Jakým způsobem provádí NSA špionáž ve Francii
Autor: Jacques Follorou | Publikováno: 25.10.2013 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Budoucnost nám snad jednou dá odpověď na to, proč Paříž zůstala, oproti Berlínu a Riu, tak potichu, poté co došlo k odhalením, jež se týkala elektronických špionážních programů NSA provozovaných po celém světě. Francie, která byla stejným terčem jako ostatní země, dnes disponuje hmatatelnými důkazy o tom, že její zájmy byly každodenním cílem této špionáže.

Budoucnost nám snad jednou dá odpověď na to, proč Paříž zůstala, oproti Berlínu a Riu, tak potichu, poté co došlo k odhalením, jež se týkala elektronických špionážních programů NSA provozovaných po celém světě. Francie, která byla stejným terčem jako ostatní země, dnes disponuje hmatatelnými důkazy o tom, že její zájmy byly každodenním cílem této špionáže.

Podle dokumentů Národní bezpečnostní agentury (NSA), jež obdržel Le Monde, byla každodenní komunikace běžných Francouzů skutečně monitorována v masivním měřítku. Tyto dokumenty, které byly odhaleny v červnu prostřednictvím bývalého konzultanta NSA, Edwarda Snowdena, popisují techniky užívané k ilegálnímu získávání informací o utajovaných skutečnostech, či prostě k monitorování běžného života Francouzů. Některé části těchto dokumentů byly uvedeny týdeníkem Der Spiegel a britskými novinami The Guardian. Nikde jinde nebyly tyto informace publikovány.

Mezi tisíci dokumenty, jež byly odcizeny NSA jejich bývalým zaměstnancem, je zobrazen i graf, který popisuje množství sledování telefonických hovorů, jež byly uskutečněny ve Francii. Tento graf uvádí, že v průběhu období 30 dní, od 10. prosince 2012 do 8. ledna 2013, bylo prostřednictvím NSA nahráno 70.3 milionů telefonických hovorů Francouzů.

TŘI STRANY

NSA disponuje více způsoby, jak sbírat informace. Jakmile jsou v rámci Hexagonály (výraz užívaný pro Francii-p.p.) vyvolána určitá čísla, spouští se automatické nahrávání hovorů. Toto monitorování zahrnuje rovněž i SMS zprávy a jejich obsah, jež je založeno na použití klíčových slov. NSA rovněž systematickým způsobem ukládá historii vztahů každého cíle.

Tato špionáž se v dokumentech NSA objevuje pod názvem programu „US-985D“. Přesné vysvětlení pro toto označení nebylo do tohoto dne poskytnuto ani prostřednictvím Snowdenových dokumentů, ani prostřednictvím bývalých pracovníků NSA. Pro srovnání, názvy užívané NSA pro stejný (totožný) typ sledování, který byl zacílený na Německo, jsou „US-987 LA“ a „US-987 LB“. Tyto číselné série by měly odpovídat skupině zemí, jež bývají Spojenými státy označovány jako „třetí strana“. Mezi tyto země patří Francie, Německo, ale také Rakousko, Polsko či Belgie. „Druhá strana“ zahrnuje anglosaské země, jež mají z historického hlediska blízko k Washingtonu, tedy Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Všechny tyto země, včetně USA, bývají také někdy označovány názvem „Five Eyes“ (pět očí). „První stranu“ tvoří všech 16 amerických tajných služeb.

Techniky užívané k tomuto sledování se objevují pod názvem „DRTBOX“ a „WHITEBOX“. Charakteristiké rysy těchto technik nejsou známé. Nicméně je známo, že díky technikám prvního z kódů bylo na území Francie od 10. prosince 2012 do 8. ledna 2013 zaznamenáno, prostřednictvím NSA, 62.5 milionů telefonních hovorů. Prostřednictvím technik druhého kódu bylo ve stejném období zaznamenáno 7.8 milionů jednotek. Tyto dokumenty jsou dostačující pro to, abychom se mohli domnívat, že cílem NSA byly jak osoby podezřelé z toho, že jsou ve vztahu k teroristických aktivitám, tak i osoby, které byly zaměřeny čistě díky svému příslušenství ke světu obchodu, politiky, či francouzské administrativy.

Graf NSA ukazuje průměrnou míru, 3 miliony zaznamenaných telefonních hovorů denně a téměř 7 milionů hovorů zaznamenaných 24. prosince 2012 a 7. ledna 2013. Nicméně mezi 28. - 31. prosincem se, jak se zdá, nedošlo k záznamu žádného hovoru. Toto očividné přerušení aktivity lze vysvětlit především tím, že americký kongres v té době odložil obnovení sekce 702 zákona o elektronické špionáži v zahraničí. Rovněž nedošlo k žádné aktivitě 3,5 a 6. ledna 2013, aniž bychom pro toto měli k dispozici nějaké pravděpodobné vysvětlení. Již se nabízí množství otázek, počínaje přesnou identitou zaměřených cílů a opodstatněností těchto aktivit na územích cizích, suverenních a spřátelených států.

Americké úřady nejprve nechtěly komentovat tyto dokumenty, které považují za „tajné“, nicméně 8. června odmítly tyto informace prostřednictvím vystoupení ředitele amerických tajných služeb: „Co se týče osob, jež byly zaměřeny mimo naše hranice, nemůžeme tyto osoby monitorovat, aniž by nebyly podle zákona označeny např. jako teroristická hrozba, informační hrozba, či hrozba s ohledem na šíření jaderných zbraní, či materiálu.“

„INFORMÁTOR BEZ HRANIC“

Francie není zemí, v níž NSA zaznamenala nejvíce digitálních či telefonických spojení. Systém „Informátor bez hranic“ („Boundless Informant“), odhalený v červnu Edwardem Snowdenem v Guardianu, umožnil udělat si celistvý obrázek v reálném čase o tom, jak se informace dostávájí k NSA z celého světa díky různým systémům sběru informací, jež tato služba používá. „Informátor bez hranic“ nesbírá pouze telefonické hovory (DNR), ale rovněž i data z internetu (DNI).

Jeden z těchto dokumentů, do nichž měl Le Monde možnost nahlédnout, udává, že mezi 8. únorem a 9. březnem shromáždila NSA z celého světa 124.8 miliard DNR a 97.1 miliard DNI. Toto se samozřejmě týká válečných zón jako je Afghánistán, ale rovněž i Ruska a Číny. V Evropě překonaly Francii, co do počtu odposlechů, pouze Německo a Velká Británie. Nicméně v Británii bylo toto činěno se souhlasem britské vlády.

 

Comment la NSA espionne la France, vyšel 21.10.2013 na lemonde.fr, překlad R. Václav