Ilumináti stáli u zrodu Velké francouzské revoluce i u vzniku samostatných Spojených států amerických
Autor: Myron C. Fagan | Publikováno: 31.08.2013 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
V prvním díle našeho seriálu o Iluminátech jsme se zabývali vznikem této tajné organizace, který byl spojen s jejím zakladatelem Adamem Weishauptem a jeho chlebodárci z bankovního domu Rothschildů. V díle druhém jsme se zabývali především další fází, kterou bylo založení komunistického hnutí a vývoz bolševické revoluce z USA do Ruska. V dnešní třetí části se budeme věnovat vlivu Iluminátů na Velkou francouzskou revoluci a založení Spojených států amerických.

V prvním díle našeho seriálu o Iluminátech jsme se zabývali vznikem této tajné organizace, který byl spojen s jejím zakladatelem Adamem Weishauptem a jeho chlebodárci z bankovního domu Rothschildů. V díle druhém jsme se zabývali především další fází, kterou bylo založení komunistického hnutí a vývoz bolševické revoluce z USA do Ruska. V dnešní třetí části se budeme věnovat vlivu Iluminátů na Velkou francouzskou revoluci a založení Spojených států amerických.

Protože Británie a Francie byly na konci 18. století dvěma největšími světovými mocnostmi, podnítili Ilumináti koloniální války, včetně boje za samostatnost Spojených států amerických. To vše za účelem oslabení britského impéria. Důležitou roli v tom také hrála příprava a organizace Velké francouzské revoluce, která začala v roce 1789. Francouzská revoluce byla řízena a organizována plně Ilumináty přes francouzské zednářské lóže

Francouzská revoluce vedená Ilumináty

Avšak, již pět let před tím, roku 1784, se skutečným Božím zásahem dostaly tehdejší bavorské vládě do rukou důkazy, které prokazovaly existenci Iluminátů i jejich revoluční záměry. Tyto důkazy mohly Francii zachránit, kdyby jim francouzská vláda neodmítala uvěřit.

V roce 1784 Weishaupt vydal příkazy k provedení francouzské revoluce. Německý spisovatel, Zweig, je ztvárnil v knižní formě. Obsahovala celý příběh Iluminátů a Weishauptovy plány. Kopie této knihy byla poslána Iluminátům ve Francii, jež vedl Robespierre, kterého Weishaupt pověřil rozdmycháním francouzské revoluce. Kurýr byl však zasažen a zabit bleskem, když jel na koni přes Rawleston, cestou z Frankfurtu do Paříže. Policie u něho našla podvratné dokumenty a odevzdala je příslušným úřadům.

pp

Maximilián Robespierre

Po pečlivém prostudování tohoto plánu bavorská vláda nařídila policii, aby udělala razii u Weishauptových nově zorganizovaných lóží "Velkého Orientu" a v domech jejich nejvlivnějších členů. Všechny dodatečně objevené důkazy přesvědčily autority, že dokumenty jsou pravé kopie plánů spiknutí, v nichž Ilumináti plánovali použít války a revoluce k nastolení celosvětové vlády, vedené Rothschildy.

V roce 1785 bavorská vláda Ilumináty postavila mimo zákon a zavřela lóže Velkého Orientu. Roku 1786 pak tiskem zveřejnila všechny podrobnosti spiknutí. (Český název této publikace je: "Původní spis o řádu a sektě Iluminátů"). Kopie dokumentů o spiknutí byly poslány všem hlavám církví a států v Evropě. Ale moc Iluminátů, jež byla ve skutečnosti mocí Rothschildů, byla tak veliká, že toto varování bylo ignorováno. Nicméně Ilumináti byli zdiskreditováni, a proto odešli do podzemí.

Tajné spolky v tajných spolcích

Ve stejné době Weishaupt nařídil Iluminátům, aby infiltrovali do lóží "modrého zednářství" a založili své vlastní tajné společnosti uvnitř všech tajných společností. Ti zednáři, kteří prokázali internacionální smýšlení, a ti, kteří prokázali, že odpadli od Boha, byli pak zasvěceni do řádu Iluminátů. Od té doby spiklenci navlékají plášť filantropie a humanismu, aby skryli svou revoluční a podvratnou činnost.

Varování zednáře Robisona

Aby pronikl do zednářských lóží v Británii, pozval Weishaupt do Evropy Johna Robisona. Robison byl zednář vysokého stupně "skotského ritu". Byl profesorem přírodní filozofie na Edinburgské univerzitě a tajemníkem Královské společnosti v Edinburgu. Neuvěřil lži, že cílem Iluminátů je vytvořit benevolentní diktaturu, ale své pochybnosti skryl tak dobře, že byl poctěn Weishauptovou důvěrou a byl mu, pro studijní účely, svěřen revidovaný plán spiknutí, který měl ukrýt do bezpečí. Hlavy státu a církve ve Francii ignorovaly varování, jichž se jim dostalo, takže revoluce ve Francii propukla v roce 1789, jak bylo Weishauptem naplánováno. Aby varoval další vlády před tímto nebezpečím, vydal Robison v roce 1798  knihu s názvem: "Proof of Conspiracy to Destroyall Governments and Religions", ale i jeho varování bylo ignorováno.

pp

John Robison

Významný Iluminát Thomas Jefferson

Existují zdokumentované důkazy, že jeden z otců zakladatelů a třetí prezident Spojených států  amerických Thomas Jefferson byl významným Iluminátem a Weishauptovým žákem. Jefferson byl jedním z nejrozhodnějších Weishauptových obhájců, když byl Bavorskou vládou postaven mimo zákon, a byl to Jefferson, kdo Iluminátům umožnil proniknout do nově zorganizovaných lóží skotského ritu v Nové Anglii. Je tedy jasné, že zakladatel Demokratické strany Thomas Jefferson byl výzmaným členem Iluminátů. Založil tak tradici, že každý předseda Demokratické strany je zároveň členem Iluminátů, což platí až do dnes.  

pp

Thomas Jefferson

V roce 1789 John Robison varoval všechny zednářské vůdce v Americe, že Ilumináti pronikli do jejich lóží, a 19. července 1789 David Papen, prezident Harvardské univerzity, uveřejnil stejné varování pro třídu absolventů a přednesl jim přednášku o tom, jak zbavit americkou politiku a náboženství vlivu iluminismu. John Quincy Adams, který organizoval zednářské lóže v Nové Anglii, také varoval před Ilumináty. Napsal tři dopisy plukovníku Williamu L. Stoneovi, vrcholnému zednáři, v nichž odhalil, jak Jefferson použil zednářské lóže pro podvratné účely Iluminátů. Tyto tři dopisy jsou dodnes uloženy v knihovně na Whittenburg Square ve Philadelphii.

www.protiproud.cz