Ostuda českých biskupů
Autor: Ladislav Malý | Publikováno: 18.04.2014 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Vzpomeňme na loňský Pochod pro život na Slovensku v Košicích, kde se zúčastnilo na 100 tisíc lidí. Ovšem slovenští biskupové už čtyři měsíce předem nechali v kostelích ohlašovat doporučení k účasti věřících. Ano, letošního pražského Pochodu se účastnilo i několik katolických kněží, ale zřejmě na zapřenou – nikdo jim to nedoporučil, ani nezakázal. Jen jeden biskup byl přítomen, a sice světící biskup Andreas Laun Salzburgu z Rakouska; od nás ani jeden biskup přítomen nebyl. Není Vám hanba, páni biskupové?

Jako každoročně, tak i letos pořádalo u příležitosti svátku Zvěstování Panny Marie Hnutí pro život pochod Prahou. Za krásného, březnového, slunečního odpoledne se letošního Pochodu pro život zúčastnilo zhruba 2tisíce lidí, kteří do Prahy přijeli ze všech koutů republiky. A přijelo by jich ještě víc, kdyby už  v lednu kněží z kazatelen – pardón: od ambónu! – v kostelích naší vlasti svoje ovečky informovali o tomto Pochodu a doporučovali zúčastnit se ho. Neučinili tak proto, že kněží od svých představených nedostali k tomu žádný příkaz, ačkoli ti dobře věděli, že Pochod pro život a jeho účast v co největším počtu katolických věřících laiků i kněží  je vzhledem k současnému stavu naší národní pospolitosti navýsost nutná.

Vzpomeňme na loňský Pochod pro život na Slovensku v Košicích, kde se zúčastnilo na 100 tisíc lidí. Ovšem slovenští biskupové už čtyři měsíce předem nechali v kostelích ohlašovat doporučení k účasti věřících.  Ano, letošního pražského Pochodu se účastnilo i několik katolických kněží, ale zřejmě na zapřenou – nikdo jim to nedoporučil, ani nezakázal. Jen jeden biskup byl přítomen, a sice světící biskup Andreas Laun Salzburgu z Rakouska; od nás ani jeden biskup přítomen nebyl. Není Vám hanba, páni biskupové?

A tak se ptám: O čem svědčí pštrosí politika a zaryté mlčení našich biskupů v tak  životně důležité otázce, jakou je ochrana života? Jistě, známe jejich alibistické řeči o tom, že přece církev je na straně kultury života, že už kolikrát byla veřejnost informovaná o jejich postoji apod. Leč, dnešní svět, kdy spravedlnost a právo je válcováno Zlem, zadupává je do země, lidé, zejména katolíci, mají strach z budoucna, naděje se vytrácí, nepomůže jenom poukaz na pravdivou katolickou teologii, v níž katolická ovečka má najít své uklidnění. Katoličtí laici vyžadují vedení v tomto konkrétním světě, dnes a teď; potřebují, aby jejich pastýři, kteří to mají tak říkajíc v popisu práce, tedy čeští biskupové, je vedli do boje – ano do boje! – proti současnému Zlu. Pokud je nám, katolickým laikům, známo, pastýřská hůl, která patří k atributu biskupa, neslouží k tomu, aby se biskupové ve stáří o ní opírali, když jim bolí klouby. Pastýřská hůl je symbolem biskupského vedení věřících ve své diecézi v boji se Zlem, jež má svou současnou aktuální podobu – proč tak páni biskupové zanevřeli na svůj úřad, na svou povinnost? Proč se veřejně nezúčastňují demonstrací proti kultuře smrti, na ochranu života, agresívnímu femninismu, homosexualismu apod.?

Vysvětlení pro to může být mnohé. Ale rozhodně to není strach, jakože se biskupové bojí, že odkudsi jim bude vyhubováno. To rozhodně ne. Vysvětlení pro jejich ustrašené chování spatřuji v neschopnosti samotné katolické církve čelit Zlu: raději s ním vedou dialog – a vzájemně se obohacují! Neúčast našich biskupů na podobných shromážděních jako je Pochod pro život lze vysvětlit tím, že církev po druhém vatikánském koncilu se stala - v liberálních demokraciích zejména – součástí vládnoucího establishmentu. Ale před tím církev byla zbavena, resp. se sama nechala zbavit schopnosti být tím, kdo je v první řadě v boji za pravdu a spravedlnost, tedy jakou byla vždycky v minulosti. Každý to může nazývat jak chce, já to nazývám kastrací církve. Třeba přiznat, že rozkladná činnost těch různých katolických teologů a zednářů, např. koryfeje katolických liberálů T.Halíka, nedávno oceněného významnou cenou zednářů, nebo kardinály, např. Vlkem (nomen omen!), kteří vedou  katolické laiky směrem ku katolickému jedovatému liberalismu a k falešnému pohledu, že všechno je skvělé, všichni se máme rádi, jsme církev jedna z mnohých, se ukázala jako vysoce plodná. Ale pak už na světě není nikdo a nic, kdo tomu Zlému nastavuje svou hruď! Jak aktuální jsou slova sv.Petra k duchovním představeným: „… Paste Boží stádo vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; buďte svému stádu vzorem!“

Vykastrovaná katolická církev je hodná, učesaná, poslušná, asi jako ti Prahou pochodující laikové, unaveni každoročním rituálem ovcí bez pastýřů, vydáni napospas vlkům. A ovečky se ani nezmohli na patřičný projev nesouhlasu s absencí biskupů v jejich řadách, asi by to považovali za neslušné.