Seznam bradáčovců 1.0
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 01.12.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Doba se změnila. S pravdoláskaři typu Zdeňka Svěráka, Pavla Landovského či Evy Holubové dnes Američané revoluci neudělají. Pravdoláskaři vymírají, opotřebovávají se, mnozí jsou zdiskreditovaní a jejich poučování je už většině národa protivné. Proto nejnověší generace pravdoláskařů už nenosí vytahané svetry, umaštěná saka a nesepisuje nejnovější otevřený dopis. Chodí v perfektně padnoucích oblecích či kostýmcích, jsou nabrífovaní z patřičných míst, vědí, jak se chovat a co dělat.

Opakovaný vtip není vtipem, říká se a je na tom mnoho pravdy. Pakliže někomu mohl můj seznam pravdoláskařů připadat dobrý a vtipný, u seznamu, který nově předkládám veřejnosti, toho samého jistojistě nedocílím. Ani to nečekám. Nejde to a nejde mi o to.

Takový seznam totiž nemůže být vtipný už z principu, protože na bradáčovcích nic vtipného není. Jsou to lidé bez humoru. Navíc jsou nebezpeční – a tady přestává každá legrace.

Jejich práce se podobá práci maffie – mají pevnou strukturu a hierarchii, rozdělené úkoly, pracují pro celek, jsou si navzájem podřízeni a pokud je mezi nimi nějaká řevnivost, pak jen naoko – sehraná, předstíraná, aby zakryla, jak nebezpečně jednotní ve skutečnosti jsou.

Jdou tvrdě za svým cílem, neznají slitování, zákony si upravují podle toho, jak potřebují. Jsou zodpovědní jen sami sobě vespolek a ti představení pak svým řídícím důstojníkům ve Spojených státech.

Bradáčovci jsou podskupina pravdoláskařů. Ne každý pravdoláskař je bradáčovec, ale každý bradáčovec je pravdoláskař.

Jenže zatímco pravdoláskaři jsou často naivní lidé, povětšinou jen stafáž pro několik skutečně nebezpečných jedinců jako byl Václav Havel či stále ještě je Karel Schwarzenberg, vesměs postavičky vytahované v médiích kdykoli, kdy je potřeba ukázat, že národ své Havly a Schwarzenbergy miluje (a oni poslušně jdou, ba přímo naklušou a zazpívají nám své “kníže lidu blíže”), bradáčovci jsou jiná sorta: drsní muži a ženy, nová sebevědomá generace havlistů, kteří se už nedojímají nad Havlovými filosofickými úvahami, ale bez skrupulí a s vidinou kariérního postupu pracují na cílené destrukci zdejšího společenského systému. Havel jim je vpodstatě ukradený, vzývají ho jen proto, že ten, kdo v této zemi stvořil Havla, stvořil i je samotné.

Doba se změnila. S pravdoláskaři typu Zdeňka Svěráka, Pavla Landovského či Evy Holubové dnes Američané revoluci neudělají. Pravdoláskaři vymírají, opotřebovávají se, mnozí jsou zdiskreditovaní a jejich poučování je už většině národa protivné.

Proto nejnověší generace pravdoláskařů už nenosí vytahané svetry, umaštěná saka a nesepisuje nejnovější otevřený dopis. Chodí v perfektně padnoucích oblecích či kostýmcích, jsou nabrífovaní z patřičných míst, vědí, jak se chovat a co dělat. Učí se za pochodu. Dobře rozumějí své práci a svému zadání a dělají ji s maximálním nasazením někoho, kdo pracuje na povel – ať už jsou právníky, novináři či politiky.

Právníky, novináři a politiky jsou totiž především a – výhradně. K tomu pár policistů či aktivistů NGOs. Bradáčovci, jak jméno napovídá, je maffiánské společenství-spojenectví státních zástupců, některých vybraných (zasvěcených) novinářů a několika řídících politiků, soustředěné kolem pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové.

A že toto spojenectví nepřipadá nebezpečné jen mně, který jsem už o něm napsal pár článků, ale i lidem v justici, toho je důkazem, že následující seznam nevznikl v mé hlavě, ale právě v justičních kuloárech. Jak se dostal ke mně, není podstatné, důležité je, že lidé z této branže sami vnímají, jakým ohromným rizikem pro náš stát může tato sehraná skupina spiklenců být.

Seznam si nečiní nárok na úplnost a je seznamem otevřeným. Události posledních dní či dní budoucích nám samy ukážou, kdo další by do něj měl být zařazen, protože bradáčovci nejen těmito volbami, ale i nedávným pučem vedoucím k pádu vlády, velmi posílili a rádi svůj současný vliv dávají na odiv. I proto o nich uslyšíme ještě více, i proto nám postupně docházejí a budou docházet jejich vzájemné vazby a vztahy, i proto nám postupně vyvstávají a budou vyvstávat nová jména těch, kteří dříve pracovali naoko nekoordinovaně, ačkoli byli od počátku vysazeni s cílem pracovat ke společnému cíli – rozvratu zdejšího politického, soudního a ekonomického systému a tedy i celé společnosti.

Seznam bradáčovců

1. Lenka Bradáčová
2. Andrej Babiš
3. Vladimíra Dvořáková
4. Václav Láska
5. Sabina Slonková
6. István Léko
7. David Ondráčka
8. Igor Stříž
9. Pavel Zeman
10. Ivo Ištván
11. Adam Bašný
12. Karel Janeček
13. Jaroslav Fenyk
14. Štěpán Rattay
15. Jan Korytář
16. Daniela Drtinová
17. Václav Moravec
18. Marek Antoš
19. Jiří Hynek
20. Robert Šlachta
21. Josef Baxa
22. Stanislav Beránek
23. Martin Kameník
24. Karel Randák
25. František Korbel
26. Martin Veselovský
27. Martina Kasíková
28. Erik Tabery
29. Martin Fendrych
30. Jiří Dienstbier
31. Lubomír Zaorálek
32. Miroslav Antl
33. Pavel Blažek
34. Helena Langšádlová
35. Alexandr Vondra
36. Milan Komárek
37. Petr Gazdík
38. Petr Vincenz
39. Hana Marvanová
40. Radim Jančura
41. Ivan Bartoš
42. Pavel Telička

http://abbartos.wordpress.com