Jak si imigranti představují soužití? Přinášíme jejich požadavky. Padesát imigrantských organizací chce změnu ústavy, více peněz a spoustu jiných věcí
Autor: MoonChild | Publikováno: 16.11.2016 | Rubrika: IMIGRACE
Ilustrace
„Spolková republika Německo je zemí různorodé imigrace. SRN podporuje rovnoprávnou účast, rovnost příležitostí a integraci všech lidí. Proto bude ústavou stanoveno, že Německo je zemí různorodé imigrace a státní úřady všech úrovní se zavazují k plnění tohoto státního cíle.“

Už po deváté se na kancléřství pod záštitou Angely Merkelové uskuteční „vrcholná imigrační schůzka“. Novinkou nyní bude, že padesát různých imigrantských organizací vypracovalo společný „Přehled podnětů“, tedy seznam požadavků vůči německé spolkové vládě.

Podle „Přehledu podnětů“ je nejdůležitějším požadavkem změna německé ústavy, do které má být zavedena zmínka o přistěhovalectví. Úřady všech úrovní mají mít také za povinnost financovat organizace a kulturní instituce imigrantů. Přehled se skládá ze čtyř hlavních bodů a řady podbodů.

„Cíl změn 1: různorodost a účast jako prožívané přesvědčení.“ Hlavním požadavkem v tomto bodu je zavedení do ústavy článku: „Spolková republika Německo je zemí různorodé imigrace. SRN podporuje rovnoprávnou účast, rovnost příležitostí a integraci všech lidí. Proto bude ústavou stanoveno, že Německo je zemí různorodé imigrace a státní úřady všech úrovní se zavazují k plnění tohoto státního cíle.“

„Cíl změn 2: účast v interkulturní otevřenosti.“ Na spolkové úrovni by měla vzniknout Státní rada interkulturní otevřenosti, podobné instituce je třeba zřídit i v jednotlivých spolkových zemích. Na úrovni obcí by měla vzniknout Správní střediska interkulturní otevřenosti. V tomto případě jde o vytvoření nových úřadů, které by se věnovaly rozdělováním peněz pro organizace imigrantů a financování různých sdružení, klubů a setkání imigrantů.

„Cíl změn 3: rovnoprávná účast v rozhodujících funkcí.“ V tomto bodě jde o požadavek zaměstnávání ve státní službě a institucích většího počtu imigrantů ve vedoucích funkcích.

„Cíl změn 4: rovnoprávná účast v [státních] příspěvcích.“ Toto je otevřený požadavek na větší financování imigrantských organizací, které „dosahují stejné kvality pro všechny občany nezávisle na jejich původu“.

 

Zdroj: zeit.de