Poslanci prirovnávajú producentov GMO k teroristom
Autor: odjinud | Publikováno: 25.05.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Prvý podpredseda Poľnohospodárskeho výboru Štátnej dumy Kirill Čerkasov a skupina poslancov LDPR predložili do Štátnej dumy balík pozmeňovacích návrhov, v ktorom navrhujú, aby sa za trestný čin považovalo šírenie geneticky modifikovaných organizmov a iné súvisiace aktivity s geneticky modifikovanými organizmami, ktoré možno prirovnať k vytváraniu nebezpečenstva ohrozenia životov ľudí ako pri teroristickom útoku.

Prvý podpredseda Poľnohospodárskeho výboru Štátnej dumy Kirill Čerkasov a skupina poslancov LDPR predložili do Štátnej dumy balík pozmeňovacích návrhov, v ktorom navrhujú, aby sa za trestný čin považovalo šírenie geneticky modifikovaných organizmov a iné súvisiace aktivity s geneticky modifikovanými organizmami, ktoré možno prirovnať k vytváraniu nebezpečenstva ohrozenia životov ľudí ako pri teroristickom útoku.

Ako píše "Izvestia", vývojári žiadajú doplniť 12. článok zákona "O štátnej regulácií v oblasti genetického inžinierstva". Žiadajú ho doplniť najmä o zodpovednosť v oblasti genetického inžinierstva v prípade, ak spôsobí ujmu zamestnancovi podniku, obyvateľstvu alebo životného prostrediu. Túto zodpovednosť navrhujú rozšíriť nielen voči fyzickým, ale aj voči právnickým osobám. Zoznam zodpovedných navrhujú rozšíriť o pracovníkov štátnych orgánov a miestnej samosprávy. Trestné sankcie sa budú vzťahovať iba na podniky a úradníkov. Fyzické osoby ponesú iba disciplinárnu zodpovednosť.

Okrem toho, poslanci navrhujú určiť mieru trestných sankcií prostredníctvom trestného zákonníka podľa paragrafu Teroristický čin. To znamená, že činnosť spätá s geneticky modifikovanými organizmami, ktorá bude mať za následok vytvorenie nebezpečenstva ohrozenia alebo straty života, môže byť posudzovaná ako terorizmus, ak bude preukázané, že páchatelia spáchali trestný čin úmyselne. Tieto trestné činy sa trestajú odňatím slobody na dobu 15 až 20 rokov alebo doživotie, píše denník.

Už skôr boli do Štátnej dumy podané návrhy zákonov zakazujúce používanie a výrobu geneticky modifikovaných a transgénnych organizmov rastlinného, živočíšneho a mikróbneho pôvodu na použitie v potravinách a krmivách pre hospodárske zvieratá. Ale tieto návrhy zatiaľ neboli prijaté.

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk