Lidé, kteří nespoléhají na západní, oligarchií kontrolovaná média, a kteří tedy díky alternativním informacím vnímají nebezpečí, do něhož se svět řítí,  se v posledních letech začali s nadějí obracet k Moskvě. Putin se pro ně stal vůdcem, který si zachoval zdravý rozum a který by snad mohl zachránit naši civilizaci před otroctvím, do nějž chce aliance tří městských států (Washington D.C., City of London, Vatikán) a skupina oligarchů v jejich pozadí svět uvrhnout. Tato naděje je ovšem ve stínu neúprosné hegeliánské dialektiky nadějí falešnou.

Všechny Putinovy vnitroruské kroky (zablokování juvenilní a homosexualistické agendy, zákon o zahraničním financování NGO´s, snaha o ovládnutí Ruské centrální banky) slouží západní propagandě k vytvoření obrazu nepřítele našich západních „hodnot“ a zároveň umožňuje identifikovat sympatizanty s jeho kroky na domácí půdě (první určení k eliminaci poté, co se nový světový pořádek ujme definitivně moci). Jeho kroky na mezinárodním poli slouží k vytváření bipolarity (Shanghajská organizace spolupráce, BRICS) a tedy k eskalaci napětí, kterého bude nakonec využito k rozpoutání konfliktu ať už v Sýrii resp. na Blízkém a Středním Východě nebo kdekoli jinde (např. na Korejském poloostrově). Snahy o vytvoření alternativního finančního systému jsou naproti tomu kroky nutné pro finanční oligarchii k zajištění kontinuity fungování mezinárodního kapitálu. V okamžiku, kdy se současný finanční systém zhroutí, což je matematická jistota (více viz http://moucka.blog.idnes.cz/c/353752/Jsme-v-dluhove-pasti.html), budou mít připraven nový globální systém v němž pohodlně zaparkují své zájmy.

Současný nepokoj na Blízkém a Středním východě a to nejen v Sýrii není náhodný. Pro zavedení jediné světové vlády potřebuje oligarchie vyvolat všeobecnou a hlubokou krizi, aby národy světa samy začaly volat po řešení  (přesně podle starého schématu krize – reakce – řešení).  Tato oblast má z celého světa asi nejlepší vlastnosti pro naplnění tohoto scénáře. Nachází se v ní dvě úzká místa v dopravě ropy – Hormuzská úžina, kterou kontroluje Irán a Suezský průplav, kontrolovaný Egyptem. No a samozřejmě zde leží svatá místa tří velkých světových abrahamistických náboženství, takže vyvolání nepokojů není nikdy příliš komplikované.

Hormuzem a Suezem je transportováno více než 20% světové potřeby ropy. Jejich zablokování z důvodu válečného konfliktu by mělo za následek fatalní zvýšení cen ropy. Jedním z možných kroků Ruska a Číny kromě jejich přímé či nepřímé účasti na konfliktu může být masivní nabídnutí všech amerických státních dluhopisů, které mají v držení, k prodeji, což by znamenalo okamžité zhroucení dolaru, této v současnosti jediné a slábnoucí světové rezervní měny. Tyto dva faktory by zabrzdily světovou ekonomiku takovým způsobem, že by to znamenalo okamžitou ekonomickou likvidaci střední třídy v západních zemích a hladomor v chudých zemích.

V takové krizi, z níž se posléze svět vyhrabe díky novému, Ruskem a Čínou „prozíravě“ vytvořenému, finančnímu systému, nikoho nenapadne, že ti, kteří předchozí války, krize, ožebračení a zotročení lidstva způsobili, stojí i za novými poměry. Putin tedy není žádný zachránce z východu ani despotický démon, jak jej vykresluje západní propaganda. Je Obamovým spoluhráčem na cestě k novým globálním politickým poměrům. Oba hrají roli, kterou jim předepisuje scénář finančních oligarchů. Buďme proto velmi pozorní. Současnou kampaň  proti Sýrii díky zkušenostem lidí s iráckou lží svět zřejmě ještě ustojí (a to nikoli díky Putinovi, ale díky tomu, že se světová veřejnost nenechala zmást). Ale oni přitvrdí. Když nepomohl údajný chemický útok v Sýrii, nedivil bych se masivnímu chemickému útoku na Izrael nebo případně druhému 11. září. Pro světovou oligarchii nejsou lidé jakékoli rasy či vyznání ničím jiným než stádem dobytka na porážku, takže je nezastaví ani sebevětší počet obětí (financovali nacistické koncentráky i stalinské gulagy), jen aby dosáhli svých cílů.

Pokud uspějí, naplnění tohoto scénáře vyústí v kombinaci globální ekonomické kontroly a všudypřítomného policejního dohledu nad populací, čímž vznikne onen dlouho oznamovaný Nový světový řád. Řád ve kterém se budou lidé dělit na vládce a otroky. A taky na otroky, kteří budou pro pár drobků ze stolu pánů ostatní otroky hlídat. Vzpomeňte na samosprávy vězňů v nacistických koncentrácích. Bude to svět, ve kterém otrok nebude mít právo na nic, kromě práce pro „blaho společnosti“. Svět, jehož budování započala Velká francouzská revoluce a který nám před více než 150ti lety ideologicky definoval parazit a degenerát jménem Karel Marx, bude jedinou zrůdnou alternativou. A pamatujte, že konec svobody proběhne tak jak řekla Padmé ve 3. díle Star wars: "Tak takhle umírá svoboda. Za bouřlivého potlesku." A taky to všechno bude jinak než nám řeknou. Vše pro klidnou a bezpečnou společnost...

http://moucka.blog.idnes.cz