Supertřída: Řídí 6000 lidí ekonomiku a svět?
Autor: Alexander Benesch | Publikováno: 25.04.2013 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Rothkopf sám říká, že zákony a regulace, které platí v rámci jednotlivých státních hranic a národních států, jsou nyní přebytečné a měly by být nahrazeny, spíše než jednou světovou vládou, systémem „globálního vládnutí“ („global governance“). Skutečnost, že oba tyto systémy jsou v podstatě identické, je globalistům dobře známa. Jsou si vědomi toho, že avizovanou centralizaci moci a kontrolu nad velkým množstvím lidí je třeba prodat subtilním způsobem, aby byli lidé ochotni vyměnit svoji identitu za zdánlivě lepší budoucnost.

Insider globalistických kruhů ohromil knihou, která obsahuje návod, jakým způsobem se vypořádat s odpůrci globalismu.

„Během doby, kdy jsem psal tuto knihu, jsem sám pro sebe vytvářel nejrůznější teorie o tom, kdo má dnes na světě skutečnou moc a prostudoval jsem všechna ta setkání význačných osob, jako je Davos, Bilderberg, Trilaterální komise či Bohemian Grove. Abych byl upřímný: pokud by toto celosvětové spiknutí mělo skutečně existovat a někdo by se mě zeptal, jestli bych neměl zájem být jeho součástí, okamžitě bych souhlasil.“

„Supertřída – Svět mezinárodní mocenské elity (Nakladatelství Goldmann) je manifest, který objasňuje plány globální elity na převzetí planety do vlastních rukou za účelem vytvoření Nového světového řádu a způsob, jakým chce tato elita bojovat proti tomu, co je nevyhnutelné, tedy proti ´globální síti antiglobalistů´, kteří se tomuto plánu postaví.“

Autor knihy, David J. Rothkopf, je hostujícím docentem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír. Během období Clintovovy vlády působil Rothkopf jako zástupce sekretáře pro mezinárodní obchod a poté se stal obchodním vedoucím společnosti Kissinger Associates.

Recenze této knihy na salon.com předkládá domýšlivé premisy, jež jsou v rámci Rothkopfovy knihy rozpracovány detailním způsobem: globální elita již v současné době ovládá planetu a má ve svých rukou moc nad jednotlivými národními vládami. Nyní pracuje na tom, aby došlo k vymazání zákonů, jejichž působnost končí na hranicích jednotlivých států.

„Na naší planetě jich je celkem 6000. Řídí naše vlády, řídí naše největší koncerny, mocenská centra mezinárodního finančnictví, řídí média, světová náboženství a ze skrytu rovněž ty největší a nejnebezpečnější teroristické organizace světa. Jedná se o globální supetřídu, která formuje dějiny naší doby.“

Takto zní reklamní upoutávka k této knize. Zavádějící předpoklad, že by tato kniha mohla být kritickou a nestrannou analýzou globální elity, lze rychle vyvrátit. Stačí za tímto účelem pouze letmo projít životopis autora – jedná se o velmi ceněného insidera výše zmíněných globalistických kruhů.

Celou knihou se prolíná motiv Rothkopfova sklánění se před elitou, k níž, v širším slova smyslu, patří i on sám. V recenzi na salon.com je vyzdvihováno jeho „znatelné rozrušení“, když se „cestou do fondue restaurace, během setkání na nejvyšší úrovni v Davosu, potkává s řediteli představenstev, s managery ropného průmyslu či s profesory z Harvardské univerzity. Rovněž je v recenzi vyzdvihována Rothkopfova obsese vyjmenovat každého jednotlivého globalistu, s nímž měl možnost hovořit. Podle této recenze globalistům, které Rothkopf ve své knize tolik chválí, „záleží jen velmi málo na loajalitě vůči vlastním národním vládám. Hranice jednotlivých států jsou pro ně překážkou, která bude nyní, naštěstí, mizet stále více a více. Globalisté nahlížejí na národní vlády jako na relikty minulých časů, jejichž jedinou užitečnou funkcí v současné době je podpora globálních operací elity.“

Rothkopf sám říká, že zákony a regulace, které platí v rámci jednotlivých státních hranic a národních států, jsou nyní přebytečné a měly by být nahrazeny, spíše než jednou světovou vládou, systémem „globálního vládnutí“ („global governance“). Skutečnost, že oba tyto systémy jsou v podstatě identické, je globalistům dobře známa. Jsou si vědomi toho, že avizovanou centralizaci moci a kontrolu nad velkým množstvím lidí je třeba prodat subtilním způsobem, aby byli lidé ochotni vyměnit svoji identitu za zdánlivě lepší budoucnost.

Zřetelně definovaná „světová vláda“ by byla příliš hrubým konceptem a tento plán by vyvolal příliš velký odpor. Současná strategie globalistů tedy spočívá v tom přimět jednotlivé země, aby „harmonizovaly“ své zákony a regulace v rámci společně provozované politiky „globálního vládnutí“, jež přesahuje národní hranice.

Rothkopf hovoří rovněž znepokojivým způsobem o plánu, který „bude prostřednictvím nejrůznějších organizací registrovat a řídit internetové domény, jež budou pod jedním globálním zastřešením“.

Tento projekt přibližně odpovídá již existujícím plánům na zavedení tzv. internetu 2, v jehož rámci se účastníci budou muset nechat registrovat prostřednictvím vládních úřadů a budou moci provozovat webové stránky pouze pod přísným dohledem.

Elitní kluby jako jsou Skull and Bones popisuje Rothkopf jako „nudné“, jako let v první třídě letadla. Webové stránky jako Infowars nicméně citují historické dokumenty, podle nichž Skull and Bones financovaly Hitlerovu volební kampaň i bolševickou revoluci v Rusku.

Rothkopfovou odpovědí na nevyhnutelné protiklady, jimž musí globalisté ve stále větší míře čelit, když postupují vpřed v rámci uskutečňování své agendy, je oklamat masy tvrzením, že lidé budou mít nějaký signifikantní vliv na Nový světový řád, jenž je v současné době kolem nich budován. Tato metoda je rovněž známá jako technika Delphi, záludné jednání, během něhož dochází ke konsensu prostřednictvím klamu a podvodu. Podle Rothkopfa:

„Supertřída by měla být dosti chytrá na to, aby byla s to předpovídat krize jakéhokoli druhu a zadusila je tak v samotném zárodku takovým způsobem, že bude jednoduše klást větší důraz na to, aby vedla v současnosti znevýhodněné občany tohoto světa k přesvědčení, že v rámci nového globálního řádu bude mít jejich slovo větší význam.“

Skutečnost, že titíž elitáři, k nimž Rothkopf vzhlíží s takovou patolízalskou oddaností, jsou zodpovědni za smrt bezpočtu milionů lidí a za bídu velké části světové populace, jej zajímá jen velmi málo.

Podle Rothkopfa řídí těchto 6000 elitistů dnešní svět a „jejich vzájemné vazby se pro ně staly důležitější, než loajalita vůči zemím, ze kterých pocházejí, či loajalita vůči jejich národním vládám.“

Kniha Superclass tvrdí, že tato elita, která sestává převážně ze „starších pánů evropského původu, kteří jsou absolventy prestižních západních univerzit“, znamená „vývoj, pokud je porovnáme s elitami v minulosti.“

Toto tvrzení je však naprostý výsměch, pokud se podíváme na to, v jakém stavu se dnes nalézá planeta. Tento stav je, v mnoha ohledech, přímým důsledkem činů těchto osob. Od roku 2003 zemřelo více než milion Iráčanů, světové hospodářství se nachází v chaosu a individuální svobody jsou v každé jednotlivé části světa stále více a více omezovány a odstraňovány. Měli bychom raději vycházet z toho, že na onu tolik vychvalovanou elitu, kterou Rothkopf ve své knize oslavuje jako zachránce Země, bychom měli spíše nahlížet jako na parazity a rakovinu lidstva.

Rothkopf vytváří falešné paradigma, v jehož rámci tvrdí, že svoboda leží na opačném konci škály, než spravedlnost a že problémy světa mohou být vyřešeny pouze takovým způsobem, že lidé odevzdají své svobody výměnou za „spravedlnost“, což zcela zásadně mění a obrací do protikladu význam obou těchto pojmů.

Rothkopfova hlavní idea vychází z představy, že kapitalismus svobodné tržní ekonomiky je zodpovědný za problémy dnešního světa, aby z toho mohl vyvodit, že globální elita je novým fenoménem a je součástí řešení těchto problémů. Skutečnost je ale taková, že právě tato elita vytvořila kapitalismus, jenž se zakládá na monopolu, právě tato elita tajně manipuluje důležitými světovými událostmi, aby na konci mohla nabídnout řešení problémů, které sama, po celá staletí, vytváří a činí tak i v dnešní době.


Super-Klasse: Regieren 6000 Menschen Welt und Wirtschaft, vyšel 4.01. na recentr.com, překlad, pro Freeglobe.cz, R. Václav.  

čtěte také:

Totalitní světovláda (I)

Budeme mít v nejbližší budoucnosti právo dýchat?

Jiří Pehe: Nový světový pořádek a jeho příčiny