Rána pro Halíkovo ego. Jeho knihy se vyřadí z vědeckých prací
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 20.11.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Ješitný duchovní Tomáš Halík bude zřejmě těžko rozdýchávat skutečnost, že jeho knihy předvánočních úvah o víře budou vyřazeny z registru vědeckých prací. Rozhodl o tom premiér Jiří Rusnok, který je zároveň předsedou Rady pro vědu, výzkum a inovaci (RVVI).

Ješitný duchovní Tomáš Halík bude zřejmě těžko rozdýchávat skutečnost, že jeho knihy předvánočních úvah o víře budou vyřazeny z registru vědeckých prací. Rozhodl o tom premiér Jiří Rusnok, který je zároveň předsedou Rady pro vědu, výzkum a inovaci (RVVI).

Na počátku tohoto rozhodnutí stál ale politolog a expert na zahraniční vztahy Daniel Solis. A ještě před tím spor obou mužů - Halíka a Solise, o kterém redakce Prvnizpravy.cz už dříve informovala: Solis kritizoval Halíka v jednom rozhovoru pro média, načež si uražený páter stěžoval vedení vysoké školy, kde Solis vyučoval.

Mstivý Halík: Kádruje a udává. Pro jiný názor

Halíkovo žalování bylo úspěšné - nevíme, čím vším vedení školy vyhrožoval, ale to se nakonec rozhodlo Solisovi učitelský úvazek neprodloužit. Poslední šťouchanec ale Halíkovi uštědřil právě Solis, který v době vrcholícího sporu na začátku srpna napsal tehdy čerstvému premiérovi Jiřímu Rusnokovi dopis, ve kterém upozorňuje na Halíkovo možné zneužívání fondů určených pro vědu.

Toho se podle Solise Halík dopouští tím, že své četné publikace teologických a intelektuálních úvah vykazuje jako vědecké práce, za které inkasuje body RIV systému a následně finanční dotace - a to navzdory tomu, že předmětné publikace nesplňují požadavky pro zařazení do RIV systému, tak, jak je RVVI stanovuje.

Solisův podnět se nakonec setkal s úspěchem. Premiér Jiří Rusnok dopisem z 11. listopadu oznamuje, že Halíkovy knihy budou z registru vědeckých prací vyřazeny.

"Vážený pane Solisi, obdržel jsem od Vás podnět (...), kterým jste mne upozornil na problém chybné klasifikace publikací autora Tomáše Halíka v rámci rejstříků informací o výsledcích (RIV). Dovolte, abych Vás touto cestou informoval, že Vámi uvedené skutečnosti byly projednány Odbornou komisí pro společenské a humanitní vědy, poradního orgánu vlády Rady pro výzkum, vývoj a inovace," píše Rusnok Solisovi v dopise, který má redakce Prvnizpravy.cz k dispozici.

Následný verdikt Halíka nepotěší: "Komise se seznámila s uvedenými publikacemi a dospěla k závěru, že nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (planté pro léta 20134 a 2015)," uvádí dále premiér.

Provozovatel informačního systému odstraní podle premiéra tyto výsledky z informačního systému a o této skutečnosti bude informovat Radu, slibuje Rusnok v závěru dopisu.

A co přesně Solis Rusnokovi napsal? Solis se odkazuje na text odborníka v oboru knihovnictví a informační věda Jiřího Stodoly "Halíkovy vánoční knížky a RIV" z června tohoto roku, který na problém pochybného vědeckého přínosu děl Tomáše Halíka poukázal.

"Když nahlédneme do Rejstříku informací o výsledcích (dále RIV), v Hodnocení za rok 2012 [...] nalezneme u Tomáše Halíka 14 výsledků, z toho 3 kapitoly v monografii, 1 časopisecký článek v pochybném periodiku (Dingir) a 10 odborných knih. Problémem je, že knihy, které Halík v RIVu uvádí, nejsou žádné odborné knihy, ale jeho vánoční meditační knížky (v češtině a jiných jazycích) včetně jednoho rozhovoru," napsal Stodola (viz rámeček).

Podle Stodoly žádná kniha Halíkem vykázaná jako odborná kniha nesplňuje ani v nejmenším kritéria tohoto žánru, která byla nastavena pro RIV. Přesto za každou z knih Halík v RIVu obdržel 40 bodů, jako by se o odborné knihy jednalo.

"Nasbíral tak díky laxnosti posuzovatele 400 bodů. Nutno podotknout, že na základě bodů v RIV jsou rozdělovány finance výzkumným institucím. 1 bod = 1.500 Kč. Halík tedy pro svoji katedru svými vánočními knížkami získal 600 000 Kč z peněz daňových poplatníků," uvedl dále Stodola.

Halík by se měl kát. Je v konfliktu s vědeckou etikou

Ten se také domnívá, že Halík se vykazováním svých meditačních knih jako odborných dostává se do konfliktu s vědeckou etikou.

"Doufejme proto, že RVVI tento možný konflikt v dohledné době vyřeší v duchu vědecké etiky a odpovědnosti vůči občanů, daňovým poplatníkům," apeluje proto Solis na Rusnoka.

Profesor Halík se hájí: Mé knihy jsou odborné

Halík se už dříve vůči podobným argumentům ohradil útokem na Stodolu a Solise. "Kdo chce znát fakta, může si najít, kolik renomovaných akademických cen ve světě tato díla obdržela, že jsou předmětem řady doktorských prací na několika zahraničních univerzitách a že jejich autor byl na jejich základě pozván přednášet na desítky univerzit včetně Oxfordu, Cambridge a Harvardu atd.," odepsal prezident Křesťanské akademie.

www.prvnizpravy.cz

Jaké knihy Halík vydával za vědecké:
Divadlo pro anděly – v češtině a polštině
Noc zpovědníka – v maďarštině
Co je bez chvění, není pevné – v češtině
Dotkni se ran – ve slovinštině
Stromu zbývá naděje – v polštině
Vzdáleným na blízku (Trpělivost s Bohem) – v polštině a němčině
Tomáš Halík: smířená různost: rozhovor – v češtině