Mediální manipulace, světovláda, Mitrofanov a Pehe
Autor: Eliška Portešová | Publikováno: 09.11.2010 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Pokud by mi někdo chtěl namluvit, že nic takového není, tak v tom případě žádám o vysvětlení, proč nenacházím odezvu na tak vážné varování před nastolující se světovládou, které zaznělo v projevu pana prezidenta Klause u příležitosti oslav výročí vzniku Československého státu. Veškerá velká média mlčí. Zaznamenala jsem cosi nesouhlasného od pana Peheho a něco jako volání po důkazech od pana Mitrofanova, i když on sám ví, že na ně ve svátečním proslovu není místo. Jinak v zavedených médiích nic, jen něco na internetu, který bohudík stále ještě uniká všeobecnému dozoru.

Denně se probírám neskutečným balastem zpráv nakupených v médiích. Samé nepodstatné nicotnosti, polopravdy, neověřené informace, přejímané jedněmi novináři od druhých, zákonitě se tak objevující ve stejné podobě či s pozměněnými titulky všude. Jsme na tom stejně jako za socialismu. Stačilo si koupit jen jedny noviny, protože v ostatních stejně nic jiného nebylo. Televizní zpravodajství jsou na tom stejně. Nemá cenu ztrácet čas přepínáním. Ať už zvolíte jakýkoliv jiný český kanál, dovíte se to samé, snad v jiném pořadí či s jiným reportérem.

Dříve mi bylo jasné, že je na vině cenzura stranických orgánů či dobře fungující autocenzura žurnalistů. Kde je však zakopaný pes dnes, v době práva na informace a svobody slova? Naivní otázka? Možná.

Ale přece, jsme-li na tom teď stejně, jak v době socialismu, pak tu kdosi musí být, kdo určuje, co se člověk může dovědět a co ne, popřípadě co je mu třeba stále vtloukat do hlavy, aby měl ten "správný pohled na věc". Proto se ptám, kdo je tím velkým manipulátorem? Chci, aby byl odhalen a pojmenován. I za socialismu jsme věděli s kým máme tu čest.

Pokud by mi někdo chtěl namluvit, že nic takového není, tak v tom případě žádám o vysvětlení, proč nenacházím odezvu na tak vážné varování před nastolující se světovládou, které zaznělo v projevu pana prezidenta Klause u příležitosti oslav výročí vzniku Československého státu. Veškerá velká média mlčí. Zaznamenala jsem cosi nesouhlasného od pana Peheho a něco jako volání po důkazech od pana Mitrofanova, i když on sám ví, že na ně ve svátečním proslovu není místo. Jinak v zavedených médiích nic, jen něco na internetu, který bohudík stále ještě uniká všeobecnému dozoru.

Jak to, že tak vážná slova pana prezidenta nenachází sluchu? Upozorňují snad na něco, co by mělo proběhnout v tichosti, takřka bez našeho povšimnutí? A to i přesto, že jsou tu v sázce pro nás tak cenné hodnoty, jako je naše svoboda a možnost určovat si svůj život?

Tak se ptám, kdo tu chce zase znovu rozhodovat o nás bez nás?