Decentralizace moci jako předsmrtná fáze vývoje EU
Autor: Miloslav Michal | Publikováno: 06.06.2013 | Rubrika: NÁZORY ČTENÁŘŮ
Ilustrace
Na EU mě jakožto konzervativce znepokojují tyto jevy: ztráta hodnot, ekonomická a politická krize, absence odvahy u morálních autorit, krize v oblasti náboženství, chybějící pocit sounáležitosti se svým národem, komunitou, zvyšující se procento deviací (tato doba možná stvoří deviace dosud ještě neznámé), řízené směřování mediálního mainstreamu k negativním hodnotám, apod.

Tento pohled na věc vznikal dlouhodobě jako vize mého vnímání globálního propojování v Evropě na politickém, ekonomickém a také kulturním poli. Nejsem totiž vystudovaný ekonom nebo politolog, ale učitel. Proto se nastíněná vize nemusí jevit jako příliš sofistikovaná. Ale zato je výstižná a pochopitelná selským rozumem.

Na EU mě jakožto konzervativce znepokojují tyto jevy: ztráta hodnot, ekonomická a politická krize, absence odvahy u morálních autorit, krize v oblasti náboženství, chybějící pocit sounáležitosti se svým národem, komunitou, zvyšující se procento deviací (tato doba možná stvoří deviace dosud ještě neznámé), řízené směřování mediálního mainstreamu k negativním hodnotám,  apod.

Když se podíván na dnešní Evropu jako na celek, který je více či méně propojený hospodářsky a politicky, a na problémy, kterými Evropa trpí, tak zde nalézám některé souvislosti: Vzájemná závislost států. Kolikrát se ještě stane to, co na Kypru? Je zde legislativní diktát a netransparentnost v řídících orgánech EU. Čím dál zřetelná je centralizace moci. Jako katolík vnímám čím dál více zesilujíci se kulturu smrti (potraty, eutanázie, relativizování hodnoty člověka) a také víceméně negativní postoj ke křesťanství. Negativní jev je také plýtvání evropských peněz na některé nesmyslné projekty, které nikomu nepomohou a na druhé straně zvyšující se nezaměstnanost. Takto vidím současný stav, na kterém je nejhorší to, že nevíme, kam až to může zajít. Nevíme, v jaké fázi tento vývoj je a jaký je jeho konečný stav a jaká je vize vedoucích politiků EU. Máme nějaké záruky, že až bude jenom jedna banka v Evropě, že to bude pro nás výhodné a že se nemáme bát o své peníze? Zaručí nám někdo svobodu po dokončení procesu integrace? Jaké jsou mechanismy proti zneužití moci? Jakým způsobem je ošetřena činnost nejrůznějších lobby v Evropském parlamentu ?

Výše popsané jsou prostě jen plody fungování EU. A to nemyslím jen hospodářský a politický prvek. Ale především ten kulturní neboli světonázorový. Jinými slovy neoliberalismus se vším všudy. Politologické teorie ponechám stranou. Toto je realita.

Jako jediná cesta ze současného stavu se mi jeví pouze decentralizace politické, hospodářské a především kulturní (!) moci. Tedy návrat ke stavu před vznikem EU. Posilování ekonomické soběstačnosti jednotlivých států, vyvázání se z mezinárodních otěží, větší soustředění se dovnitř, nikoli vně. Větší důraz na svoji národní sounáležitost. Možná by bylo efektivnější vytvořit ještě menší komunity na úrovni jednotlivých krajů, jak je známe u nás. V těchto krajích by potom každý občan měl svoji roli. Tímto by se mohlo docílit větší zodpovědnosti a sounáležitosti občanů s těmito komunitami. Takto se zamezí mocenskému diktátu zvnějšku a jednotlivé regiony budou mít vše sami v rukou.

Při pohledu do minulosti mě napadá paralela s Římskou říší. Žádný takto velký útvar nevydržel tak dlouho. Navíc ještě v dnešní době, kdy mnohé procesy ve společnosti probíhají rychleji, než v minulosti.

Jediný, kdo na tomto decentralizovaném modelu bude tratit, jsou banky, bruselští úředníci, politici, nadnárodní firmy a společnosti. My bez nich můžeme žít. Ale oni bez nás ne. Věřím, že tato myšlenka jakožto klesající důvěra v EU bude v blízké budoucnosti stále naléhavější a to nejen ve vodách konzervativců.

Mgr. Miloslav Michal

čtěte také:

Občané EU brání právo na vodu

Poláci se vzbouřili proti klimatické politice EU

Štika v rybníce aneb Jak ukrást českou miliardu