Omluva Karlovi a Therese
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 21.01.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Volební štáb Karla Schwarzenberga se točí na tom, kterak se prý Miloš Zeman opírá o článek antisemitského publicisty. Protože tím publicistou myslí mne, rád bych se k tématu vyjádřil. Už i proto, že Karlovi a Therese dlužím omluvu.

Volební štáb Karla Schwarzenberga se točí na tom, kterak se prý Miloš Zeman opírá o článek antisemitského publicisty. Protože tím publicistou myslí mne, rád bych se k tématu vyjádřil. Už i proto, že Karlovi a Therese dlužím omluvu.

Je pravda, že jsem napsal text o tom, že na rodovém sídle Hardeggů se dodnes hajluje -  dodnes zde visí obraz s hajlujícími poddanými zdvíhajícími ruce k hradu.

Pochybil jsem, když jsem hrad přisoudil Schwarzenbergově manželce. Jedná se sice skutečně o rodové sídlo Hardeggů, ale dnes už prodané jinému šlechtickému rodu, takže Theresa Schwarzenbergová je v tom nevinně. Za to se omlouvám.

Přesto bych chtěl učinit pár poznámek.

1) Ačkoli hajlování na Hardeggu tedy nejspíše s Theresou Schwarzenberg nesouvisí, pravdou je a zůstane, že Theresin otec byl členem NSDAP, cvičil elitní vojáky SS a SA ve střelbě a seděl ve vězení za účast na nacistickém puči, při kterém byl zavražděn rakouský kancléř Dollfuss. Pravdou je, že nacistickou minulost měla rodina Prinzhornových, s jejichž potomkem byla Theresa Karlovi nevěrná. Pravda je, že Karlův otec byl fašista. A minimálně někteří autoři tvrdí, že je pravda, že Karlova rodina využívala k bezplatné práci na svých lesích Cikány a Židy z tábora v Letech, který si speciálně blízko svých panství za tím účelem nechal Karlův otec od ministerstva vnitra zřídit. Právě ve světle těchto historických faktů mi informace o Hardeggu, kterou jsem dostal, přišla velmi pravděpodobná a uvěřitelná.

2) Pokud jsem já "antisemitský publicista", jak naznačují některá média na radu Schwarzenbergova volebního štábu (na Aktualne.cz dokonce píšou, že jde o antisemitský text, i když je to spíše anti-antisemitský text), pak by mne zajímalo, jak by nazvali Karlova otce, který psal do fašistického časopisu Vlajka mnoho článků s ne příliš korektními výroky o Židech. Nevymýšlím si, cituji z Martinem C. Putnou sebraných Schwarzenbergových spisů (Torzo díla, Torst, 2007), které mám při ruce. Za všechny uvádím například tyto dvě jeho úvahy:

"Tak také do svého domu spíš pozvu svého německého bratrance nežli kolemjdoucího náhodou černocha. Ale nesmím černocha zotročit; a nesmím vzít Židu právo na život, a dáti mu méně, než lidskost a spravedlnost menšině přiděluje. Naopak Žid nesmí se vyskytovat v místech, příslušejících státnímu národu. Jestliže totiž jsme varovali Židy, aby se vůbec příliš neukazovali, dvojnásob musí se vystříhat, aby se neukazovali na místech neočekávaných. Nic tak nevzbuzuje antisemitism, jako když člověk prohlíží nějakou oficiální instituci své vlasti, nebo politickou organizaci svého národa, a z ničehonic se zrakům objeví gestikulující postavička Asiata. A pak nechať se Židé neukazují v prvých řadách boje proti nacionalismu. Nepomohou si tím, a právo na to nemají, dokud nesprovodí ze světa židovské "kde domov můj" - nesrovnatelný žalm ´U řek babylonských´." (Karel VI. Schwarzenberg, in: Řád IV/1937, s. 170-176)

"Nejenom to, avšak s hrůzou pozorující tyto plody naší krve, budeme méně náchylní přičítati všem Židům židovské zločiny. Zde ovšem je pravda, že sama židovská soudržnost ztěžuje nám klidné rozsuzování. Je jistě nepřípustno činiti každého Žida odpovědným za hladomor na Ukrajině; ale mnohem snáze se vyhnu této chybě, až objevím nějakého Žida, který bude Trockému nadávat a litovat Wrangelovy porážky..."
(Karel VI. Schwarzenberg, in: Řád IV/1937, s. 170-176)

Nejsem proti. Mně se ta slova líbí. Ale volebnímu štábu Karla VII. Schwarzenberga se asi moc hodit nebudou. Tak co s tím? Buď jsme antisemité oba, nebo ani jeden z nás. Myslím, že lidovky.cz (= Schwarzenbergův tým) mi nemají co vyčítat.

A řeknu to ještě jinak - já možná píši texty, které se někomu nemusejí líbit, ale nikdy jsem nebyl ve fašistické (jako Karlův otec) nebo v nacistické (jako Theresin otec) organizaci.

3) Uznávám, že jsem s Hardeggem přestřelil, ostatně, mýlit se je lidské. Ale uzná, že přestřelil, i Karel sám? Omluví se za své skandální výroky na adresu prezidenta Beneše, na adresu Benešových dekretů, na adresu Čechů a českého národa? Myslím, že něco jiného je, když se zmýlí novinář a něco jiného, když se skandálně mýlí ministr zahraničí a kandidát naprezidenta v tak citlivé záležitosti jako jsou Benešovy dekrety a s nimi související poválečné uspořádání země. Jenže smutné je, že Karel si nemyslí, že by chyboval, on si za svými výroky stojí, maximálně je jen trochu obrušuje.

4) Aby bylo jasno, že má kritika Schwarzenberga nestojí na nějakém (podle mne okrajovém) článku o obraze na Hardeggu, zveřejňuji proto v tuto chvíli svůj - věřím že vyargumentovaný a odkazy podložený - materiál sepisující vše, co Karlu Schwarzenbergovi vytýkám a proč jsem přesvědčen, že by neměl být nikdy českým prezidentem. - PDF DOKUMENT: Karel trochu jinak. Politická obžaloba Karla Schwarzenberga

5) Je zajímavé, že mí kritici, kteří mi často nadávají do extémistů, antisemitů, nacistů a fašistů, najednou - když jde o knížete - hajlování zlehčují až obhajují. Asi tím chtějí veřejnosti říci, že na hajlování není nic špatného. Bez ohledu na to, jestli se na obrazu hajluje, nebo ne, podle Tomáše Haase a dalších můžeme zřejmě na ulici vesele "mávat na orlici"...

Adam B. Bartoš