Nechal severokorejský diktátor, Kim Čong-un, roztrhat svého strýce smečkou hladových psů?
Autor: Kurt Nimmo | Publikováno: 07.01.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Podle zpráv, které unikly na veřejnost ze státu Severní Korea, předhodil diktátor Kim Čong-un svého zneuctěného strýce vyhladovělým psům. Jang Song-taek byl údajně, spolu se svými pobočníky, vysvlečen donaha, poté byli umístěni do klece a pak na ně byla vypuštěna směčka 120 vyhladovělých psů.

Podle zpráv, které unikly na veřejnost ze státu Severní Korea, předhodil diktátor Kim Čong-un svého zneuctěného strýce vyhladovělým psům. Jang Song-taek byl údajně, spolu se svými pobočníky, vysvlečen donaha, poté byli umístěni do klece a pak na ně byla vypuštěna směčka 120 vyhladovělých psů. V prosinci jsme se, prostřednictvím webových stránek severokorejské tiskové agentury KCNA, která informuje v angličtině, dozvěděli,  že Jang, který byl součástí poradců vnitřního kruhu Kim Čong-una, byl:  

„Opovrženíhodný lidský vyvrhel, horší než pes, jenž spáchal třikrát prokletý akt zrady, když zradil hlubokou důvěru a tu nejvřelejší otcovskou lásku, kterou mu projevila strana a její vůdce.“

Člověk horší, než pes, předhozený psům? Podle Adama Taylora z časopisu Business Insider je tento příběh nepravděpodobný, nicméně možnost, že by komunistický diktátor jednal se svým nepřítelem takovýmto způsobem, není něčím překvapivým.

Uvažte, co se stalo v „Demokratické Kampučii“, dříve známé jako Kambodža, když tuto zemi převzal Pol Pot a komunističtí Rudí Khmérové. V průběhu čtyř let, ve druhé polovině 70. let, byly v zemi popraveny, zemřely hlady, na nemoci či v pracovních táborech 2-3 miliony Kambodžanů. Tato genocida byla přímým důsledkem Pol Potova komunismu „jednoho kroku“, který byl ještě radikálnější, než cokoli, s čím přišel Mao.

Nicméně Mao předstihl všechny ostatní masové vrahy 20. století. Nechal zavraždit téměř 80 milionů Číňanů, což je mnohem víc, než Hitler se Stalinem dohromady. Stalin ovšem rovněž nezahálel. Strýček Jožka nechal pomřít hlady miliony Ukrajinců a další miliony lidí poslal na smrt do gulagů. Neznámý počet lidí zemřel během jeho politických čistek.

Kim-Čong-unův dědeček, Kim Il Sung, severokorejský autokratický vůdce, nechal v politických čistkách zlikvidovat 1.6 milionu svých severokorejských spoluobčanů. Další miliony Severokorejců zemřely v koncentračních táborech. Kim sloužil jako příklad dalším vražedným diktátorům, včetně zairského diktátora Mobutu Sese Sekoa, který nechal povraždit statisíce Afričanů.

Komunističtí vládci, jako byli Stalin a Mao, se vyžívají v čistkách a v politických exekucích. Marxista Lev Trocký byl, na Stalinům přímý rozkaz, zavražděn v Mexiku tajným agentem NKVD, pomocí vysokohorského cepínu. Během Maovy takzvané Kulturní revoluce v 60. letech 20. století byli studenti pobízeni k tomu, aby vraždili své učitele. Tato Maova filosofie později inspirovala Jerry Rubina, spoluzakladatele Mezinárodní strany mládeže (Youth International Party), který pobízel děti z rodin americké střední třídy k tomu, aby vraždili své rodiče.

Pokud se jedná o eliminaci svých nepřátel, neznají komunističtí diktátoři téměř žádných hranic. Oblíbenou kratochvílí Islama Karimova, funkcionáře Komunistické strany Sovětského svazu, který se později stal Prvním tajemníkem strany Uzbekistánu, bylo uvařit disidenty zaživa ve vroucí vodě.  
Pokud vezmeme v potaz brutální dějiny komunismu, jakož i dalších autokratických forem vlády, je velmi dobře představitelné, že Kim Čong-un skutečně předhodil svého strýce hladovým psům. Mnoha Američanům připadá takovýto nápad nesmyslně krutý a bizarní, nicméně v Severní Koreji, v Číně během vlády Maa a v Sovětské svazu za vlády Stalina, bylo takovéto psychopatické chování běžnou záležitostí.

Did North Korea’s Kim Jong-un Feed His Uncle to Starving Dogs? Článek vyšel 3.ledna na infowars.com, překlad R.Václav.