Jak vyřešit problém chudoby
Autor: Louis Even | Publikováno: 28.12.2010 | Rubrika: ZISKY & ZTRÁTY
Ilustrace
V naší zemi je mnoho dobrých věcí, ale mnoho jednotlivců a rodin, kteří toto zboží potřebují, nemají možnost je získat, nemohou si je dovolit. Je zde kromě peněz něčeho nedostatek? Co tady chybí kromě kupní síly, aby se vyrobené zboží z obchodů dostalo do domovů?

V naší zemi je mnoho dobrých věcí, ale mnoho jednotlivců a rodin, kteří toto zboží potřebují, nemají možnost je získat, nemohou si je dovolit. Je zde kromě peněz něčeho nedostatek? Co tady chybí kromě kupní síly, aby se vyrobené zboží z obchodů dostalo do domovů?

Peníze někde začínají

Ale potom je otázka, kde peníze začínají, peníze, kterých máme nedostatek na koupi zboží, jehož nedostatek není?

První myšlenka, která nás napadne, aniž bychom si ji plně uvědomili, je, že existuje pevně dané množství peněz a že ho nelze změnit; jako kdyby to bylo slunce nebo déšť nebo počasí. Tato myšlenka je naprosto špatná; jestliže existují peníze, je to proto, že někdy byly vytvořeny. Jestliže jich není víc, je to proto, že ti, kdo je vytvářejí, jich neudělali víc.

Další převládající víra o původu peněz je, že je vytváří vláda. To také není pravda. Dnešní vláda peníze nevytváří a neustále si stěžuje, že je nemá. Kdyby vláda byla zdrojem peněz, neměla by o ně nouzi (a neexistoval by národní dluh). Vláda peníze má a půjčuje si je, ale nevytváří je.

Náš životní standard v zemi, kde je nedostatek peněz, není regulován objemem vyrobeného zboží, ale množstvím peněz, které jsou k dispozici na nákup tohoto zboží. Takže kdo kontroluje objem peněz, kontroluje životní standard. „Ti, kdo kontrolují peníze a kredity, se stali pány našich životů… Nikdo se neodváží ani hlesnout proti jejich vůli.“ (Pius XI, Encyklika Letter Quadragesimo Anno).

Dva druhy peněz

Peníze jsou všechno, co slouží k placení, k nakupování; cokoli, co je přijímáno výměnou za zboží nebo služby.

V Kanadě jsou v současné době dva druhy peněz: prvnímu druhu budeme říkat kapesní peníze, ty jsou vyrobeny z kovu nebo z papíru; a druhému druhu peněz budeme říkat účetní peníze, které jsou tvořeny číslicemi v účetní knize. Kapesní peníze jsou méně důležité; účetní peníze jsou nejdůležitější. Účetní peníze jsou na bankovním účtu. Obchod probíhá přes bankovní účty. Jestli kapesní peníze obíhají nebo ne, to záleží na stavu obchodu. Ale obchod nezávisí na kapesních penězích; ten probíhá prostřednictvím bankovních účtů obchodníků.

Pomocí bankovního účtu člověk platí nebo kupuje bez použití kovových nebo papírových peněz. Nakupuje pomocí čísel.

Předpokládejme, že mám na účtu v bance 40 tisíc dolarů. Koupím si auto v ceně 10 tisíc dolarů. Provedu platbu šekem. Prodejce aut potvrdí šek a uloží ho do své banky.

Bankéř potom provede změny na dvou účtech: nejdříve účet prodejce aut zvýší o 10 tisíc dolarů; potom můj účet o 10 tisíc dolarů sníží. Prodejce aut měl 500 tisíc dolarů – nyní má 510 tisíc dolarů zapsaných na svém bankovním účtu. Já měl 40 tisíc – můj bankovní účet nyní ukazuje hodnotu 30 tisíc.

Papírové peníze se u tohoto druhu obchodu z místa na místo nepřesouvají. Jednoduše jsem dal několik číslic prodejci aut. Platil jsem číslicemi. Více než devadesát procent všech obchodů probíhá tímto způsobem. To jsou účetní peníze, peníze tvořené z číslic, což jsou moderní peníze; jsou to nejrozšířenější peníze; jejich objem je desetkrát větší než objem papírových nebo kovových peněz. Je to nadřazený typ peněz, protože jim dává křídla. Je to nejbezpečnější druh peněz, které nikdo nemůže ukrást.

celý článek zde - http://bnw-nwo.wz.cz/finance/solution.pdf