Mnozí se s ideovým základem, které tyto změny přinášejí, názorově identifikují. Podporují a obhajují další spád události vedoucí dle jejich názoru k jakémusi stavu společenské nirvány. Jiní naopak bijí na poplach se strachem ze ztráty těžce vypěstovaných lidských svobod a společenských systémů. Vidí následující období jako období hegemonie, jako krok (skok) špatným směrem.

"Šťastný cit je ten, který je svobodný. Jakmile se stane povinností, ztrácí dech. A jakmile tu povinnost hlídají ještě šavle a flinty, cit umře."

- František Kožík

Osobně stejně jako například pan Adam B. Bartoš pevně věřím, že náš pan prezident Václav Klaus na rozdíl od svého předchůdce dělá vše proto, aby nám naši svobodu ochránil, nenechejme jej v tom ale samotného, zamysleme se objektivně nad světovým děním, snažme se hledat souvislosti a buďme účastni. Čiňme vlastní soudy a tvořme si vlastní názory, nepřejímejme je tak snadno od médií a druhých, a hlavně, hlavně je vyslovme.

Nejsem šťastný z toho, že je téma světové vlády pod lacinou záminkou řešení globální finanční krize aktuální. Je to téma, o kterém by se neměly vést kreativní diskuze, ale které by se mělo rychle a radikálně odmítat. Omezování lidské svobody není podle mého názoru k polemice, svoboda a nezávislost jsou základní osvědčené principy naší společnosti a nevidím důvod k pokusům, které by to měly měnit.

"Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného zabezpečení, si nezaslouží ani svododu, ani zabezpečení."

- Benjamin Franklin

Proto proběhnuvší zasedání OSN, které mělo oficiálně jako hlavní téma zavedení celosvětové vlády, vidím jako velké ohrožení, sice nedokonalého, ale z velké části ještě svobodného světa. Vedení této diskuze v OSN mělo a má především úkol tuto myšlenku legitimizovat a uvést na veřejnost. Což je velmi alarmující věc, neučme se proto s tímto faktem žít, ale snažme se proti těmto snahám veřejně vystupovat, každý máme svou určitou váhu, která může být v konečném součtu právě tou poslední kapkou, díky níž tento uměle vykonstruovaný projekt ztroskotá.

http://tomaskupec.blog.iDNES.cz