Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
Autor: HPŽ | Publikováno: 22.01.2014 | Rubrika: V BRUSELU
Ilustrace
Zdá se, že Evropský parlament je doslova posedlý sexuálním životem svých občanů. Už 4. února bude hlasovat o návrhu zprávy rakouské europoslankyně Ulrike Lunackové "O plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity".

Zdá se, že Evropský parlament je doslova posedlý sexuálním životem svých občanů. Už 4. února bude hlasovat o návrhu zprávy rakouské europoslankyně Ulrike Lunackové "O plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity".

Lunacková je mj. předsedkyní Europarlamentní skupiny pro LGBT práva, politické lobbistické skupiny homosexuálních aktivistů v Evropském parlamentu. Návrh zprávy byl schválen Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 17. prosince 2013.

Kancelář Evropského parlamentu doposud neposkytla oficiální znění zprávy pro plenární zasedání. Na úrovni výborů na zprávě spolupracovali dokonce někteří poslanci z řad křesťanských demokratů.

Iniciativa CitizenGO opět vyzývá k podpisu internetové petice, která osloví všechny poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali proti zprávě Lunackové - http://citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno. [tzv. ZIP code je PSČ]

"Návrh zprávy Lunackové nutí k radikálnímu výkladu a manipulaci lidských práv. Plán EU existuje pro lidi s postižením, jejichž život může být vylepšen speciálními opatřeními, které však nekladou žádné nepřiměřené nároky na zbytek společnosti. Toto je však pravý opak - nenavrhuje stejné zacházení, ale privilegia. Lobby LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové) tímto zneužívá precedentu pro lidi s postižením," vysvětluje Hnutí pro život ČR.

Termíny "homofobie" či "sexuální identita" nepatří podle představitelů hnutí do mezinárodního práva ani nejsou součástí zákonů EU. Kdyby zpráva Lunackové prošla, Evropský parlament by ospravedlnil jazyk ideologických aktivistů skrz politický plán EU.

Navržená zpráva zamýšlí "institucionální homosexualizaci lidských práv". Instituce EU a členské státy by se musely zabývat komplexním začleněním homosexuality do všech úrovní včetně veřejného zpraví, vzdělávání, zaměstnání či azylové politiky. Žádná budoucí legislativa EU by nesměla být v protikladu k zájmům homosexuálních aktivistů.

Co je v sázce?

Plán EU by tak byl zneužit k tomu, aby přinutil členské státy ke schválení tzv. manželství osob stejného pohlaví pro kohokoli, protože trvá na občanství, rodinách a svobodě pohybu. Stejnopohlavní páry by pak mohly adoptovat děti, podstupovat IVF či využít institutu tzv. náhradního mateřství. Dále by garantoval svobodu shromáždění a slova a bojoval proti podněcování k nenávisti a trestným činům z nenávisti, aby umlčel kritiky homosexuality a LGBT aktivismu. Evropský parlament by tak chtěl po EU a jejích členských státech aplikovat dvojí metr: neomezenou svobodu slova pro homosexuální komunitu a omezenou svobodu slova pro možné kritiky. Návrh zprávy neobsahuje žádnou ochranu práva na svobodné rozhodování, práva rodičů na výchovu svých dětí a ochranu dětí před homosexuální propagandou nebo práva na výhradu svědomí. Může být omezena svoboda podnikání včetně zahrnutí zvláštních LGBT pravidel pro odbory a zaměstnanecké organizace. Bude otevřena cesta k sociálnímu inženýrství hodnot a norem v evropské společnosti, kdy např. stipendia Erasmu či výměnné studentské pobyty budou muset splnit LGBT kvóty.

Před blížícími se evropskými volbami je důležité, aby Evropský parlament nebyl zneužíván sociálním inženýrstvím. Zamýšlený plán EU, i když by oficiálně neměl žádnou právní váhu, by mohl být politicky zneužit pro nátlak LGBT agendy každému členskému státu EU navzdory tomu, co si přejí jeho občané. Bude oslaben základ národní suverenity v etických otázkách a obcházena autorita národních institucí.

Je možné, aby politická skupina nebo 78 europoslanců podali Návrh na alternativní usnesení, které by nahradilo stávající navrženou zprávu Lunackové. Takové usnesení musí být krátké a jasně specifikovat, že EU chrání základní práva všech občanů; základní práva jsou univerzální a nedělitelná a proto nemohou být aplikována podle něčího sexuálního chování; právo EU již obsahuje speciální předpisy o nediskriminaci na základě sexuální orientace; nemají být vytvořeny žádné nové politické nástroje před hloubkovým zhodnocením existujících právních a politických nástrojů a členské státy by měly zahrnout právo EU v oblastech nediskriminace v rámci pravomocí EU, jejích úřadů a příslušných kompetencí členských států.

www.prolife.cz