Studie 911 (15) Čtvrté letadlo (16) Salamon Brothers
Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 29.10.2013 | Rubrika: VIDEO
Ilustrace
Oficiální verze o čtvrtém letadle, Boeing 757-200, let č. 93 společnosti United airlines, tvrdí, že pasažéři přemohli únosce, ale při tahanici o řízení se s letadlem zřítili u obce Shanksville. Očití svědkové však tvrdili, že letadlo bylo sestřeleno stíhačkami, přičemž trosky letadla byly popadané v okruhu prý až 14-20-ti kilometrů, což jednoznačně vypadá na roztrhání letadla již ve velké výšce. Někteří zastánci oficiální verze tvrdí, že jeden z motorů letadla odletěl zhruba dva kilometry od místa dopadu letadla a skončil v blízkém jezeře, i to je dost velká vzdálenost, obzvláště pro několik tun těžkou část letadla, jako je motor.

Oficiální verze o čtvrtém letadle, Boeing 757-200, let č. 93 společnosti United airlines, tvrdí, že pasažéři přemohli únosce, ale při tahanici o řízení se s letadlem zřítili u obce Shanksville.

 

Očití svědkové však tvrdili, že letadlo bylo sestřeleno stíhačkami, přičemž trosky letadla byly popadané v okruhu prý až 14-20-ti kilometrů, což jednoznačně vypadá na roztrhání letadla již ve velké výšce. Někteří zastánci oficiální verze tvrdí, že jeden z motorů letadla odletěl zhruba dva kilometry od místa dopadu letadla a skončil v blízkém jezeře, i to je dost velká vzdálenost, obzvláště pro několik tun těžkou část letadla, jako je motor.

 

Viz fota – http://killtown.911review.org/flight93/gallery.html, http://www.google.cz/search?q=shanksville+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=r8EDUtn2LI_ltQbpnoDIAg&ved=0CC8QsAQ&biw=1353&bih=538.

Jáma po dopadu letadla a trosky v ní opět neodpovídají skutečnosti, že by zde mělo dojít ke zřícení dopravního letadla a podle svědka Ernieho Stulla zde žádné zřícené letadlo nebylo, a ani skoro žádné mrtvoly (viz – http://www.youtube.com/watch?v=rUzrHHDu96U - v čase mezi 0:38-4:09).

Tvar oblaku dýmu po dopadu údajného letadla vypadá spíše na následek výbuchu bomby (viz – http://killtown.911review.org/images/flight93/gallery/plume_val1.jpg).

 

Jáma po údajném dopadu mohla být předem, třeba i v noci, vykopána a pak do ní navezeny nějaké ostatky mrtvých lidských těl a trosky z nějakého letadla, a nebo mohla být také vytvořena dálkovým odpálením několika min v řadě v okamžiku údajného dopadu letadla, které se třeba den nebo noc před 11. září do místa fingovaného dopadu zakopaly do potřebné hloubky. Bezprostředně poté by se do jámy nákladním automobilem navezly potřebné trosky a mrtvoly. Je také možné, že jámy a poničení okolních stromů bylo dosaženo výbuchem z letadla shozené bomby. Hypoteticky by bylo i možné, že i trosky a mrtvoly mohly být bezprostředně po shození bomby, nebo i zároveň, shozeny také z letadla. Celá kamufláž místa dopadu údajného letadla by se pak vyřešila jedním průletem letadla. Ostatní trosky, rozházené v širším okolí údajného dopadu, by se daly rozvést nákladním autem.

 

Podle fotografií prezentovaných oficiální verzí se blízko místa dopadu údajného letadla našlo několik stromů stojících vedle sebe, které měly v určité výšce uražené špičky, což mělo dokazovat, že tudy skutečně proletělo letadlo, které špičky těchto stromů urazilo trupem nebo i křídly a poté spadlo na inkriminované místo dopadu. Avšak i toto by se dalo dopředu připravit, kupříkladu za šera v den nebo s infra-kamerami noc předem by se mohly špičky stromů uříznout. Samozřejmě, že takto uříznutých stromů by si mohl někdo všimnout dříve, než před fingovaným dopadem údajného letadla, a vše by tak mohlo být vyzrazeno. Bylo by tedy lépe stromy jen částečně v potřebné výšce naříznout a pak v místě nářezu umístit kolem kmenu plastickou trhavinou s roznětkou fungující na dálkové ovládání, a pak nálože na těchto stromech synchronně odpálit v okamžiku fingovaného dopadu letadla. Je také ale možné, že se u této fotografie jednalo o podvrh.

 

Na provedení celé této kamufláže by stačilo velmi málo lidí, tak 5-10, a přípravy by nezabraly více než-li několik málo dní.

 

Podle nových odtajněných nahrávek letové kontroly a protivzdušné obrany odpovědné osoby, resp. viceprezident Dick Cheney, rozhodli letadla sestřelit (viz – http://uloz.to/xaAfgyb/utoky-11-zari-2001-nove-odtajnene-nahravky-cz-titulky-avi - v čase mezi 5:30-6:33).

 

Je vůbec otázka, zda toto čtvrté letadlo bylo opravdu čtvrté letadlo, a ne jedno z těch tří údajně unesených a údajně narazivších do budov WTC a Pentagonu, a kdo ví, kde ve skutečnosti skončilo.

 

Kapitola 16. Salamon Brothers

 

Budova WTC 7, která se nazývala také Salamon Brothers (viz – http://www.debunking911.com/wtc7s2.jpg) byla 47 patrová asi 186 metrů vysoká budova, byla postavena mezi roky 1983-1985 a měla půdorys ve tvaru lichoběžníku. Světlá výška jednotlivých podlaží byla zhruba 3.8 metru. Po obvodu měla budova 58 ocelových sloupů a 24 jádrových ocelových sloupů. V přízemních a nižních patrech byly nádrže s naftou.

 

V budově měly sídla či pobočky, mimo jiné, tyto firmy, společnosti a organizace – Tajná služba CIA, která zde měla druhé největší sídlo v USA po Washingtonu, tajná služba FBI, U.S. Secret Service (tajná služba Spojených států), firmy Worldcom a Enron, které byly podezřelé z velkých machinacích, ministerstvo obrany USA, zde měla být také základna pro řízení na dálku ovládaných letadel, IRS (Internal Revenue Service), což je finanční úřad pro výběr daní, který zde měl dokumenty případů Enron a Worldcom, Office for Emergency Management (česky přibližně úřad/kancelář pro krizové řízení, spolupracující s FEMA), burzovní komise, významné finanční či investiční společnosti, ropné společnosti, banky, atd. V této budově byly tisíce dokladů a dokumentů o mnoha nejrůznějších podvodech a mnohamiliardových machinacích různých společností.

 

Mrakodrap byl ve 23. patře též vybaven zástavbou zvanou “doomsday bunker“ se zpevněnými zdmi, neprůstřelnými skly, vlastními generátory elektřiny, vlastní ventilací a zásobami vzduchu, jídla a vody. Bunkr nechal postavit tehdejší starosta New Yorku Rudi Giuliani za přibližně 14 milionů dolarů a jeho účelem bylo poskytnout zázemí pro policii, požárníky a úřad starosty v případě vážného infrastrukturního kolapsu. 11. září 2001 v něm Giuliani operoval, a zorganizoval provizorní krizový tým, později však toto místo opustil.

 

Dne 11. září 2001 v 6:47:03 byl této budově vypnut alarm, který by v budově signalizoval požáry. Mezi 9. a 10. hodinou dopolední byla budova evakuována a přibližně v 11:30 ji opustili i požárníci NYFD a policisté z Port Authority. Přibližně ve stejné době se na asi třech místech budovy objevily lokalizované požáry. Od rána 11. září 2001 byly v budově opakované výpadky elektřiny.

 

Nájemce komplexu budov WTC Larry Silverstein po 11. září prohlásil, že hasičům, kteří v budově WTC 7 hasili, prý vzkázal – ,,We've had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is just pull it.“ Což v překladu znamená – ,,Měli jsme velké ztráty na životech, možná že tou nejchytřejší věcí bylo strhnout ji.“ Někteří zastánci oficiální verze však namítají, že slovo “pull“ se dá přeložit také jako “stáhnout“, tedy ve smyslu “stáhnout hasiče z budovy“. Avšak vzhledem k situaci, která následovala, je spíše pravděpodobnější, že pan Silverstein měl na mysli strhnout budovu. A i kdyby slovem “pull“ měl na mysli stáhnout hasiče z budovy, což v takové situaci nelze považovat zrovna za nejchytřejší, tak to stejně nevylučuje, že již bylo v plánu nechat budovu strhnout řízenou demolicí. Je málo pravděpodobné, že by hasiči zcela opustili hořící budovu a ponechali ji svému osudu, obzvláště jedná-li se o tak vysokou budovu v centru města, v jejíž blízkosti jsou další budovy. V případě nezvládnutí požáru v budově je potřeba budovu hasit z venku, neboť ponecháním hořící budovy zcela na pospas ohni by hrozilo, že se od ní vznítí další budovy, a že při svém případném kolapsu strhne ještě budovy ve své blízkosti, čímž by vznikla další škoda na majetku a v horším případě ještě i větší ztráta na životech. Budova však spadla symetricky do svého středu s naprosto minimálním poškozením okolních budov, je tedy velmi podezřelé, jak mohli hasiči při jejím nesymetrickém poškození a nerovnoměrně rozšířených požárech vědět, že budova zkolabuje takto přesně do svého středu, aniž by strhla okolní budovy, a v klidu odejít a budovu nechat na pospas ohni. Též je otázka, zda mohl nějaký pronajímatel komplexu WTC a magnát Silverstein dávat takovéto rady či dokonce doporučení hasičům, kteří se v takovýchto situacích musí řídit předně příslušnými postupy a instrukcemi, a o stažení hasičů může rozhodnout předně jejich velitel na základě vývoje situace. Navíc budova nebyla zdaleka natolik poškozená a prohořelá, že by bylo nutné zcela vzdát pokus o její uhašení. Také je zvláštní, nebo alespoň o tom nebyla nalezena na internetu žádná zpráva, že hasiči, kteří hasili ostatní, mnohem více poškozené a prohořelé budovy WTC, nedostali též doporučení, aby se od budov stáhli a nechali je napospas ohni. Silverstein se později snažil vysvětlit, že nemluvil o stržení budovy, ale o stažení hasičů. Slovo „pull“ totiž používají jednak experti při řízených demolicích ve významu strhnout, „pull out“ znamená ale rovněž stáhnout. Silverstein však neužil sloveso „pull“ ani s příslovcem „out“, ani s „them“, zájmenem vztahujícím se k hasičům, nýbrž v kombinaci s ukazovacím zájmenem „it“ (to). Proti jeho dodatečnému zdůvodnění hovoří i skutečnost, že hasiči byli podle svých vlastních slov, ale i slov obou oficiálních vyšetřovacích zpráv v podání FEMA a NIST z budovy staženi dávno předtím, a sice v 11.30, tedy o necelých šest hodin dříve. Díky později zveřejněným přepisům výpovědí hasičů vyšlo najevo, že se nejméně 25 hasičů a zdravotníků někdy v průběhu dne 11. září dozvědělo, že se budova číslo 7 zřítí. Náčelník hasičů Thomas McCarthy řekl deníku New York Times, ve vztahu k vyšším autoritám, že čekali na to, až se budova Světového obchodního centra číslo sedm zřítí – „Měli oheň na třech oddělených patrech, který sotva hořel. Víte, bylo to docela ohromující, je odpoledne na dolním Manhattanu, hoří velká výšková budova a oni řeknou: Víme o tom.“

 

Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=czLLBk4x0BA&feature=player_embedded - v čase mezi 0:27-0:41 odcházejí od budovy WTC 7 nějací dělníci a po slyšitelné explozi v budově WTC 7 říkají – ,,Did you hear that? Keep your eye on that building. It´ll be coming down soon. The building is about to blow up. Move it back. We are walking back. The building is about to blow up.“ Což v překladu znamená – ,,Slyšeli jste to? Nespusťte tu budovu z očí. Za chvíli se zřítí. Ta budova za chvíli vyletí do vzduchu. Utíkej. Utíkáme. Ta budova za chvíli vybouchne.“ To opět ukazuje spíše na plánovaný řízený odstřel této budovy, neboť jak mohli tito dělníci s takovou jistotou vědět a ohlašovat, že budova, i přes své minimální poškození, skutečně spadne, resp. vybouchne?

 

Zde na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=vCrLDQwNlqw - v čase mezi 58:50-59:07 je zachycen kolaps budovy WTC 7, opět Rickem Siegelem z městské části Hoboken. Těsně před kolapsu a během něho jsou slyšet exploze. Na základě těchto skutečností lze celkem logicky usoudit, že budova byla úmyslně stržena řízenou demolicí.

 

Na fotografii – http://www.debunking911.com/WTC7.h2.jpg - je zakreslen půdorys této budovy, nejdelší strana byla dlouhá asi 90-100m, kratší strana asi 70m, budova byla široká asi 40m. Na této fotografii je také oranžovými pruhy zaznačeno poškození na kratší straně budovy uprostřed a na levém dolním rohu (s popisem – ……. debris). Podle tvrzení Shyama Sundera z NIST asi mezi třetinou a polovinou výšky budovy byl ve výšce asi deseti pater troskami vykousnutý otvor asi do 25% hloubky budovy. Tvrzení, že “asi, asi, asi“, není moc přesvědčivé. I kdyby však budova byla takto poškozená, je to vzhledem k její velikosti a pevnosti celkem zanedbatelné, bylo by sice možné, že by nad místem tohoto poškození začala kolabovat část pater, ale rozhodně by to nevyvolalo kolaps celé budovy, a pokud přece jen ano, tak by se právě vzhledem k charakteru poškození spíše překlopila na stranu, ale nespadla by symetricky do svého středu.

 

Někteří lidé tvrdili, jako kupř. Barry Jennings a Michael Hess, který byl v budově zaměstnán, že před jejím kolapsem slyšeli výbuchy jdoucí z podzemí. Budova spadla zhruba v 17:20 náhlým rovnoměrným symetrickým kolapsem během 6.5 vteřiny, což je rychlost velmi se blížící rychlosti volného pádu. Několik málo vteřin před kolapsem celé budovy zkolabovala část střechy. Televizní stanice BBC a CNN ohlásily v médiích pád WTC 7 asi 20 minut před jejím skutečným zřícením. Po objevení tohoto šokujícího záznamu BBC začala vlna jeho odstraňování jak z archive.org, tak z Googlu či Youtube. V reakci na tuto aféru Šéf BBC World Porter řekl, že se jim záznam ztratil (i když mají zákonnou povinnost uchovávat několik kopií záznamů vysílání), že od doby odvysílání uběhla spousta let, že v žádném případě BBC není součástí nějakého spiknutí. Nepopřel však autentičnost záznamu a nepodal žádné vysvětlení, jak mohla BBC předem vědět o této nepředvídatelné události.

 

Způsob pádu je typický pro řízenou implozivní demolici, a to konkrétně pro tzv. “kink“, což je imploze, která se provádí od středu budovy, kdy je nejprve v podzemí odstřelena konstrukce uprostřed budovy a pak vzápětí po stranách. Ve výsledku tato imploze vypadá tak, že se nejdříve prohne nahoře budovy střecha a to uprostřed, následně kolabuje celá budova, a vlastně “jako výtah zajíždí“ do svého středu. Na tomto videu jsou zachyceny některé imploze pro srovnání s kolapsem budovy WTC 7 – http://www.youtube.com/watch?v=czLLBk4x0BA&feature=player_embedded - v čase mezi 0:00-0:26. Je-li budova implodována, je možné, že v průběhu kolapsu mohou z různých míst budovy vycházet proudy prachu, které se v zápětí jako úzké proužky začnou plazit po budově směrem nahoru (viz – http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno&feature=related - v časech mezi 6:48-6:55, 14:32-14:36), což lez vypozorovat i při kolapsu budovy WTC 7 (viz – http://uloz.to/live/xeHDxWb/kompilacia-padu-wtc-7-mp4 - v časech mezi 1:24-1:34, 1:59-2:04, 2:41-2:45).

 

Na tomto videu – http://uloz.to/live/xeHDxWb/kompilacia-padu-wtc-7-mp4 - je zachycen pád budovy z několika různých úhlů, a je celkem evidentní, že kolaps začal od spodu, ale nikoliv od místa největšího poškození, o kterém hovořil Shyam Sunder z NIST. V čase mezi 0:36-0:41 je zachycen kolaps budovy i se zvukem, avšak asi až o 1-2 vteřiny později, než kolaps začal, a zhruba ve dvou třetinách kolapsu, v čase 0:38 je slyšet velká rána, která mohla být způsobena výbušninami. Tento záběr se nachází i zde – http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SIbqaybkbWI&feature=endscreen - ale začátek kolapsu je opět vystřižen. Mohlo tomu být proto, že i před kolapsem budovy se ozvala nějaká rána-exploze od výbušnin, neboť budova byla ve skutečnosti odstřelena. Také je velmi podivné, jak se lidé, kteří stojí za kamerou tohoto záběru, spokojeně a nadšeně mezi sebou baví, jako kdyby snad věděli, co přijde. Po kolapsu se vytvořil obrovský pyroklastický tok a mohutný sloup mračna stoupající vzhůru (viz – http://www.youtube.com/watch?v=I4Ubv6LrHGI&feature=player_embedded).

 

U této budovy potvrdili prezident Controlled Demolition Inc. Mark Loizeaux a konstruktér Ing. Leslie Robertson, že viděli ještě po 21 dnech vřelou a tekoucí ocel ve výtahových šachtách, přikrytou vrstvou trosek o výšce sedm pater. Jeden newyorský policista, se kterým se sešla badatelka Cindy Sheehan, byl v budově WTC 7 zraněn a odnesen na nosítkách, také řekl, že jeho oči byly něčím pokryté, takže velmi špatně viděl, když opouštěl budovu. Oznámil však, že byl ale schopen spatřit mrtvá těla ležící všude na podlaze, když byl vynášen ven předtím, než se budova WTC 7 zřítila. Policista svěřil badatelce Cindy Sheehan, že viděl v budově WTC 7 spoustu mrtvol před jejím stržením, což údajně mohla být otrava freonem. Tito mrtví již nebyli uváděni lékaři z pohotovosti dr. Tonym Daherem a dr. Lincolnem Cleaverem, jelikož tato událost se stala později, než oni referovali. Tito mrtví zřejmě svým počtem dalece převyšují uváděný počet zahynuvších Američanů 11. září. Dobrovolným vyšetřovatelům FEMY se podařilo zjistit, že některé ocelové nosníky této budovy byly po jejím kolapsu propálené.

 

Oficiální verze kolapsu této budovy tvrdí, že spadla v důsledku poškození padajícími trosky z věží WTC, dále požárem, který tyto hořící trosky způsobily, a pak také hlavně požárem naftových nádrží, které byly v budově umístěny. Na fotografii číslo – http://www.debunking911.com/WTC7.h2.jpg - jsou barevně označena místa, kde a jak postupně začala budova kolabovat. V místě oranžové barvy byl kolaps iniciován, žlutou barvou je označeno místo následného počátku kolapsu, modrou barvou je označeno místo, kde kolaps pokračoval, a bílá barva označuje zbytek plochy budovy, která začala kolabovat v důsledku ostatních kolabujících částí. Avšak požár nemůže způsobit takovýto náhlý symetrický rovnoměrný rychlý a totální kolaps, kterým tato budova spadla. Také je sporadické, nakolik v budově opravdu hořelo, neboť velký dým stoupající z jižní strany mohl být způsoben požárem ostatních budov WTC, které intenzivně hořely.

 

Mark Loizeaux, spoluvlastník velké rodinné firmy Controlled demolition, po shlédnutí kolapsu budovy prohlásil, že se muselo jednat o řízenou demolici, svoje stanovisko později změnil a prohlásil, že řízená demolice budovy WTC 7 nepřichází v úvahu, protože by ji nebylo možno nepozorovaně připravit, neboť při takovýchto demolicích se musí v patře, tedy resp. v přízemí, kam se umisťují výbušniny, vybourat některé příčky, nosné sloupy se musí pod úhlem naříznout a na zbytek sloupů dát výbušniny a pak to celé synchronně odpálit, jinak se budova nedá takto strhnout. Zauvažujeme-li nad tím však logicky, pak je-li toto jediný způsob, jakým lze budovu takto strhnout, tak je skutečnou záhadou, jak to mohl provést oheň. Oheň přece nedokáže vybourávat příčky, pod úhlem naříznout sloupy a poté je v tom místě synchronně odstranit, tedy oheň ani v kombinaci s dalším nerovnoměrným poškozením budovy nemůže způsobit takovýto náhlý rovnoměrný symetrický totální kolaps do svého středu. Je to již asi absurdní uvažování, ale i kdybychom tedy hypoteticky připustili, že oheň dokáže i bez vybourání příček a naříznutí sloupů strhnout budovu takto synchronně, symetricky, rovnoměrně, totálně a do svého středu, tak celkem logicky vzato, pak i řízenou demolici by bylo možno provést také bez vybourání příček a naříznutí sloupů tak, aby budova zkolabovala takto symetricky, rovnoměrně, totálně a do svého středu.

 

Budova WTC 7 neměla moc suterénů, tak jeden nebo dva, více ne, neboť byla postavena nad prostorem podzemní dráhy. Tedy hypoteticky by bylo možné, že by se budova dala téměř nenápadně k demolici připravit buďto v některém suterénu, nebo právě v prostoru podzemní dráhy, a také faktem je, že kolem dokola budov WTC byly dány zátarasy, takže lidé se k této budově asi neměli příliš šanci dostat, aby viděli, co se v ní děje.

 

Opět není vyloučené, že budova byla zničena řízenou demolicí kvůli zahlazení stop po různých machinacích a důkazech o různých utajovaných akcích, které nikdy neměli přijít na světlo. Likvidací celé budovy bylo v podstatě znemožněno jakékoliv pátraní po důkazech a hledání usvědčujícího materiálu v troskách. A jestliže tomu tak bylo, a budova byla stržena řízenou demolicí, čemuž v podstatě vše nasvědčuje, pak pro nepravdivou oficiální verzi kolapsu této budovy bylo nutno vytvořit falešné příčiny k jejímu kolapsu, na což mohlo posloužit poškození způsobené pádem trosek při kolapsu věží a následný oheň, k čemuž však bylo potřeba zajistit kolaps alespoň jedné z věží WTC, čehož se ale nárazem letadla spolehlivě docílit nedá tak, jako řízenou demolicí. Hypoteticky to mohlo být i obráceně, a to tak, že teprve až po kolapsu věží určití lidé rozhodli, aby se kolapsu věží využilo k tajné řízené demolici této budovy, avšak problém je, že přípravu takto velké budovy k odstřelu lze provést během zhruba 7 hodin je velmi těžko, ale minimálně během několik dnů či týdnů, z čehož je téměř jasné, že budova byla k demolici připravena s předstihem již před 11. září. Možná jsou toto jen hypotézy a spekulace, ale podle mnoha faktů, indicií a předně charakteru kolapsu se jednalo o řízenou implozi.