Vladimír Čermák: Operace Srpen 68
Autor: odjinud | Publikováno: 16.08.2013 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
V knize je zjevný vliv některých, teprve nedávno vydaných autobiografických materiálů. Autor objevuje nové informace o tom, co bylo, ale i o tom, co nebylo. V budoucnu lze očekávat další publikaci, která je připravována jako volné pokračování této "řady", tedy jako "Operace Listopad 1989". Aktivity s tím spojené by měly vést k novému, možná dost překvapivému porozumění toho, co se tehdy stalo.

V knize je zjevný vliv některých, teprve nedávno vydaných autobiografických materiálů. Autor objevuje nové informace o tom, co bylo, ale i o tom, co nebylo. V budoucnu lze očekávat další publikaci, která je připravována jako volné pokračování této "řady", tedy jako "Operace Listopad 1989". Aktivity s tím spojené by měly vést k novému, možná dost překvapivému porozumění toho, co se tehdy stalo.
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/18-1-Nove-knihy/0/5/3802-OPERACE-SRPEN-1968
 
Srpen 68 v Československu a jeho scénář (včetně Pražského jara) byl, jak někteří historici (například Vladimír Čermák) dokládají, připraven právě v Izraeli tajnými službami této země jako přísně tajná psychologická operace světového významu mající za úkol odpoutat pozornost od hrozícího dalšího konfliktu na Blízkém východě (údajně jaderného) směrem ke Střední Evropě a předejít tak případné sovětské podpoře arabské odvety za šestidenní válku tím, že SSSR bude nucen zasáhnout v Československu a napřít všechny své síly k potírání zdejší "kontrarevoluce" (více o tom v Čermákově knize Operace Srpen 68).
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1913-jak-se-pithart-v-izraeli-stydel-za-ceskoslovensko-nehtem-strhaval-stitky-z-arabskych-vehiklu-vyrabenych-v-nasich-zavodech.aspx
 
 
Vladimír Čermák v knize Operáce Únor 1948 přinejmenším spekuluje o jiném bártrovém obchodu, který měl a mohl být tehdy uzavřen, a v této souvislosti o roli Zorina a Steinhardta, tj. výměnou atomových tajemství za podporu vzniku Izraele.(s.65) Z určitého hlediska lze Únor 1948 vnímat jako vedlejší produkt procesů, jejichž předchůdcem byla v jistém smyslu londýnská jednání Majského s Ben Gurionem o materiální podpoře SSSR vlivnými prosionistickými strukturami v USA (následoval land-leasing a s ním související zvýšení schopnosti Sovětů vzdorovat nacistické agresi), anebo také kont akty rezidentury 4.správy NKVD v USA s americkým sionistickým hnutím (s americkou filiálkou JOINTu atd.) v době války. … K Únoru muselo dojít proto, aby mohly být zbraně diskrétně, přitom však rychle a ve velkém množství, včetně těžkých zbraní - dodávány do oblasti, kde se předtím ČSR zavázala spolu s dalšími 4 členskými zeměmi OSN dozorovat usnesení Válného shromáždění OSN o dodržování zbrojního embarga. (s )
Bez čsl. zbraní by k vytvoření Izraele nedošlo. … Cílem Února mohlo být proto odstranění těch nepohodlných struktur ve vládě (zvláště však na vnitru, v armádě a v zahraničním obchodu), které by mohly svými aktivitimi ztížit realizaci záměrů. Mezi dodávkami zbraní do Palestiny, ustavením státu Izraele a změnou mocenských struktur v ČSR nejspíše existuje příčinná souvislost, která se netýkala jen podpory vzniku nového státu na Blízkém východě, ale - a to zásadním způsobem - změny státního zřízení ČSR. Jinak by Izrael nevznikl.
Únor sám byl pravděpodobně výsledkem špičkově organizovaných zpravodajských aktivit, jejichž prioritním cílem bylo podpořit vznik nového státu Izrael (výměnou za atomové technologie pro tehdejší SSSR, k nímž měli přístup někteří příznivci sionistického hnutí v USA) (s.11)
Pratkicky ve stejném období byly tak v Evropě uvedeny do chodu dva letecké mosty provozované americkými letadly řízenými převážně americkými piloty. První most (tajný) byl provozován mezi koncem ledna … a mezi listopadem 1948. A to mezi letišti v Ruzyni, o něco později v březnu v Žatci v ČSR a mezi letištěm poblíž Haify v Izraeli. Druhý most (silně medializovaný, nelze vyloučit i "krycí") fungoval mezi červnem 1948 a květnem 1949 mezi letišti v západních sektorech Německa a mezi Západním Berlínem.

http://www.vasevec.cz/blogy/jak-v-unoru-breznu-1948-valerian-zorin-kontroloval-sovetske-dodavky-psenice-do-ceskoslovenska-

http://afinabul.blog.cz/