Máme svobodu, nebo jsme jen v zajetí bank a dluhů?
Autor: Josef Just | Publikováno: 24.04.2013 | Rubrika: NÁZORY ČTENÁŘŮ
Ilustrace
Neumím číst budoucnost, ale vidím, že jsme ztratili svobodu už nyní. Všimněme si, kolik lidí z naši země je závislých na práci v zahraničních korporacích typu „sekta“. Všimněme si, kolik lidí je v zajetí bank a dluhů. Všimněme si, jak naše země ztratila veškerou schopnost postarat se o své lidi. Výrobní prostředky jsou v moci cizích zemí, chráněné silnou armádou, potraviny dovážíme. Vydali jsme se na milost. V podstatě jako pes, jsme závislí, jakého budeme mít pána… Máme jenom dluhy...

Minulý víkend jsem byl v takové malé rodinné ZOO a měli tam i orla. Byl v kleci 4m dlouhé, 3m široké a tak 3m vysoké. Pohled na to majestátné zvíře byl však smutný. Určitě se o něj dobře starali. Jsem si jistý, že má kvalitní a pravidelnou stravu, veterinární péči, a i „lásku“ jeho pečovatelů. Přesto byl nešťastný.

 

Co znamená svoboda pro člověka? Někdo si pomyslí, že dělat si co chci. Pro někoho jiného je to především svoboda slova. Pro jiného zase volný pohyb. Studium v zahraničí. Svoboda může být chápána také jako mít právo se rozhodnout podle sebe, třeba se rozvést, mít homosexuální domácnost, nebo podstoupit interrupci. Z toho vyplývá, že každý člověk má svůj vlastní pohled na to, co pro NĚHO znamená svoboda.

 

Ještě si docela pamatuji dobu před rokem 89 a ze zkušenosti vím, že lidé často považovali za svobodu mít možnost žít v blahobytu a myslím si, že odvozovat život od materiálních dostatků je smyslem života většiny z nás. Vzpomínám si na moudro jednoho nejmenovaného známého člověka, že „peníze dávají svobodu“. Rád bych se zeptal toho orla, jestli si myslí totéž…

 

Apoštol Pavel nám vzkazuje, můžete dělat, co chcete, ale ne všechno je prospěšné. Moje zkušenost mě naučila, že nemám dělat nic, co neunesu v budoucnosti. Břemeno budoucnosti totiž naši svobodu velmi přísně „koriguje“. Z budoucnosti se stane současnost a týká se to samozřejmě i smrti. Úmyslně jsem nepoužil slovo „omezuje“, protože by nebylo správné. Svobodu si omezujeme sami tím, že toto korigování nevnímáme nebo odmítáme respektovat.

 

Naši předkové často bojovali proto, aby jejich potomci mohli žít ve svobodné zemi. Bojovali jsme proti Habsburkům, Rusům, Prusům, komunistům, fašistům atd. Každá nesvoboda, která přichází z venku, vede k útlaku obyvatel. Určitě si může kdekdo pomyslit, proč bojovali, vždyť je to jedno, kdo vládne, stejně my obyčejní lidé jsme na tom pořád špatně. Naštěstí tato pasivita v minulosti nevyhrávala a díky tomu byl boj za svobodu vždy pro lidi nejodůvodněnější.

 

Důvody, proč tomu tak je, jsou snad všem známé, ale pro připomenutí některé zmíním. Země, která ovládá jinou zemi, může měnit zákony ovládaných zemí. Může zasahovat do daňových zákonů, do rozpočtů zemí, tj. může ovlivňovat, pro jaké účely se budou vybrané peníze používat. Má v rukou policii a armádu podrobených zemí. My lidé rádi nadáváme na policisty, ale představme si mít policistu třeba ze sousedního Rakouska. Jsem si úplně jistý, že se s ním nedomluvíme (a to nemluvím o jazyku). Nadáváme na „kvalitu hospodaření“, ale představme si, že by většina peněz šla do vládnoucí země. Jsme otrávení z výše daní, ale zkusme si představit daně například 60 %.

 

Řeknete si, co to píšu - to přece každý ví, ale jakou to má souvislost s námi? Copak nám hrozí ztráta svobody v dnešní moderní době? Neumím číst budoucnost, ale vidím, že jsme ztratili svobodu už nyní. Všimněme si, kolik lidí z naši země je závislých na práci v zahraničních korporacích typu „sekta“. Všimněme si, kolik lidí je v zajetí bank a dluhů. Všimněme si, jak naše země ztratila veškerou schopnost postarat se o své lidi. Výrobní prostředky jsou v moci cizích zemí, chráněné silnou armádou, potraviny dovážíme. Vydali jsme se na milost. V podstatě jako pes, jsme závislí, jakého budeme mít pána… Máme jenom dluhy...

 

Můžeme si říct, že nám nic nehrozí, že to jsou jen spekulativní teorie. Je to sice možné, ale svobodu jsme již ztratili, to je fakt, je jen otázkou, jak se to bude projevovat. Můžeme říct, že i kdybychom byli samostatní, tak jsme moc malí na to, abychom měli skutečnou nezávislost. To je docela pravda, ale tady bych připomněl obraz toho orla v ZOO. Měli bychom možnost alespoň pro svobodu bojovat.

 

Přemýšlejme o svobodě, co pro nás znamená. Co bude znamenat svoboda pro naše děti. Měli bychom přemýšlet i o tom, jak nám svobodu popisuje sv. Pavel, abychom si ji nepletli chaosem a nepromítali si do významu toho slova jen naše představy a názory.

 

„Ušetříte-li lidem myšlení, můžete si s nimi dělat, co chcete“. Tento citát jsem četl v knize Rozhovory nad biblí s Janem Hellerem, kde rozebírá, jestli lidé potřebují pastýře. Konkrétně se zabýval Žalmem 23. Zamýšlel se nad tím, jak je možné, že se lidé nechají tak snadno oklamat a nechají se zmanipulovávat různými ideologiemi. Jako jeden z důvodů, proč se tomu tak děje, uvedl naši lidskou sebelítost. Pro názornost použiji citát z knihy amerického spisovatele Warrena Potopa: „sebelítost je horší než chlast“.

 

Druhým uvedeným důvodem je lidská touha po životě. Bohužel jsme všichni odsouzeni k smrti, proto lidé, pokud se se smrtí nevyrovnají ve víře, snaží se na smrt zapomenout nebo ji alespoň nebrat vážně. Většina našich strachů, depresí a zoufalství má právě původ ve strachu ze smrti. A právě proto, abychom tento strach nevnímali, abychom byli schopni smrt nebrat vážně, utíkáme pod křídla různých „pasáků“, různých světonázorů, různých ideologií, utíkáme do „práce“ a světa falešných představ o životě, od skutečných povinností a od všeho, co nás vede k zodpovědnosti.

 

Chtěl bych všechny lidi moc poprosit: žijme v realitě, vyhýbejme se tomu, co naše vnímání reality ovlivňuje jako je reklama a moderní životní styl, virtuální realita a světonázory a chraňme před tím naše děti. Neničme naše přemýšlení touhou a sebelítostí. Nesmiřme se s povrchností našeho myšlení na úroveň „chlapíka“, který si koupil novou věc a je z toho úplně šťastný… Spějme k dospělosti!

 

čtěte také:

 

Život po 21. 12. 2012. Můj pohled

 

Zamyšlení o modernismu v katolické církvi...

 

Budeme mít v nejbližší budoucnosti právo dýchat?