Jako dítě jsem považoval televizi za domácího přítele. Jenže pak jsme zjistili, že je nástrojem tvrdé propagandy. Nejen ve zpravodajství ale i ve filmech a seriálech. Není tedy divu, že i Hitler se věnoval filmové produkci a například se snažil vytvořit obdobu animovaných Disneyovek. No jo, ostatně Disney obzvláště během války vytvářel pro stát otevřeně válečnou propagandu.

Oslava placení daní:

Disney oslava financování války:

atd.

 

Disney je samozřejmě nejsilnější propagandistický nástroj. Tedy od USA dostával i státní dotace. Asi z důvodu poskytování záměstnání. No z jakých důvodů dává ČR peníze (odpouští daně) bohatým korporacím, když zde staví své továrny? Jistěže je to trik jak "legálně" provozovat korupci. My už víme, že to pro stát ani normální lidi výhodné není.

Dále najdeme od Disney propagandistické dokumenty o menstruaci, úžasu amerických bankovek či návod jak se čístí zbraň. Disney také natočil dokument o užitečnosti nacistických vědců pro vesmírný výzkum (když to napíšu takhle jízlivě). Ano, tehdy v operaci Paperclip bylo po válce převezeno do USA desítky vědců, kteří předtím pracovali pro Hitlera. Asi proto v Disney dokumentu všichni hovoří s německým přízvukem.

No, nechci soudit ty vědce nebo lidi v Disney, kteří ty opravdu mistrovsky udělané animáky vytváří. Je to jejich práce a i my vlastně podporujeme zlo tím, že platíme daně. Až přestaneme platit daně a tiše ten systém podporovat, budeme se mít lépe nejen my, ale i mnozí trpící (hladem,...atd.) na to, aby ten nerovný systém mohl pokračovat. V ČR se má i bezdomovec relativně dobře oproti některým zemím. (Jak bylo psáno v Orwellově 1984: Představ si stranu, jak navěky šlape po lidské tváři)

Prostě by bylo pokrytecké tohle přímo odsuzovat, ale na druhou stranu si můžeme nalít čistého vína, že cíle takto uneseného státu nejsou v zájmu lidí a často ani státu samotného. Stejně tak si namlouvat, že by korporace měly nějaké dobré úmysly než zisk. Ostatně jsme zjistili, že právě korporace by rády 90% populace vyhladily. Hitler samozřejmě nebyl žádná nehoda. Zjistili jsme, že ho vlastně financoval kde kdo. Obzvláště šlechta a měl celou řadu podporovatelů i mezi politiky a průmyslníky, bankéři. Oni často financovali obě strany nejednoho konfliktu. Ano, takové čisté víno nám ve školách nenalili, že to nebylo tak černobílé, jak bývá 2. světová válka vnímána.

A z nějakého důvodu by lecjaké korporace rády vyhladily většinu populace. O tom samozřejmě také moc nemluví, že konflikty v Sýrii, Libyii, Iránu to mají zařídit spolu s nekvalitními potravinami a léky. Prostě jak řekl Ted Turner, zakladatel CNN, je na světě prý moc lidí a ideální počet by prý měl být cca 500 milionu lidí na celé planetě (youtube, youtube). Teď je to okolo 7 miliard.

Ten věčný nedostatek a vysoké ceny je opravdu jen iluze. Každý by mohl mít mnohem víc, kdyby se nenechal dobrovolně takhle okrádat. Stačilo by přestat platit daně, ale systémy propagandy jsou tak sofistikované, že je spíš větší zájem o různá sportovní útkání nebo řekněme jiné typy zábavy. Možná bysme měli udělat občanský aktivismus taky jako formu zábavy. Hodně se tomu asi blíží DIY festival, který se freetechno a squat komunitu snaží lidem přiblížit právě formou volné zábavy v ulicích. Je to tedy zároveň politické, ale přitom se moc nelíší od běžné kalby. Akorát je v ulicích města. Jsou to svobody, které stále ještě máme. Dělat něco v ulicích. Všelijaké akce Ulice lidem se na tohle snaží upozornit. Například i Auto Mat propagující kola ve městech. A techno si zažilo v minulosti své. V ČR to byl Czechtek 2005, který byl násilně potlačen, ale samotné počátky v Británii se nesly v duchu policie mlátící děti i staré babičky. Ten hodný systém, který mi měla televize nainstalovat. Už se to skoro i podařilo. No proč je policie mlátila? Protože dělali párty zadarmo. Bez sponzorů. Bez vstupného. To prostě nejde. V tom je ten problém. Ten systém nebyl a asi ani furt není příliš přátelský. Ani televize, která přepapouškuje od policie, že tam údajně někdo házel sekery po policajtech.

Na druhou stranu právě občanské povzdvižení pokračování v násilnostech policie na těhle párty zatlo tipec. To jsou ty svobody, které máme. Stačí přesvědčit většinu populace, ať přestane platit daně, a může tu být ráj. Lidé už pozvolna v průběhu let přestávají masmédiím důvěřovat. Letošní průzkum Gallup v USA ukázal, že důvěra lidí v noviny klesla v roce 2013 na 23% a v televizi rovněž 23%. To je velice dobré. Lidem dochází, že ta různá velká média mají skryté zájmy nebo prostě očividně vidí, že se tomu nedá důvěřovat. A vidíme to dnes a denně v podstatě na jakékoliv téma je vidět zaujatost. Obzvláště ve vážných tématech jako je válka v Libyi nebo o Syrii. Tyhle konflikty mohou uvrhnout svět do třetí světové války, a média se tváří děsně nevině.

No moji rodiče se také nenarodili do zrovna nějakého utopistického ráje tehdy za vlády komunismu nebo lépe řečeno socialismu, protože termín komunismus zjevně vylučuje státní režim, nýbrž má jít o lokální soběstačné komunity. To je něco velice protikladného k centralistickému režimu, který tu byl v ČSSR. Přitom právě tyto komunity možná jsou cestou kam směřovat. Obtížně se vytváří důvěra v někoho z jiného města, koho jsme v životě nepotkali. Jak takovému politikovi důvěřovat? Ale někdo, koho osobně známe, a můžeme mu i osobně za něco vynadat, takovému člověku hned víme, jestli můžeme nebo budeme nadále důvěřovat.

Je to komické nebo tragikomické, když lidé neustále volí ty samé lidi, kteří je předtím podvedli. Někteří jsou asi v zajetí pravolevého paradigmatu, že jim uniká, kam se mezitím svět řítí. Ale vlastně už víme, že nemá cenu volit nějaká menší zla. I že mezi levicovými a pravicovými stranami není zas příliš rozdílu. Obě strany chtějí vyhladit lidstvo, takže v praxi a konečném důsledku to máme jedno. A pokud jde o samotný termín, tak už si leckteří všimli, že údajně pravicové strany vlastně dělají levicovou politiku, takže celý ten zanícený souboj prava a leva je poměrně zbytečná diverze od zločinných aktivit některých vlivných lidí, kteří připravují oprátku pro všechny. (Říkají tomu plánu Nový světový řád).

Viz můj článek http://mika.blog.idnes.cz/c/92049/U-zrodu-EU-stali-naciste-ale-pssst-nerusme-integraci.html:

V roce 1966 napsal Carroll Quigley, historik a člen CFR (Rady pro zahraniční vztahy), ve své knize "Tragedy and hope" neuvěřitelné odkrytí plánů této bankovní sítě:

"... moc finančního kapitalismu má další dalekosáhlý cíl, který není ničím menším než vytvořením světového systému finanční kontroly v privátních rukou schopného dominovat nad politickými systémy všech zemí a ekonomii světa jako celku. Tento systém má být ve feudalistickém duchu řízen centrálními bankami zemí světa v koncertu dirigovaném tajnými dohodami ujednanými na častých privátních schůzkách a konferencích. Páteří tohoto systému má být Bank for International Settlements ve švýcarském Baselu, privátní banka vlastněna a řízena světovými centrálními bankami, které jsou samy privátními organizacemi."

Nicméně lidem to už dochází a i masmédia jsou v toho důsledku jemně transformována. Pořady jako Hyde Park jsou samozřejmě jen populistickou zástěrkou, jak vytvořit onen dojem svobodných nezaujatých médií, nicméně je to právě díky poptávce. Svoboda a soukromí začíná být tématem, po kterém je poptávka. Sice jsou zatím zřejmě stále populárnější smartphony, ale svoboda je začíná pozvolna dohánět. Začíná být jasné, že smartphone, kde bude dostupné jen cenzurované zboží, a bude člověk zbaven svobody a soukromí, že takový smartphone vlastně až tak zajímavý není.

Celý případ uniklých informací o projektu Prism od Edwarda Snowdena, agenta CIA, kvůli kterému bylo včera nuceno přistát letadlo s prezidentem Morálesem, protože bylo podezření, že je na palubě, ukazuje velice zvláštní hru. Někteří podezřívají, že si tohle v USA schválně na sebe narafičili, aby tím a) zakryli vážnější kauzy (toto "odhalení" o Prism vlastně neodhalilo nic nového, co bychom už dávno nevěděli), b) ukázali každému potenciálnímu zpěváčkovi, co ho bude čekat, pokud bude mluvit o tajných informacích. Protože je těžké uvěřit, že by se jim ho už dávno nepodařilo chytit. No kauza, kde má být souzen někdo, kdo vyzradil informace o porušování zákonů státem, je pikatní sama o sobě.

Kuriozní jsou dobové záběry z komunistického ČSSR. Je už tomu až obtížné uvěřit,že to vůbec bylo možné. A tehdy zas asi uvěřit, že by ten režim mohl skončit. Ale i ten současný korporatní systém útlaku může stejně tak skončit, i když je to obtížně uvěřitelné.