Britští rodiče, kteří budou „ignorovat své dítě“, mohou skončit ve vězení
Autor: BKP | Publikováno: 18.05.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Podle nového návrhu zákona ve Velké Británii, rodiče, kteří svým dětem „neprojevují lásku a péči“, mohou být odsouzeni až na 10 let vězení. Tento nový zákon zařadil k trestným činům narušení „rozumového, citového, sociálního vývoje“ dítěte a přirovnává to k fyzickému nebo sexuálnímu zneužívání dětí.

Podle nového návrhu zákona ve Velké Británii, rodiče, kteří svým dětem „neprojevují lásku a péči“, mohou být odsouzeni až na 10 let vězení. Tento nový zákon zařadil k trestným činům narušení „rozumového, citového, sociálního vývoje“ dítěte a přirovnává to k fyzickému nebo sexuálnímu zneužívání dětí.

Zákon může trestat i za „ignorování dítěte“ anebo „dlouhodobé neprojevování lásky“, což se bude pokládat za narušení emocionálního vývoje dítěte.

Avšak, jako v případě všech juvenilních zákonů, i zde termíny nejsou jasně specifikovány, takže záleží na libovůli sociálního pracovníka, co si pod daným termínem představuje. Např. „připravit dítě o starostlivost a péči“, může znamenat, že rodiče dítěti zakázali něco škodlivého, odmítli svého potomka odvézt v noci opilého z diskotéky, za něco mu vynadali, anebo si prostě jen jejich děti hrály delší čas samy na dvoře… Na tomto základě mohou rodiče jít do vězení, čímž vlastně státní zřízení Británie zbavuje děti rodičovské lásky a starostlivosti a způsobuje jim emocionální škodu.

http://www.juvenaljustice.ru
http://vkpatriarhat.org.ua