New World Order v praxi (VI.) Jak totalitní agenda NWO proniká i do Česka
Autor: RAdo Skydancer | Publikováno: 10.02.2011 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Do toho se najednou objevilo senzační odhalení, že slovenské bezpečnostní a další složky z ostatních států EU běžně nacvičují anti-teroristické zátahy na nic netušících lidech, kterým dokonce vkládají do jejich zavazadel části výbušnin. Vlivem chyby a opomenutí jednoho příslušníka slovenských bezpečnostních sil se tak mohla celosvětová veřejnost seznámit s touto běžnou agendou NWO.

EU pokračuje v rámci NWO agendy v zákazech užívání věcí, které slouží k běžné občanské potřebě. Podle nových směrnic budou úředníci regulovat a zakazovat tzv. neekologické dveře ve vašich domech a totéž se týká sprch, vodovodních kohoutků, oken, dokonce postupně přikáží maximální povolenou spotřebu vody na osobu v domácnosti. Blížíme se tak stavu, který panoval v době druhé světové války v rámci přídělového hospodářství.
„Experti z Evropské unie už chystají nové předpisy, které mají omezit spotřebu energie evropských občanů," zjistil německý zpravodajský server Spiegel Online. "EU chce ve skutečnosti mnohem víc než jen regulovat svícení v domácnostech. Žárovky byly teprve začátek." "Podle Spiegelu Evropská komise třeba chce, aby se ve všech koupelnách v budoucnu používaly výhradně úsporné sprchové hlavice s minimálním průtokem vody." "Totéž platí o kohoutcích, oknech, dveřích i už zmiňovaných - a spotřebiteli tolik oblíbených - plazmových televizorech."
(Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropska-unie/clanek.phtml?id=660034; http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,674834,00.html.)

Snažme se díky našemu hlasitému nesouhlasu s NWO postupovat tak, abychom nemuseli protestovat proti enviromentální totalitě díky nečinnosti našich politiků podobně, jako australský farmář Peter Spencer, jenž se rozhodl za pomocí médií hrdinně hájit svá ústavní práva pomocí hladovky, posléze pomocí tisícovek svých přesvědčených podporovatelů.
(Zdroj: http://www.theaustralian.com.au/news/peter-spencer-ends-hunger-strike-protest/story-e6frg6xf-1225818713137.)

Myslí-li si však někdo: tato agenda v Česku nehrozí, to je „pouze“ daleké zahraničí, měl by si najít plánovaný legislativní návrh „oranžových hochů“ z Ostravy o ochraně ovzduší nebo někdejší „zelenou“ legislativu vzniklou ve spolupráci s EU na českém ministerstvu životního prostředí za doby vlády mj. pana Bursíka. Odstrašujícím příkladem progresivní agendy NWO byl návrh na detailní kontroly topenišť v domech svobodných lidí, vzešlý z dílny Moravskoslezského kraje. Inu stará dobrá totalita se v myslích mnoha zastupitelů opět vrátila. Když to nejde podle jejich, tak se to nařídí a nejlépe také za účasti ´speciálních ekologicko-oranžových jednotek´. Jaj: to už si lecjaký totalitář představoval se slastným pomlaskáváním ty razie, vystrašené občany, hrozby pokut, pláč malých dětí bojících se těch oranžových kontrolorů, vytváření stohů foto dokumentace každých kamen, komínů a samozřejmě přilehlých domovních místností, přehrabávání se v popelu a radostné vzpomínání na doby své hrr aktivity před rokem 1989 v pomocné stráži VB. Už se těšil: jak se opět budou špehovat sousedé a jak radostně se budou navzájem udávat. Nemáš správný kotel? Nehodláš topit tím, co ti nařídíme za drsné peníze? Pak si na to musíš vypůjčit, nechat se pravidelně kontrolovat ekologickými komandy. Nepoznáš dne ani minuty klidu. Konec domovní svobody garantované ústavou a platným zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=178).

NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA VYCHÁZEJÍCÍ Z PROGRESÍVNĚ-TOTALITNÍ AGENDY NWO V ROZPORU S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI: „Moravskoslezský kraj navrhuje, aby úředníci mohli přímo v domech a bytech soukromých osob kontrolovat, čím lidé topí. Podle dnešní zprávy ČTK Kraj tento návrh novely zákona o ochraně ovzduší předložil i sněmovně. „Kontrola toho, čím kdo zatápí je v současnosti skutečně velice problematická, zejména proto, že kontrolor nemůže vstoupit jen tak do něčí domácnosti (na rozdíl od budov právnických osob),“ uvedla Vendula Krčmářová z Arniky. „Nedotknutelnost příbytku je zakotvena v ústavě i Listině základních práv a svobod.“
(Zdroj: http://www.odpady.arnika.org/aktuality/moravskoslezsky-kraj-chce-prosadit-prime-kontroly-topenist-v-domacnostech.)

Naštěstí vlna odporu obyvatel z celé České republiky byla tak silná, že vláda musela překvapivě smést tento totalitní zákon ze stolu. „Inspekce kontrolující čím topí domácnosti, by neměly moci vstoupit do domu. Tak se k návrhu Moravskoslezského kraje, který se změnou kontroly domácích topenišť počítal, postavila vláda. Podle vedení Moravskoslezského kraje by kontroly přímo v kotelnách domů i bez souhlasu majitele byly účinnější než současná praxe. Ministři ale s tímto postupem nesouhlasí. Podle premiéra Jana Fischera kontroloři nesmí narušovat soukromí majitelů domů, vláda tak návrh zamítla.“
(Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/689396.)
Český premiér Fischer se dokonce nechal slyšet - jakkoliv je to právě z jeho úst překvapivě pozitivní, že žádná totalitní komanda nepřipustí; jakýkoliv neautorizovaný „vstup do obydlí“ je nežádoucí „invazí do soukromí“ a „vláda si to nemůže osvojit“. Topeniště lze kontrolovat také jiným způsobem i „bez vstupu do domácností“. Bylo by to „porušení Listiny práv a svobod
(Zdroj: ČT24, 1.2.2010.)

Nicméně totalitáři se přirozeně pořád nevzdávají. Lze očekávat jejich další postup ve shodě s agendou NWO. Budou i nadále znepříjemňovat lidem život. Býv. český ministr životního prostředí Jan Dusík již hrozí všem lidem: Použijeme na vás jeho slovy „cukr“ a „bič“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) To ale byla mj. Heydrichova politika dámy a pánové: „Jako říšský protektor prosazoval politiku cukru a biče – sociální výhody dělníkům versus brutální perzekuce vůči neloajálním a nepřátelským živlům.“ Pan Dusík se ironicky vyjadřuje o dodržování ústavních svobod občanů stylem „nějakou osobní svobodu“ vám nenecháme, protože my chceme prostě prosadit naše „cíle“, především „vliv na změnu klimatu“ a tzv. ochranu zdraví populace (viz agenda NWO s povinným očkováním - zase ta totalita, tentokrát v zeleném hávu). Pan Dusík sdělil, že veškerý odpor zadusí, jelikož „není možné“ přeci „dosáhnout výsledků“ pouze „pozitivními stimuly“. Tedy vyslovil se pro totalitní akci, pro likvidaci ústavou garantovaných svobod. Ministr Dusík dokonce vyzval soukromé firmy ke kolaboraci s NWO, když sdělil: „business by měl být partnerem regulátorovi“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) Tedy pomáhat rozšiřovat totalitní agendu NWO: za to by zřejmě business obdržel tučné zakázky z peněz daňových poplatníků - viz již výše zmiňovaný případ z USA v oblasti ekologických oken. Je to děs, přátelé. Naštěstí ministr průmyslu pan Vladimír Tošovský vpustil konečně do dusných návrhů trochu kyslíku. Zcela správně zmínil: „Regulace nic neřeší“; My se musíme naopak snažit, „aby lidé využívali čisté zdroje dobrovolně a rádi“, aby byly tyto zdroje „nejpřístupnější, nejlevnější a nejrozumněji dosažitelné a to se obávám, že prostě regulací nejde“. Vždyť již dnes máme zákony o ochraně ovzduší „přísnější než je úroveň EU“. Ministr Dusík to přiznává: „Máme přísnější předpisy v životním prostředí, než nám ukládá EU: To je bezesporu pravda.“ (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.)

Pokud se progresivní vzory chování a jednání dostávají do současné praktické politiky, nelze se divit, že musíme zvonit na poplach. Lidé prosazující tyto totalitní ideály, si o sobě myslí přesně ve shodě s agendou NWO, že vždycky vědí všechno lépe než běžní občané. Ústava, svoboda, pro ně nejsou důležité a tzv. etické chování si chtějí vynucovat násilím a zákony, zdaňováním, namísto třeba propagací prevence, školením, pozitivními vzory, zpřístupňováním nových technologií, podporou křesťanských sborů apod. Oni jsou přeci ta novodobá šlechta. Vyžadují bezpodmínečnou poslušnost stejně jako Hitler často pod záminkou tzv. vědeckého pokroku (viz např. povinná vakcinace populace). Chtějí přerozdělovat násilím to, co vy pracně vyděláte nebo uspoříte. Oni vědí prý nejlépe, co dělat s vašimi korunkami, kam je přeposlat. K tomu samozřejmě potřebují vysoké zdanění, silný stát. Ano, tak to vždycky začíná, dokud se my lidé neozveme: NE! Vždyť my - dobří lidé - chceme dávat svobodně „potřebným proto, že to tak cítíme jako správné, nikoliv proto, že nám naše peníze někdo násilím vezme“ třeba pomocí vynuceného zvýšení daní nebo zásahových jednotek pod tzv. honosnými fanfárami enviromentalismu. (Zdroj: Glenn Beck Show, 25.11.2009.) Tolik bychom si přáli, aby naši občané konečně pochopili svou sílu, sílu svého hlasu: ZATAVILI TUTO NOVOU TOTALITU!

Mimo volební období však samozřejmě vždycky existují naštěstí další cesty boje s agendou NWO. Kromě spolupráce s doposud svobodnými a nezastrašenými médií, s různými občanskými  aktivitami, je zde ještě vždycky mj. Ústavní soud nebo Veřejný ochránce lidských práv. Známý komentátor a americký soudce Andrew Napolitano vyzývá voliče, aby hájili svá práva proti duchu totality, zla, který se nalézá v nové legislativě a postupuje proti ústavním svobodám: „Doufám, že lidé povstanou a uvědomí si, že vláda je už mimo jejich kontrolu.“ Napolitano volá ke svobodným občanům, aby se nebáli hájit svá ústavní práva vůči zlovůli NWO. Ukazuje na příkladu známé kauzy Elliota Ashtona Welshe (http://www.oyez.org/cases/1960-1969/1969/1969_76) u Nejvyššího soudu Spojených států amerických z 15. června 1970, že občané budou vyslyšeni ve svých nezadatelných ústavních právech, svobodách, a že mají právo na odpor, nicméně musí si za všech okolností stát za svým přesvědčením. Musí jít o myšlení podobné víře. Lidé se pak ale nesmí nechat zviklat ve svých ideálech o svobodě. „Bylo by však mnohem lepší, kdyby nás vláda nechala být a my jsme nemuseli využívat těchto výjimek.“, dodává soudce Napolitano. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15.1.2010.)

Podle progresivců prostě něco jako základní, nezadatelná práva, nebo svobody pocházející od Stvořitele neexistují. Ústavu je prý možno neustále měnit. Navíc jde podle nich o přežitek, který je třeba upravovat k aktuální politické potřebě. V souladu s agendou NWO totiž „Bůh není“ a existuje jako nejvyšší instance pouze „vláda“, od které se musí „vše“ odvozovat, včetně nových, nadiktovaných potřeb enviromentálně uvědomělého občana. Odtud je již ovšem jen kousek k tyranii. Glen Beck: „Neposlušnost vůči tyranii je poslušnost vůči Bohu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.1.2010.)

Celosvětový zájem, neskutečné množství otázek, posléze také odpor svobodné veřejnosti vůči tyranii, především vzbudila obrovská bezpečnostní aféra z dílny NWO s následným pokusem o zavedení bio-skenerů na letištích, pak ve všech významných světových institucích, budovách. Již dříve poukazoval autor na problém těchto různých uměle konstruovaných krizí. Bohužel se tato skutečnost naplno potvrdila též díky neprofesionalitě části slovenských a britských bezpečnostních složek (viz dále). Na veřejnost, do sdělovacích prostředků, totiž unikly informace o používaných metodách v rámci agendy NWO v těchto složkách. Jednotliví ministři vnitra (slovenský, český, irský, britský atd.) pak museli sáhodlouze vysvětlovat všechny události, přičemž takto sami často při svých vyjádřeních odhalili mnoho ze skutečné podstaty současných bezpečnostních opatření, včetně toho, že již vlastně pouze akceptují pokyny ze zahraničí a tomu podřizují své konání, předávání dat o svých občanech cizím vládám apod.

Všechno začalo díky odhalení tzv. „Underwear bombera“ jménem Umar Farouk Abdulmutallab. Tento dvaceti čtyřletý občan Nigérie, synek bohatého bankéře, byl přesvědčen - podle neustále měněné oficiální verze - příslušníky teroristické sítě al-Kajdá, aby vyhodil do povětří letadlo na cestě z Amsterdamu do Detroitu ve státě Michigan. Mladý terorista umně skryl ve svém spodním prádle součásti plastické trhaviny, které posléze smíchal dohromady tak, že vytvořil použitelnou bombu. Naštěstí se mu celá operace nepovedla. Byl samotnými pasažéry letadla zneškodněn. Al-Kajdá se přihlásila k odpovědnosti za pokus o tento atentát. Nicméně celá řada svědků začala po čase vypovídat o nejrůznějších podivných událostech, které předcházely tomu, jak se vůbec tento terorista dostal na palubu letadla. Pomiňme nyní samotné napojení al-Kájdy na nejrůznější bezpečnostní služby, které mají velký podíl na vzniku této sítě (http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_assistance_to_Osama_bin_Laden). Nevšímejme si raději speciálního zacházení s mladým teroristou Umarem tak, aby se mermomocí dostal bez problémů do letadla i bez pasu a to dokonce navzdory jeho zařazení již dlouho před vlastním útokem do databází potenciálně nebezpečných lidí. Nechejme bez povšimnutí zatajování přímo bezpečnostními složkami dalších účastníků, kompliců, pomocníků v celé operaci. Nelze však přehlédnout veřejné prohlášení samotného presidenta Obamy (viz dále), kde nakonec musel přiznat pochybení. Je tedy zřejmé, že za oficiální verzí o údajném atentátu připraveném al-Kájdou vězí něco jiného. Ve velmi krátké době po zveřejnění pokusu o atentát se totiž ihned vynořily již hotové plány na globální zavedení zmíněných bio-skenerů (podobně jako minulý rok v případě vakcín proti tzv. prasečí chřipce). Nikdo se tehdy ještě nechtěl zabývat jejich zdravotní nebezpečností nebo navíc ohrožením osobní důstojnosti pasažérů či poskytnutím jiné a adekvátní možnosti kontroly. Skenery totiž snímají přes šaty daného pasažéra nahé tělo se všemi detaily a nikdo přesně neví, kam pak získané údaje putují. Samozřejmě: všechny patřičné orgány veřejnosti tvrdí, že jsou snímky obnažených těl pasažérů s genitáliemi ze skenerů v případě negativního nálezu (rozuměj - nenajdou žádné nebezpečné látky, výbušniny, zbraně atd.) ihned namístě zničeny. Samozřejmě případy z praxe hovoří přesně opačně (viz dále). Znenadání se pak též rychle vynořily velké kontrakty podporované předními vůdci světových vlád s cílem zabezpečit pomocí bio-skenerů nejprve všechna letiště, posléze také veškeré důležité budovy. Skenero-mánie tak začala bubnovat na televizní obrazovky podobně jako loni tzv. prasečí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009). Vzrůstala celá řada otázek, včetně odporu veřejnosti vůči takto drakonickým opatřením. Někteří politici se pokoušeli opět rozehrávat notu masivní teroristické hrozby a neoprávněné nenávisti vůči muslimům. Další upozorňovali na nebezpečí pro občanské svobody. Z celé situace samozřejmě velmi těžily firmy, vyrábějící dané bio-skenery.

Do toho se najednou objevilo senzační odhalení, že slovenské bezpečnostní a další složky z ostatních států EU běžně nacvičují anti-teroristické zátahy na nic netušících lidech, kterým dokonce vkládají do jejich zavazadel části výbušnin. Vlivem chyby a opomenutí jednoho příslušníka slovenských bezpečnostních sil se tak mohla celosvětová veřejnost seznámit s touto běžnou agendou NWO. Nastala celá řada mírně řečeno zapeklitých vysvětlování a dokonce omluv vrcholových představitelů patřičných orgánů. Na Facebooku vznikly skupiny desítek tisíc rozhořčených lidí, kteří protestovali proti těmto manipulacím NWO (např. „Obťažuje ma, keď mi slovenská polícia dáva výbušniny do batožiny“ se čtyřiceti třemi tisíci členů). Lidé se ptali: jak můžeme ještě někdy věřit naší vlastní vládě, která cvičí bez našeho souhlasu na nás, nevinných občanech a nikdy vlastně nevíme, z koho kdy udělají nějakým tzv. omylem teroristu. Důležité však bylo poznání: tyto věci dnes a denně probíhají; jsou řízeny ze zahraničí v rámci jednotné NWO agendy. Chyby se samozřejmě stávají každému, jsou pochopitelné, jenže tady vypluly na povrch postupy, celá hluboká agenda NWO a toto poznání právě vzbudilo takové rozhořčení světové veřejnosti.
(Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/188413-slovensti-agenti-dali-nic-netusicimu-muzi-do-letadla-vybusninu.html.)

Uvědomme si: sám president Obama na tiskové konferenci jasně prohlásil: americké bezpečnostní služby „měly dostatek informací“ k tomu, aby atentátníka „odhalily“ včas. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5.1.2010.) Předně dokonce zástupce americké vlády Patrick F. Kennedy sdělil při slyšení v americkém Kongresu: Umar Farouk Abdulmutallab byl vpuštěn na území USA díky výslovnému přání bezpečnostních složek, předně proto, aby se zabránilo podrobnějšímu vyšetřování al-Kájdy:
(Zdroj: http://www.infowars.com/u-s-counterterrorism-officials-insisted-that-crotch-bomber-be-let-into-country.)

PROČ ALE PAK ZAVÁDĚT ONY SKENERY, ŽE? Pokud měli někteří čtenáři možnost studovat postupy bezpečnostních složek nebo přímo jisté věci konzultovat s některými operativci, pak jim musí být jasné hluboké poznání Glenna Becka, jemuž pravidelně posílají tipy kolegové konzervativci z FBI a CIA: „Nevěřím na náhody.“ „Všechno, co tito lidé ve Washingtonu dělají, má nějaký daleko hlubší důvod.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.)

Inu opět: děje se to nejen ve Washingtonu. Stačí si jen uvědomit: letadlo, ve kterém proběhl celý incident s nastrčenou výbušninou slovenských bezpečnostních složek v tašce nic netušícího pasažéra „bylo“ předně „české letadlo s českou posádkou“ a podle pana Moravce patřilo „ČSA“. Arogance některých lidí spolupracujících a podřizujících se bez námitek agendě NWO pak šla tak daleko, že např. český ministr vnitra pan Pecina původně prohlašoval: „necítil jsem po něm potřebu vyžadovat omluvu“, tedy po slovenském ministrovi vnitra, jelikož přiznal, že tato agenda, tyto postupy, „tato cvičení“ na nevinných lidech, se totiž „používají“ pravidelně a „obecně i v EU“. Nechtěl však již o tom dále hovořit z hlediska utajení informací. Inu agenda NWO je zde totiž někomu přednější než vlastní občané, neřku-li slušné chování vzhledem k vlastním voličům. Z hlediska tělesných skenerů pak radostně pan ministr prohlásil: „asi by se to muselo pořídit pro všechny zaměstnance“ aerolinek, „je nutné skenovat i zaměstnance, ne jen pasažéry“, „přál bych si, aby ty skenery byly zaváděny postupně třeba jenom“ při letech do USA a do Izraele, tedy „ze začátku ne plošně“, nicméně budu požadovat tato opatření. Budu chtít, ať „jdeme dopředu“ (a už je to tady: rozuměj progres - pokrok). Jsem pro „skenery (http://www.novinky.cz/domaci/188795-pecina-je-pro-nainstalovani-telesnych-skeneru-na-problematicke-lety.html)“. Navíc pan ministr neprozřetelně přiznal, že již existuje direktiva EU používat „na všech letištích“ skenery povinně, což bude vyžadovat investice „v řádu miliard“. Pan Moravec následně zjistil, že jeden skener stojí přibližně „5.000.000 korun“. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

Rozhořčená veřejnost však požadovala zastavení vkládání výbušnin do svých zavazadel a ukončení této agendy NWO. Slovenský ministr vnitra byl nakonec nucen přiznat: „zastavil jsem tento typ aktivačních činností“ a došlo i na odškodnění. Na ostatním území EU však samozřejmě tato ´cvičení´ dále pokračují. Díky profesionalitě jiných bezpečnostních složek se o nich však nic moc neví.
(http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/189510-slovensko-odskodni-muze-ktery-nechte-prevezl-vybusninu-do-irska.html)

Velmi rozumně, vzhledem k občanům vstřícně, informativně a naopak v jistých ohledech zamítavě vůči agendě NWO hovořil naopak pan český policejní president: generál policie Oldřich Martinů. Nevidí potřebu instalovat nové skenery ani vzhledem k nařízením EU, jelikož u nás v Česku převažují v tomto ohledu z bezpečnostního hlediska „bagatelní“ záležitosti. Nicméně připustil za celou mánií kolem bio-skenerů zásahy ze zahraničí, jelikož vše vychází z požadavků americké strany (požadavek US ministerstva vnitra na mezinárodní kontroly všech letišť: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/74041-homeland-security-dept-to-launch-international-airport-security-campaign). Pan Martinů velmi správně poznamenal: nechceme „obtěžovat cestující“; existují přece daleko lepší metody, třeba tzv. „profilování“ ; za českou policii „naprosto vylučuji“, že bychom prováděli podobná cvičení tak, jako na Slovensku; nic takového v případě naší české policie (tedy nikoliv v případě všech bezpečnostních složek) „neprobíhá“; pokud já budu policejním presidentem, tak „nikdy probíhat nebude“; „my toto neprovádíme“; naprosto to „vylučuji“. Generál policie Martinů dále popsal existenci tzv. Národního kontaktního bodu pro terorismus - NKBT (http://www.policie.cz/clanek/nkbt.aspx, http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-pro-terorismus.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D) s přímým napojením online na FBI, na Centrum monitorování terorismu - TSC včetně intranetu provozovatelů letišť a dalších bezpečnostních služeb. Upozornil na skutečnost: Francie chce nyní monitorovat už při nákupu letenky „všechny cestující“ a „finanční toky“. Mají být prověřována, shromážděna všechna osobní data každého pasažéra. Přesně tohle by mělo být na „pořadu dne“ jednání při španělském předsednictví EU. My v Česku „disponujeme informacemi“ o teroristech a máme svůj vlastní „Black List“. Pan Martinů vyzdvihl, že otázka civilního letectví bude „patřit mezi priority“ stejně tak, jako zavádění biometrických údajů do osobních dokladů občanů (to samozřejmě předpokládá mj. očipování každého voliče pro jeho snadnější kontrolu). Prostě „je tady poptávka po vyšší bezpečnosti“ a  navíc „tlak výrobců“ daných zařízení. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

Prostě pokud chce člověk žít opravdu svobodně, tak to už asi opravdu mu nezbude nic jiného, než založit vlastní stát nebo emigrovat někam na jinou planetu, kde se ho nikdo nebude snažit monitorovat, pronikat násilím do jeho obydlí, zdaňovat všechno co se ještě hýbe a očipovávat každou lidskou osobnost po vzoru tetování a nošení žlutých hvězd z nacistických dob. Česko ještě stále těmto tlakům na očipování populace v jistých fázích odolává. Pak však stačí výměna patřičných lidí a „bye bye“ svobodná společnosti. Je třeba jasně říci: TAKOVÉ POŘÁDKY DLE AGENDY NWO NECHCEME! Ještě stále můžeme svobodně říci NE!

Ing. Miroslav Dvořák jakožto předseda představenstva ČSA prostě říká, že „lidé si zvyknou“ na omezování svých svobod a vždyť přeci „terorismus je součástí života“. Podle něj „nejvíce trpí komfort“. Už ale neřekl: nejvíce ve skutečnosti trpí ústavou garantovaná svoboda každého voliče. Připustil však: „musím odmítnout, že ne vlastnictvím takového zařízení“, bio-skeneru, bychom patřili ke „slabým článkům“ světové bezpečnosti leteckého provozu. Avšak když to bude potřeba: „přizpůsobíme“ se této agendě. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

 Ano: přizpůsobit se agendě NWO. Jak příznačné. Předávat si navzájem soukromá data o voličích daných států bez jejich souhlasu. To je přesně to, co se některým pokrokářům velice líbí. Přizpůsobit se a hlavně být nekonfliktní. Vždyť český volič a ústava snesou všechno: „Toledo – Členské státy Evropské unie si budou vyměňovat informace kvůli boji proti terorismu. Ve španělském Toledu se na tom dnes shodli ministři vnitra a spravedlnosti evropské sedmadvacítky.“ Pan ministr vnitra Pecina opět se vším souhlasil a chce předávat data českých občanů ze skenerů do zahraničí: „Jednání bylo nekonfliktní, všichni na to mají stejný názor," popsal atmosféru na zasedání český ministr vnitra Martin Pecina. Ten dodal, že Česko případnou výměnu informací podporuje.“ (
Zdroj: http://www.ct24.cz/svet/78619-staty-eu-si-budou-kvuli-boji-proti-terorismu-vymenovat-informace.)

Jiří Růžek jako bývalý ředitel BIS si uvědomuje především nebezpečí, když bychom přistoupili na hru teroristů a sami sebe začali připravovat o naše svobody. Kdybychom začali žít v jednom velkém vězení našich tzv. svobodných životů, pod neustálou hrozbou terorismu, za pořád utužovaných bezpečnostních opatření. Vždyť mezi hlavní cíle teroristů patří právě „rozleptávat a naleptávat vědomí“ svých protivníků, upoutávat nejrůznějšími provokacemi „na sebe pozornost“. Někdejší ředitel BIS si myslí o celé operaci ´Underwear Bomber´, že zde „pravděpodobně došlo k pochybení“ a „tady zřejmě selhal lidský faktor“. Proto též varuje před plošným zaváděním bio-skenerů. „Velmi dobře bych se tázal“, zda „jsou pro to důvody“ a zda ta „rizika jsou oprávněná“. Nejprve musí být připraveny ke schválení vědecké studie. Je třeba si říci, čeho chceme dosáhnout. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

Příjemným překvapením byl v této souvislosti rozhovor české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Tato dáma začala vehementně obhajovat základní svobody občanů garantované ústavou a důrazně upozorňovala na možná zdravotní rizika bio-skenerů. Je velmi sympatické, když v současnosti dokáže takto vysoce postavený člověk jasně a vědecky hovořit proti agendě NWO. Drábová vyzvala k tomu, aby každý člověk měl „možnost to odmítnout“ a „podrobit se jiné proceduře“. Upozornila: my rentgenový skener na česká letiště nepustíme bez náležitých specifikací, bez zkoušek. „Švýcarsko“ se vyslovilo podobně zamítavě jako my. „Bez řádného zdůvodnění“ směřujícího k „obecnému dobru“ a nebo bez vědeckého zdůvodnění, že nelze použít jinou „alternativu“, pak „setrváme na svém“ zamítavém „stanovisku“. Dávka záření při opakovaném užití skeneru „není triviální“. Nebezpečí je již zřejmé, když daným zařízením projde člověk 1000 krát za rok. Ohrožení zdraví však hrozí vždy: při jakémkoliv vystavení buněk poškozujícímu záření. Navíc jsou známy jiné metody a ty dokáží skenery „nahradit“. Samozřejmě „pak je třeba se tomu vyhnout“. Přece i „malá dávka ionizujícího záření“ může způsobit rakovinotvorné bujení. „Neexistuje bezpečná dávka záření.“ „Změna informace v jedné jediné buňce“ totiž „znamená pravděpodobnost zhoubného bujení.“ (Zdroj: Radiožurnál, 18.1.2010.)

Zdravotní rizika citovaná předsedkyní Drábovou se plně shodují s varováním mezinárodní organizace „Inter-Agency Committee on Radiation Safety“ - IACRS (http://www.iacrs-rp.org). Navíc není možné omezovat nevinným občanům svobodu pohybu a podrobovat je tělesným prohlídkám v tak masovém měřítku jen na základě neprokázaného podezření. Například americké soudy již v minulosti zakázaly tělesné prohlídky na nevinných lidech.
(Zdroj: http://www.infowars.com/radiation-safety-group-says-naked-body-scanners-increase-risk-of-cancer.)

Britský list „The Independent“ navíc upozorňuje: současná technologie skenerů není plně funkční. Všechny skryté bomby stejně neodhalí. Vždyť teroristé jsou vždy o krok napřed.
(Zdroj: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/are-planned-airport-scanners-just-a-scam-1856175.html.)

Přes všechna ujištění britských bezpečnostních složek o utajení osobních dat z letištních skeneru proběhl globálními médii šokující únik fotek nahatého indického herce Khana z doby jeho kontroly na letišti Heathrow v Londýně. Pořad BBC Jonathana Rosse celou kauzu zmínil v humorném duchu veřejnosti:
(Zdroj: http://www.infowars.com/exposed-naked-body-scanner-images-of-film-star-printed-circulated-by-airport-staff.)

Zástupci Heathrow sice všechno popírali a bránili se vyšetřování, nicméně bio-skenery umožňují daleko větší množství transferů informací, než se o nich oficiálně tvrdí.
(Zdroj: http://www.infowars.com/heathrow-denial-of-naked-scanner-controversy-doesnt-add-up.)

Občan se ptá: proč pokračují obrovské investice do bio-skenerů. Obamova administrativa plánuje dát na jejich pořízení stovky miliónů dolarů a chce k tomu nutit také ostatní světové vlády, včetně soukromých společností.
(Zdroj: http://www.infowars.com/obama-pledges-another-215-million-for-virtual-strip-search-scanners.)

Michael Chertoff zastával v letech 2005 až 2009 v americké administrativě obdobnou funkci jako český ministr vnitra Pecina, přiznal zcela otevřeně, že nyní hájí zájmy firem, vyrábějící bio-skenery a využívá k tomu všechny své znalosti, kontakty. „CHERTOFF: Well, Campbell, the strategy recognizes that there's always going to be human error in any system. You can't count on perfection. And that's why we built a strategy at the Department of Homeland Security of what we call "layered security" -- a number of different layers, so that even if one fails, another one gets picked up. It's complicated here, of course, because the actual screening took place overseas, where the U.S. ability to control what goes on is obviously not the same as it is here. But there are a few things we could do to make things better. First, we could deploy the scanning machines that we currently are beginning to deploy in the U.S., that will give us the ability to see what someone has concealed underneath their clothing. That has been vigorously opposed by the ACLU and privacy advocates. The House of Representatives voted to prevent us from using it. But I think now there's been a very vivid lesson in the value of that machinery. BROWN: OK. Can I stop you there for a second? CHERTOFF: Yes. BROWN: I know you've been an advocate of this technology for a long time. CHERTOFF: Correct. BROWN: But just, in the interest of full disclosure, I also want to point out, in your current role as a security consultant, you are representing some of the companies who manufacture that technology. Correct? CHERTOFF: Absolutely correct, yes.“
(Zdroj: http://videocafe.crooksandliars.com/heather/michael-chertoffs-conflict-interest.)

 Přesně tak: bio-skenery se nyní mají zavádět povinně na většině světových letišť i přes všechny pochybnosti předně o jejich účinnosti. Lidem bude odepřena možnost letu, pokud se skenovací proceduře nepodrobí. Odmítnutí skenování znamená zařazení na seznam potenciálních teroristů, přičemž nějaké ústavní svobody nebo otázky víry či svědomí nikoho nezajímají. My si tě naskenujeme nebo jeď lodí, říkají kolegové z NWO.
(Zdroj: http://www.infowars.com/naked-body-scanning-now-compulsory-at-britains-largest-airports.)

Navíc jsou též zaznamenány případy, kdy zaměstnanci bezpečnostních služeb zneužívají svého dominantního postavení a dělají si z pasažérů na letištích legraci, nebo se je snaží dostat do psychologických problémů s fingovaným nálezem něčeho, co by mohlo připomínat bombu. viz například simulace, kterou připravil zaměstnanec bezpečnostní služby na dvaadvacetileté studentce Rebecce Solomonové 5. ledna 2010.
(Zdroj: http://www.philly.com/philly/news/local/20100121_Daniel_Rubin__It_was_no_joke_at_security_gate.html.)

Příslušníci ostrahy kanadského letiště v Ottawě si psychologicky pohrávali s 85-ti pětiletou důchodkyni a testovali, co všechno si ještě nechá líbit v rámci tzv. teroristické hrozby.
(Zdroj: http://www.infowars.com/85-year-old-woman-terrorized-by-airport-security-thugs.)

Již výše zmiňovaný ústavní právník Gary Fielder se pokusil přijít za svým klientem do budovy amerického federálního soudu. Zatímco v minulosti se ještě dalo s ochrankou dohodnout na jiné formě kontroly, než jsou bio-skenery před vstupem do soudní síně, nyní již s tím byl problém. Fielder však odmítl projít skenerem s odkazem na svá ústavní práva. Nyní radí lidem, jak se mohou dostat svobodní lidé do veřejných budov bez ztráty své důstojnosti nebo porušení zásad své víry, přesvědčení. Může se totiž také stát, že vás v budoucnu nepustí bez bio-skeningu ani do volební místnosti a bude vám tak odepřeno dokonce volební právo. Fielder navrhuje argumentovat při své obraně jednoznačně ústavou; přitom je to mnohokráte o prvním dojmu: „vystupujte profesionálně“, „dívejte se jim (zaměstnancům ochranky) zpříma do očí“, „nenechejte se oklamat jejich psychologickými fintami“, „pozicí těla“, „tónem jejich hlasu“, „vždycky je slušně oslovujte pane“, nicméně trvejte na jiné formě prohlídky a neustále jim slušně opakujte „ne pane, raději ne“. Alex Jones souhlasí: řekněte jim také slušně: „Pane, jste zde ve službách veřejnosti. Já vám prokazuji náležitý respekt, zacházejte se mnou také s náležitým respektem.“. Gary: přesně tak, „Prokazujte mi stejnou úroveň respektu, jakou já prokazuji vám“. Jones vysvětluje: proč je to velmi důležité hájit svou osobní důstojnost, jelikož jedinou formou opravdu toho, „co ještě máme, jsou naše svobody, naše práva, a to je nyní všechno podrobeno nehoráznému útoku. Vše je nyní popíráno.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 8.2.2010.)
(Zdroj: http://www.infowars.com/hidden-video-constitutional-lawyer-refuses-body-scanner-at-federal-courthouse; http://www.youtube.com/watch?v=WnlLwWKvQlM.)


Kdo je ale tedy skutečným cílem bio-skenerů? Překvapivě otevřenou odpověď dal na tuto otázku Obamův kandidát na funkci šéfa federální bezpečnostní služby v dopravě TSA pan Erroll Southers. Prohlásil velmi jasně, že hlavním cílem je kontrola všech lidí nesouhlasících s vládou. Bio-skenery by tedy měly sloužit v politickém boji s vnitřní opozicí. Nejde tedy v první řadě o zahraniční teroristy, nýbrž právě o „proti vládní, proti potratově zaměřené osoby“, navíc se znalostmi a uměním přežít v těžkých podmínkách budoucího chaosu „survivalist types“. Mezi hlavní cíle pak měli patřit „křesťansky orientovaní jedinci“ „Southers states the the government and the TSA has to “pay attention” not to Muslim terrorists but to “anti-government, anti-abortion, survivalist types” who are “christian identity oriented, /.../.”
(Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obamas-tsa-nominee-targets-anti-government-christians.html.)

Zatím již britská bezpečnostní služba přišla s fantastickou vizí, že noví útočníci budou využívat sebevražedné atentátnice s vypracovanými prsními silikonovými implantáty, ve kterých budou schované bomby. Tato nová informace má opět zmást veřejné mínění a podpořit masové zavádění bio-skenerů. Navíc mnoho agentů už se prý těší na zajímavé obrázky a tělesné prohlídky krásných občanek s bujným poprsím. „“Agents for Britain’s MI5 intelligence service have discovered that Muslim doctors trained at some of Britain’s leading teaching hospitals have returned to their own countries to fit surgical implants filled with explosives, according to a report from Joseph Farah’s G2 Bulletin,” WND reported on February 1. “Women suicide bombers recruited by al-Qaida are known to have had the explosives inserted in their breasts under techniques similar to breast enhancing surgery. The lethal explosives – usually PETN (pentaerythritol Tetrabitrate) – are inserted during the operation inside the plastic shapes. The breast is then sewn up.”“
(Zdroj: http://www.infowars.com/the-next-absurd-terror-ruse-muslim-women-with-exploding-breasts.)

Mnoho svobodomyslných lidí samozřejmě vtipně poznamenalo, že když ty skenery tak mermomocí lidem tlačí, bylo by asi tedy bylo nejlepší, kdyby šla příkladem žena pana presidenta Obamy i s celou rodinou, všichni by se nechali oskenovat a pak by zveřejnili své hanbaté fotky na internetu proto, aby lidem dokázali, že vlastně o nic nejde. Prostě NWO boys and girls by měli jít lidu příkladem. Podobně jako s vakcínami proti tzv. prasečí chřipce.

„Evropská komise do dubna vypracuje zprávu o dopadu používání tělesných skenerů na letištích, co se týče zdraví, soukromí a bezpečnosti. Oznámil to komisař pro dopravu Siim Kallas. Zpráva má vytvořit základ pro rozhodnutí zavádějící evropská pravidla pro užívání skenerů. Komisař dále zdůraznil, že skenery nejsou všelékem a boj proti terorismu vyžaduje koordinovaná opatření v oblasti zpravodajských služeb, metod vyhledávání teroristů a mezinárodní spolupráce. Kallas nastolil zejména otázku, nakolik je zavádění dalších prostředků narušujích soukromí ospravedlnitelné bez ohledu na to, že Nizozemsko a Velká Británie skenery už zavedly a další státy o tom uvažují. /.../ „Kdybych to téma trochu odlehčil, tak když některé z nás v té frontě před skenery vidím, tak to těm úředníkům ani moc nezávidím. Nemyslím si, že tato opatření zvýší naší bezpečnost. Spíše si myslím, že jsme stále více pod dohledem různých nástrojů, které nás mají monitorovat a špehovat a které se vlamují do našeho soukromí. A stejně to nakonec k ničemu nevede. Do letadla se nakonec vždy může někdo dostat a může nějakým způsobem vpašovat to, co potřebuje,“ řekl Euro.cz europoslanec ODS Ivo Strejček.
(Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21763&s=newsletter.)

 Nicméně dívejme se dále s otevřenýma očima na současné dění. Vzpomeňme na slova českého historika Jaroslava Šebka: Je zapotřebí „číst fakta z kontextů“, rozeznat je mezi řádky a „vidět fakta v širších kontextech“. (Zdroj: Radiožurnál, 9.1.2010.) Patrick Buchanan, někdejší ředitel komunikačního odboru presidenta Ronalda Reagana, tyto širší kontexty vidí. Pro něj samozřejmě nekončí současná agenda NWO pouze u skenerů. Všechny ty tzv. krize, enviromentalistické totalitní návrhy, zvyšování daní apod. nesmysly pokládá za „podfuk, podvod, které jsou připraveny tak, aby odčerpaly bohatství a moc ze soukromého sektoru do vládního sektoru a posléze od vlády“ je přesunuly ještě výše na „globální vládu“ NWO.
(Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.)

Z hlediska bezpečnostních otázek bychom pak měli všichni jít daleko, daleko za hranice dosud platných norem a stylu uvažování. Například finanční otázky státního dluhu představují nejen v USA důležitý bezpečnostně-nestabilní prvek. Musíme si uvědomit, že 97 % peněz pohybujících se v celosvětové ekonomice již nemá žádné krytí např. drahými kovy, ale závisí na dobrém jménu a důvěře investorů, kteří jsou ochotni půjčovat daným státům a předně na schopnosti centrálních bank generovat (zpravidla v rozumné míře) digitální peníze. Je to vlastně geniální nápad, kdy je většina současné ekonomiky a její růst je založen na vytváření dluhu. Říká se tomu odborně FRACTIONAL RESERVE BANKING - FRB. Vytváří se tak „dluhové otroctví“, které již nemá „nic společného se svobodným trhem“. Základním pilířem tohoto systému je americký FED. „Většina peněz vytvořených FEDem je v digitální podobě“ a „pouze 3 % peněz jsou ve fyzické podobě“.
(Zdroj: FIELDER, Gary: The Gig Is Up: Money, the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall at The University of Colorado School of Law, USA, December4,2008,84minut;
http://video.google.com/videoplay?docid=-4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0-wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up+-+Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.)


Čistě teoreticky může tento systém fungovat donekonečna, jelikož dluh není nutné nikdy splatit. Vždycky se dá jednoduše vygenerovat více peněz nebo přesvědčit velké investory o nutnosti nakoupit s velkým ziskem cenné papíry nabízené FEDem. Problémy nastávají v momentě, když vlastníci těchto cenných papírů požadují po vládě nějaké skryté protislužby, nebo když by chtěli najednou všechny své cenné papíry proplatit. V ten moment by došlo ke zhroucení daného státu a FEDem rychle vygenerované digitální peníze na proplacení těchto papírů by zapříčinily hyperinflaci a samozřejmě občanské nepokoje, výjimečný stav apod. Patrioti na celém světě proto volají k návratu např. ke zlatému standardu a k ukončení FRB, k otevření účetních knih FEDu a dalších centrálních bank veřejnosti. Pak by se totiž zjistilo, kdo ve skutečnosti ovládá danou zemi. Znamenalo by to návrat ke skutečně svobodnému trhu, jenže v první fázi určitě obrovský, možná i desetiletí trvající pokles životní úrovně obyvatel. Jenže Obamův „car“ pro otázky výroby Ron Bloom deklaroval: „My víme, že svobodný trh je nesmysl“ a „my vlastně souhlasíme se soudruhem Maem, že politická moc pochází ve velké míře především z hlavní pušek.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19.11.2009.) Proto se k tomuto kroku nikomu zatím moc nechce a jsou zde také další důvody, o kterých zatím pomlčíme. Nicméně k dispozici jsou již dnes zajímavé informace o velkých hráčích ve světové ekonomice s držením obrovského množství jednotlivých cenných papírů státu, a díky těmto hráčům již v mnoha případech neexistuje něco takového jako státní samostatnost, či svrchovanost, jelikož tito hráči mají páky a informace, jak ovlivnit situaci v daném státě právě prostřednictvím držení a skupování státního dluhu. Samozřejmě FED se také snaží situaci neustále zachránit. Díky utajení svých finančních transakcí (zatím ještě nikdy nebyl auditován) se zatím např. daří skupovat část státního dluhu USA zpět FEDem a tento tzv. dluh rozpustit díky sofistikovaným transferům, navyšování finančních operací, generování většího množství digitálních prostředků a zajišťování smluvních institucí, které by byly ochotny státní dluh rozpouštět za patřičný podíl ze zisku. Nicméně již to tedy nejsou voliči, kdo rozhodují, ale tito velcí hráči světové ekonomiky včetně FEDu. Volič jako takový může být samozřejmě ovlivněn marketingovými kampaněmi, které stojí pro tyto velké hráče pakatel v porovnání s výnosy, které následně obdrží díky propojení svých zájmů a zájmů jistých politiků v dané vládě. V konečném důsledků je to vlastně již pak jen hra na demokracii. Podívejme se dále na některé zajímavé příklady konkrétního ovlivňování vlád ze strany majitelů veřejných dluhů.

sestavil: RAdo Skydancer - http://skydancer.sweb.cz/