Zastavte atmosférické geoinženýrství, žádají OSN ochránci
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 05.11.2010 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace
Ochránci přírody a environmentalisté varují před geoinženýrskými pokusy, které prý mohou planetu ohrozit více než samotné globální oteplování.

Ochránci přírody a environmentalisté varují před geoinženýrskými pokusy, které prý mohou planetu ohrozit více než samotné globální oteplování.

Spojené národy by měly uvalit moratorium na „geoinženýrské projekty“, jako jsou umělé vulkány a rozsáhlé projekty zasévání mraků, sloužící k boji se změnou klimatu.

Tvrdí to různé skupiny zelených v obavách, že by tyto aktivity mohly poškodit přírodu a lidstvo, informuje agentura Reuters.

Podle ní jsou rizika příliš velká, protože jev, kdy se v širokém měřítku manipuluje s počasím, není ještě dostatečně prozkoumán. Skupiny zelených to řekly na významném shromáždění OSN v Japonsku, které bylo zaměřeno na úbytek rostlinných a živočišných druhů.

Sešli se zde vyslanci z více než 200 zemí a v Nagoyi v Japonsku hledali shodu na opatřeních v boji s ničením lesů, řek a korálových útesů.

OSN ve svém prohlášení sice potvrdilo existenci globálního oteplování, které prý zvyšuje naléhavost učinit cokoli, co by mu mohlo zabránit, na některé geoinženýrské projekty, o kterých se tvrdí, že mají tento účel, ale hledí s obavami.

Prohlášení OSN tak potvrzuje, že na řadě míst planety skutečně probíhají - pod záminkou boje proti údajnému globálnímu ochlazování - projekty za miliardy dolarů, které prý mají kontrolovat změnu klimatu prostřednictvím snížení slunečního světla dopadajícího na Zemi.

„Je naprosto nepatřičné, když skupina vlád industrializovaných zemí učiní rozhodnutí, že se pokusí o geoinženýrství bez souhlasu zbytku zemí a bez celosvětové podpory,“ řekla v té souvislosti Pat Mooneyová z lobbistické organizace ETC Group s centrem v Kanadě během schůzky 18. – 29. října.

„Neměli by pokračovat v experimentech na reálném životě s použitím geoinženýrství, dokud zde není konsensus OSN, že je to tak v pořádku," dodala.

Některé skupiny ochránců také říkají, že geoinženýrství je pro některé státy a společnosti způsob, jak odstoupit od kroků ke snižování emisí.

Klimatická komise OSN říká, že přehled o geoinženýrství bude součástí její příští hlavní zprávy v roce 2013.

Mooneyová také uvedla, že Konvence o biologické diverzitě (CBD) OSN by měla moratorium uložené v roce 2008 na hnojení oceánů rozšířit na veškeré geoinženýrské programy.

Podle ochranářů jdou porjekty geoinženýrství proti duchu rozprav v Nagoyi, podle kterých jde o to ustanovit nové cíle ochrany přírody pro rok 2020 rozšířením počtu chráněných území na pevnině i na moři, snížením znečištění a regulací rybolovu.

„Zajisté jsme pro větší výzkum v geoinženýrství, jakožto i v ostatních oblastech, ale nejsme pro jeho aplikaci v současné době, protože je to příliš nebezpečné. Nevíme, jaké mohou být účinky,“ řekl například Francois Simard ze skupiny ochránců IUCN. "Pro boj se změnou klimatu je třeba zlepšit ochranu přírody, a ne pokoušet se změnit přírodu," dodal.

O to, zda a jak probíhají podobné geoinženýrské metody i v České republice, se zajímala i redakce Prvnizpravy.cz. Zjistila ale zatím jen to, že oslovené úřady si dotaz přehazovaly jako horký brambor a jejich odpovědi byly zmatené.

Některé metody geoinženýrství:

- Hnojení oceánů
Rozsáhlé oblasti posypané železem a dalšími živinami uměle podpoří růst fytoplanktonu, který absorbuje CO2. To ale může vyvolat množení škodlivých řas, absorbovat živiny a zabít ryby a ostatní zvířata.

- Rozstřikování mořské vody
Do atmosféry by se za účelem zvýšení reflektivity a kondenzace mraků rozstřikovala mořská voda, tyto umělé mraky budou odrážet více slunečního světla zpět do vesmíru.

- Miniaturní solární reflektory
Rozmístění triliónů miniaturních solárních reflektorů do vesmíru by prý snížilo množství slunečního světla dopadajícího na Zemi.

- Umělé sopky
Drobné částice síry a jiných materiálů jsou uvolňovány do stratosféry za účelem odrážení slunečního světla. Napodobují efekt velkých vulkanických erupcí.

www.prvnizpravy.cz