O co jde Karlu Schwarzenbergovi aneb Peníze jsou důležité až na prvním místě
Autor: Jindřich Dolejší | Publikováno: 25.01.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
"Peníze jsou důležité až na prvním místě" a velmi se obávám, že motivací těchto postojů je zcela konkrétní Schwarzenbergův majetkový zájem. Dnes se často říká, že "kníže nepotřebuje krást, protože je dost bohatý." Měli bychom se však ptát, jak se tak bohatým stal.

V probíhající debatě o nadcházející prezidentské volbě se to začíná hemžit urážkami, pomluvami a objevují se i vyložené lži. Je jistě zajímavé sledovat i mnohdy vypjatou diskusi příznivců obou kandidátů, ale ani to by nemělo být rozhodujícím kritériem. Měl bych proto říci, co považuji za nejdůležitější já, jak jsem nakonec oddělil "zrno od plev" a jak jsem se rozhodl nadcházející víkend hlasovat.

Budu volit Miloše Zemana. Nikoli však proto, že by tento kandidát plně odpovídal mým představám a ani proto, že bych na jeho profesní dráze a činnosti v politice nespatřoval významné škraloupy. K podrobnostem doporučuji otevřít jakékoli naše německé noviny, třeba MFDnes nebo jiné.

Miloše Zemana však volím jako "menší zlo". Z toho logicky vyplývá, že hrozby a nebezpečí kolem osoby pana Karla Schwarzenberga považuji za ještě závažnější.

Všichni jsme měli možnost sledovat v přímém přenosu jeho vyjádření na adresu tzv. Benešových dekretů (Miloš Zeman jej správně opravil, že ve skutečnosti se jedná o platnou československou legislativu, neboť tzv. dekrety byly po válce zpětně schváleny prozatímním Národním shromážděním).

Karel Schwarzenberg prohlásil, že Edvard Beneš by se dnes ocitl před Haagským tribunálem, tj, nepřímo jej srovnal s lidmi, kteří před tímto soudem stanuli, jako byl třeba srbský vůdce Slobodan Miloševič. Dále řekl, že se "Češi nechali nakazit virem (později řekl - duchem) nacismu." Připadá mi to jako mimořádně zarážející výrok. Jistě by bylo zajímavé poslechnout si na něj názor lidí, kteří v důsledku boje proti nacismu strávili dlouhá léta v koncentračních táborech, případně rodin, jejichž členové skončili na popravištích Třetí říše.

Pokládání rovnítka mezi československý poválečný odsun a nacistické zločiny, případně zločiny, k nimž došlo v bývalé Jugoslávii, je taktika, kterou německá zahraniční politika volila již těsně po sjednocení Německa (viz např. ministr zahraničí Fischer a jiní) a která je předzvěstí ofenzivy směřující k "vyrovnání", případnému návratu sudetských Němců a zejména restituce jejich majetků.

A tady se dostávám k tomu, proč tento Schwarzenbergův postoj považuji za tak nebezpečný.

"Peníze jsou důležité až na prvním místě" a velmi se obávám, že motivací těchto postojů je zcela konkrétní Schwarzenbergův majetkový zájem. Dnes se často říká, že "kníže nepotřebuje krást, protože je dost bohatý." Měli bychom se však ptát, jak se tak bohatým stal. Již v letech 1990-1991, kdy byl kancléřem tehdejšího prezidenta Václava Havla, si údajně dokázal zařídit restituce rozsáhlého majetku v Československu. Šlo o to, že podle československého práva údajně neměl na restituce nárok, protože jako adoptovaný následník hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů získal již dříve rozsáhlé majetky v Rakousku a Německu.

Československé restituce se však týkaly větve orlické, a proto bylo třeba, aby čs. soudy přijaly rakouské pojetí práva, což se údajně i s přispěním "hradní přímluvy" (nebo možná definitivy pro komunistické soudce) nakonec stalo.

Tento konkrétní majetkový zájem, namířený jednoznačně proti zájmům českého státu, respektive proti zájmům českých daňových poplatníků, i nadále trvá. Jde o tzv. "Lex Schwarzenberg", tj. o majetek, který - dosud - restituci nepodléhal. Je tedy možné se obávat, že Schwarzenberg svou podporou sudetských Němců, tzv. Listiny práv a svobod a Lisabonské smlouvy ve skutečnosti sleduje své zcela přízemní majetkové zájmy. Zájmy namířené proti českým občanům.

Navíc považuji za zcela iluzorní tvrzení šířené Schwarzenbergovým týmem, že "Zeman je člověkem minulosti, zatímco on (Schwarzenberg) představuje budoucnost". Ve skutečnosti Schwarzenberg na české politické scéně působí již od převratu, působil nejen ve výše uvedené funkci u Václava Havla, byl členem několika různých politických stran, jeho přátelé z ODA a KDU-ČSL se údajně podíleli na (problematickém) vládním rozhodnutí týkajícím se karlovarské Becherovky.

Později kandidoval do Senátu (tehdy za US-DEU), byl ministrem vlády za Stranu zelených, aby se nakonec stal předsedou nové strany TOP09, jejímž místopředsedou je Miroslav Kalousek. Nejenže se tedy v jeho případě jedná o pozoruhodný příklad "politického turismu", ale - jazykem bývalé vládní strany Věci veřejné - jsou dva političtí spojenci Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg největšími dinosaury české politiky.

Právě spojení s Miroslavem Kalouskem vyvolává celou řadu dalších vážných otázek. Týká se to například tzv. ekologické superzakázky, kterou, údajně, Karel Schwarzenberg schválil až tehdy, když se do hy dostaly jemu spřízněné firmy. Schwarzenberg také často postupoval v úzké součinnosti s Kalouskem, když např. prohlásil, že "odejde z vlády, bude-li tam Čunek" (což byl největší soupeř Kalouska v KDU-ČSL) - později jakoby se po tomto slibu "země slehla" a něco velmi podobného se pak opakovalo kolem pana Bátory a i v dalších souvislostech. Myslím, že označení KS za "Kalouskova maskota" panu knížeti křivdí. Možná naopak Schwarzenberg řídí Kalouska. Ale nejspíš je to tak, že jejich zájmy se opakovaně a zázračně shodovali, a proto tito dva politici volili tak často takticky výhodný společný postup.

Bylo tomu tak i v případě prezidentské kandidatury. Schwarzenberg cílené likvidoval českou diplomacii propouštěním českých diplomatů, aby se zavděčil Kalouskovi a vládní cíl redukce o 10% úředníků dokonce výrazně překonal. Co na tom, že potřební odborníci se pak složitě a hlavně draze znovu najímají - děje se tak s vyplácením provizí spřáteleným firmám, a proto je vše v pořádku. Schwarzenbergovi navíc na osudu Ministerstva zahraničí vůbec nezáleží - plánuje přece odtud odejít na Pražský hrad, a navíc, co záleží na (českém) resortu, když všechno zanedlouho bude řídit "zahraniční služba" Evropské unie.

A tu se dostávám k dalšímu závažnému případu směřujícímu, dle mého soudu, jednoznačně proti zájmům českých občanů. Mám na mysli Kalouskem prosazované a Schwarzenbergem posvěcené tzv. církevní restituce. Není divu, že Schwarzenberg nemohl kritizovat udělení trafik tzv. rebelům v ODS - nejspíše se na nich sám podílel a toto "vyplacení" tzv. rebelů vedlo přímou cestou nejen k dalšímu zvýšení daní (a není nadnesené tvrzení, že bylo třeba českým lidem zvýšit daně, aby bylo možno „vyplatit“ církev), ale také ke schválení církevních restitucí, k němuž došlo pouhý jeden den (!) po odchodu tzv. rebelů.

A opět - kromě přímých majetkových a dalších zájmů Kalouska a Schwarzenberga, jimiž může být "všimné" za církevní restituce, ale také posílení pozice a postavení zejména katolické církve, lze za tím hledat opět přímý Schwarzenbergův zájem. Podobně jako jedno znárodnění (tj. vyvlastnění Němců) předcházelo znárodnění širšímu, může v tomto případě platit, že "jedna restituce" (provedená navzdory tomu, že tím zcela vzala za své tolik vzývaná maastrichtská hranice státního dluhu) - může předcházet restituci jinou. Tu, o kterou jde Karlu Schwarzenbergovi ve skutečnosti. O niž mu jde až v první řadě. O restituci Lex Schwarzenberg.

Jinak také zákon č. 143/1947 Sb. Už vám svítá? Jde o zákon přijatý před únorem 1948. Tj. pro restituci bude třeba prolomit restituční hranici. Hovořilo se o něm také jako o „zákonu o čtyřech miliardách“ a v rozpravě se upozorňovalo na to, jak rod Schwarzenbergů tohoto majetku nabyl svou trvalou oddaností habsburské monarchii.Proto se nelze divit, že by Schwarzenberg dnes poslal Beneše do Haagu nebo třeba k německému soudu. Připravil přeci jeho rodinu o docela velké peníze.

A odtud plyne i podpora sudetským Němcům nebo církevním restitucím, která není výsledkem jakéhosi temného protičeského spiknutí (byť v určitém smyslu by to bylo možno i takto označit), ale zcela konkrétních Schwarzenbergových majetkových zájmů. Zájmů, kvůli nimž by se neváhal spojit nejen s Miroslavem Kalouskem, ale třeba s čertem. Zájmů, kvůli nimž by porušil jakýkoli slib (vzpomínáte na „oblbněte bábu“?) a závazek (nejen maastrichtské kritérium). Zájmů, kvůli nimž nebude váhat ani vteřinu pošlapat jakékoli zájmy a práva českých občanů.

Věci se navíc mají tak, že Karel Schwarzenberg, pokud by se stal prezidentem, bude muset lex Schwarzenberg napadnout u Ústavního soudu, i kdyby nechtěl. Proč bude muset? Jde o dlouhodobý soudní spor s jeho nevlastní sestrou Elisabeth Petzoldovou. Podmínka v závěti totiž KS zavazuje podniknout všechny myslitelné kroky k získání hlubocko-krumlovského dědictví i v České republice, pod sankcí ztráty postavení univerzálního dědice.

 

Rakouský Nejvyšší soudní dvůr sice poměrně nedávno dal za pravdu Schwarzenbergovi, ovšem celá argumentace je postavena na právní situaci v ČR a právě na nepřekročitelnosti lex Schwarzenberg. Kníže se pro soud musel vyjádřit tak, že pokud by se okolnosti změnily, okamžitě podnikne všechny nezbytné kroky k získání dědictví. Nedávné rozhodnutí českého Ústavního soudu (viz „soudy budou znovu jednat o dědicích Schwarzenbergů“, www.concourt.cz) navíc celou otázku znovu zcela otevřelo. V nálezu je výslovně uvedeno, že rozhodnutí rakouského nejvyššího soudního dvora v této souvislosti není vůbec relevantní.

 

Pokud by se stal prezidentem, pak se situace nepochybně změní. Elisabeth Petzold na své webové stránce (www.restitution.cz) uvádí, že by již dávno napadla zákona jako protiústavní, kdyby na to měla právo. jenže nemůže. To mohou učinit jen vymezené okruhy osob, mj. senátoři, poslanci a – prezident republiky. Takže KS bude muset zákon u ÚS napadnout, jinak mu hrozí nové žaloby Elisabeth Petzold, která chce zrušit jeho postavení univerzálního dědice, případně žádá odškodnění.

 

Ústavní soud přitom nebude mít tak snadné takový návrh (na zrušení zákona jako protiústavního) odmítnout. Výbor OSN pro lidská práva totiž již od roku 2002 po ČR přesně tento krok požaduje. Není to tak nevinný požadavek, jak by se mohlo zdát. ČR je totiž smluvní stranou Úmluvy pro lidská práva i jejího Opčního protokolu.

 

Možná řeknete, že zrušení kontroverzního zákona není vlastně nic špatného. Z dnešního pohledu jde nepochybně o zákon narušující veškeré zásady právního státu mj. proto, že jde o zákon „ad hominem“ (tj. namířený proti jednomu konkrétnímu člověku). Jenže je zde výše uvedená okolnost, že by šlo o prolomení rozhodného období. Stavba celé dosud uplatňované české pozice by se tak mohla sesypat jako domeček z karet. Včetně zcela nevyhnutelných důsledků jako masovými žádostmi sudetských Němců o odškodnění.

www.euportal.cz