Studie 9/11 (37) Námitky
Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 06.01.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Mnozí lidé konspiračním teoriím nevěří, považují je za nesmyslné a konspiračním teoretikům se vysmívají. Nicméně dnes je již známé, že o útoku Japonska na americkou vojenskou základnu Pearl Harbour dne 7. 12. 1941 jistí členové amerického vojenského velení věděli dopředu, ale úmyslně nepodnikli nic proti, ani diplomatickou cestou, aby tak získali záminku pro válku s Japonskem.

Mnozí lidé konspiračním teoriím nevěří, považují je za nesmyslné a konspiračním teoretikům se vysmívají.

Nicméně dnes je již známé, že o útoku Japonska na americkou vojenskou základnu Pearl Harbour dne 7. 12. 1941 jistí členové amerického vojenského velení věděli dopředu, ale úmyslně nepodnikli nic proti, ani diplomatickou cestou, aby tak získali záminku pro válku s Japonskem.

Jiný příklad, 22. 11. 1963 byl spáchán v texaském městě Dallas ve 12:30hod atentát na prezidenta Johna F. Kennedyho, právě když projížděl ve své limuzíně se svojí manželkou, s texaským guvernérem Johnem Conallym a jeho manželkou, a se svým řidičem Williamem Greerem a agentem Royem Kellermanem. Podle původní oficiální verze byl Kennedy zastřelen Lee Harvey Osvaldem, členem námořní pěchoty USA. Tehdy ale mnozí lidé o této oficiální verzi pochybovali a tvrdili, že za vraždou Kennedyho stojí nějaké mocenské skupiny a jedná se o konspirační spiknutí. Sklidili však za to posměch od zastánců oficiální verze. Ovšem v současnosti existuje pravé autentické video vraždy J. F. Kennedyho – http://www.youtube.com/watch?v=c6mqAtHWdF0&feature=player_embedded - kde je vidět, že Kennedyho zastřelil jeho vlastní řidič. V čase mezi 0:06-0:07, kdy se prezidentova limuzína schová kameře za cedulí, je prezident Kennedy zasažen kulkou do vrchní části zad, kulka mu prošla jeho krkem a vyšla ven jícnem. Střelcem byl Lee Harvey Osvald, který měl pistoli zabudovanou v kameře. Dále je vidět, jak se prezident Kennedy snaží roztáhnout si oblek u krku a hlava mu posléze padá na jeho manželku, která sedí vedle něho. Toutéž kulkou byl údajně zasažen i guvernér Conally, který seděl před Kennedym, zásah kulkou přežil. Vzápětí je na tomto videu v čase mezi 0:12-0:14 vidět, jak se řidič prezidentovy limuzíny otáčí, a vypadá to, že levou rukou namiřuje zbraň přes pravé rameno proti prezidentovi a zasahuje ho do obličeje, načež obličej Kennedyho exploduje. Projektil rozbil pravou část Kennedyho hlavy, ze které vytrhl kus tkáně o velikosti lidské pěsti, kapota kufru limuzíny a jeden z policistů na motocyklu jedoucích jako doprovod za autem byli v tu chvíli potřísněni krví a částmi mozkové tkáně. Spekuluje se o tom, že byl použit nějaký speciální explozivní projektil. Následně manželka prezidenta Kennedyho vylézá ven z auta. Tedy zdá se, že vraždu prezidenta Kennedyho dokonal jeho vlastní řidič William Greer, agent tajné služby CIA, avšak podle jiných zdrojů tomu tak nebylo – http://www.youtube.com/watch?v=DguBcLpWBS0 - údajná stříbrně se lesknoucí zbraň byla slunečním odrazem na hlavě agenta Roye Kellermana, přičemž řidič Greer měl obě dvě ruce v tom okamžiku položené na volantu, musel tedy střílet ještě někdo úplně jiný a těžko to mohl být Lee. H. Osvald. Samozřejmě, že teorií, proč a na čí příkaz byl prezident Kennedy zavražděn, je mnoho, neboť měl velmi mnoho mocných nepřátel. Podle jedné z těchto teorií prezident Kennedy zjistil, že se FED zbavuje zlata, které mělo sloužit jako krytí dolaru, a aby také zlomil moc banksterů, rozhodl se nechat vydat asi 40 miliard amerických dolarů, které nechal krýt americkými zásobami stříbra a pak je nechal dát do oběhu. Krátce na to byl však zavražděn a krátce nato bylo oněch 40 miliard dolarů, které nechal Kennedy vydat, staženy z oběhu, neboť tyto dolary byly vlastně pro banku FED konkurencí. FED je americká centrální banka, která je ve vlastnictví dvanácti soukromých bank, a za rok 2012 daly USA této centrální bance 150 miliard dolarů jen na úrocích (viz – http://www.youtube.com/watch?v=WebMnL0U9dg&feature=player_embedded, http://www.reformy.cz/zpravy/ron-paul-end-the-fed/).

Někteří zastánci oficiální verze 11. září namítají, že by nebylo možné zosnovat a utajit tak rozsáhlé spiknutí. Avšak mezi lety 1942-1945 pracovaly USA na tzv. projektu Manhattan, což byl krycí název pro utajený americký vývoj atomové bomby. Výsledkem tříletého vývoje byl první jaderný test Trinity, který se uskutečnil 16. července 1945 v poušti White Sands na cvičné střelnici vojenské základny Alamogordo v Novém Mexiku. Síla výbuchu značně překonala očekávání všech a ačkoliv byla bomba odpálena 70km od civilní zástavby, ještě ve vzdálenosti 160km rozbíjela tlaková vlna okna. Přesto se tento tříletý projekt, na kterém pracovalo údajně přes 10 000 vědců, podařilo utajit. To, kolik lidí se na zosnování spiknutí 11. září muselo podílet, je otázka. Hlavních řídících mozků celé operace nemuselo být mnoho a ostatní mohli mít jen dílčí informace a rozkazy, na jejichž základě měli velmi malou šanci utvořit si kompletní reálný obraz o celé operaci a odhalit tak celé pozadí konspiračního spiknutí. Přičemž mnozí z nich mohli být velmi dobře uplacení a nebo i posléze tajně zlikvidováni. A i kdyby hlavních řídících mozků a mozků, které měly o akci ucelené informace, bylo více nebo dokonce mnoho, byl by tu přesto jeden způsob, jež by zajistil mlčenlivost všech těchto mozků. – Všichni by museli býti členy, ještě lépe dlouholetými vzájemně se dobře znajícími a prověřenými členy, jedné a téže tajné spiklenecké organizace, jako kupř. Skull and Bones, svobodní zednáři, ilumináti, atd., s přísnější hierarchickou strukturou, jasně vymezenými pravidly členství a jasně danou společnou ideologií, jejichž členové by byli stmelováni přísahami, jejichž porušení by dotyčného člena stála třeba kariéru nebo i život.

Zisk, strach a spoluvina, tři faktory, které mohou velmi dobře sloužit k utajení celého spiknutí. Vidina zisku je dobrým důvodem o všem mlčet. Pak také strach z likvidace toho, kdo by ze spolupachatelů spiknutí promluvil, je dobrý důvod mlčet. A nakonec spoluvina, neboť nikomu se do vězení nechce. A kdyby případně někdo ze spolupachatelů či zasvěcenců začal nějaké informace a pravdy o tomto spiknutí vynášet ven, tak to ostatní popřou, jeho prohlásí za lháře, blázna, rozjedou proti němu nějakou velkou negativní štvavou mediální kampaň, ve které ho třeba obviní ze sexuálních skandálů, a on ztichne, zaleze a dá pokoj. A když ne, tak se to veřejně přebije jiným skandálem, který se bude velmi propagovat v médiích, spiklenci si obstarají ty nejlepší právníky, však na to mají, kteří je z toho vysekají, a v nejhorším případě se provede fyzická likvidace dotyčného vynašeče, která bude vypadat nebo se bude prezentovat jako nehoda či sebevražda.

Někteří lidé tvrdí, že to, co se stalo v Americe, tedy útok 11. září, se nás netýká. V současnosti, vzhledem k narůstající globalizaci světa, ke zvětšujícímu se provázání světové politiky a ekonomiky, lze jen těžko k nějaké významné světové události říci, že se nás to netýká. Před rokem 1939 si také možná mnozí Američané, Rusové či Severoafričané řekli, že to, co se děje v Německu, se jich netýká. Ale pak z toho mnohým Američanům v Normandii, v Ardenách, mnohým Rusům u Stalingradu, u Kursku, a mnohým Severoafričanům u Tobruku, atd., bylo velmi horko. A také je potřeba si uvědomit, že USA jsou našimi hlavními spojenci a vzorem, tedy jsme jimi ovlivňováni, pak bychom se měli zajímat, co se v USA děje.

Také někteří z těch, co věří v oficiální verzi, namítají, proč tak málo svědků, odborníků a fyziků předkládá důkazy, že budovy WTC byly strženy řízenou demolicí, a proč tak málo odborníků, politiků, atd., poukazuje na to, že se jednalo o práci mocenských skupin v USA a ne teroristů. Profesor Steven Jones zveřejnil výsledky svého výzkumu prachu z trosek WTC, kde objevil nanotermit, a následně byl propuštěn z univerzity, kde pracoval, a on i jeho rodina se cítili být ohroženi. Tony Farrell je bývalý zpravodajský analytik policejního oddělení Jižního Yorkshire. V roce 2010 byl propuštěn ze zaměstnání, protože se cítil být svým svědomím nucen říci pravdu ve své oficiální zprávě a konstatovat, že na základě rozsáhlých analýz událostí z 11. září a londýnských bombových útoků ze 7. 7. vyhodnotil, že největší teroristická hrozba veřejnosti nepochází od islamistických extrémistů, ale z vnitřních zdrojů uvnitř USA a britského establishmentu. Dr. Niels Harrit je profesorem chemie na universitě v Kodani a je jedním z vedoucích světových expertů na vědecké důkazy odporující oficiální legendě o 11. září. Tým vědců profesora Harrita v Kodani dokázal, že v troskách WTC byly zbytky inženýrsky zpracovaných nanočástic termitu, a to jak zapálených, tak nezapálených. On vedl tým a vydal peer-reviewed studii v oficiálním vědeckém žurnále. On je rovněž expertem na další aspekty vědeckých důkazů naznačujících kontrolovanou demolici těchto tří budov WTC. Profesor Harrit měl interview ve význačném dokumentu BBC v roce 2011, kde se ho BBC jasně pokoušela šikanovat a diskreditovat ho, místo aby se podívala na tyto vědecké důkazy, které byly pro oficiální povídačku o destrukci dvojčat zničující. Tým profesora Harrita podnikl preventivní opatření tím, že toto interview nahrál spolu i s interakcemi před interview a po něm, což jasně ukazuje šikanování a vysoce nepatřičné chování BBC. Andreas von Rétyi, německý autor knihy Teror a lži, ve které poukazuje na to, že oficiální verze 11. září nemůže být tak docela pravdivá, během sběru informací k sepsání této knihy a i nějakou dobu poté byl sledován, odposloucháván, cítil se být v nebezpečí. John Del Giorno byl kameraman Chopperu Paula Smitha, a řekl, že natočil, jak let č.175 narazil do WTC, ale po vyptávání reportérů odmítl mluvit o tom, co doopravdy viděl. Někteří lidé, kteří se zachránili z věží WTC, slyšely mohutné exploze, v nemocnicích je však navštívili jistí pánové, kteří se je snažili přimět k tomu, aby o těchto explozích mlčeli. Vedoucí konstrukce a správy WTC Frank A. Demartini 25. 1. 2001 prohlásil, že věže WTC by vydržely náraz více letadel, a od 11. 9. 2001 je pohřešován, dle některých zdrojů zemřel v jedné z věží WTC při jejím kolapsu. Zástupce ředitele FBI z doby 11. září 2001, John O'Neill, který zřejmě nejvíce věděl o U. bin Ladinovi a jeho možných útocích, zahynul 11. září v budovách WTC, kde pracoval jako šéf bezpečnosti. Profesorka Judy Wood, která ve své studii poukazovala na to, že se při demolici věží WTC musely použít zbraně s řízenou energií, měla několik podivných výhrůžných telefonátů. Jeden její student, který se začal o její studii velmi intenzivně zajímat, již není mezi živými. Údajně ho na ulici zastřelil nějaký sedmnáctiletý mladík, celý incident natočila bezpečnostní kamera, ale záznam zmizel. Barry Jennings, zaměstnanec v budově WTC 7, jako poslední 11. září 2001 opouštěl budovu WTC 7 předtím, než se zřítila. Na kameru pro jednu televizní stanici vypověděl, že byl svědkem mohutné exploze v budově, nějaký plyn či látka, která v té budově unikala, ho částečně oslepila, přesto byl schopen rozeznat, že v budově leží mrtvá lidská těla. Krátce před vydáním oficiální zprávy společnosti NIST o kolapsu budovy WTC 7, ve které není ani zmínka o jeho výpovědi, Barry Jennings údajně onemocněl a záhadně zemřel. Dylan Avery, který s Jenningsem dělal 11. září po kolapsu budovy WTC 7 osudný rozhovor, jenž jej pravděpodobně stál život, se pokoušel o jeho úmrtí zjistit víc, a tak si najal soukromého detektiva, jehož předcházela výborná reputace. Během čtyřiadvaceti hodin dostal Avery tuto odpověď – „Vzhledem k informacím, které jsem odhalil, jsem usoudil, že jde o práci pro policii. Vracím vám peníze a už mě kvůli této osobě prosím nekontaktujte.“ Myke Tyler, expert na řízené demolice, poté, co viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že budovy nemohly takto spadnout, ale musely být stržené řízenou demolicí, krátce nato to však odvolal. Van Romero, expert na výbušniny a jejich účinek na různé stavby, poté, co viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že se muselo jednat o řízenou demolici. Krátce nato to však odvolal zhruba s tím, že byl špatně pochopen, a následně dostal lukrativní státní zakázku. Mark Loizeaux, majitel velké rodinné firmy na řízené demolice, poté, co viděl kolapsy budov WTC, prohlásil, že budovy takto nemohly spadnout, ale musely být strženy řízenou demolicí. Krátce nato to však odvolal s tím, že byl špatně pochopen, že kolaps budov jenom vypadal jako řízená demolice, následně dostala jeho firma lukrativní státní zakázku, a to účast na odklidu trosek WTC. Danny Jowenko, holandský expert na řízené demolice, poté, co v roce 2006 shlédl kolaps budov WTC, prohlásil, že se jedná nepochybně o řízené demolice (viz – http://www.youtube.com/watch?v=877gr6xtQIc). Trval na svém, a již není mezi živými. V roce 2011 jel ve svém autě se svým pejskem v neděli z kostela ze mše, sjel ze silnice do příkopu, narazil do stromu, pes zůstal živý, Jowenko však mrtvý, žádná příčina jeho nehody se však nezjistila, a nic se nevyšetřilo (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Z5mwr4LYhV0). Pakistánská expremiérka Benazir Bhutová v roce 2007 prohlásila, že Usama bin Ladin je již mrtvý a krátce na to se stala obětí sebevražedného útoku. Manžel Beverly Eckertové zemřel během útoku 11. září. Ona poté žalovala vládu USA a Saudy a byly jí nabízeny peníze, aby mlčela. Zemřela 12. února 2009 při leteckém neštěstí, týden před smrtí se setkala s prezidentem Obamou. Kenneth Johannemann, údržbář ve WTC, řekl, že ve WTC slyšel exploze z podzemí, ne z vrchních pater budovy. Údajně se zastřelil v srpnu 2008. Michael H. Doran, právník, pomáhal pozůstalým obětí vyřizovat a přijímat odškodnění a 18. dubna 2009 zemřel při leteckém neštěstí v Ohiu. Christopher Landis pracoval pro dopravní podnik v DC a dal hnutí PentaCon fotografie a filmové nahrávky z 11. září, včetně svého svědectví, a týden po zveřejnění dokumentu údajně spáchal sebevraždu. Bertha Champagne hlídala děti rodině Marwina Bushe, který měl na starost bezpečnost ve WTC, a na letišti v Dulles, odkud vzlétl Let č.77, a 10. října 2003 byla nalezená na příjezdové cestě u domu Marwina Bushe poté, co ji srazilo vlastní auto. Paul Smith, pilot Chopperu ABC, který zachytil náraz letu č.175 do WTC, zemřel 7. října 2007, když se mu do cesty dostal taxík, kterého vytlačilo černé auto, které nebylo identifikováno. Generál major David Wherley, který poslal 11. září do vzduchu stíhačky, 22. června 2009 zemřel během vlakové nehody, při které se srazily 2 vlaky. Vyšetřovatelé nehody zjistili, že vlak byl řízen automaticky, ne manuálně. Deborah Palfrey zaměstnávala prostitutky ve svém nočním podniku, které poskytovaly potěšení významným lidem i vedoucím pracovníkům NSA, kteří byli doplňováni při partičkách pokru i příležitostnými řidiči limuzín, kteří se potom snažili jejich oboustranné informace využít. Zejména významný pracovník byl vrátný Goss, který snídal s generálem Mahmudem Ahmedem z pakistánské tajné služby ISI. Ten mu předal velký finanční obnos pro vedoucího z únosců Mohamadu Attovi, aby se mohli před úderem na WTC dostatečně pobavit v nočních barech. Podle návodu vedoucího NSA Wayna Madsena měla dáma udržovat kontakty i s Jackem Abramovičem, který byl spojován s únosci. Deborah tvrdila, že měla informace o veliké události i o poslání únosců. V show novináře Alexe Jonese neřekla jaké, chtěla je dostat k soudu a také dodala, že neplánuje spáchat sebevraždu. 1. května 2008 její údajnou sebevraždu oznámila policie v Tarpon Springs FLA. Salvatore Princiotta byl první vypovídající záchranář, který ve všeobecném zmatku 11. září oznámil totální znehodnocení všech 1400 aut, zaparkovaných v ulicích v okolí WTC. Vše důkladně vyfotografoval a zaznamenal, což byl podle režimu v USA velice nevlastenecký čin. 23. května 2007 byl nalezen zavražděn. David Graham před 11. září viděl 3 údajné únosce s pákistánským obchodníkem. Tuhle událost nahlásil FBI, která mu však posléze vyhrožovala. 17. září 2006 byl nalezen mrtev, byl otráven, jeho smrt se nikdy nevyšetřovala. Bývalý pilot, válečný veterán a spisovatel Phillip Marshall, který ve svých knihách psal, že útoky z 11. září zorganizovala vláda USA a Saúdské Arábie, byl nalezen mrtev ve svém domě ve městě Murphys, společně se svým synem (17 let), dcerou (14 let) a psem (viz – http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1653-autor-konspiraci-o-11-zari-phillip-marshall-byl-nalezen-mrtev-se-svymi-detmi, http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5210-ukazka-z-knihy-falesna-vlajka-11-zari-od-philipa-marshalla/, http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=2642). Přátelé dětí Phillipa Marshala objevili tuto nepříjemnou scénu v sobotu 10. 2. 2013, když je šli navštívit, jelikož o sobě delší dobu nedávali vědět. Šerif kraje Calaveras uvedl, že obě děti, stejně jako jejich pes, byli střeleni pistolí do hlavy. Marshallova manželka, která údajně žila odděleně, v době střelby byla na cestách v zahraničí. Možný motiv pro střelbu nebyl stanoven, ale policejní zprávy poukazují na důkaz, že to byla sebevražda. Po týdenním vyšetřování na místě si je bývalý důstojník Národní bezpečnostní agentury (NSA) Wayne Madsen na “100% jist”, že vyšetřovatel 11. září, spisovatel Philip Marshall a jeho dvě děti byli zavražděni při černé operaci. Madsen dospěl k závěru, že krycí legenda o údajné sebevraždě s vraždou těch, co si bere s sebou, je průhledně absurdní. Mezi Madsenovo citované důkazy patří – ,,Sousední domy jsou prakticky nalepené na Marshallův dům, takže by sousedé slyšeli výstřely, které nebyly ztišeny tlumičem, a Marshallova zbraň tlumič neměla. Místo činu ilegálně a potutelně uklidila uklízecí firma, k níž patřilo SUV s nezjištěnou poznávací značkou, vybavené soustavou komunikačních antén ježících se ze střechy. Philip Marshall, který už dříve vyjádřil svůj strach, že bude obtěžován nebo i umlčen kvůli svým odhalením 11. září, nikdy nenechával boční dveře otevřené, ale když byla nalezeno Marshallovo tělo a těla jeho dětí, byly dokořán otevřeny boční dveře, které Marshall nikdy nepoužíval. Všichni Marshallovi sousedi byli přesvědčeni, že to byla profesionální vražda, nikoliv sebevražda s doprovodným vražděním, jak tvrdí zkorumpovaná místní policie, které vyšší úřady, pracující v zastoupení národní bezpečnosti, údajně řekly, co má dělat a říkat. Marshall nebyl jen autorem o konspiraci z 11. 9. Bývalý pilot aerolinek Marshall byl úzce spojený s notorickým pašerákem drog ze CIA Barry Sealem a periferním hráčem kriminálního kruhu CIA z New Orleans, který údajně zabil Martina Luthera Kinga a mnohé další. U Marshalla, dlouhodobého účastníka skrytých operací, se v posledních letech jeho života rozvinula záliba v pravdě. Marshall uvedl, že drží explozivní informace, které budou odhaleny v jeho příští knize. Zopakování profesionálního úklidu Marshallova domu po vraždě naznačuje, že zabijáci a agentura (či agentury, co je zaměstnávají), hledali specifické kousky důkazů nebo informací. Marshallův počítač se záhadně po masakru ztratil a místo, kde se nachází, zůstává neznámé.“ Atd., atd., atd. I když všechny tyto případy nemusí nutně s 11. září souviset, přesto to může být pro mnohé svědky i odborníky dostatečný důvod k tomu, aby raději mlčeli. Též by se dalo namítnout, proč byli někteří nepohodlní svědci odstraněni až tolik let po 11. září, to však může být proto, že teprve po delší době se tito svědci stali hrozbou, ale také proto, aby tím byli postrašeni další případní svědci, kteří by chtěli o 11. září vypovědět pravdu. Mnozí politici a mediálně známí odborníci mohou mlčet z důvodu zachování politické korektnosti, strachu o život a kariéru. Přesto však s postupujícím časem přibývá lidí i odborníků, kteří pochybují o oficiální verzi a trvají na novém vyšetřování, a také přibývá mnoho různých svědků, kupř. z Pentagonu, ze CIA, z FBI, atd., kteří dosvědčují, že 11. září nebylo provedeno tak, jak tvrdí oficiální verze.

Proti tvrzení, že věže WTC byly odstřeleny, někteří lidé namítají, že by se v troskách musely nalézt stopy po výbušninách, což se prý nenašly. Avšak v prachu trosek WTC se našlo značné množství reziduí zreagovaného i nezreagovaného nanotermitu, kromě toho likvidace trosek probíhala velmi rychle a za podezřelých okolností, tudíž těžko mohlo dojít k důkladnému prozkoumání těchto trosek a důslednému vyšetřování na místě činu. Tedy existenci stop po výbušninách v troskách WTC nelze vyloučit, a nelze ani vyloučit jejich nalezení a zamlčení jejich nálezu před veřejností. Navíc některé trhaviny je velmi těžké po jejich výbuchu identifikovat. Takovou trhavinou je například Semtex, který se používá jako komerční trhavina při demolicích a pro vojenské účely, a je znám pro svoji popularitu mezi teroristy kvůli své špatné zjistitelnosti. Semtex se neznačkuje kódem, pomocí kterého by bylo možné po výbuchu zjistit, jaká výbušnina byla použita, ale pro snadnější detekovatelnost se značkuje snadno zjistitelnými těkavými nitroestery a aromatickými nitrosloučeninami, k tomu se od roku 1991 používal ethylenglykoldinitrát, později byl nahrazen para-mononitrotoluenem nebo dimethyldinitrobutanem. Je tedy pravděpodobné, že bez tohoto značkování, by byl v troskách WTC velmi těžko zjistitelný. V roce 1988 bylo údajně libyjskými agenty zničeno letadlo společnosti Pan American World Airways (Let Pan Am 103) nad městečkem Lockerbie, načež novináři začali tento teroristický čin dávat ihned do souvislosti se Semtexem. Následná vyšetřování totiž potvrdila, že k výbuchu letadla byla použita plastická trhavina, nicméně nikdy nebylo zjištěno jaká. Také vyšlo najevo, že USA podplatily svědky v soudním procesu, aby svědčili proti obviněnému libyjskému muži. Pokud byly již koncem 80. let k dispozici trhaviny, které po iniciaci nešlo identifikovat, mohly být v době spáchání útoku 11. září k dispozici mnohem sofistikovanější, ještě hůře zjistitelné trhaviny, kterými mohly být věže WTC zničeny.

Někteří víceméně zastánci oficiální verze, kteří připouštějí použití bomb k destrukci budov WTC, tvrdí, že tyto bomby byly do věží nainstalovány samotnými teroristy. To by bylo jistě hypoteticky možné, ale vysoce nepravděpodobné. Pro teroristy by pak bylo celkem zbytečné obětovat životy při sebevražedném útoku s letadly na věže WTC, kromě toho by nárazem letadel zapříčinili okamžitou evakuaci lidí v budovách, čímž by spuštěním odstřelu po 56-ti minutové prodlevě u jižní věže a 102 minutové prodlevě u severní věže zabili mnohem méně lidí, než kdyby budovy odstřelili bez předchozího, v podstatě varovného útoku letadly. Navíc by teroristé měli pramalou šanci zcela obelstít bezpečnostní agenturu ve věžích. Odpálení několika víceméně nahodile nebo ne příliš dobře strategicky promyšleným způsobem umístěných bomb do různých míst budov by těžko způsobilo totální kolapsy obou věží tak, jak tomu bylo ve skutečnosti, a je téměř naprosto vyloučené, že by teroristé byli schopni nálože nainstalovat tak, aby došlo k totální destrukci obou věží tak jako při řízené demolici, neboť to vyžaduje umístění potřebného množství náloží do konkrétních míst v konstrukcích budov, k čemuž je potřeba vysoká odbornost v provádění řízených demolic a perfektní znalost statiky, fyziky a konstrukcí věží, což v případě islámských fundamentalistických teroristů lze považovat za vysoce nepravděpodobné.

Někteří lidé, zastávající oficiální verzi, zase namítají, že takto velké akce zpravidla někde nějak vždycky selžou a to předně díky lidskému faktoru, takže se diví, jak je možné, pokud by za útokem z 11. září stála americká vláda, tajná služba, atd., že by se jim to takto úspěšně zdařilo, aniž by se cokoliv vyzradilo. To je celkem dost vtipná námitka. Tedy podle logiky této námitky by se americké vládě, americké tajné službě, ani na území vlastního státu z hlediska vysokého rizika selhání lidského faktoru a vyzrazení nemohl útok 11. září takto úspěšně zdařit, ale 19-ti teroristům z cizí země, z nichž někteří holdovali alkoholu, fetovali, neuměli ani létat s malým letadlem, by se to takto úspěšně zdařit mohlo. Cožpak u nich nehrozilo selhání lidského faktoru nebo vyzrazení? Pro koho by bylo snazší úspěšně provést takovýto útok na půdě USA, pro hrstku málo schopných teroristů z cizí země, byť s pomocí nějakého jiného politického režimu nebo tajných služeb z cizí země, anebo pro americkou vládu a americkou tajnou službu? A navíc, kdo ví, zda při útoku 11. září opravdu něco někde neselhalo? Exploze, slyšitelné před kolapsem věží, mohly být právě selháním plánu, neboť to byly nálože, které byly nechtěně předčasně odpáleny, to sice nelze jistě vědět, ale vyloučit se to nedá. Čtvrté letadlo, které spadlo u Shanksville, také mohlo být selháním plánu, třeba skutečně s ním měla být nabourána ještě další budova, ale něco někde selhalo, a díky tomu letadlo spadlo, a nebo mohlo, či spíše muselo být nakonec i sestřeleno. Novinář Alex Jones byl informován před 11. zářím agenty tajných služeb, že americká vláda chystá útok na vlastní obyvatelstvo, cožpak to nebylo vyzrazení? Britská televizní stanice BBC informovala o útoku na WTC půl hodiny předtím, než k němu skutečně došlo, to také nebylo vyzrazení? Je tedy jasné, že si opravdu nemůžeme být stoprocentně jisti, co bylo při útoku z 11. září úspěchem a co selháním, neboť přesně nevíme, co všechno přesně měli strůjci tohoto útoku v plánu, a tudíž ani nemůžeme vědět, do jaké míry se tyto plány shodovaly s provedenými akcemi ve skutečnosti, přičemž určitá selhání či vyzrazení mohla být posléze zakamuflována různými způsoby umlčování svědků a velkou mediální propagandou oficiální verze. Navíc možnost a úspěšnost takovýchto rozsáhlých konspiračních spiknutí i pokusů ovládnout svět různých mocenských skupin nelze podceňovat, neboť mnohé z nich, jako jsou svobodní zednáři, Ilumináti, Bilderberg, atd., za dobu od svého vzniku, kdy se všemožně snažily o dosažení svých cílů, jistě nashromáždily mnoho majetku, financí, zkušeností, znalostí, vědomostí, informací, obsadily mnoho postů a velmi rozšířily svůj vliv a konexe v oblasti politiky, ekonomiky, bankovnictví, médií, jurisdikce, armády, tajných služeb, tak dosáhly možnosti disponovat s nejmodernější technologií všeho druhu, což vše jim mohlo a ještě může dopomoci k dosažení jejich tajných cílů mnohem snadněji, rychleji a úspěšněji než kdykoliv předtím. Je potřeba si též uvědomit, že od doby operace Northwoods, ve které se také plánovalo s únosy a záměnou letadel, odpálením letadla na dálku, bombovými útoky, do doby 11. září 2001, tedy po zhruba čtyřiceti letech, urazil vědeckotechnický pokrok značnou cestu, tedy s jeho využitím nemusí být až takový problém provést tak kolosální a technicky náročnou operaci, jako bylo 11. září, když už v roce 1962, kdy byla operace Northwoods plánována, nemohl být problém tuto operaci provést se všemi jejími technickými a logistickými nároky.

Jako námitku někteří odpůrci konspiračního spiknutí 11. září uvádějí, že přece není možné, aby vláda, tajné služby, atd., provedly tak kolosální a neskutečně barbarský hrůzný čin, navíc proti vlastnímu obyvatelstvu. Zde je potřeba připomenout historické skutečnosti, jako např. židovský holocaust za druhé světové války, mnohé bolševické čistky v různých státech komunistického bloku prováděné zejména na vlastním obyvatelstvu, ať už v Rusku, Číně, aj., svržení dvou atomových bomb Američany na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945, atd. Argument, že toto se dělo převážně v totalitních zemích, nevylučuje možnost spáchání obdobně hrůzných činů i v tzv. demokratických státech. Bohužel žijeme ve světě, ve kterém díky odpadnutí lidí od pravé víry v Boha a Jeho Zákonů, jsou možné opravdu všelijaké zločiny, které svou hrůzností mohou přesahovat meze lidského chápání. Přesto jsme to my, lidé, kteří jako jediný živočišný druh na celé planetě jsme schopni páchat z různých motivů takováto zvěrstva, a jedině návrat k Bohu a dodržování všech Jeho přikázání může tento lidskými hříchy a zly zasažený svět duchovně, morálně, ale i jakkoliv jinak, uzdravit.

Někteří pochybovači konspiračního spiknutí 11. září argumentují, že by konspirační spiklenci těžko našli odvahu pro spáchání takovéhoto kolosálního a šíleného útoku, na rozdíl od islámských teroristických fundamentalistů, jimž odvahu mohla dodávat jejich fanatická víra. Je však potřeba si uvědomit, že mocenské kruhy, které by mohly stát za spiknutím 11. září, disponují obrovskými finančními prostředky, mají mnohé konexe na vysokých a strategicky důležitých postech, mají velký vliv na média a tisk, velmi dobrý přístup k tajným informacím, mají velkou moc a k dispozici jistě i prostředky a technologii všelijakého druhu. Také není vyloučené, alespoň čistě hypoteticky, že spiklenci 11. září mohli mít napojení na nějakou okultní či satanistickou sektu, nebo mohli být dokonce i jejími členy (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Ek5Ywd5PZAw - v čase mezi 7:33-10:01). Značná část operace 11. září pak mohla být plánována za pomoci magie, různých okultních praktik, jako jsou např. horoskopy, numerologie, spiritistické seance, atd., a nebo za pomoci přímé komunikace se zlými duchy. Tedy toto vše dohromady mohlo spiklencům dodat nejen odvahu k provedení tak rozsáhlé riskantní operace, ale také jistotu úspěšnosti celé akce, a pocit bezpečí a nepostižitelnosti. Mnozí mohou samozřejmě namítat, že spiklenci, kteří by mohli mít 11. září na svědomí, budou jistě vysoce inteligentní a vzdělaní, racionálně a materialisticky založení, tudíž je nepravděpodobné, aby se při zosnování tohoto spiknutí radili skrze nějaké duchovno či magii. To je však velký omyl, neboť existují mnozí guruové, duchovní média a různé okultní a esoterické semináře a praktiky speciálně pro finančníky, finanční poradce, manažery, atd., kteří jsou velmi často vysoce inteligentní, vzdělaní a racionálně uvažující, aby tak zvýšili svůj zisk. Také podle slov indického římskokatolického kněze a misionáře v Evropě Jamese Manjackala jsou mnozí politici ve společenství různých satanských sekt a to kvůli získání moci a peněz. Někomu se může toto jevit jako naprostý nesmysl, avšak o existenci zlých duchů a jejich moci jasně hovoří na mnoha místech Písmo Svaté, které před nimi také velmi důrazně varuje. I na základě zkušeností dvou tisíc let křesťanství, mnohých případů posedlostí, jako např. u Annelise Michel, aj., a zkušeností exorcistů, jako např. p. Vojtěcha Kodeta, p. Gabriela Amorta, aj., lze jednoznačně potvrdit existenci těchto entit a jejich velkou moc a velmi zhoubný vliv na svět.

Jiní odpůrci konspirace 11. září namítají, že jim chybí motiv, který by vedl mocenské kruhy k uskutečnění takovéhoto spiknutí. Jenže motivů by se dalo nalézt více, a to zejména finanční, ale také i politické a strategické. To však zase jiné odpůrce konspirace 11. září vede k tomu, že z důvodu vícero možných motivů k uskutečnění tohoto spiknutí, v konspiraci nevěří, neboť konspirační teoretici jim jako možné motivy předkládají jednou to, pak zase tamto, atd. Ovšem právě čím větší je množství možných motivů ke konspiračnímu spiknutí, tím větší je důvod k jeho uskutečnění. Pro mocenské kruhy, které toto spiknutí zosnovaly, nemusel být problém spojit dohromady několik motivů, aby tak vlastně zabily několik much jednou ranou. Kromě toho nelze zcela vyloučit, že některé motivy v případě jejich vyzrazení mohly sloužit jako zastírací manévr pro zakrytí jiných, mnohem důležitějších závažnějších tajných motivů.

Jistý pan “Soudruh fantas-chytač“ se v této studii vyjádřil, že unesená dopravní letadla firmy American airlines z 11. září měla zabudována systémy, které bránily letadlům ve srážce s výškovou překážkou, ale že prý žádné takovéto zařízení neexistuje. Nuže, existenci a funkci těchto systémů, bránících letadlu ve srážce s výškovou překážkou, dosvědčují a potvrzují někteří piloti, jako kupř. australský letecký kapitán Leonard W. Clampett, a nepřímo i plk. František H., který se posledních zhruba 60-70 let zabývá intenzivně letectvím a zhruba 50 let ve vojenském letectví profesionálně pracoval, atd. V současnosti, již po delší dobu, existují i systémy, které brání letadlu naletět střemhlav do země, program způsobí, že autopilot zavčas převezme řízení, a letadlo srovná do vodorovné polohy. Kupř. bombardér Stuck, používaný již ve 2. světové válce, měl funkci, díky níž poté, co jeho pilot po střemhlavém letu začal letadlo prudčeji srovnávat do vodorovné polohy a následně v důsledku přetlaku omdlel, letadlo dokončilo manévr srovnání se do vodorovné polohy. Jaké asi programy a systémy v letadlech jak bojových tak i dopravních mohly existovat po zhruba 55-ti letech vývoje v době 11. září 2001?! Např. v současnosti existují stíhačky, jejichž systémy jsou schopny monitorovat současně až 30 různých cílů a 8 z nich současně napadat. Někdo může namítnout, proč teda dochází ke katastrofám dopravních letadel – tedy žádný program nezabrání bouři, střihu větru, srážce s větším ptákem, s jiným letadlem, ani nezabrání technické či mechanické závadě či selhání, zkratu, atd., atd. Dopravní letadla leteckých společností nejsou jen nějaké “plechové vlaštovky“ určené k akrobatickým kejklím pro teroristy, ale jsou to prostředky pro přepravu naráz až několika málo stovek lidí a cenných zavazadel. Každá havárie dopravního letadla je pro dotyčnou leteckou společnost a firmu vyrábějící ono letadlo velkým průšvihem (oběti na životech, zničené drahé letadlo, pokuty, odškodné, ztráta zákazníků, příp. krach, kriminál, atd.), proto se zajisté inženýři těchto společností, nebo firmy takto zaměřené, snaží vytvořit, vyvinout stále lepší a modernější systémy ovládání letadel, aby tak bezpečnost letů byla co nejvíce a nejlépe zajištěna. Hovory pasažérů z unesených letadel, jejichž příbuzní je poznali, jsou pochybné z těchto důvodů: Za 1. Uskutečnit hovor z mobilu v dopravním letadle je těžko možné, neboť ve výšce, ve které tato letadla běžně létají, není již pro mobil signál, a pevné linky v době 11. září 2001 údajně nebyly v  letadlech firmy American airlines ani zabudované. Za 2. Hypoteticky – Tyto nahrané hovory mezi pasažéry letadel a jejich příbuznými mohly být vytvořeny najatými lidmi někde ve studiu, nebo “doma u kafe“. Posléze jim mohla být dána nová identita, mohli být zlikvidováni, nebo dobře uplaceni, čert ví. Otázkou je, zda tito volající pasažéři skutečně letěli v oněch unesených letadlech, dokonce i kdyby byli na seznamu cestujících, tak to ještě stoprocentně neznamená, že do nich skutečně nastoupili. Za 3. Hypoteticky – Tyto rozhovory mohly být vytvořeny tajnými službami poskládáním předchozích nahrávek hovorů některých těchto pasažérů letadel do podoby, aby to vypadalo, že telefonují z uneseného letadla svým příbuzným. Vzhledem k tomu, že americká NSA monitoruje e-maily a telefonické rozhovory tisíců a tisíců lidí, a to jistě i před 11. září, neboť i tehdy na to jistě měli dostatečnou techniku a kapacitu, nemohl by to být pro ně až takový problém nalézt si v databázi nahrávky alespoň několika málo lidí, kteří podle seznamu cestujících do letadel měli nastoupit. A kdo ví, třeba by pro ně nebyl problém zařídit i to, aby někteří z těch lidí, jejichž telefonické nahrávky měli uložené v databázi, nastoupili do některého ze čtyř unesených letadel. Za 4. Hypoteticky – Tyto rozhovory, nebo resp. hlasy oněch pasažérů nebo i jejich příbuzných, mohly být také vytvořeny agenty tajných služeb za pomoci nějakého špičkového moderního hlasového modulátoru, a mezitím skuteční pasažéři umírali v unesených letadlech, nebo oni i jejich příbuzní mohli být třeba někde zlikvidováni, a nebo žádní takovýto pasažéři a jejich příbuzní ve skutečnosti třeba ani neexistovali, atd. Přežene-li se to, tak kdo se pak bude ptát zhruba 300.000.000 Američanů, kdo z nich skutečně osobně znal pasažéry z unesených letadel 11. září a jejich příbuzné, kteří měli uskutečnit tyto hovory? Existenci dotyčného moderního hlasového modulátoru asi nelze stoprocentně potvrdit, ale uvědomme si, že vědeckotechnický pokrok jde v mnoha oblastech velmi rychle kupředu, ročně je utajeno na 5000 různých objevů a vynálezů, a západní svět, zejména jeho velmoci, má již dobu kamennou dávnou za sebou. Za 5. A ještě jednou opravdu a čistě hypoteticky – Bylo by i možné, i když vysoce nepravděpodobné a zní to asi opravdu šíleně, že by tyto nahrávky byly vytvořeny poskládáním či přeskládáním s případně mírnou úpravou barev hlasů za pomoci kvalitních zvukových programů, nahrávek, nejlépe před veřejností i leteckými společnostmi utajených, hovorů pasažérů z jiných předchozích únosů letadel, kteří třeba při únosu zahynuli, nebo již zemřeli. Za 6. Tyto rozhovory se mohly opravdu uskutečnit v oněch unesených letadlech skutečnými pasažéry, třeba při variantě “unesených únosců“, která je zmíněna v kapitole “06. Únos letadel“ ve 4. odstavci. Tedy ona oficiální verzí uváděná dopravní letadla mohla být skutečně unesena oněmi teroristy, některým pasažérům se, dejme tomu, skutečně podařilo dovolat svým příbuzným z mobilního telefonu, příbuzní na zemi si tyto rozhovory nahráli, ale zároveň byla tato letadla předem upravená na dálkové ovládání, a posléze praví strůjci útoku převzali na dálku jejich řízení a nasměrovali letadla na své cíle. Možná by se daly vytvořit i jiné varianty vzniku těchto nahrávek. Též je zvláštní, že některý z pasažérů jednoho z unesených letadel se své matce představil i příjmením. Cožpak by syn řekl své matce do telefonu, obzvláště v takové dramatické situaci – ,,Tady Jan Novák“?? A nebo by spíše řekl třeba – ,,Ahoj mami“, případně – ,,to jsem já, Jenda“?? Aniž by chtěl autor studie fanaticky lpět na nepravdivosti celé oficiální verze útoku 11. září, lze celkem jednoznačně konstatovat, že existence těchto nahrávek hovorů některých pasažérů v unesených letadlech se svými příbuznými na zemi nevyvrací možnost konspiračního spiknutí, neboť není stoprocentní jistota v tom, jaký mají tyto nahrávky skutečný původ a pravé pozadí, nic nedokazují, ani nevyvracejí. Oficiální verze o nich může říkat, co chce, můžeme a nemusíme tomu věřit, skutečnost může být jakákoliv. Tyto nahrávky nevylučují ani účast teroristů ani inside job, neboť přesně nevíme, jak vznikly, a variant možných podvodů je dost. Tedy jako důkaz pro či proti účasti islámských teroristů nebo pro či proti konspiračnímu spiknutí jsou v podstatě nevýznamné. A obdobně tomu může být i s mnoha dalšími tzv. “argumenty“, které “podporují“ oficiální verzi.

Vůči konspiračnímu spiknutí u 11. září také mnozí oponují tím, že se na internetu, v časopisech i v různých médiích mohou v otázkách konspirací vyskytnout mnohé nesmysly, nepřesnosti, zmatky, polopravdy, lži, atd. To je jistě možné, to však není argumentem ani pro konspiraci, ale ani proti ní. Některé polopravdy, lži a určitý informační chaos může být někdy vytvořen cíleně ke zmatení veřejnosti, aby tak ztratila jistotu věrohodnosti daných informací a byla tak snížena pravděpodobnost, že se dopátrá skutečné pravdě. Přesto přese všechno je internet zároveň, alespoň prozatím, víceméně jediný dobrý způsob jak co největšímu množství lidí sdělit závažné informace a pravdy o důležitých událostech, které by jinak neměly šanci se dostat do veřejnoprávních médií mainstreamu kvůli korupci, zachování politické korektnosti či různým lobistickým tlakům. Je ale velmi smutné, že je internet zneužíván k šíření různých zvráceností, brutálních videí a zvrhlé pornografie, atd., inu vše je zneužitelné a velmi záleží na morální úrovni lidstva. A dále, přesto, že Písmo Svaté není určeno žádnému soukromému výkladu, nelze zde nezmínit určité pasáže z knihy Zjevení Janova. V kapitole Zj13,3-7 se píše o dravé šelmě, za kterou šla v obdivu celá země, a s níž se nikdo neodvážil bojovat. Byť byla Kniha Zjevení psána na konci 1. století našeho letopočtu, je to kniha prorocká, kde jsou předpovídány mnohé závažné události týkající se celého světa na dlouho dobu dopředu, a i dnes by se daly najít velmoci, které víceméně odpovídají charakteristice šelmy z této části knihy. Pak se také v Janově Apokalypse hovoří o deseti králích, kteří se sjednotí ve svých úmyslech (viz – Zj17,12-13). Sjednocení ve svých úmyslech by se dalo chápat také jako spiknutí, a spiknutí deseti králů, ať už termín “králové“ má být chápán doslovně či symbolicky, není spiknutí jen deseti lidí, neboť každý král či vůdce, atd., má pod sebou království či podřízené, kteří ho alespoň z části, ať už dobrovolně či nedobrovolně, následují, a tím se tak z toho vlastně stává spiknutí za účasti bezpočtu lidí. Nelze tedy vyloučit, že tato dvě místa ve Zjevení Janově v podstatě podporují možnost zosnování rozsáhlého konspiračního spiknutí elitními skupinami na velmi vysoké mocenské úrovni s negativním vlivem na celý svět jako reálnou.

 

pokračování příště