New World Order v praxi (V.) Řidičák na internet a globální daň z internetu
Autor: RAdo Skydancer | Publikováno: 24.01.2011 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Firmy napojené na NWO a podporované některými médii chtějí zavést tzv. „řidičské průkazy na internet“. Nikdo by bez tohoto oprávnění například nemohl psát svobodný blog nebo komentovat v online diskusích. Každý uživatel internetu by musel být přesně identifikovatelný. Tak by se do budoucna např. zabránilo vzniku nějaké další „Climate Gate“.

Obamův projev 22. 5. 2010 na vojenské akademii ve West Pointu: „Takže třetí věc, kterou musíme udělat, je stvořit mezinárodní pořádek, který může čelit výzvám naší generace.“ „Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit problémy naší doby - tímto našim závazkem to však samo o sobě nekončí. Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit problémy naší doby - násilný extremismus a různé formy vzpoury; může zastavit šíření jaderných zbraní a zajistit jaderné materiály; můžeme díky němu účinně vést boj se změnou klimatu a zajistit trvale udržitelný rozvoj na celém světě; můžeme pomáhat uživit jednotlivým zemím jejich obyvatelstvo i v péči o jejich nemocné; můžeme zabraňovat konfliktům a účinně léčit všechny s tím spojené rány.“
(Source: http://www.politico.com/politico44/.)

Podobným scénářům vytváření NWO se již mnozí patrioti, křesťané a dobří lidé snaží zabránit po stovky let. Síly NWO prosazují již klasicky pod pláštíkem hezkých slov o světovém míru a spolupráci mezi národy v rámci řešení nejrůznějších tzv. krizí ve skutečnosti posilování diktátu globálních institucí na úkor svobodných národů a Bohem garantovaných práv a svobod každého člověka, vytvářejí nové daně, uniformitu, snaží se vše zgleichschaltovat, zregulovat.

Americký patriot a křesťan Brandon Edwards, jenž pravidelně vydává své populární analytické zpravodaje ´Ramrod Report´, pak navrhuje z pozice občana USA také pro nás v Česku jasný ideový a politický boj s Agendou NWO: „Musíme proto odstranit pomocí legálních nástrojů z úřadu každého neústavního byrokrata. Nadále musí být garantovány svobodné volby s právem rozhodování většiny veřejnosti! Musí dojít ke kompletní demontáži 'Zbytnělé vlády' a k návratu vstříc základům zastupitelské demokracie naší ústavou vymezené republiky, založené na našich klasických základních principech a hodnotách - na našich nezadatelných právech! Je to naprosto nezbytné, abychom tak zabránili dalšímu a novému útlaku, mnohem většímu než byly diktátorské vlády, které již v minulosti působily v naší zemi, abychom znovu mohli být sami o sobě spravedlivě řízeni - abychom mohli obhajovat svá nezadatelná práva ... !“
(Source: Comments of Brandon Edwards, 1. 4. 2010.)

A Nigel Farage se přidává se svou výzvou také: Elitáři na celém světě již po řadu měsíců „otevřeně přiznávají“: NWO je tu. Nyní „hovoří o světové vládě“ bez jakýchkoliv okolků. „Myslí si, že už to mají hotové.“ Ale opak je pravdou. „Desítky miliónů lidí“ se „probouzejí“ každý den a vidí, co se děje s jejich svobodami, s jejich daněmi, s jejich penězi, s jejich životem. Samozřejmě úředníci EU „jsou velmi šťastní z nového světa, který si tvoří k obrazu svému“. Myslím si, že pokud to takhle bude dále pokračovat a nic se nezmění, tak „začne revoluce, jakmile si lidé uvědomí, že chtějí zpátky svou zemi“. „Může to ještě trvat roky, ale nakonec se jim to jejich NWO zhroutí jako domeček z karet.“ A oni se již teď „bojí“. „Velmi se toho bojí.“ Mé poselství pro lidi na celém světě je: „Za žádných okolností nehlasujte pro ty“, „kteří podporují NWO“ a „pamatujte: dobro vždy na konci zvítězí nad tyranií.“ „Lidé již nevěří té jejich politice.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 27. 2. 2010.)

Glenn Beck se připojuje: Našim vzorem nesmí být NWO dle komunistické Číny. Předkládají nám nyní tuto zemi jako náš „nový model“ hodný následování. Ne přátelé! „Odejděme od Maa, opusťme myšlenky o globální vládě.“
(Zdroj: Glenn Beck Show: 3. 3. 2010.)

Právě Glenn Beck by na závěr vzkázal všem lidem: Víte „já jsem první z naší rodiny, jenž se kdy pokusil vystudovat vysokou školu, ale po prvním semestru jsem zjistil, že na to nemám.“ Amerika a Česko však nestojí na nějakých titulech, nýbrž na schopnostech svých obyvatel. Dnes - v těchto ekonomických problémech - nemá smysl rozlišovat, jaký má kdo titul a zda by mohl nebo nemohl vykonávat danou práci. Nemá smysl rozlišovat politickou orientaci na levici nebo pravici, neboť dnes nastal „čas, kdy musíme všichni táhnout za jeden provaz.“ „Máme sice názorové rozdíly, ale musíme najít ty věci, které nás spojují.“ Nyní se ty „nejlepší světové mozky ptají: Co dělat? Co dělat?“ „Obraťte se k Bohu a žijte!“ „Každý má na tomto světě nějaký svůj důvod k tomu, aby zde byl.“ „Každý si může vybrat, jestli bude otrokem, nebo jestli se pevně opře o Mojžíšovu hůl a nabere nový kurs.“ Ikdyž se již v dnešní době zdá, že „charakter nic neznamená“, „jakoby pouze peníze a sláva činily lidi šťastnými“, tak přesto my ve svých srdcích věříme: není tomu tak. „Buďme dobrými a spravedlivými lidmi.“ Pak se naplní Boží slovo: „Stůjte při mně a já vás ochráním.“ „Tahle (americká i česká, pozn. autora) země bude výjimečná.“ „Je to Boží prst, který napsal americkou Deklaraci nezávislosti a Ústavu. Vskutku tohle je tedy Boží země, tohle jsou Boží práva.“ Musíme je „ochraňovat“. „Řekněte každému, koho znáte, že tak dlouho, jak každý z nás bude hledat odpovědi na nynější otázky a bude se díky tomu stávat více a více zoufalý“, pak se vždycky „podívejte vstříc Bohu a žijte!“ Současná politická nebo obecně lidská „Arogance vede do temnoty.“ Na ní jsou „Sluneční paprsky“ právě „tou nejlepší přirozenou desinfekcí.“ Řekněte všem lidem, že „nejsou nikdy sami, že tady není problém, se kterým bychom nedokázali společně pomoci.“ „Váš nebeský Otec vás miluje.“ „Včerejšek je pryč, zítřek již taky nemusí přijít.“ „Ale tak dlouho, jak ještě máme dnešek, tak dlouho ještě stále můžeme změnit svět.“ Uvědomte si: „Čím jsou“ kolem vás lidé „více arogantní a násilničtí, tím se vás vlastně více bojí.“ Nebojte se. „Bůh žije a je vždy velmi osobní a miluje vás. Je tady vždycky, aby pomohl. Musíme se ovšem cvičit v tom, abychom ho slyšeli. Je to jako sval: čím více ho cvičíme, tím více se stává silnějším.“
(Zdroj: Slavnostní řeč Glenna Becka na Liberty University - http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University - z 15. května 2010, viz http://www.therightscoop.com/video-glenn-becks-liberty-university-commencement-address.)   

President EU pan Van Rompuy plánuje podle agendy NWO prostřednictvím využití ekonomických krizí likvidaci národní ekonomické samostatnosti jednotlivých zemí. Nyní již se má přesně podle varování Patricka Buchanana bohatství transportovat výše a výše až k vytvoření celoplanetárního NWO: „On the one hand, as we noted in an earlier post, EU president Herman Van Rompuy has made no bones about his view that the EU needs to have more clout in economic affairs. Per the Telegraph: Herman Van Rompuy, the EU’s new president, has submitted a text calling for the creation of an “economic government” that shifts responsibility for economic planning from national authorities to the “EU level” But the Independent has a story up, “EU President’s secret bid for economic power,” that makes this effort sound more like a land grab:The new President of the European Council, Herman Van Rompuy, is using the financial crisis sweeping the eurozone to launch an audacious grab for power over national budgets, leaked documents reveal.The Independent has seen a secret annexe to the letter being sent by Mr Van Rompuy to European Union heads of government inviting them to the summit to be held tomorrow in Brussels. In an early and muscular assertion of authority over national governments and over the EU Commission, the Van Rompuy note states: “Members of the European Council are responsible for the economic strategy in their government. They should do the same at EU level. Whether it is called co-ordination of policies or economic government, only the European Council is capable of delivering and sustaining a common European strategy for more growth and more jobs.” Mr Van Rompuy states that “the crisis has revealed our weaknesses”, adding: “Budgetary plans, structural reform programmes and climate change reporting should be presented simultaneously to the Commission [his italics]. This will provide a comprehensive overview.”“
(Zdroj: http://www.infowars.com/herman-van-rompuy-seeks-to-consolidate-economic-power.)


Šéf financí amerického státu Kalifornie Michael Genest navrhuje: jednotlivé státy by se měly změnit na pouhá území se zvláštním statutem (regiony dle agendy EU) proto, aby mohly jednoduše vyřešit své finanční problémy a dostat patřičné peněžní injekce. (Zdroj: Glenn Beck Show, 18.11.2009.) Finta je ovšem podle Alexe Jonese v tom, že světové vlády ve shodě s agendou NWO „chtějí také zavést nové daně“. Dané státy přijdou o svoji samostatnost a ještě to všechno zaplatí občané na daních. Dokonce se nyní tvrdí: prý je to moderní a světe div se „konzervativní“ přístup proto, aby se „zaplatilo zahraničním bankám“. Ale to přece „není náš dluh“. „To je dluh vlády a nikoliv náš.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 20.11.2009.)

Velký a těžko kontrolovatelný bod představuje pro progresivce samozřejmě svobodný internet. Neustále se snaží pod vlivem agendy NWO na jedné straně pozitivně šířit přístup k internetu, nicméně na druhé straně omezují svobodu slova pod tzv. hrozbami terorismu. Ve skutečnosti nejde o nějakou ochranu proti kyber útokům, které si navíc sami simulují, nýbrž jde hlavně o propagandu a cenzuru. Pod pláštíkem šíření tzv. svobodného internetu se na webech totiž mají v budoucnu povolit jen některé informace. Přístup k těm ostatním se zablokuje nebo omezí. Pod hrozbou nejrůznějšího ´sporného´ chování online budou pak daní uživatelé s jinými názory než mají síly NWO perzekuováni.  Internet je tedy všude, ale budou na něm dostupné pouze povolené informace, pomáhající samozřejmě v propagaci NWO. V neposlední řadě je již dnes internet rájem pro činnost každého zpravodajce nebo NWO kontrolora svobodných občanů.

Prosím analyzujme situaci přesně podle toho, jak to výše řekl pan doc. Šebek o čtení fakt z kontextů. Pak pochopíme mj. Obamův záměr, když navrhl zavedení starého totalitního ideálu o postihování tzv. „Precrime“, tedy pouze myšlenky na nějakou trestnou činnost ještě vůbec před tím, než se daný čin mohl uskutečnit. Podobná legislativa představuje ráj každého totalitáře - především na internetu. Americký president doslova chce: postihovat svobodné voliče za ´zločiny´, „které ještě nespáchali“. (Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.)

Pokud tedy budeme číst mezi řádky projev Hillary Clintonové z 21. ledna 2010 na konferenci o svobodě internetu, pak pochopíme, že podle ní se vytvářejí nové železné opony: nyní s názvem „internetové opony“. Nicméně paní Clintonová jde dál. Říká: pro nás je „internet to samé, co zelená revoluce.“ My však víme o „temných záměrech“ některých uživatelů internetu, o jejich „úkladech“; známe dobře tyto „extrémisty“, kteří „narušují“, co se dá; „musíme bojovat proti těm, kteří zneužívají internet“, proti „těmto manipulátorům online“; povedeme proti takovým útokům „koordinovanou odpověď“ ve spolupráci stát + soukromý + občanský sektor; zamezíme „kybernetické zločinnosti“ a „zdvojnásobíme naše úsilí“; půjde o novou „celosvětově-bezpečnostní a kybernetickou agendu“ (NWO); internet bude již napříště využíván pouze pro „dobro společnosti“. (Zdroj: FOX News Live Stream, 21.1.2010.) Přátelé, trochu by vás tedy všechny měl jímat při těchto slovech paní Clintonové strach. Nepatříte také náhodou k potenciálním extrémistům s „jinými názory“ než jsou ty oficiálně povolené? Samozřejmě manželka od pana Billa Clintona vyjadřovala také celou řadu velmi pozitivních myšlenek o svobodě internetu, ovšem jak již bylo řečeno: tyto proslovy je třeba číst mezi řádky, obzvláště při znalosti agendy a dalších kroků NWO.

Dne 16. února 2010 proběhlo v USA vojensko-bezpečnostní cvičení mj. za ´nucené spolupráce´ nevinné veřejnosti. Šlo o pokus o kybernetický útok a simulaci internetové války. Získané poznatky se mají vyhodnotit. Budou sloužit pro další rozvoj strategických her v kyberprostoru. Cílem této simulace za účasti významných postav americké politiky měla být příprava na skutečný útok. Zajímavou shodou náhod (kdo ještě na nějaké náhody věří, když jde o bezpečnostní otázky, že) pronikla na veřejnost 15.2.2010, tedy jen pár hodin před začátkem výše uvedená simulace, tato zpráva: „Tým bezpečnostních expertů ministerstva obrany a brněnské Masarykovy univerzity narazil na dosud neznámou a celosvětově rozprostřenou síť zařízení, takzvaný botnet, který byl účelově a skrytě napaden nebezpečnými viry. Síť, která napadá zařízení sloužící k připojení k internetu, je podle ministerstva zřejmě připravena k hromadnému útoku. Čeští odborníci ji pojmenovali Chuck Norris podle známého amerického herce. Pravděpodobně se jedná o velmi nebezpečnou kybernetickou hrozbu, jejímž cílem se staly modemy v domácnostech a malých firmách. „Útočníci využili skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů nemají tato zařízení antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato zařízení protečou,“ sdělila mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Hrozí tak, že se hackeři dostanou třeba k přístupovým údajům k bankovním účtům, e-mailovým schránkám nebo sociálním sítím. Internetová komunikace uživatelů je totiž přesměrována na předem připravené servery, které data uživatelů odposlouchávají.“
(Zdroj:http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21865&s=newsletter.)

Čeští armádní experti spolupracující běžně s Pentagonem a s dalšími americkými bezpečnostními složkami pojmenovali danou síť po známém konzervativci, křesťanovi a bojovníkovi proti NWO. Opět náhoda? Otázkou samozřejmě je, jak dalece lze tyto neustálé hry prováděné často za nedobrovolné spoluúčasti občanů ještě tolerovat (viz slovenský případ výše). Jak dalece si lze pohrávat s našimi životy a co se stane, když opět „soudruzi udělají někde chybu“, nebo když se hra změní v realitu.
(Zdroj: http://www.infowars.com/insiders-neocons-plan-simulated-cyber-attack.)

Itálie plánuje cenzuru části běžně vkládaných dat na internet a jejich schvalování pomocí státních úředníků podle agendy NWO a EU: „Italy To Require Anyone Who Uploads Video To The Internet To Obtain Government Authorization“ „New rules to be introduced by government decree will require people who upload videos onto the Internet to obtain authorization from the Communications Ministry similar to that required by television broadcasters, drastically reducing freedom to communicate over the Web, opposition lawmakers have warned. The decree is ostensibly an enactment of a European Union (EU) directive on product placement and is due to go into effect at the end of January after being subjected to a nonbinding appraisal by parliament. /.../ Article 4 of the decree specifies that the dissemination over the Internet “of moving pictures, whether or not accompanied by sound,” requires ministerial authorization. Critics say it will therefore apply to the Web sites of newspapers, to IPTV and to mobile TV, obliging them to take on the same status as television broadcasters. “Italy joins the club of the censors, together with China, Iran and North Korea,” said Gentiloni’s party colleague Vincenzo Vita. /.../ Paolo Romani, the deputy minister responsible for drafting the decree, insisted the text simply adopted the recommendations of the EU directive but said the government was prepared to discuss modifications."
(Zdroj: http://www.infowars.com/italy-to-require-anyone-who-uploads-video-to-the-internet-to-obtain-government-authorization.)


FBI chce po poskytovatelích internetového připojení, aby povinně shromažďovali data o svých zákaznících, o každém svobodném občanovi, doslova každý klik jeho myši, každou jím navštívenou webovou stránku a to minimálně po dva roky: „WASHINGTON - The FBI is pressing Internet service providers to record which Web sites customers visit and retain those logs for two years, /.../ "Eighteen million hits an hour would have to have been logged," a staggering amount of data to sort through, Seiver said. The purpose of the FBI's request was to identify visitors to two URLs, "to try to find out...who's going to them."“
(Zdroj: http://news.cnet.com/8301-13578_3-10448060-38.html?tag=newsLeadStoriesArea.1.)

Podobně v Česku se pan Kocáb pokusil realizovat progresivní program ve shodě s výše citovanou agendou NWO paní Clintonové. Zavedl velmi nebezpečnou aplikaci tzv. „červené tlačítko“, která se sice tváří jako ochrana nebohých dětí, nicméně ve skutečnosti jde po vzoru totalitních států o vyzvu ke vzájemnému špehování, k potlačování svobody slova a vyjadřování na internetu. Naštěstí například čeští Svobodní Petra se proti tomuto projektu rázně postavili. Česká republika tak má v této straně organizované zastání pro všechny hodné lidi vůči zlé agendě NWO: „Svobodní odmítají, aby stát využíval své autority a peněz daňových poplatníků a prosazoval systém tzv. "červeného tlačítka", které představil ministr Kocáb a které dotuje Úřad vlády prostřednictvím Kocábova ministerstva. /.../ Systém se tváří jako anonymní bezpečnostní opatření, ve skutečnosti odesílá historii návštěv uživatelů internetu soukromé společnosti, která žije z peněz daňových poplatníků. "Akce připomíná Orwellova Velkého bratra. Začíná to nenápadně dobrovolným nahlašováním xenofobie, může to končit stíháním politicky nekorektních názorů. Akci je třeba odvolat, peníze daňových poplatníků vrátit a Kocábovo ministerstvo jednou pro vždy zrušit.", uvedl Petr Mach, předseda Svobodných.“
(Zdroj: http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/787-svobodni-kocabovo-cervene-tlacitko-zavani-velkym-bratrem.)

Firmy napojené na NWO a podporované některými médii chtějí zavést tzv. „řidičské průkazy na internet“. Nikdo by bez tohoto oprávnění například nemohl psát svobodný blog nebo komentovat v online diskusích. Každý uživatel internetu by musel být přesně identifikovatelný. Tak by se do budoucna např. zabránilo vzniku nějaké další „Climate Gate“. Jedná se o super totalitní návrh. Vždyť i komunisté v Číně si uvědomili přílišnou drakoničnost tohoto opatření a nakonec od něj sami zatím ustoupili. Nyní se jej lidé napojení na NWO agendu pokoušejí zavést v naší civilizaci. (Zdroj: http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100025849/control-freaks-want-web-licences-to-end-bloggers-anonymity-be-very-afraid.)

Světová zdravotnická organizace WHO chce zavést novou globální daň z internetu, z každé online bankovní operace aj.: „The World Health Organization (WHO) is considering a plan to ask governments to impose a global consumer tax on such things as Internet activity or everyday financial transactions like paying bills online.“
(Zdroj: http://www.foxnews.com/story/0,2933,583127,00.html.)

Německo zavedlo elektronický systém evidence zaměstnanců podobný „otrockým známkám“ . Od prvního ledna 2010 se musí povinně každý zaměstnanec hlásit a měsíčně aktualizovat své údaje v systému ELENA:
(Zdroj: http://countermeasures.trendmicro.eu/move-over-big-brother-sister-elena-is-here.)

Policejní složky v Británii chtějí monitorovat své občany pomocí vojenských bezpilotních letounů, které se používají proti teroristům v Afghánistánu: „Police in the UK are planning to use unmanned spy drones, controversially deployed in Afghanistan, for the "routine" monitoring of antisocial motorists, protesters, agricultural thieves and fly-tippers, in a significant expansion of covert state surveillance.“
(Zdroj: http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/23/cctv-sky-police-plan-drones.)

Cass Sunstein, Obamův car pro informace a regulaci, požaduje infiltraci všech politických oponentů, politických skupin a jejich likvidaci za použití bezpečnostních složek, nových státních nebo též civilních zaměstnanců. Velmi se to celé podobá činnosti komunistů např. v letech 1945-1948 v Československu, když bylo tzv. zapotřebí rozložit politickou opozici. Sustain navrhuje všechny metody od infiltrace až pod vytváření umělého násilí a zločinů. Státní bezpečnostní složky a státní finance tak mají být použity v politickém boji nikoliv např. proti dealerům drog, překupníkům se ženami, proti vrahům, ale na běžné občany, kteří prostě nesdílí názory pana Obamy a jeho vlády. Má tak být zabráněno volební prohře Obamova týmu.
(Zdroj: http://www.infowars.com/obama-information-czar-outlined-plan-for-government-to-infiltrate-conspiracy-groups.)

Odebírání DNA dětem bez souhlasů rodičů a uchovávání vzorků v centrálních databázích mj. pro účely experimentů:
(Zdroj: CNN, 6.2.2010 - http://www.cnn.com/2010/HEALTH/02/04/baby.dna.government/index.html?hpt=Sbin.)

NWO agenda a její lidé neustále testují reakce veřejnosti na možné zavedení euthanasie, zatímco elitáři hledají za použití nejmodernějších prostředků cestu pro sebe a své rodiny k dlouhověkosti, k maximalizaci svého vlastního přežití.
(Zdroj: http://www.guardian.co.uk/books/2010/jan/24/martin-amis-euthanasia-booths-alzheimers.)

sestavil: RAdo Skydancer - http://skydancer.sweb.cz/