůsobí na emociální stránku populace, a psychicky je tak zatlačí do kouta. Je to psychologický trik stejně podprahový jako reklamy.

Jestli je možné vystihnout stručně nějaký globální manipulativní trik, tak je jím strašení. Strach člověka dostává do impulzivního módu, protože vyšší kognitivní funkce mozku jsou vlivem strachu oslabeny. 

A je nám utajeneno, že realita je iluze (jinak bysme se smrti nebáli):

Několik měsíců před incidentem 11. září 2001 došlo k tiskové kanceláři Bílého domu k zvláštnímu sezení, kde dr. Steven Green, šéf Disclosure project, přivedl desítky kreditovaných svědků o tajných projektech armády s pro nás nadpozemskou technologií . Svědectví tedy pocházelo přímo lidí z vlády a zůčastněných na těchto tajných projektech a ti se dožadovali kongresu USA potvrzení imunity od Kongresu USA, aby mohli vypovídat o tajných projektech. Každý potvrdil, že je ochoten to dosvědčit pod přísahou v americkém kongresu.

Ovšem v září došlo k teroristickým útokům na Světové obchodní centrum a bylo jasné, že lidé již nebudou schopni se soustředit a na téma se zapomene. Přitom existence moderních technologií je tím sci-fi, které nyní při naší vysoké spotřebě zdrojů přesně potřebujeme.

Stigma mimozemšťanů diskredituje téma těchto technologií natolik, že je dokonce možné, že vyvolávání dojmu přítomnosti mimozemšťanů je samo o sobě vojenskou psychogickou operací, jak mít dokonalé krytí, pokud někdo zahlédne tyto tajné pokusy na obloze.

Nicméně toto je jedno z mnoha témat, o kterých se raději nemluví a nic nezjišťuje, aby se náhodou člověk něco nového nedozvěděl.

Jinak ano. Pravděpodobně to, co nyní musíme udělat, je zbláznit se. Ale řízeným způsobem, protože šílenství je spíš cokoliv vybočující od společenské normy, a tedy člověk by měl hledat to podstatné, aby byl s okolními lidmi vůbec nějak kompatibilní. Nějaká společenská dohoda o realitě nutná je. Ale lidé ji berou příliš dogmaticky. Cokoliv je možné.


Vznikl člověk genetickým křížením nikoliv evolucí z opice?

I že člověk nevznikl ani tak evolucí jako spíš manipulací s jeho geny, a že možná jsme potomci mimozemšťanů a to je tím, co z nás udělalo inteligentní bytosti. Vytvořili nás podle obrazu svého. Dali nám části své DNA. Naši otrokáři/Bohové? Možná křížením, možná genetickým inženýrstvím. Kdo ví...Ale nemožné?

Posuďte následující přednášku (je opravdu zvláštní, že homo sapiens sapiens vznikl poměrně v nedávné době, v řádu pouhých stovek tisíc let před Kristem - tj. příliš velký skok pro evoluci za krátkou dobu) :


Projekt Bluebeam - finální zkouška manipulace?

Na závěr uvedu pasáž rozhovoru pojednávající o údajném projektu Blue beam, který má být jakousi finální scénickou multimediální kapitolou ustanovení Nového světového řádu skrze incidentu fingovaného útoku mimozemšťanů pomocí optické iluze sítí hologramů a jiných vizuálních, zvukových i mentálních technologií včetně ELF a jiných vln ovlivňujících spolu s hologramy na obloze lidskou psychiku a vnutit lidské mysli nakonec i iluzi následného příchodu new age Mesiáše/fiktivní osvícení, "vesmírných přátel" Aštarovy flotily, kteří nás zachrání a nastolí "mír" a případně jiné scénáře, což vzhledem k tomu, jak se lidé identifikují s tím, co vnímají (vidí, slyší, propaganda,...), je velmi potentně úspěšná manipulace (s lidmi poprvé zažívajících globálně technologicky indukovanou "LSD tripshow"):


Podívejte se zde na veřejnou Virgin prezentaci současných schopností hologramové projekce.

Když ponecháte stranou, jestli je projekt Blue beam skutečností nebo ne, tak nikdy nic neztratíte, pokud budete vždy ochotni hledat vlastní zdroj uvnitř sebe a nikoliv vnějšího mesiáše/mistra, který to s vámi nemusí nutně myslet dobře. Tedy pokud dojde k nějakému údajnému útoku mimozemšťanů a následně/či nebo zjevení mesiáše, pak vzpomeňte na tato slova.:-)

Protože při intoxikaci LSD vidíte ještě vizuálně a hmatatelně reálnější věci než je klasická 'střízlivá' smyslová realita, kterou každodenně známe, nicméně intoxikovaný je si vědom, že pozřel halucinogen, tak výjevy nemusí brát až tak fatálně. Ale náhlé zjevení ohromné celosvětové "show/3D projekce na obloze" a vnitřní hlas či hlas promlouvající z přítomných reproduktorů a jiných přístrojů nebo jakým způsobem má toto údajně proběhnout, by mohlo působit až nebezpečně reálně, pokud tu má jít o jakýsi ohromný klam tisíciletí. Vznik nového mýtu? Toto je myslím největší nebezpečí pro materiální civilizaci doby duchovního temna. Příliš dáme na to, co vidíme, a přílis se identifikujeme se svým tělem a identitou našeho mozku. Někdo nám může hodit drobek pravdy o naší podstatě, a my mu budeme důvěřovat více než sami sobě.  Skeptismus v UFO a mimozemské civilizace může pak přejít ve fanatismus a new age celosvětový kult uctívající Matku Zemi, tak jak o to usiluje OSN.

Základní premisou je, že práva člověka jsou podřízena nejvyššímu imperativu ochrany ekosystému planety/bytosti Gaia, která pravděpodobně bude i vyžadovat rituální lidské oběti jako za starých časů. Zdá se, že se něco podobného chystá tentokrát celosvětově - ohromný celosvětový Babylon s pyramidami a obětišti.

V New Age jazyce to ale zní například takto: "Lidé jsou ochránci planety Země, a mají vůči ní zodpovědnost", takže zastánci toho brát toto jako dogma si asi připadají jako ochránci nikoliv jako otroci. Otroci kněží Gaia, jako tomu bylo u náboženství vždy se někdo bude prezentovat jako hovořící jménem Boha (papež, kněz,...).Tedy žádný zas moc Nový světový řád to asi být nemá. Spíše opakování minulosti ale tentokrát celosvětově v moderním neofeudalismu.

Věci příliš do sebe zapadají a mnoho lidí se shodují v tom, jak zapadají.


Gaia/Matka země aneb politika na okultních kolečkách

Zní to absurdně, ale současná ekologická mánie (globální oteplování, redukce CO2, uhlíková daň za život) má zřejmě mnohem hlubší stránku a takový rozsah hrozby, kde má jít o budoucí nové náboženství - nový mýtus a nová ústava (Charta Země). Nyní je environmentalismus jen ve formě dogmatu, ale samotní čelní environmentalisté jako Ted Turner, Michael Gorbačov (Green Cross) či Al Gore se svým zájmem o pohanství a Gaia nauku netají. Nakonec stačí na youtubu vyhledat animovaný seriál z 80.let s názvem "Captain Planet" propagující jakoby nic okultismus pohanského/new age Gaia kultu a trvale udržitelný rozvoj OSN (omezování CO2, třídění odpadu, ...).

Odtud je jen krůček ke znovuzavedení obětování lidí. Odtud může i pramenit pochopení, jak se mohou smířit se zabíjením lidí válkami, vakcinacemi, hladem, rituálně - berou to jako oběť Bohům/Satanovi/cokoliv. Tyto oběti jsou dle mého formou černé magie a nejsou vůbec potřeba, když se hraje fér. V následující znělce Captain Planet je ale vidět rituální obětování lidí pomocí čtyř živlů (elementů) - země, vzduch, voda, oheň, kde všechny dopady jsou destruktivní a například zaplavová vlna zatopí tlustého turistu na pláži (na šortkách má navíc vyzobrazeny motivy prasete jako subliminál prasete - podřadného tvora). A pátým elementem je srdce (láska), která spojením současné aktivace magického prstenu všech Planetýrů zastupujících jednotlivé elementy "vyvolají" kapitána Planetu (který je ovšem podřízen bohyni Gaia stejně jako těchto 5 Planetýrů):

Pseudorevolucionáři zde zachraňují planetu a v 80tých let pokládají semena strašením katastrofálními dopady na klima planety kvůli přelidnění a znečišťování, které nyní je po letech již velmi silnou politickou platformou.


Nová americká revoluce a globální perestrojka pod taktovkou Michaila Gorbačova?

http://blog.ihned.cz/semin/c1-37450770-nova-americka-revoluce-a-globalni-perestrojka-pod-taktovkou-michaila-gorbacova

10. června vyšel v deníku Sydney Morning Herald článek M. Gorbačova nazvaný Nadešel čas druhé americké revoluce v duchu perestrojky. Volá v něm po nahrazení stávajícího hospodářsko-politického modelu systémem novým. Ačkoli píše, že nemá pro něj žádné předem připravené schéma, z dalších odstavců je zřejmé, z jakých základů má nová globální realita povstat. Přiznává, že cílem sovětské perestrojky nebyla kapitulace amerického modelu. Ten je však pro řešení dnešních globálních problémů již nevyhovující. Nemá smysl jej upravovat a vylepšovat, je třeba jej plně nahradit modelem novým. Zvláštní roli v této planetární metamorfóze přisuzuje USA a tvrdí, že úspěšnost tohoto řízeného procesu se odvíjí od toho, zda se požadovaná proměna odehraje v globálním, celosvětovém měřítku.

Jedno novus ordo seclorum, spouštějící sebedestruktivní dynamiku moderního světa, má být nyní nahrazeno novým. Zároveň tím bude dosaženo konvergence dvou vzájemně se podmiňujících systémů novověku, kapitalismu a komunismu. Tak zní diktát doby.

Není důležité, zda a do jaké míry bude v procesu této globální perestrojky výše zmíněný Gorbačov hrát. Je ale nesporné, že takto uvažovanou a uskutečňovanou proměnu světa celým svým životem symbolizuje. Proto je vhodné upozornit na některé aspekty jeho politického působení po rozpadu Sovětského svazu a zániku stalinské verze socialismu.

Představitel státostrany, právem považované za největšího znečišťovatele životního prostředí na světě, se jen několik let po rozpadu SSSR postavil do čela jím založeného Mezinárodního zeleného kříže, volajícího po transformaci světa v duchu dogmat ekologismu a biodiverzity. Východiskem nové globální politiky se měly stát Summit Země v Rio de Janeiru (konference OSN), Agenda 21 a později i Charta Země, vypracovaná Gorbačovem a jeho blízkým spolupracovníkem, radikálním socialistou a panteistou Mauricem Strongem.

Gorbačovův přesun z vedení komunistické říše do nových center moci se připravoval ještě za jeho sovětského angažmá. Již v květnu 1991, tedy pár měsíců před srpnovým pučem, se ve prospěch Michaila Gorbačova a jeho budoucí nadace (založena v San Francisku v roce 1992) pořádala fundraisingová večeře za přítomnosti Henryho Kissingera a představitelů Rockefeller Brothers Fund, The Carnegie Endowment for International Peace, Ford Foundation a Pew and Mellon Funds. Vynesla přes tři milióny dolarů a politická budoucnost M. Gorbačova byla zajištěna.

V 90. letech předsedal M. Gorbačov několika konferencím State of the World Forum, podobajícím se programem i složením účastníků každoročním sletům přátel Václava Havla.

Charta země, jež byla veřejnosti představena za přítomnosti královny Beatrix v Mírovém paláci v holandském Haagu v roce 2000, je programovým dokumentem, definujícím dnešní politiku environmentálního hnutí. Obávám se, že Gorbačovovi a globálně uvažujícím i působícím zeleným politrukům nejde ani tak o to, abychom si nesvinili lesy a řeky a chovali se ohleduplně k božímu daru stvoření, ale o plnou kontrolu nad přírodními zdroji, globální produkcí i spotřebou, jakož i počtem lidí, kteří z centrálně pečeného koláče budou smět ujídat.

Více http://blog.ihned.cz/semin/c1-37450770-nova-americka-revoluce-a-globalni-perestrojka-pod-taktovkou-michaila-gorbacova

Ale s vědomím tohoto alespoň případně nebudete překvapeni. Faktem je, že jsem co do konkrétně k operaci Bluebeam nikdy zatím neviděl žádné relevantní důkazy existence takového projektu kromě fotokopie jakéhosi údajného dokumentu (OSN ?).

http://mika.blog.idnes.cz/