Patrioti všech zemí spojte se! – proti EU a novému světovému řádu
Autor: Lukáš Petřík | Publikováno: 11.06.2010 | Rubrika: MYSLÍM SI
Ilustrace
Netrpím národní nenávistí. Miluji svou vlast a Evropu svobodných suverénních národů. Protože mám rád svoji vlast, dokážu velmi dobře pochopit a respektovat lásku příslušníků jiných národů Evropy ke svým zemím. Utvořme vlasteneckou internacionálu a patrioti všech zemí spojme se proti EU a novému světovému řádu! Zrušme Evropskou unii a vystavme nové společenství svobodných nezávislých států!

Nacionalismus není šovinismus

 
Vlastenectví, národovectví či nacionalismu bývá někdy vyčítáno, že vyvolává nenávist k ostatním národům. Opak je pravdou. Vlastenec, který miluje svou zemi a je loajální ke svému národu, velice chápe podobné pohnutky příslušníků ostatních národů. V jistém smyslu bych řekl, že v západní civilizaci existuje jakýsi „patriotický univerzalismus“, kdy patrioti jednotlivých zemí mají podobný vztah ke svým jednotlivým vlastem.
 
Je třeba odlišit vlastenectví a národovectví od nějakého šovinismu či dokonce rasismu. Vlastenec nechce ovládat cizí národy a netvrdí, že jeho národ je ostatním nadřazen, chce pouze aby o osudu jeho národního státu rozhodovali jeho spoluobčané – příslušníci jeho národa, se kterými ho pojí společný jazyk, společná historie, jazyk, hudba, literatura, divadlo, národní fotbalový tým, národní kuchyně, hospody, folklór, národní deníky, politické osobnosti, veřejné mínění, národní vláda, národní parlament a tak dále.
 
Z našich předků byli národovci takové osobnosti jako Palacký, Rieger, Pekař, Havlíček, Kramář, Rašín, Dyk a svým způsobem třeba i Masaryk nebo někteří příslušníci státoprávní šlechty. To jsou lidé, za které bychom se neměli stydět.
 
Národ není umělý konstrukt
 
Dále je nesmyslem, že národ je konstruktem 19. století. Odborník na nacionalismus profesor Miroslav Hroch správně poukazuje na to, že se sice moderní národy v některých charakteristikách od těch středověkých liší, ale že byly základem identity moderních národů a moderní národy z nich postupně vznikly. Pokud se například podíváme již na verdunské (a další) dělení Franské říše v 9. století, zjistíme, že bylo víceméně založeno na etnicko-jazykových hranicích mezi germánským a románským obyvatelstvem.  
 
Když si přečteme spisy některých velkých Čechů, jako byli Jan Ámos Komenský, Bohuslav Balbín či Pavel Skála, nalezneme u nich už poměrně moderní pojetí národa. A pokud se podíváme na středověké autory, jako byli Dalimil či Kosmas, rovněž nebudeme daleko od pravdy, když je nazveme nacionalisty.
 
Navíc, moderní český národ není žádný státní konstrukt ustavený seshora – vzniknul (či lépe řečeno obnovil se) naopak zdola proti vůli rakouského státu, který úřednicky protlačoval němčinu a potlačoval minimálně v počátcích svébytnost českého národa. Přesto se národní sebevědomí českých obyvatel ukázalo jako životaschopné – rakouskému státu a německému šovinismu navzdory.
 
Navíc souhlasím s historikem Milošem Řezníkem, že „nacionalismus jako pojem a jev… není apriorně a obecně spojen s žád­ným pejorativním citovým nábojem a negativními konotacemi. Nacionalis­mem je zde rozuměna ta forma kolektivního vědomí a identit, kdy ztotožnění s národem hraje dominantní roli ve většině společnosti a kdy je všeobecně pojímanou legitimizační instancí…
 
Úcta a respekt vlastence k jiným národům
 
Jako vlastenec dokážu ocenit vlastenectví jiných národů. Mám rád irské vlastenecké lidovky, miluji jižanský rock a country a písně Lynyrd Skynyrd o lásce k americkému Jihu (mimochodem ve Válce mezi státy 1861-1865 nešlo o otroctví, ale o suverenitu států Konfederace http://www.euportal.cz/Articles/1251-jaka-byla-jizanska-konfederace-dixie-.aspx ). Mám rád polský příběh Ohněm a mečem, rád si poslechnu britské písně I wow to Thee my Country, White Cliffs of Dover, či There always be an England. Mohl bych dále pokračovat se Scotland the Brave či Flower of Scotland
 
Když slyším texty těchto písní, které třeba opěvují krásu některých míst, vybavím si zase místa u nás, které mám rád sám. Vybavuji si, jak jižanský generál Robert E. Lee říká ve filmu Gods and Generals – a teď budu citovat hodně volně: „Vidíte všechna ta místa kolem: pole, lesy, louky, kostely, vesnice, potoky, říčky a naše města. Jsou to místa, kde jsme se poprvé učili chodit, mluvit, modlit. Jsou to místa, kde jsme se poprvé zamilovali. Jsou v nich ukryty všechny naše vzpomínky a vše čím vlastně jsme. Pro úředníky z Washingtonu to jsou ale jenom tečky a značky na mapě.“ Cítím to naprosto stejně. Dalo by se dodat, že to samé platí o byrokratech z Bruselu, kteří nám vládnou, ale nemají k naší vlasti žádný vztah. Znamenáme pro ně jen čísla genderových agend, naplňování kvót, plánů, pětiletek a strategií „dohnat a předehnat“.
 
Evropská unie je podvod a novodobá tyranie
 
Nikdo z vlastenců si nepřeje války. Vlastenec si přeje žít v Evropě založené na přátelské dobrovolné spolupráci suverénních národů, které spolu spolupracují v oblastech společného zájmu a bez donucování a přehlasovávání. Nakonec, jak správně říká bývalý poradce Margaret Thatcherové John O´Sullivan, bylo to národní cítění, které porazilo Hitlerův pokus o vytvoření nadnárodního rasistického evropského superstátu (http://www.euportal.cz/Articles/148-prokleti-euronacionalismu-proc-by-si-usa-mely-dat-pozor-na-eu.aspx) . Svobodné národy se spojily, aby uchránili svou svobodu.     
 
A tak by tomu mělo být i nyní. Patrioté národů Evropy by se měli spojit proti novému pokusu o centralizovaný, byrokratický a socialistický evropský superstát, který je od počátku založen na lži a podvodu. Spojme se proti šovinistům typu Merkelové a Sarkozyho, kteří chtějí z Evropy vytvořit franko-germánské impérium vládnoucí kdysi svobodným národům Evropy. Nakonec mnoha z nich nestačí pouze nadvláda nad Evropou. Chtěli by ovládat celý svět. Sarkozy i někteří neokonzervtivci hovořili kupříkladu o G20 (či OSN a nakonec i EU) jako o základu nové světové vlády.  
 
Evropská unie je podvod (jak dokazují Ch. Booker a R. North ve své knize Skryté dějiny evropské integrace: http://www.euportal.cz/Articles/1182-evropska-integrace-je-velky-podvod.aspx či John Laughland v knize Znečištěný pramen: http://www.euportal.cz/Articles/672-nacisticke-a-nedemokraticke-pocatky-evropske-ideje-.aspx ), stejně jako Lisabonská smlouva. Nakonec to přiznala i Merkelová v dopise hlavám členských států, když se jich dotazovala, jestli jim nevadí prosadit euroústavu pod jiným názvem. Sarkozy slíbil Francouzům kratší euroústavu a dosáhl toho zmenšením fontu písma–jinak je reálně Lisabonská smlouva delší než původní euroústava (http://www.euportal.cz/Articles/3774-byvaly-europoslanec-jens-peter-bonde-lisabonska-smlouva-znamena-skryty-statni-prevrat.aspx) .
 
Evropská unie je novodobá byrokratická socialistická diktatura. Brusel rozhoduje o 85 % zákonů platných v členských státech EU a o 70 % z nich rozhodují byrokraté COREPER a mnohdy i nižší úředníci, které nikdo nikdy nezvolil, kteří se nikomu nezodpovídají a které nikdo nezná. Evropští politici ve spiknutí proti svým občanům zakazují referenda a demokratickou diskusi o Lisabonské smlouvě.
 
Patriotická internacionála
 
Díky odporu vůči Evropské unii paradoxně nyní začíná vznikat jakýsi „evropský národ“–„národ“ patriotů z národních států, kteří se spojují proti Evropské unii. Bývalé národní , ale i politické a ideologické animozity začínají jít stranou, když jde o to porazit novodobou tyranii sídlící v Bruselu. Spojuje je nás láska k vlasti a láska k Evropě národů (a na rozdíl od eurofanatiků respekt k demokracii). 
 
 Britský nacionalista Nigel Farage gratuluje Irům za jejich NE Lisabonu… Nedávno v Senátu proběhla konference, kde spolu vystoupili předseda celoevropské strany EUDemocrats a bývalý europoslanec z Dánska Jens-Peter Bonde, předsedkyně People’s Movement a bývalá europoslankyně za Stranu zelených Patricia McKennaová z Irska, poslanec britského parlamentu za Konzervativní stranu a bývalý ministr ve vládách Margaret Thatcherové a Johna Majora David Heathcoat-Amory, generální sekretář Socialistické strany z Nizozemí Hans van Heijningen, lektor mezinárodních vztahů na Univerzitě v Oxfordu Christopher Bickerton a výkonný ředitel nevládní organizace Mehr Demokratie Roman Huber z Německa.
 
Ačkoliv máme jinak rozdílné názory, panovala zde přátelská atmosféra. Když jsem mluvil s generálním sekretářem nizozemských socialistů Hans van Heijningen, řekl jsem mu: „patriots and democrats unite against Lisbon treaty“. Zasmál se a souhlasil. Zeptal jsem se zelené poslankyně Patricie McKennaové, zdali můžeme její články přebírat na EUportal, i když je náš web silně konzervativní, řekla, že no problem. Také jsem jí řekl, že čeští zelení jsou ohledně Lisabonské smlouvy „silly“ a ona řekla „I know“. Tito lidé různých politických světonázorů rovněž sdíleli hluboký respekt vůči našemu prezidentovi Václavu Klausovi jako obhájci demokracie.
 
Řekl bych, že tímto způsobem trochu člověk  začíná zažívat „moment Vichy“, jak ho popsal Roman Joch (http://www.eurabia.cz/Articles/2592-oriana-bud-se-zbrani-v-ruce-anebo-se-sklenickou-sampanskeho-.aspx ). V mnoha věcech bych s některými odpůrci Lisabonské smlouvy nesouhlasil, ale vážím si jich za to, že vedou statečný boj proti tomu, aby se o občanech evropských států rozhodovalo za jejich zády.
 
Evropa přátelsky spolupracujících národů
 
Jak říká Pat Buchanan „Někteří z nás si...dodnes myslí, že naše rodiny, země, církev, kultura, stojí na prvním místě V bitvě století jsou tedy linie narýsovány. Patriotismus nebo globalizace. Národní stát nebo nový světový řád…Nezávislost je cennější než moc a za vlast má cenu bojovat. Lidé nesvěří svou lásku a nebudou loajální k EU, OSN, WTO nebo nějakému ´mezinárodnímu společenství´…Protože jde o projekt elit a protože jeho architekti jsou neznámí a nemilovaní, globalizace ztroskotá na velkém útesu patriotismu. V tom spočívá naše víra, v tom spočívá naše naděje.“ Dále říká: „Ve všech zemích teď probíhá zápas mezi těmi, kdož kladou svou vlast na první místo, a těmi, kdož tvrdí, že ‚Věk národů‘ musí skončit, že jen světová vláda může vést k světovému míru. Tohle je světový zápas, který vystřídal studenou válku a který rozhodne o osudu lidstva. V takovém světě globalisté jsou našimi protivníky a našimi spojenci v každé zemi jsou vlastenci....
 
Netrpím národní nenávistí. Miluji svou vlast a Evropu svobodných suverénních národů. Protože mám rád svoji vlast, dokážu velmi dobře pochopit a respektovat lásku příslušníků jiných národů Evropy ke svým zemím. Utvořme vlasteneckou internacionálu a patrioti všech zemí spojme se proti EU a novému světovému řádu! Zrušme Evropskou unii a vystavme nové společenství svobodných nezávislých států!
 
PhDr. Lukáš Petřík
   
Související články:
http://www.euportal.cz/Articles/59-vlastenectvi-konzervativni-postoj.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/53-vice-nacionalismu-prosim.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/416-obrana-nacionalismu.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/781-nove-pokrokarstvi-a-obrana-naroda.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/1535-nacionalismus-a-demokracie.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/3876-jake-by-mely-byt-ideove-zaklady-nove-pravicove-strany-.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/2109-evropska-unie-je-popiranim-demokracie.aspx
http://www.euportal.cz/Articles/1005-jsou-nacionalismus-a-narodni-zajmy-demony-minulosti-.aspx
 
Soubor:Small coat of arms of the Czech Republic.svg