Studie 911 (24) Pancake teorie (25) Top-down demolice
Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 15.11.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Původní oficiální verze spočívala v tom, že věže zkolabovaly vlivem nárazu letadel a následného požáru tzv. palačinkovým progresivním kolapsem, při kterém padalo patro na patro a tak stále až dolů. Tomu však odporuje tvrzení některých očitých svědků i odborníků, že při kolapsu jižní věže se vytvářely demoliční prstence přes několik pater naráz, tedy jako kdyby vybuchovalo několik pater najednou, a nikoliv že by padalo jedno patro za druhým.

Kapitola 24: Pancake teorie

 

Původní oficiální verze spočívala v tom, že věže zkolabovaly vlivem nárazu letadel a následného požáru tzv. palačinkovým progresivním kolapsem, při kterém padalo patro na patro a tak stále až dolů.

 

Tomu však odporuje tvrzení některých očitých svědků i odborníků, že při kolapsu jižní věže se vytvářely demoliční prstence přes několik pater naráz, tedy jako kdyby vybuchovalo několik pater najednou, a nikoliv že by padalo jedno patro za druhým. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=qhyu-fZ2nRA - v čase mezi 4:39-4:43 na východní straně budovy pod úrovní nárazu letadla se pod sebou vytvářejí demoliční prstence, podle hrubých odhadů je mezi prvními třemi demoličními prstenci výškový rozdíl zhruba 6-10m, avšak výška jednotlivých pater byla přibližně 4m, což víceméně znamená, že tato skutečnost vylučuje progresivní palačinkový kolaps, při kterém by padalo jedno patro za druhým.

 

Možnost palačinkového kolapsu zastánci oficiální verze obhajovali příkladem částečného kolapsu budovy Ronanpoint v Newhamu v jižním Londýně 16. května 1968 (viz – http://www.google.cz/search?q=ronanpoint&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Z8W0UaXBDdGp7Abu_4HQDA&ved=0CEEQsAQ&biw=1366&bih=551, http://en.wikipedia.org/wiki/Ronan_Point, http://www.youtube.com/watch?v=J96Fzk1OdBQ). Zhruba dva měsíce po dostavbě této budovy v ní vybouchnul plyn, budova však palačinkově nezkolabovala po celé své ploše, ale pouze z části, avšak ani tato část plochy nezkolabovala až dolů.

 

Druhý příklad, kterým zastánci oficiální verze obhajují možnost progresivního palačinkového kolapsu je budova TU Delft, do které v roce 2008 narazil tryskáč, vznikl požár a část budovy posléze zkolabovala. Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=bizr86N-4nc - je zachycen kolaps několika svrchních pater této budovy, ale je tu též evidentní, že se patra neutrhla po celé své ploše, a i když strhla skoro všechna patra pod sebou, tak je potřeba si uvědomit, že v případě této budovy strhlo horních asi 6-7 pater spodních maximálně 6-8 pater, což znamená, že rozdíl mezi výškou a tedy i váhou utrženého vršku budovy a spodku budovy byl minimální. Toto zbylo z budovy po jejím částečném kolapsu – http://www.youtube.com/watch?v=_-X1C2kYtME, http://www.youtube.com/watch?v=BwPD0HF3GPM.

 

Je jasné, že tyto dva případy absolutně nelze srovnávat s kolapsy věží WTC, neboť se jednalo o zcela odlišné konstrukce a stačí se jen podívat, co zbylo z těchto dvou budov a co zbylo z věží WTC. Zde se z hlediska fyziky, statiky a konstrukce budov nabízí určitá hypotéza, že k částečnému palačinkovému kolapsu u budovy Ronanpoint a TU Delft možná došlo právě proto, že zkolabovala jen část plochy budovy, tudíž kolabující část měla omezený prostor kolem sebe, do kterého by se mohla překlopit, a kolabující patra se v podstatě mohla opírat o okolní stabilní stěny budovy, tím mohla být při svém kolapsu usměrňována a jejich tlak byl pak soustředěn směrem dolů na další spodní patra, čímž mohlo dojít k progresivnějšímu palačinkovému kolapsu téměř až dolů.

 

U stavby, která je na fotografii na této internetové stránce – http://theupliftingcrane.wordpress.com/2011/08/07/the-dustification-of-the-twin-towers/, došlo vlivem zemětřesení k progresivnímu palačinkovému kolapsu, v troskách jsou zcela evidentní na sobě naskládaná patra jako palačinky, což u věží WTC nelze nalézt snad ani v náznaku.

 

Několik málo let po 11. září 2001 byl i samotnou vyšetřovací komisí progresivní palačinkový kolaps věží WTC zavržen jako nerealistický.

 

Kapitola 25: Top-down demolice

 

V současnosti oficiální verze tvrdí, že u věží došlo k prohnutí a selhání ocelové konstrukce v důsledku nárazu letadel a následného ohně, dále v podstatě vršek budovy drtil spodek budovy a následoval progresivní totální kolaps.

 

Tato verze je však opět velmi pochybná, a snad i dokonce fyzikálně nemožná. Ve věžích WTC podle videí a výpovědí očitých svědků hořelo ve vrchních patrech, tedy v patrech zhruba od úrovně nárazu letadel a výše, ve spodních patrech nikoliv, a pokud ano, tak nepatrně, což znamená, že ve spodních částech budov nemohly být ocelové konstrukce natolik ohněm oslabené, aby zkolabovaly, a je i sporadické, nakolik mohly způsobit škodu na ocelových konstrukcích spodních částí budov padající trosky.

 

Třetí Newtonův zákon říká, že působí-li těleso “A“ na těleso “B“ určitou silou, pak těleso “B“ působí na těleso “A“ stejně velkou ale opačnou silou. Zdravým rozumem a zdravou logikou vzato to znamená, že pokud by se vrchlík jedné z věží utrhl a začal padat dolů, pak by se vrchlík i spodní část vzájemně o sebe začaly drtit, čímž by vrchlík ztrácel pevnost a váhu, aby dokázal rozdrtit celou spodní část budovy, spodní část budovy by padajícímu vršku působila odpor, tím by hrozilo i překlopení kolabujícího vršku na stranu, kolaps by se zpomaloval, až by se zastavil, a trosky rozdrcené vrchní části budovy by z velké míry přepadly na stranu, a z budovy by zbyla do určité výšky spodní část.

 

Doc. Ing. Němec, který vyučuje na fakultě stavební mechaniky Vysoké školy technické v Brně, se studentkou Martinou Juráňovou, na základě diferenciální rovnice pádu výškové budovy vypočítali, že by se kolaps severní věže po 79-ti metrech zastavil (viz – http://www.reformy.cz/zpravy/video-prednaska-doc-ing-ivan-nemeccsc-pad-budov-wtc-11-zari-2001/). A kdyby nechali budovu spadnout celou až dolů, tak vypočítali, že by pád musel trvat asi 100 vteřin, a ne žádných 12-14 vteřin, jak tomu bylo ve skutečnosti. Závěr Doc. Ing. Němce byl, že takto budovy zkrátka nepadají. I když by se výpočet Doc. Ing. Němce a Martiny Juráňové dal považovat jen za hypotézu, tak s ním uspěli u několika odborných komisí bez jakékoliv kritiky. Z jejich výpočtu lze vyvodit celkem logický závěr, že pokud v rovnici neudělali nějakou chybu, pak ke kolapsu věží musely přispět ještě další nebo úplně zcela jiné faktory, než uvádí oficiální verze. Jistý americký odborník vypočítal, že věže WTC by kolabovaly zhruba 15 vteřin za předpokladu, kdyby jednotlivá podlaží těch 110 pater levitovala ve vzduchu, ale nebyla by k ničemu připevněná, zkrátka kdyby budova neměla žádné sloupy.

 

Proti tvrzení konspiračních teoretiků, že věže WTC byl odstřeleny řízenou demolicí, někteří zastánci oficiální verze namítají, že je to nesmysl, neboť budovy se přece odstřelují odspodu. Je sice pravda, že většina budov se odstřeluje odspodu, tzv. implozí (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno), ale není to vždy pravidlem (viz – http://www.youtube.com/watch?v=VZ1E2NPl-s8). Existují tzv. top-down demolice, které se provádějí tak, že se v úrovni jednoho a téhož patra odstřelí, nebo odbourá, určitá část vršku budovy, a následně se vršek a spodek budovy o sebe vzájemně rozdrtí.

 

Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=prwvj-npt5s - je řízená demolice části panelového domu, vysokého asi 14 pater, a to provedena tím způsobem, že ve dvou vyšších patrech je nejprve vybourána příčka po celé jedné straně části budovy k demolici a zřejmě i další příčky uvnitř, jsou odříznuty spoje mezi touto částí budovy k demolici od druhé části budovy, a pak, za pomoci bagrů a ocelových lan, jsou zhruba synchronně vytrženy zbylé nosné příčky přes výšku dvou pater. Následně zbylý vršek budovy o třech patrech rozdrtí zbytek budovy asi o 9-ti patrech pod sebou. Avšak na tomto videu je jasně vidět, jak se vršek o spodní část budovy celý rozdrtí, tudíž je téměř jisté, že kdyby spodní část budovy byla ještě vyšší, tedy více než těch zhruba 9 pater, tak by vršek budovy již neměl dostatečnou pevnost a váhu k tomu celou spodní část budovy rozdrtit až dolů. Podobné případy tohoto typu demolic jsou zde – http://www.youtube.com/watch?v=EY3nj728WPY, http://www.youtube.com/watch?v=2RgTz_vJA7w, http://www.youtube.com/watch?v=KHDmzz4CYfo, http://www.youtube.com/watch?v=OW9z08ml230, http://www.youtube.com/watch?v=UVAXSDGjT7I, http://www.youtube.com/watch?v=vwd1wpdH-ZQ, http://www.youtube.com/watch?v=xXt3hxeLee0.

 

Při pozorování těchto top-down demolic a kolapsu věží lze zjistit určité podstatné věci. Kupříkladu u oněch top-down demolic nejsou pod demoliční vlnou nikde vidět vystřelující proudy prachu a dýmu, které by podporovaly teorii zastánců oficiální verze, že prskavky při kolapsu věží WTC vznikly v důsledku tlaku padajících pater.

 

Dále u top-down demolic uvedených budov je celkem zřejmé, že rychlost kolapsu s postupující hloubkou spíše zpomalovala, neboť spodní část budovy působila odpor, avšak na základě pozorování mnozí laici a zřejmě i odborníci tvrdili, že naopak u věží WTC rychlost kolapsu s postupující hloubkou akcelerovala, tedy rychlost se zvyšovala, což by znamenalo, že spodní části budov kladly padajícím vrškům buďto minimální nebo téměř žádný odpor, což je fyzikálně vysoce nepravděpodobné či spíše nemožné.

 

Také je vidět, že u top-down demolic je rozdíl mezi výškou a tím i váhou odstřelovaného či odbouraného vršku budovy a výškou a tím i váhou spodní části budovy co nejmenší, maximálně v poměru 1 : 3, a to právě z toho důvodu, aby vršek měl dostatek váhy, tedy síly k tomu, rozdrtit spodní část budovy pokud možno až dolů. Avšak u věží WTC tomu bylo jinak. Poměr hmotnosti vrchlíku jižní věže ku spodní části budovy, zhruba 1 : 2.3 (na základě hrubého výpočtu přibližně 150 000 tun hmotnosti vrchlíku ku 350 000 tunám hmotnosti spodní části budovy), by pro top-down demolici byl celkem ideální, avšak problém je, že se vrchlík již v počátku kolapsu překlopil pod značným úhlem na stranu, tudíž nemohlo dojít k rovnoměrnému tlaku na celou plochu spodní části budovy, a vrchlík by tedy nemohl celoplošně rozdrtit spodní část budovy pod sebou. Nakloněním vrchlíku na stranu se přenese jeho těžiště na stejnou stranu, čímž vznikne na téže straně větší tlak na spodní část budovy, která tak začne kolabovat dříve než-li protější strana, a naklonění vrchlíku se tím ještě zvětší, až se nakonec zcela překlopí. Toto je velmi reálný scénář, je tedy vyloučené, že by vrchlík jižní věže dokázal rozdrtit spodní část budovy až dolů. U top-down demolic je též jasně zřetelné, že vrchlík, kromě případu top-down imploze, je odstřelen nebo odbourán rovně, skoro jako podle vodováhy. U severní věže byl na základě hrubého výpočtu poměr hmotnosti vrchlíku ku spodní části budovy asi 1 : 6.14, tedy zhruba 70 000 tun hmotnosti vrchlíku ku 430 000 tunám hmotnosti spodní části budovy, což znamená, že by vrchlík musel rozdrtit více než-li 6-ti násobek své vlastní hmotnosti, to je opět fyzikálně vysoce nepravděpodobné či spíše nemožné.

 

Též je nutno počítat i s tím, že věže WTC mohly být mnohem pevnější, než budovy na videích s top-down demolicemi.

 

Z toho všeho lze vyvodit celkem jednoduchý závěr, že při kolapsu obou věží byla patra spodních částí budov postupně od shora dolů s předstihem před padajícím vrškem odstřelována. Vzhledem ke tvaru a konstrukci věží se lze i logicky domnívat, že jejich úspěšnému stržení by se těžko dalo dosáhnout klasickou konvenční implozí nebo top-down demolicí, protože i přes velkou plochu, kterou zaujímaly, tedy zhruba 63m x 63m, byly přespříliš vysoké. Tedy při implozi jedné z věží by hrozilo, že celá budova díky své přílišné výšce padne na stranu a strhne s sebou další budovy. Při top-down demolici by se zase musela odstřelit dostatečně vysoká část vršku budovy, aby měla dostatek váhy rozdrtit spodní část budovy, při čemž by hrozilo, že by vršek při své přílišné výšce přepadnul na stranu, a demolice by se tak nezdařila. Zřejmě jediný možný úspěšný způsob by byl odstřelit je postupně od shora dolů, tak jak to bylo zjevně i učiněno.