Studie 9/11 (39) Tajemství dvou velmocí
Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 19.01.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
V trezorech v podzemí WTC byly ukládány převážně nepoctivě vydělané peníze, dohromady v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které patřily různým magnátům a finančním elitám zejména ze žido-zednářských kruhů. Mohly zde být uloženy i dluhopisy. Do těchto trezorů měli přístup někteří členové amerických vlád, kteří ve snaze v modernizaci americké vojenské výzbroje, techniky, munice a komunikace, předčit členské státy Varšavské smlouvy a zároveň je tzv. “uzbrojit“, tyto peníze postupně brali, pravděpodobně tajně kradli, a své zbrojení z nich financovali.

Podle tvrzení hodnověrného zdroje z evropského parlamentu byly hluboko v podzemí věží WTC vybudovány tajné podvodní bunkry, tedy prostory zatopené vodou, ve kterých byly ukryté, do vody ponořené vodotěsné trezory, ke kterým již v době stavby věží WTC byly nainstalovány nálože pro případ pokusu o jejich vykradení. V takovém případě by při snaze dobýt se do trezorů byly nálože automaticky odpáleny, lupiči by byli tak usmrceni, ale obsah trezorů by zůstal neporušen. Takovéto trezory ukryté pod vodou, které slouží pro uložení zejména peněz, různých cenných papírů, ale i zlata, mají běžně banky, což zhruba v osmdesátých letech minulého století veřejně přiznala Česká národní banka.

V trezorech v podzemí WTC byly ukládány převážně nepoctivě vydělané peníze, dohromady v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které patřily různým magnátům a finančním elitám zejména ze žido-zednářských kruhů. Mohly zde být uloženy i dluhopisy. Do těchto trezorů měli přístup někteří členové amerických vlád, kteří ve snaze v modernizaci americké vojenské výzbroje, techniky, munice a komunikace, předčit členské státy Varšavské smlouvy a zároveň je tzv. “uzbrojit“, tyto peníze postupně brali, pravděpodobně tajně kradli, a své zbrojení z nich financovali.

Amerika byla při svém zbrojení za studené války částečně financována nejen penězi amerických daňových poplatníků, ale také různými mocenskými skupinami a finančními elitami, a z peněz uložených v trezorech v podzemí WTC, díky čemuž se z následné krize, způsobené předně nadměrným zbrojením, “vyvlekla“ zinscenováním útoku 11. září 2001, při kterém byly zahlazeny důkazy o různých machinacích a vytvořena záminka pro válečné akce, avšak východ, tedy členské státy Varšavské smlouvy a předně Rusko, své zbrojení financovaly výhradně z vlastního rozpočtu, a tudíž zůstaly v bídě, oproti západu ekonomicky a hospodářsky zaostávaly, a byly předurčeny k politickému krachu americkou taktikou uvedené státy “uzbrojit“. Příčinou ekonomické a hospodářské zaostalosti východního bloku bylo také to, že do vedoucích funkcí jeho členských států se dostávali lidé řízení Amerikou.

Všechny nebo téměř veškeré finanční prostředky z trezorů v podzemí WTC byly před 11. září 2001 vyčerpány, eventuelní zbytek peněz a případné dluhopisy odvezeny, a s kolapsem věží byly podvodní prostory i trezory zničeny.

Možná by nebylo až tak od věci domnívat se, že exploze v podzemí WTC mohly být způsobeny nejen odpálením náloží v základech konstrukcí budov před jejich řízenou destrukcí, ale i odpálením náloží, které měly zničit zatopené prostory a trezory, aby tak americká vláda zatajila před magnáty a elitami rozkradení jejich peněz z podvodních trezorů pod věžemi WTC, a případně aby i zatajila před veřejností existenci těchto trezorů. Pak by bylo i logické domnívat se, že útok na věže WTC letadly a jejich odstřel musel být proveden proto, aby se exploze těchto náloží, které měly zničit trezory i prostory, zakamuflovaly, k čemuž by nahrávala skutečnost, že exploze byly zaznamenány nejen v podzemí věží WTC, ale i v různých nadzemních patrech těchto budov, přičemž v rámci kamufláže se pak tyto exploze oficiálně prezentovaly jako výbuchy vodních nádrží, okenních tabulí, pády trosek, výtahů, atd. Hypoteticky je možné, že někteří magnáti a finanční elity, kteří měli své peníze v těchto trezorech uložené, vlastnili různé zbrojařské podniky, pak by nebylo vyloučené i to, že americké vlády za nákup zbraní a vojenské techniky při svém zbrojení některým těmto magnátům platily jejich vlastními penězi. Žido-zednářské kruhy, jež měly své peníze uloženy v podzemních trezorech pod WTC, nemusely být magnáty a elitami jen v oblasti zbrojního průmyslu, ale také v oblasti bankovního sektoru, stavebnictví, aj. A zde se nabízí ještě jedna eventuální alternativa, mohlo tomu být totiž i trochu jinak. Tyto žido-zednářské kruhy se mohly někdy koncem 90. let dozvědět, že jejich peníze z podvodních trezorů jsou americkými vládami rozkradené, a tak následně, kupř. formou korupce, pod hrozbou fyzické likvidace, nebo pod hrozbou zničení politické kariéry prostřednictvím mediální kampaně za pomoci nějakých kompromitujících materiálů, přiměly určité americké vládní činitele společně zinscenovat teroristický útok 11. září 2001, aby tak tito magnáti a finanční elity dosáhli satisfakce, tedy náhrady za své, při zbrojení Ameriky, rozkradené peníze zajištěním tučných příjmů pro své podniky, firmy, banky, atd., předně z následných válek v Afghánistánu, Iráku, Libyi, atd., z následných rekonstrukcí těchto válkami zasažených zemí, případně z následné těžby a prodeje tamních nerostných surovin, atd. Samozřejmě, že toto je jen čistě soukromá, možná trochu divoká, hypotéza, která asi příliš nezapadá do celkové logiky a kontextu dalších událostí a skutečností.

Válečné akce po 11. září zajistily Americe přístup k dalším strategicky a ekonomicky důležitým přírodním zdrojům a nerostným bohatstvím, kupř. k zemnímu plynu a zejména k ropě v Iráku, který je druhou největší zásobárnou ropy na světě. USA jsou hlavním hráčem v irácké ropě, američtí vojáci v Iráku začali hlídat ropná pole, jakmile texasští olejáři odhadli jejich potenciál. Obdobně tomu může být i s Libyí, kde jsou také obrovská naleziště ropy. Americké a evropské země dlužily Libyi několik stovek miliard dolarů. Kaddáfí libyjskou ropu prodával jistým evropsko-americkým společnostem, ale údajně zhruba rok poté, kdy vznikly v Libyi nepokoje a občanská válka, končila těmto společnostem smlouva o nákupu Kaddáfího ropy, přičemž Kaddáfí tyto smlouvy již nehodlal obnovit a prohlašoval, že se obrátí na jiné spotřebitele. Zda měl tedy zajištěný odběr jinde, třeba v Číně, která v současnosti ekonomicky velmi vzrostla a odebírá ropu kupř. z Iránu, není jisté. Jisté ale je, že se lidé v Libyi měli ekonomicky velmi dobře. Je tedy možné, že nepokoje a občanská válka v Libyi byla vyvolána “kýmsi“ zvenčí z cílem získat záminku k válečné intervenci z důvodu získání kontroly zásob libyjské ropy. Také údajně některé západní mocnosti podporovaly Al-Kajdu a rebely v boji proti legitimní vládě Kaddáfího. Tyto americké válečné intervence dále mohly rozhýbat americkou ekonomiku, zejména zbrojní průmysl výrobou nových modernějších zbraní, což mělo též zabezpečit vyšší zaměstnanost občanů. Také po 11. září 2001 se začaly, údajně kvůli ochraně obyvatelstva, vyvíjet zejména tzv. neletální zbraně, které mají schopnost na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost. Mezi tyto neletální zbraně patří zbraně optické, laserové, vysokofrekvenční, akustické, biologické, chemické, a zbraně elektromagnetického impulsu, dále se vyvíjejí prostředky elektronického boje, prostředky navigační, informační a psychologické války. Mimochodem rozšířený vývoj a modernizace těchto neletálních zbraní také výrazně podkopává důvěryhodnost tvrzení USA, že se jim nepodařilo Usamu bin Ladina zajmout živého, neboť za dobu od 11. září 2001 do okamžiku jeho dopadení v roce 2011 musely mít USA vyvinuté opravdu špičkové neletální zbraně, tudíž nemohl být problém zajmout ho živého.

Ve válce je lukrativní nejen opotřebení zbraní a jejich nezbytné nahrazování, ale také dodatečná rekonstrukce a obnova. Válka je nejrozsáhlejší a nejúčinnější vyčišťovací krize k odstranění přebytku investic, tedy nadinvestic, které byly realizovány. Válka otevírá obrovské možnosti nových dodatečných kapitálových investic a zajišťuje základní spotřebu a opotřebení nahromaděných zásob zboží a kapitálu podstatně rychleji a pronikavěji, než je to možné v obvyklých periodách deprese i při silné umělé podpoře. Válka je tak ten nejlepší prostředek pro neustále opakované posouvání definitivní katastrofy celého kapitalistického systému. USA tudíž potřebují válku asi tak, jako narkoman svoji dávku. Od druhé světové války je státem stimulované a z části Pentagonem řízené zbrojní hospodářství podstatným faktorem stabilizace amerického hospodářství. To je reálně jediným v delším časovém úseku vyzkoušeným mechanizmem pro udržení vysokého stavu zaměstnanosti a vysoké kupní síly v americkém hospodářství.

Tedy v drtivé většině případů amerických válečných intervencí v různých zemích a oblastech, ať už se jednalo o Evropu, Japonsko či tichomoří v druhé světové válce, nebo dále o Koreu, Vietnam, Nikaraguu, Perský záliv, Jugoslávii, Afghánistán, Irák, Libyi, atd., šlo předně o ekonomické a hospodářské zájmy USA.

Jistý biskup z jihomexického města San Cristobal de las Casas, který již viděl nějakou bídu a utlačování, naléhal 30. září 2001 na obyvatele Severní Ameriky, aby zapřemýšleli nad tím, proč jsou tak nenáviděni poté, co USA způsobily tolik násilí kvůli obraně svých ekonomických zájmů. Ač tento biskup zřejmě plně nepochopil pravé pozadí útoku z 11. září, tak velmi trefně vystihnul pravdu o skutečných motivech americké válečné politiky, a to zřejmě ještě netušil, jakého zla se teprve Amerika ve světě dopustí opět kvůli obraně svých ekonomických zájmů, k čemuž jí mělo posloužit právě 11. září.

Od 13. května 1917 se v portugalské Fatimě po delší čas zjevovala Panna Maria, která žádala, aby bylo Rusko zasvěceno Jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Po druhé světové válce byla zahájena studená válka mezi západem a východem. Dále v šedesátých letech 20. století došlo ke konfliktu mezi Ruskem a Čínou, který charakterem přerostl v obdobu kubánské raketové krize. Celý konflikt v roce 1969 vyvrcholil napadením Ruska několika desítkami tisíc čínských vojáků i s tanky, které však Rusko odrazilo použitím záhadných technologií (laser, palivo-vzdušné bomby, umělý van Allenův pás), s jejichž pomocí čínské vojáky i tanky během chvilky totálně zlikvidovali (viz – http://www.military.cz/accessories/Siberia-1969.htm). Do některých těchto válečných či hrozících jaderných konfliktů zasahovali i někteří papežové, kteří svou diplomatickou a duchovní intervencí dosáhli zklidnění situace a mnohdy tak zabránili nejhoršímu.

V roce 1981, též 13. května, byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II. V následujících letech dále eskaloval souboj ve zbrojení mezi Kremlem a Bílým domem. Na straně Ruska stál Andropov a Černěnko a na straně Ameriky Ronald Reagan. Také z naší republiky byla do Sovětského Svazu předně kvůli zbrojení a výrobě atomových zbraní exportována značná část vytěženého uranu, ovšem mnohem větší množství než Sověti žádali, neboť představitelé naší vlády se chtěli Sovětům zavděčit. Dále byly neustále těmito velmocemi shromažďovány jaderné rakety, které mířily proti sobě a hrozil jaderný konflikt.

Avšak 25. března 1984 splnil papež Jan Pavel II. přání Panny Marie a Rusko zasvětil Jejímu Neposkvrněnému Srdci. A podle některých zdrojů nedlouho poté v tentýž rok, a to opět 13. května, vypukl na sovětské jaderné základně Severomorsk na Severním moři požár a následovala mohutná exploze, která zničila zhruba 60% arsenálu sovětské severní flotily. Podle orientačních údajů bylo během exploze zničeno 580 z 900 raket země-vzduch SA-N-1 a SA-N-3 a skoro 320 ze 400 střel SS-N-3 a SS-N-12 schopných přenášet jaderné nálože. Oheň po explozi dohasínal až 17. května a o počtu obětí či zraněných není nic známo. Podle odborníka na militární dějiny Alberta Leoniho neměli komunisté po zničení tohoto arsenálu v Severomorsku, díky kterému Sovětský Svaz kontroloval oblast Atlantského oceánu, žádnou šanci zvítězit v nukleární konfrontaci, a podle amerického časopisu Jane´s Defence Weekly to byla největší katastrofa sovětské flotily po druhé světové válce. Rusové tuto událost dodnes obklopují mlhou tajemství. Důvod požáru a záhadného výbuchu mohl být různý, mohlo jít o nehodu, ale i o akci nějakých sabotérů nebo konspiračních spiklenců s úmyslem vojensky oslabit Sovětský Svaz, nicméně likvidací značného množství tohoto zbrojního arsenálu bylo zabráněno ve vyvolání jaderného konfliktu a tím i možná světové války, a ruští občané začali v následujících letech celkem hojně konvertovat ke křesťanské víře.

Zde je však potřeba upozornit na to, že zabránění jaderného konfliktu a světové války nemuselo být definitivní, pokud se totiž lidstvo globálně neobrátí upřímně a opravdově k pravému Bohu, tak mohla být explozí v Severomorsku světová válka jen odložena, a to na dobu, kdy bude mít lidstvo nashromážděno více zbraní, které budou ještě navíc modernější a účinnější.

Likvidace značného množství ruského zbrojního arsenálu vedla podle některých odborníků k umožnění zavedení tzv. perestrojky a dále k pádu totalitního komunistického bezbožného režimu, což bylo zajisté dobře. Avšak perestrojka mohla také dopomoci ke krachu členských států Varšavské smlouvy, neboť místo původního cíle vysvětlit a zdůvodnit obrovskou míru financování zbrojení, restruktualizovat sovětskou ekonomiku, a místo socialismu s nelidskou tváří nastolit socialismus s lidskou tváří, se bohužel velkou míru financování zbrojení uspokojivě vysvětlit ani zdůvodnit nepodařilo, v mnoha ohledech nedošlo v daných zemích k výraznému zlepšení, ale naopak k nastolení kapitalistického režimu opět s nepříliš lidskou tváří, který mnohdy byl a je založen než-li na řádu, spravedlnosti, právu, poctivosti, ekonomické, sociální a politické stabilitě spíše na tunelování, kmotrovství, lžích, korupci a ekonomickém a sociálním vampyrismu.

Rozpad sovětského impéria měl také různé další negativní dopady. V jeho důsledku v zemi propukla hluboká hospodářská a sociální krize, která trvala celá 90. léta. Většina státních podniků zkrachovala. Vědci z bývalého SSSR, především z oboru kosmonautiky, která je dnes v útlumu, odcházeli do USA nebo do Japonska. V zemi se začal prosazovat organizovaný zločin a hospodářská kriminalita. 1-4 miliony ruských dětí se ocitlo na ulici, některé z nich zachránily různé charitativní organizace, některé z nich ale na ulici zemřely, jiné skončily v rukou pedofilů. Z Podněstří se stal samozvaný zločinecký stát, který je s nezanedbatelným mezinárodním vlivem v podstatě jednou rodinou vlastněným a řízeným podnikem pro pašování a nelegální prodej zbraní, zejména kulometů, raketometů, protitankových střel RPG, min, raket Alazan, které jsou opatřeny bojovými hlavicemi s radioktivními náplněmi, atd. Ruská mafie, která za komunismu operovala téměř výhradně na území Sovětského Svazu, po jeho rozpadu rozšířila své zločinecké působení na území Evropy, kde v současnosti dosahuje díky svým nelegálním obchodům průměrného ročního obratu ve výši zhruba 200 miliard dolarů. Kupř. v České republice se lukrativním místem pro ilegální obchodní aktivity ruské mafie staly Karlovy Vary, ve kterých v poslední době zemřeli již dva městští zastupitelé, kteří údajně spáchali sebevraždu. Dalším městem, na které se ruská mafie zaměřila, je Jindřichův Hradec.

Perestrojkou se mohlo dosáhnout etiky volného trhu, avšak pro podnikatele vychované sovětským systémem to znamenalo více svobody při uplatňování vlastních zkušeností podkopávajících vládní snahy, porušování zákona a korumpování úředníků. Tito podnikatelé brzy zjistili, že pádem železné opony a zaváděním globalizace mohou operovat v mezinárodním měřítku po celém světě, díky čemuž začali získávat široké příležitosti k velkým nelegálním ziskům. Jakmile vládní dohled padl, bylo povoleno soukromé vlastnictví, otevřeny hranice, zprivatizovány továrny, zrušen přídělový systém a legalizovány bankovní účty v cizích měnách, tržně orientované sítě, které za starého systému operovaly ilegálně, se na nové způsoby adaptovaly rychleji, než téměř jakákoliv jiná skupina ve společnosti.

Je potřebné, abychom si uvědomili, že ke změnám či vzniku různých vládních systémů a režimů může také často docházet na základě vůle a rozhodnutí různých mocenských skupin, jimž nezáleží až tak na blahu národů, jako spíše na jejich vlastních sobeckých ekonomických, politických nebo ideologických zájmech. Proto není vhodné nějak zvlášť na tyto nové systémy, politické režimy či různé “ismy“ spoléhat a očekávat od nich nějaké výrazné pozitivní změny. K důvěře v ně a k euforii mnohdy ještě navíc dopomáhají svými agitacemi významné či známé umělecké, herecké či různé mediální osobnosti, všelijací signatáři, atd., čímž však, tito v podstatě svým způsobem falešní proroci, odvracejí naději lidu od Boha směrem ke klamným iluzím a idejím, které zpravidla záhy pohasnou, jakož i původní euforie a nadšení, a pro většinu občanů zůstane jen hořké zklamání z drsné reality. Podle amerického politika, novináře a dramatika Myrona C. Fagana byl konkrétně komunismus vytvořen ilumináty v USA a odtud importován do Ruska. Je také možné, že komunismus a kapitalismus byly cíleně vytvořeny kvůli bipolaritě světa podle hesla – ,,Rozděl a panuj.“

V mnoha politických systémech se dělají různé politické nebo ekonomicko-hospodářské chyby, páchají se zločiny a i skrytě různá zvěrstva. Vše velmi záleží na morální a duchovní úrovni lidstva a je nutné předně spoléhat na Boha a obracet se k Němu, neboť jediný možný přípustný vládní systém, který by mohl fungovat a zaručovat bezpečnost, spravedlnost, právo, svobodu, důstojný život, atd., je teokracie, což je vláda Boha. Nastolení takovéto vlády však opět záleží předně na samotných lidech, resp. na tom, zda budou ochotni přijmout do svých srdcí a v celém svém životě Krista jako svého Pána a Spasitele. Samozřejmě, že by se svět nestal ideálním a dokonalým, to až po Kristově druhém příchodu, je to však jediná a nejsprávnější cesta ke zlepšení lidské společnosti v podstatě ve všech ohledech, a každý člověk má díky Boží svrchovanosti, milosti a lásky povinnost se ze všech sil snažit o zbožný život podle Božích principů. Bohužel mnozí to však zcela alibisticky odmítají, nejsou ochotni pravou křesťanskou víru přijmout a ve svém životě ji praktikovat, a pak se tedy můžou neustále měnit vládní systémy, politické režimy, různé “ismy“, ale nikdy to nepřinese změny, které by byly výrazně dobré a trvalé. Značná část lidstva v podstatě žije stále s falešnou, mnohdy hluboce zakořeněnou či chronicky zafixovanou iluzí, že bez Krista, dodržování Jeho Evangelia a Božích Zákonů lze najít určité “ismy“ či způsoby a cesty, s jejichž pomocí by se daly dobře vyřešit mnohé problémy v lidské společnosti, ale je to opravdu klamná iluze. I takovéto jen láskaření, pravdaření, lidskoprávaření, svobodaření, mírumilování a dobromyšlení těžko přinese trvale opravdu dobré plody. Víra je sice Boží dar, který nelze nikomu naordinovat nebo vnutit, avšak nikomu také není bráněno, aby tento dar hledal a o něj usiloval, a to předně tím, že se bude zajímat o pravé duchovno, pravdu, spravedlnost, a to ne pro sebe ale ve všeobecné rovině, a bude se snažit odpoutat se od materialismu, egoismu, atd., takovéto hledající a snažící se lidi Bůh jistě brzy vyslyší a dar víry jim rád dá.

“Ismy“, jako jsou feudalismus, totalitarismus, fašismus, imperialismus, sekularismus, nacismus, stalinismus, militarismus, komunismus, socialismus, kapitalismus, demokratismus, humanismus, atd., vždy někde nějak, více či méně, selhávaly, nebo se z nich staly přímo zrůdné a vražedné systémy a mnohdy také skončily na smetišti dějin, neboť bez Boha je vše odsouzeno k všemožným potížím, komplikacím, problémům, nebo k různým zrůdnostem a zvrácenostem, případně k totálnímu nezdaru a úplné záhubě. Tyto všelijaké politické “ismy“, včetně anarchismu a mnoha dalších i různých vědeckých, filosofických a nábožensko-duchovních “ismů“, jako jsou relativismus, positivismus, darwinismus, evolucionismus, marxismus, leninismus, genderismus, multikulturalismus, feminismus, konzumismus, materialismus, synkretismus, utilitarismus, hedonismus, monismus, šovinismus, fatalismus, hinduismus, buddhismus, nihilismus, okultismus, esoterismus, spiritismus, atd., z nichž mnohé lze označit přímo jako “ďáblovy ismy“, ale i různé moderní společenské světonázory, jsou vzhledem ke Kristovu Evangeliu a jediné možné fungující vládě Boží v podstatě jen nedokonalými či spíše falešnými ďábelskými náhražkami, které ďábel skrze různé pozemské mocenské struktury, politické, filosofické či nábožensko-duchovní skupiny nebo jednotlivce lidem podstrkuje či přímo vnucuje, aby je tak odvedl od Boha a svedl na scestí, zotročil a pokud možno, tak i přivedl do věčného zatracení. Potažmo i uctívání Ježíše Krista jako jediného pravého Boha a Spasitele světa, kladení si Jeho Osoby za jediný správný vzor ve svém životě, se snaží ďábel zmařit tím, že lidem podstrkuje různé náhradní falešné bohy, různé náhradní falešné modly, a když v tomto směru ďábel uspěje, což se bohužel děje docela často, tak jsou pak lidé schopni jako boha uctívat i samotného satana, brát si za vzor všelijaké, často morálně zvrácené mediální osobnosti, politiky, umělce, revolucionáře, atd., a nebo jsou schopni jako národní super-hrdiny uctívat arci-podvodníky, či masové vrahy, atd.

pokračování příště