NE Bruselu - Národní demokracie děkuje svým voličům
Autor: David Hibsch | Publikováno: 25.05.2014 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Děkujeme všem, kteří jste nám dali hlas či jste jakkoliv přispěli k tomu, že se strana NE BRUSELU – Národní demokracie zapsala do podvědomí lidem v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Bez ohledu na výsledek voleb do Evropského parlamentu jste sami za sebe prokázali, že selský rozum zcela neodumřel a pud sebezáchovy je silnější než jakýkoliv plán zvrácených elitářů snících svůj sen o „světovém míru“, který je určen výhradně těmto soudruhům a jejich otrokům.

Vážené dámy a pánové,

Děkujeme všem, kteří jste nám dali hlas či jste jakkoliv přispěli k tomu, že se strana NE BRUSELU – Národní demokracie zapsala do podvědomí lidem v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Bez ohledu na výsledek voleb do Evropského parlamentu jste sami za sebe prokázali, že selský rozum zcela neodumřel a pud sebezáchovy je silnější než jakýkoliv plán zvrácených elitářů snících svůj sen o „světovém míru“, který je určen výhradně těmto soudruhům a jejich otrokům.

Strana NE BRUSELU – Národní demokracie bude nadále rozvíjet svou činnost, byť revolucionáři mají velikou chuť ji prohlásit za extremistickou a zakázat ji nebo ji alespoň pozastavit činnost. Nedáme se a věříme, že vy také ne a vždy si budete pevně stát za svým osobním přesvědčením i kdyby celý svět křičel pravý opak. Svobodu totiž nelze ukrást, ale pouze ji potlačit navenek, avšak svobodným člověk zůstává, nedá-li si zotročit duši lichými představami o smyslu a cíli života. Zvrácení elitáři jsou vlastně jen k politování neb jsou největšími otroky bludné víry, že mají skutečnou moc ohnout vesmír podle svých pochybných představ. Každý kdo jim ukáže záda, již vykročil ke své vlastní svobodě.

Děkujeme Vám

David Hibsch
Roman Gryc
Tomáš Eybl
Petr Ručka

NE Bruselu - Národní demokracie Ostrava a Frýdek-Místek

www.hibsch.cz