Kniha Petra Hájka výborně rozebírá Václava Havla, konec světa i ďábelský původ levice a revoluce
Autor: Lukáš Karel Václav Petřík | Publikováno: 28.12.2012 | Rubrika: KULTURA
Ilustrace
Když jsem o Hájkově knize diskutoval se svými přáteli, tak se některým z nich nelíbila údajná Hájkova adorace Václava Klause, který prý znemožnil Havlovi, aby se stal tím Antikristem s velkým A. Na to lze namítnout, že mnohý člověk může sehrát v Božím plánu takovou pozitivní úlohu, aniž si to sám uvědomuje. A ačkoli by toto mohlo Klausovi lichotit, jistě takovou svou úlohu odmítá.

Smrt Západu ve středu a v sametu

Kniha Petra Hájka výborně rozebírá Václava Havla, konec světa i ďábelský původ levice a revoluce a s tezemi knihy souhlasím v 90 až 95 procentech. Tak by zněla má velmi výstižná, avšak i velmi krátká, recenze knihy zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky Petra Hájka Smrt v sametu.

Jeho dílo si ale zaslouží jistě delší zhodnocení. Nebudu zde již podrobně rozebírat obsah publikace, rozsáhlou anotaci Hájkovy knihy a přiblížení obsahu si ostatně čtenáři mohou přečíst zde:

Václav Havel byl služebníkem Satana a mohl být pravým Antikristem. Čteme z knihy Petra Hájka

Zmíním tedy jen ty nejzásadnější a podle mého názoru nejpřínosnější myšlenky, které možná rozvedu v některých případech trochu hlouběji, než je rozvádí Hájek – avšak ne v rozporu s jeho pojetím. A pak se budu zaobírat těmi několika málo body, se kterými zásadně nesouhlasím.

 

Téma Apokalypsy, Antikrista a Kristova druhého příchodu

Nejpřínosnější na Hájkové knize je to, že vnáší zpět – i do povědomí katolíků – apokalyptické téma. Různé modernistické proudy totiž toto poselství a předpověď o příchodu Antikrista, konci věků a druhém příchodu Krista na svět bagatelizují jako jakousi metaforu s tím, že takové události i postavy se objevují v historii neustále.

Nepochybně v historii můžeme vidět úkazy podobající se těm z Apokalypsy, stejně tak i postavy podobající se Antikristu (Navíc smrt každého z nás je malou „apokalypsou“, po níž nastane soukromý soud, a u níž také nevíme dne ani hodiny). Ostatně i před příchodem Krista byly osoby, které lze označit za jeho předchůdce a které se mu v lecčems podobaly.

Stejně jako Kristus je ale jenom jediný, na zem sestoupil zatím jednou, tak i jeho druhý příchod bude jenom jeden. Jeden je i Antikrist a jedna je Apokalypsa s velkým „A“. A bude to konkrétní událost v lidském čase.

 

Vertikála a horizontála kříže

Hájek ve své knize krásně používá symboliku vertikály a horizontály kříže. Horizontála, vodorovná čára čili břevno kříže je materiální, pozemská realita a vědomí smrtelnosti lidského těla. Vertikála je svislá čára, tyč, která ukazuje k nebesům, Bohu a poukazuje na nesmrtelnost lidské duše. Čili i samotný člověk je spojením horizontály dočasně smrtelného těla a vertikály nesmrtelné lidské duše. Stejně tak stejné spojení vertikály a horizontály v kříž „vidíme“ při mši svaté, nekrvavé oběti Ježíše Krista, která se současně odehrává zde na zemi i na nebesích.

Toto je velmi důležité, protože mnozí pokoncilní a modernističtí katolíci berou realitu a svůj život tak, že v kostele jsou katolíky, ale jako občané či politici nemají moc problém s registrovaným partnerstvím, potraty a tak dále. Náboženství a pravá katolická víra totiž není vůbec věc soukromá. Vztahuje se k tomu, jak se chováme sami ke své individualitě, ke svým blízkým a ke svému národu.

Svým konáním v politice, volbách, manželském životě, přátelství, v práci atd. buď naplňujeme cestu, kterou nám ukázal Ježíš Kristus a jím založená jediná pravá katolická Církev, a nebo se od ní odchylujeme a tím hřešíme a necháme se svést Satanem a jeho služebníky v lidské podobě. První cesta vede k věčné spáse, druhá k věčnému zatracení.

Můžeme být svedeni nejen zvenčí, ale také, tak říkajíc, sami sebou, tj. sobectvím, svými nezřízenými sklony a podobně.

 

Levicové revoluce jako vzpoura proti Bohu

A to platí i pro lidské dějiny. Levicové revoluce jsou vzpourou proti Božímu řadu, a tím i proti Bohu. Prvním revolucionářem, který řekl, že nebude sloužit, byla Satan. Dalšími byli Adam a Eva, kterým Had v ráji slíbil, že budou jako „bohové“ a postavili se proti přikázáním Boha.

Proto podstatou všech revolucí je vzpoura proti Bohu a boj proti Ježíšem Kristem založené jediné Církvi (proto také Satan útočí na Církev zevnitř – viz modernistické hereze a II. vatikánský koncil). Ne náhodou psal Karel Marx oslavné básně o Satanovi a svobodní zednáři používají symboliku Bafometa a uctívají „osvíceného“ Lucifera. 

Čili jsme v historii mohli zaznamenat různé revolucionáře od kacířů včetně husitů, kteří předběhli protestantského bludaře Luthera, po novodobé antikristovce – svobodné zednáře, na něž navazují a mnohdy jsou s nimi identičtí jakobíni, socialisté, ekologisté, feministé, bolševici, nacisté, trockisté, neomarxisté, hippies, europeisté…

Jakkoli mám tedy rád knihu knihu Pata Buchanana Smrt Západu, která mi v mnohém otevřela oči a odhalila rozvratnost neomarxistů při ničení rodiny a tradičních institucí, Hájkova kniha je mnohem hlubší a dokonalejší v tom, že jde mnohem více do hloubky a neomarxismus vidí pouze jako jeden z mnoha historických proudů a pokusů ve většině případů nevědomých služebníků Satana a jeho užitečných idiotů. Hluboké kořeny naší dnešní krize nejsou (jenom) šedesátá léta, ale jsou právě vystopovatelné již u „non serviam“.

 

Dešifrovací kód a katolická lupa

Hájek předkládá v knize jakýsi dešifrovací kód, kterým můžeme číst události v dějinách a shazovat závoj lží a manipulací z mediálních zpráv. Z toho vyplývá, že všechny události a tendence kolem nás, společenské a politické, můžeme – a máme číst z hlediska Božího plánu spásy a Satanova antiplánu pro zkázu duší.

Znát a umět číst tyto události je důležité, abychom se nedali svést na scestí. Abychom nepodlehli mámení a bludům falešných proroků – zatím antikristů s malým „a“ – kteří pod rouškou humanity vedou vzpouru proti Bohu a slouží ke zkáze člověka a jeho duše. Ten souboj se totiž neodehrává někde v legendách, ale tady a teď a každý máme svobodnou vůli a možnost svobodného rozhodnutí, na kterou stranu se přikloníme.

Antikrist je člověk, který se stane vládce celého světa a jeho záměrem je (totalitní) světovláda. Apokalypse předchází právě obnovení pohanské Římské říše (EU), vznik světové vlády, odpad věřících od Krista, pronásledování křesťanů a úpadek morálky. Antikrist o sobě hlásá, že je spasitelem, na oko hlásá pravdu a lásku a vyžaduje božské pocty. Tak ho popisují Solovjov, Benson, Newman i další teologové zabývající se Apokalypsou a příchodem Antikrista. A pokud někdo tyto věci či jejich silné náznaky dnes nevidí, je slepý či zaslepený.

 

Satan lže a lže a lže

Z výše uvedeného tedy žádný katolík nemůže Hájkovi vyčítat, že překládá dění kolem nás z materiálního jazyku „horizontálštiny“ a vidí ho přes lupu vertikály spojující nás s nebesy. Pokud se totiž díváme jenom horizontálně, bez lupy, tak mnohdy vidíme na první pohled sympatické hochy slibující nám, že „ano, teď už všechno můžeme, všechno zachráníme a nastolíme humanitu“. Pod lupou víry demaskujeme ale falešné proroky s hadím jazykem, kteří nám nabízejí zapovězená jablka. Když je okusíme, budeme se sice mít chvilku docela dobře, zažijeme rozkoše, ale nakonec si přivodíme dost nedočasný pobyt v pekle.

Abych to trošku odlehčil, tak Satanova strategie se dá opravdu velmi připodobnit k tomu onomu vtipu, kdy si má ten či onen politik vybrat, zda půjde do nebe, či do pekla. Satan mu nejdříve ukáže, když ho chce nalákat, jak je v pekle krásně: samé mladé a kočky, chlastačky, výborné jídlo. Politik pak jde oznámit své rozhodnutí sv. Petrovi a pak se vrací do pekla. Jenže tam už není velký super mejdan s kočkami s velkými kozami a stoly prohýbající se vybraným jídlem a chlastem, nýbrž pláč a skřípění zubů. Když politik Satanovi řekne, že ho podvedl, tak ďábel mu odpoví: „To víš, to byla jen předvolební kampaň.“ Jak již jednou řekl Hájek: ďábel lže a lže a lže.

 

Havel jako antikrist

Vraťme se ale k té katolické „lupě“. Pokud je tedy někdo katolíkem, nemůže tedy Hájkovi vyčítat, že ji požívá a aplikuje a snaží se dekódovat příznaky Apokalypsy. Proto mu ani nelze vyčítat, že lupu aplikuje i v české realitě a tudíž Antikristem se mohl stát i Václav Havel jako falešný prorok „humanity“ v pojetí antikristovských svobodných zednářů.

Jak již uvedl Michal Semín, takové tvrzení nelze potvrdit, ani vyvrátit, ale osobně se mi zdá dost možné. Když řekneme, že Havel byl antikristem s malým „a“, rozhodně daleko od pravdy nebudeme. Mluvil o pravdě a lásce, a přitom současně schvaloval vyvražďování civilistů, mluvil o lásce a přitom podváděl všechny své milenky a manželky, mluvil o morálce a za zády svých oponentů osnoval různé nejenom „Sarajevské atentáty“… Hodí se na to verš Karla Kryla: „vrah o morálce káže…“

Samozřejmě nelze opomenout Havlovu podporu Evropské unie a světovlády, Nového světového řádu, Římského klubu, náboženského synkretismu a okultismu, depopulace planety, volné lásky, deviantního homosexualismu a to, že nazval klasickou heterosexuální rodinu „teletníkem“.

Když jsem o Hájkově knize diskutoval se svými přáteli, tak se některým z nich nelíbila údajná Hájkova adorace Václava Klause, který prý znemožnil Havlovi, aby se stal tím Antikristem s velkým A. Na to lze namítnout, že mnohý člověk může sehrát v Božím plánu takovou pozitivní úlohu, aniž si to sám uvědomuje. A ačkoli by toto mohlo Klausovi lichotit, jistě takovou svou úlohu odmítá.

Čili výše uvedené, je podle mě tím nejpodstatnějším, pro mě jakýmsi v uvozovkách „dogmatem“ a kánónem knihy.

 

Studená válka jako střet dvou iluminátsko-zednářských center

Další věci jsou též závažné, ale ne již tak podstatné. Analýza médií je výborná podobně jako ve Smrti ve středu. Zde se sluší učinit jenom krátkou poznámku, že pokud u Smrti ve středu bylo Hájkovo katolictví spíše implicitní a možná trošku ještě nesmělé, ze Smrti v sametu naprosto explicitně hrdě tryská téměř na každé straně knihy.  

Dobrá je politická analýza politického myšlení Václava Havla. Velice kontroverzní je interpretace studené války a jejího konce. Knihu nelze brát jako vědeckou studii, protože neodkazuje na historické prameny, které by teze o tom, že KGB i CIA byly dvě dočasně znepřátelená iluminátsko-zednářská centra, která se později dohodla na sametové konvergenci obou systému, „kapitalismu“ a „komunismu“, dokazovaly.

Aby mi bylo rozuměno, já tuto tezi nevyvracím, ale zde Hájek spíše používá metody dedukce než konkrétními prameny doložené indukce. Z toho, jak to nyní vypadá, usuzuje, jak mohla znít „dohoda“ o konvergenci atd. Já osobně vyvozuji závěry podobné. Jen říkám, že přísně vědeckého historického hlediska by taková studie bez uvedení pramenů neobstála.

 

Dogmatický základ ústavy

Na závěr zmíním dvě, tři věci, se kterými v knize nesouhlasím, které ale z hlediska zásadnosti a důležitosti knihy považuji spíše za okrajové. I když je fakt, že o to více je rozporuji (některé z nich se objevují i ve Smrti ve středu).

První je otázka Ústavního soudu, otázka ústavy, zrušení voleb a materiálního jádra ústavy. Já se domnívám, že by Ústava měla mít opravdu jakési neměnitelné „jádro“, kde by byly základní principy vycházející z přirozeného práva a Desatera. 

Tedy základem ústavnosti musí být Desatero. Musí zde být základ, o kterém se nediskutuje a je věčný a stálý, zatímco o rychlosti na dálnicích, výši či zrušení DPH, cel, dani na alkohol, hranici dospělosti, trestu smrti, jestli za znásilnění a zneužívání dětí doživotí nebo trest smrti atd., zda volný mezinárodní obchod či ne, zda fotovoltaika či jaderná energetika, je možné se bavit a diskutovat.

A co především v Desateru? Nezabiješ! Tedy nezabiješ potratem ani bezbranné, nevinné nenarozené děti. Nepokradeš ani nepožádáš statku bližního svého. Včetně neúměrného zdanění či nepokradeš formou vyvlastnění. Cti otce svého a matku svou, čili rodina muže a ženy má být ústavně chráněna a privilegována a děti musí rodiče poslouchat a uznávat hierarchickou autoritu (sem náleží i úcta k předkům, vlastenectví a láska k národu). Nesesmilníš-nebude podporována a šířena pornografie na veřejnosti a ve školách, nebude přípustný homosexuální sňatek.  První až třetí přikázání v umírněnější verzi tak, že nebude upírána svoboda a autonomie Církve. Lze sem zahrnout, že budou tolerována ta vyznání, která nejsou k Západní civilizaci a jejím základním hodnotám nepřátelská.

Kritikou Hájkova pojetí ústavnosti nechci hájit ani nynější Ústavní soud, který nepovažuji v současném složení za nestranný orgán, nýbrž orgán manipulující, politický a jdoucí proti naší suverenitě a svobodě. A nehájím tím, to, co konkrétně Ústavní soud za materiální jádro ústavy označuje. A také tím neříkám, že nynější českou ústavu považuji za nějaký ideál.

Co chci říct je, že si myslím, že by zde měl být vertikální, pevný, základ ústavnosti. Horizontálně, jak již jsem uvedl, se můžeme bavit, zda vyšší přímé, či nepřímé daně, vyšší či nižší cla, spojenectví s tímto státem či oním, trest smrti ano, či ne, plnoletost od 18 či 21. Tyto věci lze dle změny zájmů lidí a situace měnit. Podobně, jako to je v Církvi. Zde jsou neměnná dogmata, ale i předpisy, které lze dle praxe a potřeby měnit. Čili v ideálním případě by ústava či její „materiální jádro“ mělo být „dogmatem“ státu.

 

ODS nebyla jediná evropská pravicová strana

Druhá věc, se kterou nesouhlasím, ale opravdu zásadně nesouhlasím a nemohu nesouhlasit více, je, že podle Hájka byla ODS v historii jedinou českou i evropskou pravicovou stranou.

Tak předně z české historie lze jako zástupce pravice zmínit staročechy, státoprávní šlechtu, národní demokraty. Na evropském kontinentě dále karlisty, křesťanské sociály v Dolfussově Rakousku, salazaristy v Portugalsku, předfrankistickou CEDA ve Španělsku, Dmowského národní demokraty v Polsku, francouzské gaullisty (v době Charlese de Gaulla).

Vůbec si nejsem jistý tím, jak tvrdí Hájek, že jediná pravice je ta anglosaská, spojená s kapitalismem a liberalismem volného trhu (a demokracií). Ta je totiž načichlá zednářstvím, byť tím umírněnějším, které není explicitně antikřesťanské, skotského ritu, jež je lépe kompatibilní s protestantvím. Prostě je nutné si uvědomit, že anglosaský konzervatismus-liberalismus vychází z protestantského myšlení s určitými zednářskými sekularistickými podtóny. Tím nechci říct, že Margaret Thatcherová, Enoch Powell či nakonec i Václav Klaus jsou skrytými zednáři. Spíše se vymezuji proti tomu, aby neanglosaští konzervativcu byli vylučováni z pravice.

Já zde nechci řešit, zda kapitalismus volného trhu, ano či ne, zda podporu globálního obchodu ano, či ne. Já si osobně myslím, že naprostý ekonomický liberalismus by neměl být kánonem konzervatismu. Pokud možno co nejmenší státní přerozdělování a největší možná decentralizace ano a soukromé vlastnictví a občanské svobody ano, to ale nemusí být to samé, jako ideologie volného trhu.

 

Ničí kapitalismus národ, rodinu a náboženství?

Je to téma na rozsáhlý článek či na knihu, tak dále jenom stručně. Britský katolický konzervativní euroskeptik John Laughland upozorňuje na to, že liberalismus a kapitalismus globálního volného trhu podle marxistů rozbíjí tradiční struktury národa, rodiny a náboženství. Marxisté proto berou globální kapitalismus jako pozitivní předstupeň před světovou revolucí (viz například Komunistický manifest). Laughland a řada konzervativců typu de Maistra, Chateaubrianda (dnes Rogera Scrutona či Pata Buchanana) a tak dále mínilo, že v tom mají marxisté pravdu. Proto byli a jsou mnozí konzervativci odpůrci kapitalismu volného trhu.

Pokud tedy volný trh a kapitalismus struktury národa, náboženství a rodiny rozbíjí, měl by být každý konzervativec proti němu. Já na tuto otázku odpověď neznám, ale protože je sporná, neměl by být podle mě kapitalismus a globální volný trh součástí konzervativního dogmatu či kánonu. Navíc dnes často vidíme, jak vzniká nadnárodní korporativní monopolismus velkých firem, které mnohdy lobbují za co největší regulaci a nadnárodní integraci a centralizaci. Jestli mám odpovědět, zda je mi sympatičtější českých dělník, drobný živnostník či zemědělec, či ředitel pobočky IBM, Google atd. v České republice, má odpověď je jasná.

Navíc máme encykliky řady ctihodným papežů, například Rerum novarum Lva XIII. a Quadragesimo anno Pia XI., a mnohá další kritická vyjádření dalších papežů k liberalismu. Přiznám se, že nevím, do jaké míry jsou takové pohledy závazné. Nejsou totiž definovány jako dogmata. Každopádně pravicový katolík by k nim měl jistě přihlédnout. Ačkoli já sám tím na druhou stranu neříkám, že se kloním ke korporativismu.

Opakuji. Tím neříkám, že jsem příznivcem velkého mamutího státu. Argumenty řady libertariánů, kteří jsou v hodnotové oblasti zastánci tradiční společnosti, jako Thomas E. Woods, Hans Hermann Hoppe, Ron Paul či Walter Williams, že státní sociální a důchodová péče likviduje individuální, rodinnou, obecní a církvení solidaritu a vazby, považuji za velmi pádné. Proto také nechci rušit spolupráci konzervativců a libertariánů tam, kde nalezneme shodné body.

Jenom řeknu podle mě zásadní námitku proti libertarianismu či liberalismu, čímž nepolemizuji ale s Hájkem. Zásadní metodologickou a ontologickou námitkou proti liberalismu, který vychází ze svobody a racionality jednotlivých suverénních lidských jedinců je, že člověk se nerodí jako nezávislý, racionální, suverénní, individuální tvor, který od začátku živí sám sebe, je za sebe odpovědný a sám se rozhoduje. Člověk se rodí do rodiny jako bezbranné nemluvně, které jeho rodiče živí, učí ho mluvit, chodit atd. Čili za to, že můžeme žít, vděčíme hierarchii společenství. Tím neříkám, že neexistuje jednotlivec se svobodnou vůlí a individuální nesmrtelnou duší. Ten je ale zavázán a povinen loajalitě k těm společenstvím, která mu jeho „proměnu“ v člověka umožnily a jsou zárukou jeho občanských svobod – rodina, obec, národ, stát, případně církev. Člověk se do některých závazků a nepsaných smluv rodí a dědí je. Nevolí si své rodiče, svůj jazyk, obec, stát, kde se narodí. Čili jak radikální individualismus, tak radikální kolektivismus jsou mylné, neboť člověk má hodnotu jak jako jedinec, tak jako člen společenství, které mu umožňuje, aby jedincem se svobodami byl.

 

Pravice musí být křesťanská

Nejpodstatnější je, což Hájek sám přiznává, že skutečná pravicová strana musí být ukotvena v křesťanských hodnotách. ODS sice měla a má odkaz na křesťanské hodnoty ve svých stanovách, ale co si budeme namlouvat, nikdy na těchto základech extra nestála – ani za Klause. Přijde mi tedy, že Hájek „bývalou klausovskou“ ODS trošku idealizuje.

Tímto neříkám, že ODS za Klause byla špatná strana, ale sám prezident Václav Klaus se nyní od křesťanství ve vyjádření k Hájkově knize distancoval. K tomu bych jen dodal, že abstrahovat od Hájkovy knihy katolické náboženství je opravdu hluboké, ale hluboké nedorozumění (Na druhou stranu tím neříkám, že i agnostik či ateista nemůže přirozeným rozumem vyvodit, že mnoho tezí knihy je pravdivých. Tak nakonec činí i Klaus).

Sám Hájek přiznává, že ODS je v krizi, protože nemá pevné křesťanské kořeny. Ale to pak koliduje s tím, že byla ODS jediná pravicová strana v Evropě…

Opakuji, když se vrátíme k začátku, já teď nerozhoduji a nevynáším finální soud nad tím, zda je volný obchod a kapitalismus protipravicový a protikonzervativní, ale pro konzervativce jsou posvátnými pojmy jako Bůh, vlast, národ, rodina, a ne zrovna bezcelní obchod či nadnárodní korporace.

V tomto smyslu si dovolím jen krátkou úvahu. Petr Hájek píše ve své knize o civilizační poruše typu black-outu a o tom, že jednotlivci jsou dnes závislí na technologiích a specializaci dělby práce. Stejně tak, jako jsou ale zranitelní v takovém případě jednotlivci a rodiny, jsou pak zranitelné i jednotlivé státy, protože v rámci mezinárodní dělby práce neumí řadu věcí firmy v těchto státech vyrobit či vypěstovat a když pak přijde krize či válka…

Na druhou stranu neříkám, že se má ČR obrnit cly a vyhlásit ostatním obchodním válku a izolovat se. V souvislosti s naší závislostí na exportu by to z hlediska recipročních opatření bylo sebevražedné. Celé, co chci říct je, že je nutné k těmto věcem přistupovat pragmaticky. Čili jako pravicové lze dle mého soudu definovat to, co pomáhá udržovat křesťanské tradiční hodnoty, národ a rodinu včetně občanských svobod a soukromého vlastnictví. Co je bourá, je levicové.

Pokud Hájek nastiňuje nějaký základní program pravicové strany, musím říci, že mi tam chybí ochrana lidského života od početí do přirozené smrti, ačkoli se na jiných místech knihy proti potratům a eutanazii staví.

Problém mám i s jeho pojetím demokracie jako naplňováním plánu Stvořitele díky „demokratizaci Ducha Svatého“. Demokracie by byla opravdu naplňováním Plánu Stvořitele, pokud by všichni voliči byli pravověrnými římskými katolíky a dokázali přesně v souladu s učením Církve naslouchat Duchu Svatému. Protože tomu tak není, měla by zde existovat ústava, která bude moc státu a politiků – i demokracii – omezovat. 

 

A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce…

Jak jsem již uvedl, až na těchto pár v kontextu celé knihy a jejích eschatologických závěrů relativně nepodstatných výtek, považuji Hájkovu knihu za velmi důležitou a přínosnou. Určitě si myslím, že by stálo za to ji přeložit do angličtiny (s vysvětlivkami k českým reáliím). Po přečtení této knihy si řada lidí uvědomí, že to, co se kolem nás děje, má mnohem vyšší smysl – smysl konečný.

Na závěr nechme promluvit samotného autora knihy:

Nežijeme nic nového, ani nikdo po nás nebude nic nového žít. Všechno bylo, je a bude stále stejné v nekonečných klamných obměnách kulis. Stále stejné bitvy před tou poslední závěrečnou, stále stejné dilema: Jít s Ním, nebo proti Němu? Upsat se mocným nepřátelům přirozeného věčného řádu, nebo s nimi bojovat zdánlivě nerovný, a přesto již definitivně vyhraný boj?

Zástupy potenciálních Antikristů i jejich odpůrců jsou generaci za generací opakujícím se testem individuální osobní lidské způsobilosti být člověkem ve smyslu Plánu spásy. Občanem nesmrtelného světa po neodvratné epizodě smrti.

Záleží na svobodné vůli každého, jak zareaguje na vcelku jednoduché otázky nekonečně složitého „softwaru detektoru Pravdy“. Nelze jim uhýbat. Platnou odpovědí je vždy pouze 0 nebo 1. Ano nebo Ne.

Všechny ostatní složité nuance v „šedé zóně“ posoudí Programátor po ukončení celého Projektu, a pak rozhodne s definitivní platností, navždy, bez možnosti odvolání:

Ano.

Ne.

Maranatha. Přijď, Pane Ježíši.

Amen.

 

www.euportal.cz

čtěte také:

Hájek: Média v ČR ovládají havlističtí zednáři

Výbušná kniha Klausova Hájka: Pravda o Havlovi, sametové revoluci a konci světa

Petr Hájek (nejen) o chemtrails...

 


Smrt v sametu Petr P. Hájek
Smrt v sametu
Někoho jistě tahle kniha nadchne, jiného vyděsí, anebo dokonce šokuje Spatříte v ní obraz dnešního světa, Evropy i naší země. Stránku za stránkou se před vašima očima začnou bořit představy o současných i minulých časech, hájené mnohdy až netušenou silou médií, a realita se objeví nahá. Tak jak ji vnímá spisovatel, novinář a hradní vicekancléř Petr P. Hájek.
Ukázka
Do obchodu