Lovec Bilderbergů: Klaus je lídr, Schwarzenberg patří do zoo
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 12.01.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Václav Klaus je silný lídr a Karel Schwarzenberg patří do zoo. I na taková slova došlo při návštěvě investigativního žurnalisty Daniela Estulina, který v Praze přednášel o Bilderbergu.

Václav Klaus je silný lídr a Karel Schwarzenberg patří do zoo. I na taková slova došlo při návštěvě investigativního žurnalisty Daniela Estulina, který v Praze přednášel o Bilderbergu.

Známý investigativní žurnalista to řekl při své víkendové návštěvě Prahy, kdy promluvil v Golem klubu na přednášce pořádané občanským sdružením Reformy.cz.

Daniel Estulin, autor bestselleru o elitářském klubu Bilderberg Group, přednesl příspěvek s názvem "Globální vláda s.r.o", ve které se zamýšlel nad původem a plány současných elit, sdružených právě ve zmíněné skupině Bilderberg.

Estulin (foto) ve své řeči několikrát pochvalně zmínil českého prezidenta Václava Klause, kterého si pro jeho postoje (kritiku Lisabonské smlouvy, Nového světového řádu, globálního alarmismu) váží. Zatímco většina politiků selže, když mají učinit důležité rozhodnutí a raději obětují lidstvo ve prospěch vlastních krátkodobých zájmů, Klaus je skutečný lídr, řekl Estulin.

Prezidenta navíc označil za politika, který vyzařuje pocit nesmrtelnosti. "Důvod, proč jsem přijel do Prahy, je ten, že si velmi vážím vašeho prezidenta Václava Klause. Všichni vůdci společnosti, zejména v době krize, jsou vůdcové proto, že aproximují tento standard (lásku ke spravedlnosti a k pravdě). Což je důvod, proč lidi jako je Barroso, Van Rompuy a další těžko můžeme za lídry považovat. Ve skutečnosti je těžko můžeme i považovat za reprezentanty lidí," řekl novinář ostře.

Silného odsudku se dočkal i český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, kterému Estulin nemůže přijít na jméno. Schwarzenberga, který je členem Bilderberg Group a dalších elitářských uskupení, několikrát počastoval nelichotivými výroky.

"Karel Schwarzenberg by místo prezidentování měl jít do zoo, možná tam by mohl být prezidentem, kdyby ho ale zvolili," řekl Estulin s tím, že Schwarzenberg představuje po morální stránce zdegenerované lidství.

"Morální společnost nemůže mít někoho, jako je Karel Schwarzenberg, na mocném místě," dodal.

Bilderbergovci chtějí rozvrátit společnost a snížit populaci

Podle Estulina není Bilderberg žádná tajná organizace ani židozednářská konspirace, ale spíše jakási firma "Jeden svět s.r.o."

"Je to shromáždění lidí, kteří reprezentují určitou ideologii. Bilderberg je prostředek, který svádí dohromady finanční instituce nejmocnějších a nejdravějších světových finančních zájmů," řekl Estulin.

"Myšlenka, která je za každým shromážděním Bilderbergu, je stvořit globální síť obřích kartelů, mocnějších než jakýkoli národ na Zemi, určených ke kontrole života zbytku lidstva," vysvětlil také s tím, že tito lidé, kteří ve skutečnosti vládnou světu, považují zbytek populace za své otroky.

Estulin se také věnoval zamyšlení nad tím, kdo vlastně jsou tito členové elitních skupin - byť je Bilderberg coby organizace starý něco přes padesát let, jeho představitelé reprezentují tisíce let staré ideály. Kořeny můžeme hledat u různých zednářských skupin i ještě hlouběji v historii - podle něj jde z velké části o potomky tzv. benátské černé šlechty, tedy mocných bankovních rodů, které zbohatly v době obchodního rozmachu Benátek. Mnoho současných panovníků či významných politiků, včetně například britské královské rodiny, je jejich potomky, věří Estulin.

Tito mocní zároveň usilují o co největší možnou redukci populace, protože se bojí, že planeta by současné miliardy lidí neuživila. Připomněl v té souvislosti publikace různých environmentalistických organizací (Římský klub a jeho brožura Meze růstu) či různé studie Rady pro mezinárodní vztahy, které počítají s kontrolovaným rozvrácením světové ekonomiky coby nástrojem, jak snížení populace docílit.

Bilderbergovci podle Estulina usilují rozvrátit infrastrukturu, vzdělání, vědu, zabránit vzniku nových technologií, což povede k omezení populace a zaostání lidí, které je nutné pro jejich snazší ovládání.

Překážkou na cestě k uskutečnění těchto plánů jsou pro bilderbergovce také národní státy a národní měny, proto se je mocní snažit zničit, jak třeba vidíme na příkladu Evropské unie.

Lisabonská smlouva byla podle Estulina takovým sofistikovaným trikem, jak docílit zničení suverenity svobodných evropských národů a zároveň vytvořit impérium, které by mohlo čelit Rusku a Číně.

Dalším nástrojem a pastí je pak monetární systém, který nahradil systém národních měn. Například Evropská centrální banka reguluje celé vlády evropských zemí a diktuje jim podmínky, ačkoli se jedná o privátní bankovní dům. Je to skupina národů řízená soukromou bankou.

"Je šílenství patřit do takové skupiny," řekl Estulin. Údajné "nezávislost" této centrální banky je podle něj rozhodujícím kontrolním mechanismem který slouží soukromým finančním zájmům. "V Evropě byl tento mechanismus historicky instalován jako autoritativní nástroj proti hospodářské politice suverénních vlád zaměřených na obecné blaho. Evropské bankovnictví je pozůstatek feudální společnosti, jde v něm o soukromé zájmy a jeho počátky lze hledat ve starých benátských kartelech nebo tzv. Lombardské lize," řekl.

Podle Estulina by měly národy bojovat za svoji ztracenou suverenitu. "Měli jsme země, státy, ústavy, měny, vlajky, ale to vše bylo zničeno. Bylo to zničeno záměrně lidmi, kteří velmi dobře rozumí historii. My jí možná nerozumíme, ale oni znají svoji historie velice dobře a vědí, proč to dělají. Tedy ti lidé, kteří ve vaší zemi reprezentují zájmy globalistů, kteří jsou v různých funkcích, jsou nepřátelé vaší země. Nejsou to nepřátelé, protože reprezentují nějaké bláznivé konspirační teorie, ale protože nemají žádnou morální omluvu pro to, co dělají. Je absolutním právem každé země hájit svou vlastní suverenitu proti zájmům globalistů a nadnárodních organizací," tvrdí Estulin.

Stejně tak slouží zájmům těchto bohatých lidí krize, kterých jsme svědky, stejně jako třeba velká hospodářská krize ve 30. letech, která byla pouze přesunem bohatství od lidí do rukou už bohatých rodin.

"Podívejte se na Řecko. Podívejte se na Irsko. To, co se snaží udělat, je zničit celý ten systém. Místo toho, aby Řecku povolili reorganizovat svůj peněžní systém, ukládají mu, aby řeckému zadlužení finančně vypomohla Evropa. Žádat Evropu, která prochází svým vlastním finančním zhroucením, aby absorbovala nesplatitelný řecký dluh, který Řekové mimochodem nikdy nemohou splatit, znamená s velkou jistotou zničení Evropy. A je to vše činěno schválně, protože nikdo, ani Barroso, který je blbec, nevěří, že Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko mohou být zachráněny," řekl Estulin.

Novinář si v kritice evropských politiků nebral servítky. "Pojďme se zbavit byrokracie v Bruselu. Pojďme je všechny spálit. Jsou to neužiteční pobudové. Tito lidé nikdy neudělali nic užitečného za celý svůj život. Zbavte se Barrosa, který propadl z historie na střední škole. Zbavte se ´mokrého hadru´ Van Rompuye, nikoli proto, že je k ničemu, ale protože je zlý a velmi nebezpečný. Není to poprvé, kdy se nemilovaný, malý, zlý muž  prodral do nitra moci," vyzval Estulin.

"Například se nám říká, že euro musí být zachráněno. Že neúspěch eura strhne celou Evropskou unii. Ale to je lež. Místo slabého, nefunkčního evropského monetárního systému se vraťme zpět k nezávislým republikám, národním státům, k Evropě otčin," uzavřel své vystoupení.

Estulin se narodil ve Vilniusu, v dětství se jeho rodina přestěhovala do Kanady, poté do Španělska. Je autorem knihy "Pravý příběh skupiny Bilderberg".

V červnu byl na pozvání Nigela Farage řečníkem na semináři o Bilderbergu v Evropském parlamentu. Schůzku s Estulinem si po přečtení jeho knihy vyžádal i kubánský vůdce Castro.

Vedle hlavního řečníka promluvil na semináři i historik a publicista Vítězslav Kremlík, který se věnoval tématu absurdity boje proti klimatickým změnám či předseda Svobodných a ekonom Petr Mach, který upozornil na nutnost vystoupení z Evropské unie a potřebu vyrovnaného rozpočtu. Semináře se účastnil i senátor ODS Petr Pakosta.

(Adam B. Bartoš, foto: reformy.cz)

více o Bilderbergu čtěte zde