Kdo jsem já, abych soudil pelagiány a triumfalisty?
Autor: Michal Semín | Publikováno: 24.09.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Jak víme z Ria, římský biskup František nesoudí gaye. Stejně tak nesoudí heretiky či vyznavače falešných náboženství, jejichž odlišná přesvědčení nejen respektuje, ale i vítá („Mnozí z vás jsou muslimové, či příslušníci jiných náboženství, pocházíte z různých zemí a různých situací. Nesmíme mít strach z odlišností! Bratrství nám odhaluje, že tyto rozdíly jsou bohatstvím a darem pro všechny!“ – 10. 9. 2013, římské uprchlické centrum Astalia, kostel Del Gesú.)

Jak víme z Ria, římský biskup František nesoudí gaye. Stejně tak nesoudí heretiky či vyznavače falešných náboženství, jejichž odlišná přesvědčení nejen respektuje, ale i vítá („Mnozí z vás jsou muslimové, či příslušníci jiných náboženství, pocházíte z různých zemí a různých situací. Nesmíme mít strach z odlišností! Bratrství nám odhaluje, že tyto rozdíly jsou bohatstvím a darem pro všechny!“ – 10. 9. 2013, římské uprchlické centrum Astalia, kostel Del Gesú.)

pf_1

Zdá se, že nás chce František za každou cenu přesvědčit o tom, že předchozí pontifikáty byly pro katolíky věrné tradici ještě snesitelné a že je důvod, abychom na ně vzpomínali se slzou v oku. Třeba i proto, že postoj „kdo jsem já, abych soudil“, aplikuje papež František selektivně. Jde-li o katolíky věrné tradici, má pro ně ve svém srdci, v němž prý není strachu z odlišností, jen slova pohrdání.

Vzpomínáte, když se na setkání s latinskoamerickými řeholníky a řeholnicemi vyjádřil posměšně o skupině katolíků, kteří mu zaslali dopis s informací, že za něj obětovali 3525 růženců? Proč to počítání, ptal se papež, jako by snad nestačilo sdělení, že se za mne modlí? Je to prý proto, že tito katolíci trpí syndromem pelagianismu. Uf. Každý, kdo o herezi pelagianismu něco ví, bude pro tradičně smýšlející katolíky, když už je to třeba, hledat vhodnější nálepku. Opravdu si papež František myslí, že se spolu s Pelagiem domníváme, že ke spáse stačí přirozeně dobré skutky? Že není třeba, abychom žili a zemřeli v milosti posvěcující, díky níž máme podíl na nadpřirozeném Božím životě? Nemá tato výtka směřovat spíše na adresu neomodernistů, vyznávajících Rahnerovy a de Lubacovy omyly o anonymním křesťanství a totožnosti přirozeného řádu s nadpřirozeným?

Tito tradici věrní „pelagiáni“ dělají podle Františka tu chybu, že „touží po návratu postojů a obyčejů z doby před 60 lety.“ Tedy doby, kdy byla katolická církev, navzdory aktivnímu působení modernistů v církevním podpalubí, ještě bez větších problémů rozeznatelná od heretických a schismatických společností, s nimiž dnes heterodoxní František hledá poztrácenou jednotu Církve, jak jsme se mohli dozvědět při jedné z jeho červnových generálních audiencí.

pf_2

A kdyby se náhodou tito obhájci starých pořádků, kteří ještě pořád věří v jedinost a jednotu Církve, necítili dostatečně zatlačeni do církevního kouta, vystavil jim papež František ve své okázalé pokoře ještě jednu nesoudící nálepku – triumfalisté. „Neznají slovo triumf, užívají pouze »triumfalismus«, protože mají komplex méněcennosti… Podíváme-li se na tyto křesťany a na jejich rozmanité triumfalistické postoje v jejich životě: v jejich promluvách a jejich pastoraci, v liturgii a podobně, vidíme, že je tomu tak proto, že ve svém nejhlubším nitru nevěří ve Vzkříšeného.“ Kde je ona široká pokoncilní náruč, ono „bratrství, jež nám odhaluje, že náboženské rozdíly jsou bohatstvím a darem pro všechny“?

Jak známo, triumfalismus je termín, vzniklý v protikatolickém prostředí, určený k označení katolíků pro jejich víru v plnou totožnost Církve Kristovy s církví katolickou a v Kristův nárok panovat nad celým stvořením, včetně společenských institucí a států, považovanou do éry koncilové revoluce za cosi samozřejmého. Papež František má za projev neblahého triumfalismu i tradiční liturgii, když zpřítomňuje kalvárskou oběť Kristovu bez tanečních kreací, pokleslé populární hudby či plastových kelímků, určených k rozdávání Těla Páně netriumfalistickým katoličkám v bikinách.

cups1

cups2

„Jdeš přesvědčit druhého, aby se stal katolíkem? O to mi nejde! Jdi se s ním setkat, protože je to tvůj bratr! To stačí. Jdi mu pomoci, zbytek udělá za tebe Ježíš a Duch svatý.“ (z videoposelství papeže Františka k oslavám sv. Kajetána v Buenos Aires).

A nyní mi povězte, kdo z nás tu „ve svém nejhlubším nitru nevěří ve Vzkříšeného“.

 

http://www.stjoseph.cz

čtěte také:

Papežská kurie, moc a sexualita aneb Horké léto papeže Františka

Papež František v Brazílii: Stane se Gayem I.?

Kněz zbitý revoluční policií. Vrací se Francie do času gilotin?