Smrt v modrém sametu
Autor: David Hibsch | Publikováno: 18.12.2012 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace
Jenže co s katolíky, které ostatní „katolíci“ nazývají „lefébvristy“? Prohlásit je za nepřátele státu! Jakého státu? Onoho obnoveného Římského impéria, jak o něm ve své knize Smrt v sametu píše pan Petr Pavel Hájek. Toto je přeci onen letitý spor mezi paradigmatem „vlády elit“, kterou vyznával Václav Havel a paradigmatem demokracie jako soutěže, kterou hájí Václav Klaus. Každý katolík „lefébvrista“ potvrdí, že se mnohdy lépe domluví s lidmi stojícími dokonce mimo církve, mají-li všech pět pohromadě, než s tzv. moderním katolíkem. Ze zkušenosti totiž ví, že není větší nenávisti vůči katolické věrouce a tradici než z řad tzv. ortodoxních moderních katolíků, kteří si jinak duchovně padají do náruče s každým.

Tato zpráva se objevila 17. prosince na portálu Radio Vaticana. Zveřejnil ji autor pod zkratkou „mig“, kterážto je přisuzována českému jezuitovi P. Milanu Glaserovi. V záplavě různých senzačních odhalení by téměř ušla pozornosti, byť její obsah lze vnímat jako velmi významný signál „z velkého světa“ do „české kotliny“.

Francie. Obhájci náboženské svobody v Evropě vyjádřili znepokojení nad úmyslem socialistické vlády ve Francii monitorovat náboženský extremismus v této zemi. Týká se návrhu vytvořit Národní observatorium laicity, které by mělo sledovat komunity křesťanů, židů a muslimů z hlediska eventuálního rozsévání „náboženských patologií“. Francouzský ministr vnitra Manuel Falls upřesnil, že na mušce této nové instituce se ocitnou radikální hnutí, včetně lefébvristů a ultraortodoxních židů. Hlásání pohledů, které budou tímto úřadem uznány za patologické, by mohlo vést dokonce k vyhoštění.

Organizace obrany lidských práv upozorňuje, že samotná myšlenka Národního observatoria laicity klade na pranýř náboženské komunity a odporuje svobodě slova. „Nelze připustit, aby monitorování extrémního jednání jednotlivců vedlo k ostrakizování a umlčování celých komunit, které nevyznávají politickou korektnost,“ řekl představitel španělské organizace HazteOir, Ignacio Arsuaga. Jako příklad uvedl nebezpečí, že katolické pohledy na téma manželství budou označeny za pokusy podněcovat k násilí. Nevedlo by to nakonec k tomu, že v tolerantní společnosti budou jedinou netolerovatelnou věcí právě katolické pohledy? – ptá se jiná aktivistka za náboženskou svobodu, Teresa Garcia-Noblejos.

Dodejme, že nemusí jít pouze o rétorickou otázku. Francouzský deník La Croix (15.12) uvedl, že francouzská vláda uvažuje o vypovězení dohody se Svatým stolcem z roku 2008 týkající se státního uznání univerzitních diplomů církevních škol. Návrh má být předložen prezidentovi právě dnes.

Již minulý rok, tedy v době, kdy se vedení FSSPX pokoušelo vyznat se v chaotických signálech, přicházejících z nitra římské kurie ohledně „regularizace“ FSSPX, se mnozí pozastavovali nad poněkud zvláštním spěchem vatikánské hierarchie. Velmi zvláštně rovněž působila až zoufalá snaha přesvědčit FSSPX, aby se podřídilo závěrům a principům II. vatikánského koncilu a liberální mentalitě, kterou Církev přijala za svou již před padesáti lety. Bylo to podivné.

Mnozí si začali klást otázku, o co vlastně jde. Co se vlastně stane, jestliže FSSPX nepřistoupí na věroučný kompromis? Stejně vše nakonec skončilo nedořčenou větou „buď přistoupíte na vše, nebo…?“ Některým se zdálo, že by mohlo dojít k novým exkomunikacím biskupů FSSPX, ale byli i tací, kterým se toto řešení jevilo jako příliš infantilní. Spíše se klonili k názoru, že vzhledem k tomu, že je současná Katolická církev ovládaná svobodnými zednáři a revolucionáři všech barev, přičemž totéž lze říci o vládách všech států v EU, mohl by úder přijít nějakou oklikou. Ti smělejší dokonce spekulovali, že jde o jakousi vnitřní dohodu mezi oficiální církevní hierarchií a byrokratickou mašinérií EU spočívající v tom, že se budou jen mlčky dívat, jak s extrémisty, tedy především s „lefébvristy“, zatočí jejich souvěrci z politických kruhů.

Výše uvedená zpráva, která se prý týká jen Francie, což může brát vážně jen hlupák, je první vlaštovkou a zároveň potvrzením mnoha podivných jevů kolem FSSPX a rozhovorů s Římem. Toto je totiž scénář společenského honu na „duchovní patologie“ v EU. Samozřejmě, že muslimové a jejich militantní odnože takový problém mít nakonec stejně nebudou – je jich totiž dost, dokážou se v nouzi semknout a vlády nebudou riskovat hořící města. Ortodoxních judaistů zase není tolik a přinejhorším se přirozeně jen schovají pod křídla svých méně ortodoxních souvěrců a sionistů.

Jenže co s katolíky, které ostatní „katolíci“ nazývají „lefébvristy“?  Prohlásit je za nepřátele státu!  Jakého státu? Onoho obnoveného Římského impéria, jak o něm ve své knize Smrt v sametu píše pan Petr Pavel Hájek. Toto je přeci onen letitý spor mezi paradigmatem „vlády elit“, kterou vyznával Václav Havel a paradigmatem demokracie jako soutěže, kterou hájí Václav Klaus.

Každý katolík „lefébvrista“ potvrdí, že se mnohdy lépe domluví s lidmi stojícími dokonce mimo Církev, mají-li všech pět pohromadě, než s tzv. moderním katolíkem. Ze zkušenosti totiž ví, že není větší nenávisti vůči katolické věrouce a tradici než z řad zarytých moderních katolíků, kteří si ovšem jinak duchovně padají do náruče s každým. Dojde-li na lámání chleba a katolíci budou postaveni před rozhodnutí, že buď budou sdílet eurounijní a globální „duchovnost“ nebo budou vyvezeni do nějakého eurounijního gulagu, pak se ukáže, kteří katolíci z různých církevních hnutí typu Charismatická obnova, Focolare apod. se budou těch „zlých lefébvristů“ zastávat. Když už ne pro jejich víru, tak alespoň pro deklarované humanitní přesvědčení, že i katolík „lefébvrista“ má právo mít svůj postoj, byť není většinový (a fyzicky společnost nikterak neohrožuje).

V dnešním mediálním světě navíc nebude problém katolíky „lefébvristy“ z čehokoliv obvinit – podobně, jako byli první křesťané v impériu obviněni, že pijí krev novorozenců. Útěchou nám budiž, že pronásledováním to celé začalo, a pronásledováním to také zřejmě skončí, aby se ukázalo smýšlení mnoha srdcí. Elitáři totiž nakonec stejně naplní plán, který popsal sv. Jan ve své knize Zjevení. Římské impérium bylo rovněž takzvaně tolerantní. Všichni občané impéria museli být „politicky korektní“, což dokládali svým osobním uznáním, že císař je vtělené božstvo.

Dnes se vyžaduje, aby každý občan EU uznal a vyznal soubor patologických hodnot, které sice společnost prakticky likvidují (úbytek obyvatelstva – potraty, venerické choroby, právo na eutanazii, právo na homosexualitu, likvidace rodiny jako základního kamene společnosti) a které manipulují lidské vědomí již od mateřské školky, ale většině to vyhovuje. Pro klid svého pochybného svědomí mají nutkavou potřebu zbavit se těch, kteří svět jejich „hodnot“ nesdílejí. Jenže jak se říká, umírající kůň kope nejvíce.

čtěte také:

Humanisté, nebo satanisté? Jak Svobodní zednáři pronásledují katolickou Církev

Svobodní zednáři: Jejich pravdou je lež, jejich bohem je satan a jejich obřadem neřest. Církevní dokumenty o svobodném zednářství

Akce D.O.S.T. fašistická? Pak víc takového fašismu!