Rusnok rozhodl o vyřazení Halíkových knih. Co na to Halík a Solis?
Autor: -abb- | Publikováno: 21.11.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Jeho akademická diskreditace, ke které v důsledku patřičného přehodnocení Halíkova sporého celoživotního akademického díla odbornou komisí pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci došlo, je první vlaštovkou, která signalizuje, že se naše společnost ještě může dočkat nějaké nápravy onoho pokřiveného stavu, do kterého různí Halíkovi podobní nekompetentní eskamotéři tuto společnost za posledních 24 let uvrhli.

Redakce Prvnizpravy.cz jako první informovala o tom, že knihy Tomáše Halíka budou vyřazeny ze seznamu vědeckých prací. Rozhodla o tom Rada pro vědu, výzkum a inovace, které z titulu funkce předsedá premiér Jiří Rusnok.

Rusnok o tom informoval v dopise zahraničněpolitického experta a vysokoškolského učitele Daniela Solise, který prvotní podnět Radě adresoval.

Rána pro Halíkovo ego. Jeho knihy se vyřadí z vědeckých prací

Redakce proto oslovila oba aktéry případu - politologa Daniela Solise, který na neodbornost Halíkových knih Rusnoka upozornil, i Tomáše Halíka samotného.

"Po obdržení dopisu jsem se ujistil, že názor pana Dr. Stodoly na pochybnou akademickou hodnotu ´vánočních´ knížek profesora Tomáše Halíka byl správný, jak jsem se domníval," tvrdí Solis. "Reflektuje to bezútěšnou situaci, která v určitých klíčových segmentech v naší zemi stále ještě panuje. Mezi elity národa se hned po listopadu 1989 pohotově infiltrovaly elementy pochybných charakterových vlastností a kvalit, které se vynořily ze stínů totalitní společnosti a usídlily se na výsluní vrcholu společnosti. Zabývám se dlouhodobě otázkou, zdali to byl jen ´duch doby´ - Zeitgeist, nebo nějaká předem připravená agenda. I kdybychom připustili, že by komunističtí kádři, které někdejší sociolog Halík, paradoxně, až do roku 1985 školil na institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR, museli být nahrazeni novými elitami, je sporné, jestli tyto polistopadové elity mají mít dodnes jakýsi blanko-šek k rabování veřejných zdrojů a statků tohoto státu," uvedl v reakci na rozhodnutí premiéra Rusnoka politolog Daniel Solis.

Ten s Halíkem vede ostrý spor od letošního léta, kdy ho Halík pomluvil u vedení vysoké školy, na které Solis působil. Důvodem Halíkovy intervence byl Solisův rozhovor pro ParlamentniListy.cz, kde Solis Halíka označil za představitele Nového světového řádu.

"Ti, co měli překlenout jakési krizové období, se dlouhodobě uhnízdili v pozicích vlivu, které nehodlají dobrovolně opustit, i když jsou nyní k dispozici lidé s mnohem lepšími předpoklady. Bohužel je již dlouhodobě zřejmé, že lidský potenciál, a to nejen ve vědě a výzkumu, bývá těmito strukturami spíše potlačován, nežli stimulován. Je to závažný společenský problém této země. Nyní byla zjevně kritická míra dosažena a objevuje se vůle zjednat nápravu a situaci změnit k lepšímu. Je proto zapotřebí obrovská odvaha a velké kolektivní úsilí. Zahnívající pupeční šňůra nové, polistopadové doby, která se do dnes ne a ne odtrhnout, musí být takto chirurgicky odříznuta," dodal také Solis, podle kterého relikty přechodového období již definitivně dosloužily. "Jejich věrohodnost byla zpochybněna, protože za nimi nejsou žádné věrohodné reálie, ale často jenom iluzionistické triky a cirkusová hypnóza," dodává.

Tomáš Halík je pak podle Solise čítankovým příkladem takového "šálení a opájení davu hezkými, leč prázdnými slovy".

"Jeho akademická diskreditace, ke které v důsledku patřičného přehodnocení Halíkova sporého celoživotního akademického díla odbornou komisí pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci došlo, je první vlaštovkou, která signalizuje, že se naše společnost ještě může dočkat nějaké nápravy onoho pokřiveného stavu, do kterého různí Halíkovi podobní nekompetentní eskamotéři tuto společnost za posledních 24 let uvrhli. A že jich nebylo málo. Krize nejen ekonomická, ale především mravní a kulturní, kterou je naše společnost sužována, je výsledkem špatného a neetického jednání právě těchto polistopadových intelektuálních elit, které selhaly ve své úloze tuto zemi vyvést z režimu plánovaného hospodářství do režimu zvaného demokratickým. Je na čase vyrvat otěže z rukou těch, kteří od začátku až dosud opakovaně selhávají a vedou naši zemi do propasti. Nová generace je, i navzdory samolibého názoru mnohých těchto rozumbradů, již dávno připravena vést tuto zemi zpět do rodiny zemí civilizovaných. Bez toho, aby to bylo v režii a žoldu cizích mocností. Nastává, doufejme, konečně doba emancipace," věří Solis.

Redakce požádala o komentář i Tomáše Halíka. Ten nevěří, že by informace byly pravdivé - domnívá se, že jde o mystifikaci.

"Domnívám se, že jde o kachnu, pouze o další ze Solisových pomstychtivých dezinformací. Nepředpokládám, že by jakákoliv odborná komise mohla udělat tak nekvalifikované rozhodnutí a navíc mne o tom celém průběhu ani o výsledku vůbec neinformovat a nedat mi vůbec možnost se k věci vyjádřit. Kdyby nějaké akademické prostředí v ČR opravdu takhle fungovalo, asi bych podobná grémia nemohl brát vážně," uvedl Halík pro Prvnizpravy.cz.

"Naštěstí je mi dostatečnou satisfakcí široké uznání mého vědeckého přínosu ze strany renomovaných evropských a amerických univerzit a významných nakladatelství. Se závistí a malostí jistých kruhů, eventuálně zákulisními politickými tlaky zde dnes člověk musí počítat, to mne nechává zcela klidným," dodal.

www.prvnizpravy.cz

čtěte také:

Vtip o Halíkovi: Přijde Halík do restaurace...

Tomáš Halík mohl spolupracovat s StB, naznačil Kojzar z Rudého práva

Tomáš Halík jak ho asi neznáte