Norští vědci tvrdí, že pohlaví neexistuje
Autor: BKP | Publikováno: 17.06.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Norští vědci ve svých genderových studiích a experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Avšak 7 miliard normálních lidí, žijících mimo Norsko, je pevně přesvědčeno, že Adam a Eva se odlišují především biologicky. Oznámily to webové stránky rodičů Francie Jre2014.fr

Norští vědci ve svých genderových studiích a experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Avšak 7 miliard normálních lidí, žijících mimo Norsko, je pevně přesvědčeno, že Adam a Eva se odlišují především biologicky. Oznámily to webové stránky rodičů Francie Jre2014.fr

Francouzští rodiče zveřejnili na svých internetových stránkách dokumentární film, jehož autorem je norský novinář. Tento mladý Nor si položil jednoduchou otázku: odkud se berou vědecké či pseudovědecké genderové teorie? Zejména výzkumy norských vědců, které tvrdí, že chlapci a děvčata se prý ničím neodlišují? Novinář došel k závěru, že norští vědci téměř zcela popírají biologické příčiny rozdílů mezi muži a ženami. Avšak norští vědci-genderisté popírají přirozenost a staví své lživé teorie na utopických hypotézách, že prý jediný rozdíl mezi muži a ženami jsou „fyziologické orgány, které lze snadno přeoperovat“. Všechny ostatní rozdíly jsou prý ovocem starých stereotypů vnucených chlapcům a děvčatům. Nicméně z rozhovoru s novinářem je vidět, že pohledy amerických a britských vědců se v této otázce značně liší od prohlášení norských „specialistů“.

Člověk nemusí být vědec, ba nepotřebuje mít ukončenou ani základní obecnou školu, aby nevěděl, že mezi muži a ženami jsou podstatné rozdíly a že všechny podobné teorie jsou totálním bláznovstvím.

Zdroj: http://3rm.info/47276-norvezhcy-utverzhdayut-chto-pola-net.html

http://vkpatriarhat.org.ua